Askeri HukukEmsal Kararlar

Askeri Ceza Avukatı

Güncel 2024

Askeri Ceza Avukatı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının 1105 sayılı Askeri Ceza Kanunu, 3451 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını ilgilendiren diğer mevzuat hükümlerince yapılacak yargılamalarda uzmanlaşmış avukattır.

Askerlik mesleği kendine özgü yapısı ve işleyişi ve kendine özgü mevzuatı gereği Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını ilgilendiren davalarda bu alanda uzmanlaşmış askeri davalara bakan avukatla süreci takip etmesi daha sağlıklı olacaktır.

Askerlik mesleği kendine özgü yapısı ve işleyişi ve kendine özgü mevzuatı gereği Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını ilgilendiren davalarda bu alanda uzmanlaşmış askeri davalara bakan avukatla süreci takip etmesi daha sağlıklı olacaktır.

Ankara’da askeri konularda uzman avukat arıyorsanız askeri ceza avukatlarımız size destek olacaktır. Bizimle hemen iletişime geçin.

Askeri Ceza Avukatı
Askeri Ceza Avukatı

Askeri Ceza Kanunu

Askeri personeli ilgilendiren mevzuatın ayrı bir düzenlemeye tabi olması bir zorunluluk olup tarihçesi eski uygarlıklara dayanmaktadır. Askeri Ceza ve Disiplin Hukuku varlık sebebi askeri disiplindir. Askerlikte disiplinin korunması, sadece eğitim ile değil aynı zamanda mevzuatımızda var olan yaptırımlarla da sağlanmaktadır.

Anlattığımız sebeplerle 22/5/1930 tarihinde Askeri Ceza Kanunu kabul edilmiştir. 15/6/1930 tarihinde resmi gazetede yayınlanmasına müteakip yürürlüğe girmiştir. Şimdiye kadar birçok değişikliğe uğrayan kanun askeri disiplin, askeri hiyerarşi, emir komuta ve askeri düzenin korunması hususlarında önemli rol oynamaktadır.

Askeri Konularda Uzman Avukat

Avukatlar stajlarını tamamlayıp ruhsatlarını aldıktan sonra belirli alanlarda uzmanlaşmaktadır. Askeri davalara bakacak avukatlarında askeri davalarda uzman avukatlar olması gerekmektedir. Reform Ankara Hukuk Bürosu olarak askeri davalar departmanımızla iletişime geçmeniz halinde askeri konularda uzman Askeri Ceza Avukatı arkadaşlarımız size yardımcı olacaktır.

Askeri Avukat

Askeri avukat, silahlı kuvvetler mensuplarımızın ceza davalarına ve idare hukukunu ilgilendiren davalarında avukatlık hizmeti veren avukattır. Silahlı kuvvetler mensuplarımızın sadece ceza davaları değil idare hukukunu ilgilendiren davaları da bulunmaktadır.

Askeri Avukat asker kişilerin idare hukukunu ilgilendiren iptal ve tam yargı davalarında öncelikle idareye başvuru yapılması gereken durumlarda idareye başvuru yapıp olumsuz cevap gelmesi durumunda idare mahkemesinde dava açmaktadır.

Askeri avukat, gerektiğinde şartları varsa söz konusu davayı yürütmeyi durdurma talepli açması gerekmektedir. Asker şahısları ilgilendiren idari davalar sıkça karşılaşılan bir durum olup tecrübeli askeri avukatlardan hukuki destek almakta fayda bulunmaktadır.

Silahlı kuvvetler mensuplarımızın idare hukukunu ilgilendiren davalarına örnek verecek olursak; uzman erbaş sözleşme feshi, atama iptal davaları, tazminat davaları, disiplin cezalarının iptali için açılan davalar, rütbe terfi işlemlerine ilişkin davalar, güvenlik soruşturmasına, sağlık şartlarına ilişkin davalar, maluliyet davaları örnek olarak verilebilir.

Askeri avukat idare mahkemesinde idare tarafından tesis edilen işlem dolayısı ile söz konusu zararın giderilmesi veya işlemin iptali için davayı açtıktan sonra davayı takip eder. Askeri avukat idare tarafından verilen cevaplara cevap verir. Askeri konularda uzman avukat eğer idare mahkemesinde duruşma olması durumunda duruşmalara katılıp müvekkilin menfaatini korumak durumundadır.

