Aile Hukuku

Aile hukuku, çekişmeli ve anlaşmalı boşanma dava süreçleri, boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat, aile içi şiddet ve uzaklaştırma kararı, velayet davaları, nafaka arttırım ve azaltım davaları, evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar, nişanlanmadan kaynaklanan davalar, evlilik sözleşmesi, aile konutu şerhi gibi konuları kapsayan geniş bir alandır. Hukuk büromuz, tecrübeli kadrosu ve aldığı emsal kararlarla aile hukukuna ilişkin birçok konuda uzmandır.

Aile Hukuku
Aile Hukuku

Aile Hukukuna İlişkin Davalar

Aile hukuku davaları, anlaşmalı boşanma protokolünün düzenlenmesi, çekişmeli boşanma süreçleri, maddi ve manevi tazminat talepleri gibi çeşitli konuları kapsar. Bu davalarda, hukuki süreçlerin en iyi şekilde yönetilmesi, müvekkillerin haklarının korunması ve adil sonuçlar elde edilmesi hedeflenmektedir.

Hukuki Destek ve Danışmanlık

Aile hukuku kapsamında, boşanma ve ayrılık işlemleri, çocuk hakları ve velayet düzenlemeleri, evlilik sözleşmelerinin hazırlanması, miras hukuku ve evlat edinme süreçlerinde kapsamlı hukuki destek sağlanmaktadır. Ayrıca, aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk ve müzakere hizmetleri sunulmaktadır.

Aile hukuku alanında uzman avukatlar ile çalışarak, aile içi ilişkilerin hukuki çerçevede düzenlenmesi ve bireylerin haklarının korunması sağlanmaktadır.

1. Evlilik ve Evlilik Sözleşmeleri

Evlilik: Evlilik, iki kişinin hukuki olarak bir araya gelmesi ve aile kurmasıdır. Aile hukuku, evliliğin yasal gerekliliklerini, tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Evlilik işlemleri, evlilik başvurusu ve resmi nikah süreci gibi konular bu kapsamda ele alınır.

Evlilik Sözleşmeleri: Evlilik öncesinde veya evlilik sırasında yapılan evlilik sözleşmeleri, tarafların mal rejimi, nafaka ve diğer mali konularda anlaşma sağlamalarını hedefler. Evlilik sözleşmeleri, tarafların haklarını koruma altına alır ve olası anlaşmazlıkların önüne geçer.

2. Boşanma ve Ayrılık İşlemleri

Anlaşmalı Boşanma: Tarafların karşılıklı anlaşma sağlayarak evliliklerini sonlandırdıkları boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenerek mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konular üzerinde uzlaşma sağlanır. Ankara Anlaşmalı Boşanma Avukatı yazımızı inceleyebilirsiniz.¹

Çekişmeli Boşanma: Tarafların anlaşmazlık yaşadığı ve mahkemeye başvurarak çözüm aradığı boşanma türüdür. Çekişmeli boşanma davalarında, maddi ve manevi tazminat talepleri, velayet, nafaka gibi konular mahkeme tarafından karara bağlanır. Ankara Çekişmeli Boşanma Avukatı yazımızı inceleyebilirsiniz.²

İlgili Yazı Kaynak

¹ https://reformavukatlik.com.tr/ankara-anlasmali-bosanma-avukati-tek-celsede/

² https://reformavukatlik.com.tr/ankara-bosanma-avukati/

3. Velayet ve Çocuk Hakları

Velayet: Boşanma veya ayrılık durumunda çocuğun velayeti, çocuğun çıkarlarını gözeterek belirlenir. Velayet davalarında, çocuğun en iyi şekilde yetiştirilmesi ve refahı ön planda tutulur.

Çocuk Hakları: Çocukların haklarının korunması, aile hukuku kapsamında önemli bir konudur. Çocukların eğitim, sağlık, barınma gibi temel haklarının güvence altına alınması için gerekli hukuki düzenlemeler yapılır.

4. Nafaka Davaları

Nafaka: Boşanma veya ayrılık durumunda, eşlerden birinin diğerine veya çocuklarına maddi destek sağlamak amacıyla ödediği paraya nafaka denir. Nafaka davaları, nafakanın miktarı ve süresi gibi konular üzerinde yoğunlaşır.

Nafaka Artırım ve Azaltım Davaları: Nafaka miktarının artırılması veya azaltılması talepleri, nafaka ödeyen veya alan tarafın ekonomik durumundaki değişikliklere göre mahkemeye başvurularak yapılır.

5. Mal Rejimi ve Mal Paylaşımı

Mal Rejimi: Evlilik süresince eşlerin sahip oldukları malların nasıl yönetileceği ve paylaşılacağı konusunu düzenler. Mal rejimi türleri, edinilmiş mallara katılma, mal ayrılığı, mal ortaklığı gibi farklı seçenekler sunar.

Mal Paylaşımı: Boşanma durumunda eşlerin sahip oldukları malların adil bir şekilde paylaşılmasıdır. Mal paylaşımı davaları, eşlerin haklarını koruyacak şekilde düzenlenir.

6. Evlat Edinme ve Koruyucu Aile

Evlat Edinme: Çocuğun biyolojik ailesi dışında başka bir aile tarafından evlat edinilmesi sürecidir. Evlat edinme işlemleri, çocuğun haklarını koruyacak şekilde yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilir.

Koruyucu Aile: Çocuğun biyolojik ailesi dışında başka bir aile tarafından geçici olarak bakım altına alınmasıdır. Koruyucu aile süreçlerinde, çocuğun refahı ve hakları ön planda tutulur.

7. Aile İçi Şiddet ve Uzaklaştırma Kararları

Aile İçi Şiddet: Aile bireyleri arasında yaşanan fiziksel, psikolojik veya ekonomik şiddet durumlarıdır. Aile içi şiddet durumlarında, mağdurun korunması için gerekli hukuki tedbirler alınır.

Uzaklaştırma Kararları: Aile içi şiddet durumlarında, şiddet uygulayan kişinin mağdura yaklaşmasını engellemek amacıyla mahkeme tarafından verilen uzaklaştırma kararlarıdır.

Aile Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetleri

Hukuk büromuz, aile hukuku alanında geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Tecrübeli avukatlarımız, aile hukuku konularında müvekkillerimize rehberlik ederek haklarını koruma altına alır ve yasal süreçleri en iyi şekilde yönetir. Aile hukuku davalarında uzman kadromuz, müvekkillerimizin çıkarlarını gözeterek adil ve etkin çözümler sunar.

 

Başa dön tuşu