Askeri avukatlar gerektiğinde söz konusu davada verilen karar hakkında istinaf ve temyiz başvurularını yapar. Askeri davalara bakan avukatlar bu davalarda disiplin kanunu, iç hizmet kanunu, personel kanunu ve silahlı kuvvetler mensuplarını ilgilendiren tüm mevzuata hâkim olmak zorundadır.

Askeri Ceza Avukatı

Baro levhasına kayıtlı olup askeri ceza avukatı olarak uzmanlaşmış meslektaşlarımız bulunmaktadır. Askeri ceza avukatı alanında uzmanlaşmış meslektaşlarımız dava sürecini daha sağlıklı takip edip başarılı neticeler alınmasında rol oynayacaklardır.

Askeri ceza avukatı, soruşturma aşamasından başlamak üzere soruşturma izni verilmesi kararının iptali, savunma dilekçeleri, ifade, sorgu aşamalarında uzman askeri ceza avukatı olarak süreci daha sağlıklı yürütecektir.

Askeri ceza avukatı mahkeme aşamasında duruşmalarda savunma yapma, savunma dilekçelerinin sunulması, davanın yakından takip edilmesi ve üst mahkemelere başvuru hususlarında askeri cezalarda uzmanlaşmış avukatlardan yardım almanız faydanıza olacaktır.

Ankara Reform Hukuk Bürosu olarak askeri hukuk departmanımızla iletişime geçmeniz halinde askeri konularda uzman avukat arkadaşlarımız size yardımcı olacaktır.

Askeri Ceza Avukatı Neler Yapmaktadır

Askeri avukatı, asker şahıs hakkında soruşturma aşamasında ifade alınması gerektiği durumunda müvekkili ile birlikte ifadeye katılır. Askeri davalara bakan avukat İfadeden önce yasal mevzuat çerçevesinde ifade sırasında müvekkilinin dikkat etmesi gereken hususları müvekkiline açıklar. Askeri ceza avukatı müvekkili hakkında soruşturma izni verilmişse soruşturma iznine itiraz eder.

Soruşturma İznine itiraz, hakkında “Soruşturma İzni” verilen kamu görevlisi ya da memurun, soruşturma iznine yönelik kararının tebliğ gününden itibaren soruşturmanın iznine itiraz süresi 10 gün içerisinde, karara itiraz için Bölge İdare Mahkemesi, Danıştay veya yetkili idareye gerekçeleriyle birlikte itiraz etme anlamına gelir.

Askeri konularda uzman avukat soruşturma iznine itiraz ederken soruşturmanın usulüne uygun yapılmadığı, savunma hakkı verilmediği, usulüne uygun ifadeye çağırılmadığı, usulüne uygun ön inceleme yapılıp yapılmadığı, tahkikat komisyonun usulüne uygun toplanmadığı, yetkisiz mercilerce ön inceleme yapıldığı, esasa ilişkin itirazlar vb. hususları öne sürerek soruşturma iznin iptalini isteyebilir. Askeri davalarda uzman avukat itiraz başvurusunda emsal kararları da örnek göstererek başvurusunu yapar.

Askeri ceza avukatı eğer müvekkili hakkında soruşturma açılmışsa ve ifade verilmesi gerekiyorsa müvekkili ile beraber ifadeye katılabileceğinden bahsetmiştik. Burada ifade süreci ile ilgili bilgi vermekte fayda bulunmaktadır;

İfade ve sorgu süreci ile alakalı bilgi vermeden önce şüpheli ve sanık ifadelerini açıklamakta fayda bulunmaktadır. Şüpheli; soruşturma aşamasında suç şüphesi altında bulunan kişidir. Savcılık tarafından soruşturmaya konu olayla alakalı gerekli araştırma ve inceleme yapıldıktan sonra savcılık tarafından yeterli şüphe görürse iddianame düzenler.

Sanık ise iddianame düzenlendikten sonra hakkında ceza davası açılan kişidir. Kişinin bir ceza dosyasında sanık olarak yargılanması o kişinin ceza alacağı anlamına gelmemektedir. Mahkeme tarafından yapılan yargılamada kişi hakkında suçu işlediğine ilişkin kesin kanaat oluşması durumunda kişi ile alakalı mahkûmiyet hükmü kurulabilir. Olayın şüphe boyutunda kalması durumunda şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca sanık beraat eder.

İfade, şüpheli kolluk görevlileri veya savcı tarafından soruşturmaya konu suçla alakalı dinlemesidir. İfadesi alınacak kişi jandarmaya, emniyet müdürlüğüne, karakola veya savcılığa davet edilir. Çağrılan kişiye davet nedeni belirtilir gelmediği takdirde zorla getirtileceği belirtilir.

Şüpheli eğer gelmezse şüpheli hakkında zorla getirme karar verilir. Zorla getirme kararı savcılık tarafından verilebilir. Ayrıca suça konu olayla alakalı kişinin tekrardan ifadesi alınması gerekirse ancak savcılık tarafından ifadesi alınabilir. İfade verme süreci ile alakalı askeri ceza avukatı iletişim numarası sitemizde bulunmaktadır.

Sorgu ise, sanık ya da şüphelinin kovuşturma ya da soruşturmaya konu suç ile ilgili mahkemenin huzurunda dinlenmesi manasına gelir. Şüpheli veya sanık Sulh Ceza Mahkemesinde, Asliye Ceza Mahkemesinde veya Ağır Ceza Mahkemesinde sorgu kapsamında dinlenilmesi anlamına gelmektedir.

Ceza Yargılamasında Askeri Konularda Uzman Avukatın Rolü

Asker şahıs hakkında iddianame düzenlenip dava açılması halinde askeri ceza avukatları ile iletişime geçmesinde fayda vardır. Askeri ceza yargılamasında normal yargılamalardan farklı olarak askeri ceza kanunu ve diğer askeri mevzuat yargılama sırasında göz önünde bulundurulacağı için söz konusu mevzuata hâkim askeri ceza avukatları yargılanın sonucunda etkili olacaktır.

Ayrıca asker şahsın ceza yargılaması mesleki durumunun devamı ve disiplin sürecini de etkileyeceği için asker şahsın ceza yargılamasının sağlıklı yürütülmesinde fayda vardır.

Asker şahıs hakkında ceza davası açıldığında mahkeme tarafından tensip zaptı düzenlenmektedir. Tensip zaptı ile mahkeme ilk duruşmaya kadar dosya ile ilgili yapılacak işlemleri belirlediği bir tutanaktır. Mahkeme tensip zaptı ile duruşma günü belirleyeceği gibi çeşitli kurumlardan yarılamayı ilgilendirir evrakların istenilmesine karar verebilir.

Ör: mahkeme sanığın çalıştığı komutanlıktan özlük dosyasının getirtilmesini isteyebilir. Mahkeme SGK’ ya yazı yazarak sanık hakkında SGK hizmet dökümünün getirtilmesini isteyebilir veya sanık ile alakalı BTK ya yazı yazarak telefon kayıtlarının getirtilmesini isteyebilir veya olayın tanıkları varsa tanıklara duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmasını isteyebilir. Hemen belirtelim ki sanık kendisini bir avukatla takip etmiyorsa ilgili tebligatlar kendisine yapılacaktır. Eğer sanık kendisini askeri avukatla temsil ediyorsa burada tebligat askeri avukata yapılacaktır.

Mahkeme tarafından duruşma günü belirlendikten sonra askeri konularda uzman avukat müvekkili adına duruşmaya katılır ve duruşmada savunma yapar. İzah ettiğimi üzere askeri avukatın mevzuata hâkim olması ve daha önce benzeri davalara bakmış olması yargılama açısından önemlidir.

Askeri konularda uzman avukat gerektiğinde mahkeme safhasında yazılı savunma sunar gerektiğinde mütalaaya karşı beyanda bulunur.

Askeri Avukat Müvekkilinin Ceza Alması Durumunda Ne Yapar?

Askeri davalara bakan avukat, müvekkili ağır ceza veya asliye ceza mahkemesinde ceza alması durumunda süresi içerinde bölge adliye mahkemesine gerekçeli istinaf başvuru dilekçesi ile başvurması gerekir. Burada kararın neden dolayı bozulması gerektiği gerekçeleri ile birlikte askeri avukat tarafından dilekçede yer verir. Eğer istinaf başvurusunun da olumsuz olması durumunda askeri avukat tarafından Yargıtay’a süresi içerinde temyiz başvurunda bulunması gerekir.

Asker Kökenli Avukatlar Ne Anlama Gelmektedir?

Asker kökenli avukatlar, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bir süre görev aldıktan sonra çeşitli gerekçelerle (istifa emeklilik, maluliyet vb.) silahlı kuvvetlerden ayrılıp avukat ruhsatnamesini aldıktan sonra avukatlık yapan kişilerdir. Asker kökenli avukatlar TSK iç işleyişini bildiklerinden ceza yargılamalarında ve idari davalarda tecrübe ve bilgisi ile süreci daha etkin yürütecektir.

Ankara Askeri Avukatlar

Ankara askeri avukatlar, Ankara Barosu baro levhasına kayıtlı olup Ankara ilinde çalışan ve askeri konularda uzmanlaşmış avukat anlamına gelmektedir. Hemen şunu belirtelim Ankara askeri davalara bakan avukatlar Ankara Barosuna kayıtlı olması Ankara ilinin dışında dava alamayacağı anlamına gelmemektedir. Ankara askeri avukat ülkemizin tüm illerindeki davaları takip edebilir veya vekâletnamedeki tevkil yetkisine bağlı olarak başka bir avukata yetki verebilir.

Askeri Davalarda Uzman Avukat Ne Demektir?

Avukatlık mesleğini icra eden birçok avukat meslektaşımız bulunmaktadır. Meslektaşlarımızdan bazıları askeri davalarda uzman avukat olarak çalışmalarına devam etmektedirler. Askeri davalarda uzmanlaşmış meslektaşlarımız bu alanda bir çok davaya bakmış ve mevzuata hâkim olan meslektaşlarımızdır.

Askeri konularda uzman avukat askeri konularda bir dosya geldiğinde hangi mevzuata bakması gerektiğini ve emsal kararları bildiğinden nasıl bir yargılama süreci işleyeceğini bilir. Askeri davalarda uzmanlaşan avukatın uzmanlaştığı alan askeri konular olduğu için asker kişilerin menfaatine olacak işlemler yapar.

Askeri Ceza Avukatı Nasıl Olunur?

Askeri ceza avukatı, kişi hukuk fakültesini bitirdikten sonra staj yapmak istediği il barosuna staj yapmak için başvuru yaptıktan sonra bir yıl zorunlu olarak stajını tamamlayıp avukatlık ruhsatı almaktadır. Avukatlık ruhsatını alıp fiili olarak avukatlık mesleğini icra etmeye başlayan avukat dilerse askeri ceza avukatı olarak uzmanlaşabilecektir.

Bu arada stajyer avukat olarak stajını sürdüren avukat meslektaşlarımız da askeri davalar da uzman avukat meslektaşlarımızın yanında staj yapabilirler. Askeri ceza avukatının yanında staj yapmak için askeri avukatlarla iletişim geçiniz.

Sırf Askeri Suç Nedir?

Sadece asker şahıs tarafından işlenebilen ve başka hiçbir kanunda suç olarak düzenlenmemiş ve askeri düzeni bozan suç olarak tanımlanan suçlardır. Sırf askeri suçlara, Askerlikten kurtulmak için hile yapanlar, Mukavemet ve cezası, Askeri isyan ve cezası, dikkatsizlik edenler gibi suçlar örnek verilebilir.

Görüleceği üzere söz konusu suçlar sadece 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununda düzenlenmiş olup asker şahıs dışında başka biri tarafından işlenemeyen ve askeri düzeni bozan suçlardır. Sırf askeri suçlarla alakalı askeri ceza avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Askeri Suçlarda Görev ve Yetki

Askeri suçlarda genel olarak görevli mahkeme suça bağlı olarak asliye ceza veya ağır ceza mahkemesi olup yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemeleridir. Ancak 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununda kanunun 65-70. Maddeleri arasındaki suçlar şüpheli veya sanığın bağlı bulunduğu birliğin yer mahkemeleri görevli ve yetkilidir. Buradaki amaç birliğin dolayısı ile silahlı kuvvetlerin düzenini ver işleyişini korumak olup, daha sağlıklı yargılama olacağı düşünülmüştür.

Askeri Ceza Kanunu Halen Yürürlükte mi?

Askeri Ceza Kanunu yürürlükte olup askeri ceza hukuku ile ilgili yapılan yargılamalarda söz konusu mevzuat yargılamaya esas alınmaktadır. Ancak askeri mahkemeler yapılan değişiklikle kaldırıldığı için yargılamayı asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemeleri yapmaktadır.

Askeri Suç Nedir?

Askeri suçlar, silahlı kuvvetler mensuplarının görevlerini icra etmekte iken işlemiş oldukları suçları ifade etmektedir. Burada amaç Türk Silahlı Kuvvetleri içerindeki disiplini muhafaza etmektir.

Askeri Suçlar

 • Askeri Eşyayı Kasten Terk Veya Tahrip Etme,
 • Hakikate Muhalif Rapor Layiha Sair Evrak Tanzim
 • Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirme,
 • Amir ya da Üstü Tehdit,
 • Hakikate Muhalif Rapor Layiha Sair Evrak Tanzim
 • Amir veya Mafevkine Hakaret,
 • Emre İtaatsizlikte Israr,
 • Asta Müessir Fiil Suçu,
 • Amire ve Üste Fiilen Taarruz,
 • Mukavemet Suçu,
 • Erleri Kanuna Muhalif Olarak Hizmetçiliğe Vermek
 • Astının Şikâyetini Saklayan ya da Geri Aldırma,
 • Astına Suç İçeren Emir Vermek,
 • Hak Edilmemiş ya da Müsaade Olunmamış Disiplin Cezası Vermek,
 • Fesat,
 • Askeri Zimmet,
 • Firar,
 • İzin Tecavüzü

Askeri dava yargılanmalarınızda askeri konularda uzman bir avukata danışmanız sizin lehinize olacaktır. Ankara da bulunan Reform Hukuk Bürosunda askeri hukuk departmanımızdaki askeri davalarda uzman avukatlarla ve askeri ceza avukatları ile iletişim bilgileri kısmından iletişime geçebilirsiniz.

Askeri Disiplin Nedir?

Askeri disiplin, 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu 13. Maddesinde ‘’Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak olarak itaat ve üstünün ve astının hukukuna riayet etmektir.” Askerliğin temeli disiplindir. Disiplinin muhafazası ve idamesi için hususi kanunlarla cezai ve hususi kanun ve nizamlarla idari tedbirler alınır’’ şeklinde düzenlenmiştir.

Tarihi dört bin yıl öncesine dayanan silahlı kuvvetlerde en önemli şey disiplindir. İş bu sebeple askeri disiplin silahlı kuvvetler için çok önemlidir ve disiplinsizlik eylemi yaptırımlara bağlanmıştır. Tabi silahlı kuvvetlerde disiplin tesis edilirken hukuka ve usule aykırı kararlar da verildiği görülmektedir. Burada askeri davalara bakan avukatlar olarak silahlı kuvvetler mensuplarının haklarının zarar görmemesi adına kuruma başvuru ve devamında disiplin cezalarının iptali için davalar açılmaktadır.

Buradaki amaç keyfi ve hukuka aykırı cezaların önüne geçmektir. Aslında bu durumda Türk silahlı kuvvetlerinde disiplinin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Uygulamada sıklıkla görülen keyfi olarak verilen disiplin cezalarının TSK personelinin motivasyonunu düşürdüğü görülmektedir. Söz konusu disiplin cezalarının iptali ile bu durumunda önüne geçilmiş olmaktadır.

Askeri disiplin cezaları nelerdir?

Askeri disiplin cezaları 6413 sayılı disiplin kanununda ifade edilmiştir.. Bu cezaları kısaca şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Ceza puanına bağlı olarak ayırma cezası,
 • Hizmete kısmi süreli devam cezası,
 • Silahlı Kuvvetlerden ihraç,
 • Aylıktan kesme cezası,
 • Kınama cezası,
 • Uyarma cezası,
  Danıştay 12. Dairesi 2019/7893, 2020/3035K, 28.09.2020 Tarihli Kararı;
  Komutanlığı emrinde Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan davacının, 13.12.2013 tarihinde işlediği emre itaatsizlikte ısrar suçundan dolayı hakkında … Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararı sonucu 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi sebebiyle sözleşmesinin tek taraflı olarak fesih edilmesine ilişkin 16/10/2015 tarihli davalı idare işleminin iptali istenilmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatın birlikte değerlendirilmesinden, davacının işlediği sabit olan ” “içki içmenin yasak olduğu tebliğine rağmen taburda içki içmek” fiilinin cezai bakımdan “emre itaatsizlik” suçunu oluşturduğu ve yapılan yargılama sonucunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise de davacının görev yaptığı yerde terör eylemleri ve terörle mücadelenin yoğun olması, ifa edilen görevin önem ve niteliği ile işlenen fiilin işleniş biçimi ve niteliği göz önünde bulundurulduğunda; taburdaki askerlerin bir araya gelerek toplu olarak alkol almasının suç niteliğinin yanı sıra güvenlik zafiyetine neden olacağının da açık olduğu ve bu sebeple sözleşmenin feshini gerektirecek vehamet derecesine ulaştığı kanaatine varıldığından ve davacının askerlik mesleği değerlerini sergilemede (daha önce de ceza aldığı görüldüğünden) istenen düzeye ulaşamadığı anlaşıldığından, idarenin takdir yetkisi kapsamında davacının sözleşmesinin feshedilmesine yönelik dava konusu işlemde sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; Uzman Erbaş Kanunu’nun 12/b/1 maddesinde “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse” ibaresi yer almadığından; değişiklik hükmünün geçmişe etkili olarak davacıya uygulanmayacağı sonucuna ulaşıldığından ve dava konusu sözleşmenin feshi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığından İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, istinaf başvurusuna konu Mahkeme kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Açıklanan nedenlerle; Davalı idarenin temyiz isteminin reddine, Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun kabulü, kararın kaldırılması ve dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … tarihli, E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,

Askeri Ceza Avukatı Disiplin Cezalarına İlişkin Davalara Bakabilir mi?

Askeri ceza avukatı silahlı kuvvetlerin iç işleyişine ve mevzuatına hakim olduğundan askeri disipline ilişkin cezalarla ilgili hukuki süreci de askeri avukatın yürütmesinde fayda vardır.

Askeri Suçlar Para Cezasına Çevrilebilir mi?

1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu madde Ek – 8/1 hükmünün son bendine göre aşağıda sayılan durumların varlığı halinde askeri suçlar adli para cezasına çevrilemez. Bu haller; Buna göre askeri suç neticesinde fail askere verilecek cezanın 4 Ay ya da daha fazla süreli hapis cezası olması halinde söz konusu ceza, adli para cezasına çevrilemeyecektir.

Başka bir ifade ile askeri suç neticesinde faile verilecek cezanın adli para cezasına çevrilebilmesi için söz konusu cezanın 4 aydan daha az süreli bir hapis cezasının olması gerekir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu m.49/2 hükmüne göre kısa süreli Hapis cezası 1 yıl veya daha az süreli hapis cezalarını tanımlamakla birlikte adli para cezasına çevrilebilme şartı olarak da söz konusu cezanın 1 yıl ya da daha az süreli hapis cezasının olmasını aramaktadır.

Ancak sırf askeri suçların adli para cezasına çevrilebilmesi için 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununda özel bir hüküm düzenlenmiş olup söz konusu hükme göre sırf askeri suç nedeniyle verilecek cezanın 4 aydan daha kısa süreli hapis cezası olması halinde adli para cezasına çeviri gerçekleştirilebilmektedir.

Dolayısıyla sırf askeri suç neticesinde verilecek hapis cezasının 4 ay veya daha fazla süreli olması halinde söz konusu hapis cezaları, adli para cezasına çevrilemez.

Askeri suça konu eylemin Askeri Disiplini ağır şekilde ihlal etmesi halinde söz konusu suç için verilecek ceza, adli para cezasına çevrilemez. Başka bir ifade ile suça konu eylemin Askeri Disiplini ağır şekilde İhlal etmesi halinde verilecek ceza 4 aydan daha kısa süreli olsa dahi adli para cezasına çevrilemeyecektir.

Askeri suça konu eylem neticesinde Askeri Birliğin güvenliği tehlikeye düşmüş olursa verilecek hapis cezası, adli para cezasına çevrilemez.

Dolayısıyla sırf askeri suç nedeniyle verilecek hapis cezasının adli para cezasına çevrilebilmesi için ayrıca söz konusu suç neticesinde birliğin güvenliği tehlikeye düşmüş olmamalıdır.

Askeri suça konu eylem neticesinde, askeri birliğin savaş hazırlığı veya savaş etkinliği zayıflığa uğrayacak olursa fail asker hakkında verilen hapis cezası, seçenek yaptırım niteliğinde olan adli para cezasına çevrilemeyecektir. Para cezalarına çevrilebilen askeri suçlarla alakalı reform hukuk bünyesindeki askeri avukat meslektaşlarımız size yardımcı olacaktır.

Askeri suça konu eylem neticesinde suçun türüne ve niteliğine göre çeşitli zararlar meydana gelmiş olabilir. Söz konusu zarar, suçun kanunda yer alan tanımı kapsamında doğrudan doğruya meydana gelebileceği gibi suçun tanımı dışında olan ama suça konu eylem nedeniyle meydana gelen dolaylı bir zarar şeklinde de gerçekleşebilir.

Suç neticesinde ortaya çıkan zararın büyüklüğü konusunda takdir yetkisi hâkimdedir. Bu bakımdan suçun işlenmesiyle meydana gelen zararın büyüklüğü hâkimce takdir edildikten sonra suç neticesinde verilecek ceza adli para cezasına dönüştürülebilecek ya da dönüştürülemeyecektir.

Askeri suç neticesinde verilecek cezanın adli para cezasına çevrilebilmesi bakımından askeri suça konu eylemin işlendiği zaman dilimi de önem arz etmektedir. Bu bakımdan askeri suça konu eylemin Savaş veya Seferberlik dönemlerinde işlenmiş olması halinde verilecek ceza hiçbir şekilde adli para cezasına çevrilemeyecektir.

Örneğin askeri suç neticesinde öngörülen hapis cezası 2 ay olsa, suç neticesinde büyük zarar oluşmasa, Askeri disiplin ihlal edilmemiş olsa dahi söz konusu ceza adli para cezasına çevrilemeyecektir. Anlattığımız hususlarla alakalı hak kaybına uğramamak için askeri ceza avukatı ile iletişime geçiniz.

Askeri Personel Hakkında Soruşturma veya Kovuşturma Yürütülmesinin Mesleğe Etkisi Nedir?

Askeri suçlardan soruşturma veya kovuşturma yürütülmesi o suçla alakalı ceza verildiği veya cezanın kesinleştiği anlamına gelmemektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi soruşturma aşamasında şüpheli konumunda olan şahıs kovuşturma aşamasında sanık konumundadır. Kovuşturma aşamasında sanık hakkında ceza verilmesi neticesinde İstinaf ve Yargıtay kanun yollarına başvurulmuşsa karar henüz kesinleşmemiş demektir.

Bu sebeple suçlu olduğu kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile ortaya konulmadan hiç kimse hakkında disiplin sürecini işletilerek kişinin cezalandırılacağı anlamı çıkmaktadır ki bu durumda masumiyet karinesine aykırıdır. Uygulamada asker şahıs hakkında soruşturma dahi açıldığında disiplin süreci işletilmeye başlanıyor hatta sözleşme fesih veya meslekten çıkarma işlemleri tesis edilmektedir. Bu sebeple askeri konularda uzman avukatlardan destek almanızda fayda bulunmaktadır.

Askeri Ceza Hukuku Kimlere Uygulanır?

Askeri suçlar, yalnızca asker kişilere ya da TSK bünyesinde çalışanlara uygulanabilir. Askeri ceza hukukunun uygulanacağı kişiler şöyledir: Astsubay, Subay, Askeri öğrenciler, Uzman jandarma, Erbaş ve erler, Yedek asker kişiler, Sivil personel, Yabancı asker kişiler. Görüleceği üzere silahlı kuvvetler bünyesinde bulunan sivil personelde duruma göre askeri ceza kanununa tabi olabilmektedir.

En İyi Askeri Avukatlar Kimlerdir?

En iyi askeri avukatlar gibi birçok kavram maalesef sosyal mecralarda veya internet ortamında bir kısım avukat meslektaşlarımız tarafından kullanılmaktadır. Ancak en iyi askeri avukatlar gibi kavramların doğru kavramlar olmadığını düşünüyoruz.

Bizler için tüm meslektaşlarımız değerli olup sadece askeri ceza davalarında uzmanlaşmış avukat tabiri kullanılabilir kavram olarak değerlendirilmektedir. Kaldı ki en iyi askeri ceza avukatı sıfatı avukatlık mesleği açısından reklam yasağına girmekte olup kullanılması müeyyidelere bağlanmıştır.

Askeri Konular Hakkında Sık Sorulan Sorular

Askeri Mahkeme Avukatları Neler Yapar?
Askeri mahkeme avukatları mahkemede duruşmaya katılım sağlayarak savunma yapar. Askeri mahkeme avukatları gerektiğinde yazılı savunma sunar. Mahkeme neticesinde kararın aleyhe çıkması durumunda üst mahkemelere başvuru yapar.

Askeri Avukat Nerede Çalışır?
Askeri avukatlar bağlı bulunduğu baro çerçevesinde Türkiye’deki tüm davalara bakabilecek olup kendi ofisinde veya bağlı çalıştığı avukatlık ofisinde çalışır.

Askeri Personelin İfadesini Kim Alır?
Askerî Ceza Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 24.06.2021 tarihinde yapılan değişiklikliğin Ek 14. /a Maddesi uyarınca Subay ve astsubayların şüpheli sıfatıyla ifadesi bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınır.

Askeri Mahkemeler Kapatıldı mı?
16/04/2017 tarihinde yapılan referandumla askeri mahkemeler kaldırılmış olup asker şahıslarla alakalı yargılamalar sivil mahkemelerce yani asliye ceza mahkemesi veya ağır ceza mahkemeleri tarafından yürütülmektedir.

Askeri Disiplin Mahkemeleri Kaldırıldı Mı?
16.04.2017 yılında yapılan değişiklikle sadece Askeri Mahkemeler kaldırılmış olup Askeri Disiplin Mahkemeleri devam etmektedir

Askeri Avukatın Müdahil Olduğu Askeri Konularda Emsal Kararlar

Askeri Avukat – Asta Müessir Fiil Suçu- Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2019/360E, 2019/15061K 04.12.2019 Tarihli Kararı;
Suç tarihi itibariyle daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olan sanık hakkında asta müessir fiil suçundan hükmedilen 25 gün hapis cezasının, TCK’nin 50/3. maddesinde düzenlenen “Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmış beş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm olduğu bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir” hükmü uyarınca, TCK’nin 50/1. maddesindeki seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi zorunluluğunun gözetilmemesi, Kanuna aykırı ve sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak, HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca, BOZULMASINA

Askeri Davalarda Uzman Avukat – Yargıtay 5. Dairesi 2021/7837E, 2023/10072K, 18.10.2023 Tarihli Karar
Cezaevi Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli astsubay olan sanığın, Van ilinde meydana gelen deprem sonrası İl Jandarma Komutanlığı Harekât Merkezinde personel açığının meydana çıkması nedeniyle komutanının sözlü emri ile nöbetçi personel olarak görevlendirildiği, bu kapsamda 11.11.2011 tarihinde nöbet tutması gerekirken nöbete gelmediği, Merkez İlçe Jandarma Komutanının yanında tanık olarak dinlenen Jandarma personelinin bulunduğu sırada sanığı arayarak nöbete gelmesini emrettiği, sanığın nöbete gelmeyeceğini söylemesi üzerine aynı tarihli nöbet yerine gelmediğine dair tutanak tutulduğu, sanığın savunmasında üzerine atılı suçu ikrar ettiği dava konusu somut olayda, eyleminin icrai davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu kabul edilerek bu suçtan mahkûmiyetine karar verildiği anlaşılmışsa da; burada yapılacak işin mahiyeti gereği Jandarma personelinin mülki görevlerinden olması ve yargılama konusu eylemin sanığın bu görevini yerine getirmemesinden kaynaklanması nedeniyle; 4483 s. Kanun hükümleri uyarınca yetkili merciden soruşturma izni alındıktan sonra dava açılması gerektiği ve bu hususun kovuşturma şartı olduğu gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması hukuka aykırı bulunmuştur.

Ankara’da askeri davalara bakan avukatlar arıyorsanız alanında uzman askeri ceza avukatı ekimizle sizlere askeri suçlarla ilgili hukuki destek sağlıyoruz. Doğrudan Ankara Çankaya’da bulunan Reform hukuk büromuzu ziyaret edebilir ya da telefon numaralarımızdan bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu