Borçlar Hukuku

Ankara Değer Kaybı Avukatı-Değer Kaybı Hesaplama-2024

Güncel 2024

Ankara Araç Değer Kaybı Avukatı Araç Değer Kaybı Hesaplama Kaza sonrasında aracınız değer mi kaybetti. Üzülmeyin. Ankara araç değer kaybı avukatı ile değer kaybınızı geri alalım. Geriye dönük olarak da değer kaybı alacağınızı unutmayın. Bizimle hemen iletişime geçin araç değer kaybı hesaplama yaparak işlemlerinizi geç kalmadan başlatalım.

Ankara Araç Değer Kaybı Avukatı Araç Değer Kaybı Hesaplama en hızlı ve hakkaniyetli şekilde alınması için bu konuda alanında uzmanlaşmış ve gerekli hukuki prosedürleri çok iyi bilen ve işini titizlikle yapan avukatlar müvekkil çevresinde “Ankara Araç Değer Kaybı Avukatı” olarak nitelendirilmektedir.

İlgili Yazımızın İçeriği

Ankara Değer Kaybı Avukatı-Değer Kaybı Hesaplama-2024
Ankara Değer Kaybı Avukatı-Değer Kaybı Hesaplama-2024

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı; yapılan bir trafik kazası nedeniyle hasar oluşan araçta yapılan tamir, düzeltme, onarım, sök-tak, parça değişimi gibi onarım işlemleri sebebiyle aracın ikinci el piyasasındaki değerinin kazadan önceki değerine göre düşüş yaşamasına ve bu aradaki farka “araç değer kaybı” veya “hasar değer kaybı” denmektedir.

Yani kısaca aracın kaza sebebiyle orijinalliğindeki azalmadan kaynaklı olarak piyasadaki ekonomik değerinin düşmesidir. Ülkemizde bir araç ne kadar kusursuz tamir edilmiş olursa olsun bu şekilde tamir gördüğünde ve özellikle parça değişimi yapıldığında piyasa değerinin mutlaka düşeceği gerçeği vardır.(Ankara Araç Değer Kaybı Avukatı Araç Değer Kaybı Hesaplama)

Zaten kaza sonrası yapılan tamir-onarım-değişim gibi işlemler aracın TRAMER kayıtlarına yansımaktadır. Ve ikinci el alım-satımlarında araçların bu TRAMER kayıtlarına mutlaka bakılmaktadır. Ve bu kayıtlardaki tutarların yüksekliğine göre aracın satış değeri düşmektedir.( Ankara Araç Değer Kaybı Avukatı Araç Değer Kaybı Hesaplama)

Bu şekilde araç değer kaybı yaşayanların değer kaybı tutarlarını hak kaybına uğramadan ve hızlı bir şekilde tahsil etmeleri mümkündür. Reform Hukuk Bürosu Avukatları olarak “Araç değer kaybı bedelini en hızlı nasıl alırım” sorusunu soran vatandaşların araç değer kaybı bedellerini bu konuda tecrübeli avukat kadromuzla hızlı bir şekilde tahsil ediyoruz.

Araç Değer Kaybı Nasıl Talep Edilir?

Ankara Araç Değer Kaybı Avukatı Araç Değer Kaybı Hesaplama Günümüzde yapılan kazalar neticesinde aracında hasar oluşan kişiler tarafından en çok merak edilen soru “Araç değer kaybı nasıl alınır.” sorusudur. Öncelikle araç değer kaybını talep edecek tarafın kusursuz veya diğer tarafa göre daha az kusurlu olması gerekir. Araç değer kaybının talebiyle ile ilgili aşamalar aşağıdaki gibidir:

Başvuru için gerekli şartlara haiz olan kişiler ilk olarak başvuru için gerekli evraklar temin edilmelidir. Daha sonra ekspertiz ve hasar tespit tutanağı ile sigorta şirketine başvurulur. Eğer sigorta şirketi ödemeyi kabul ederse başvurucu araç değer kaybını alır, aksi halde yani başvurucu sigorta şirketiyle anlaşamazsa Sigorta Tahkim Komisyonu’na gider. Başvurucu isterse doğrudan Asliye Ticaret Mahkemesinde dava da açabilir.

Değer Kaybı Avukatı ile Araç Değer Kaybını Hemen Al

Günümüz şartlarında ülkemiz açısından ikinci el araba piyasanın ve araba tamir ve parça fiyatlarının her geçen gün hızla arttığı düşünüldüğünde yapılan trafik kazası neticesinde zaten yeterince mağduriyet yaşayan kazada kusursuz veya diğer tarafa göre daha az kusurlu olan kişinin hakkı olan araç değer kaybını alacağı bedelin araba piyasasına göre değersizleşmesi mağduriyetini daha da artıracaktır.(Ankara Araç Değer Kaybı Avukatı Araç Değer Kaybı Hesaplama)

Bu yüzden yapılacak başvuruların ve işlemlerin seri bir şekilde yapılması nasıl yapılacağının iyi bilinmesi elzemdir. “Araç değer kaybını hemen al” başlıklı tablomuz aşağıdadır.

Bu konuda Reform Hukuk Bürosu olarak “Araç değer kaybını hemen alan avukat” niteliğine haiz tecrübeli ve işinin ehli avukatlarımızla araç değer kaybı tazminatlarını en hızlı ve güvenilir şekilde hak sahibinin alması için gerekli bütün işlemleri müvekkilimiz adına en hızlı şekilde yapıyoruz. Bu konuda Reform Hukuk Bürosu olarak “Ankara Araç Değer Kaybı Avukatı” niteliğine haiz tecrübeli ve işinin ehli avukatlarımızla araç değer kaybı tazminatlarını en hızlı ve güvenilir şekilde hak sahibinin almasını sağlıyoruz.

“DEĞER KAYBINI HEMEN AL ” TABLOSU

Araç Değer Kaybı Başvurusu için Gerekli Belgeler

Araç değer kaybı için sigorta şirketine başvururken sigorta şirketleri tarafından istenen belgeler genellikle aşağıdaki gibidir. Ancak başvuruda istenen belgeler değişik sigorta şirketlerine az da olsa farklılık gösterebilmektedir.(Ankara Araç Değer Kaybı Avukatı Araç Değer Kaybı Hesaplama)

Genel olarak istenen belgeler şu şekildedir:

 • Araç değer kaybı talebine yönelik başvuru formu,
 • Ekspertiz raporu ve faturası
 • Trafik kazası tespit tutanağı,
 • Hasar tespit tutanağı,
 • Kazalı aracın fotoğrafları,
 • Ara sürücüsünün ehliyet fotokopisi ve aracın ruhsat fotokopisi,
 • Sigorta poliçesi
 • Kazaya karışan araçların tescil belgelerinin fotokopileri

Araç Değer Kaybı Alabilmenin Şartları

Her kaza geçiren araç sahibi araç değer kaybı bedelini talep edemez. Bunun için aşağıdaki sıralayacağımız şartlara haiz olması gerekir.

Bu şartları sıralayacak olursak;

 • İlk olarak değer kaybı talep eden kişi kazada %100 kusurlu olmamalıdır. Değer kaybı kusur oranına göre belirlenir.
 • En az iki aracın kazaya karışmış olmalıdır.( Yani kaza tek taraflı olmamalıdır. Örneğin; duvara çarpma gibi.) Tek taraflı kazalarda değer kaybı istenemez.
 • Kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde başvuru yapılmalıdır.
 • Kaza sonrası kazanın ayrıntılarını içerir bir tutanak tutulmuş olmalıdır.
 • Araç kaza öncesinden önce pert kayıtlı veya ağır hasar kayıtlı veya çekme belgeli olmamalıdır.
 • Araç bahse konu kazadan önce başka kaza yapmış ve aynı yerden hasar almış ise değer kaybı istenemez. Aynı zamanda daha önce işlem görmüş olan parçalar değer kaybında dikkate alınmaz.
 • Kazada kusur oranı daha yüksek olan tarafın trafik sigortası olmalıdır.Eğer karşı tarafın sigortası yoksa değer kaybını bizzat kendi ödemek zorundadır.
 • Değer kaybı alabilme şartları arasında aracın kilometresi ile ilgili bir sınır bulunmamaktadır.

Ankara Güncel Araç Değer Kaybı Hesaplama Kriterleri – 2024

Araç değer kaybı hesaplanırken yapılacak değerlendirmede kesin, matbu, sabit bir ölçüt yoktur. Değer kaybı hesabı bir çok bileşenden yola çıkarak yapılmaktadır. Sabit alınan faktörler olsa da somut olayın mahiyetine göre hesaplamalar her araca göre özelleşmektedir. Hal böyleyken genel olarak her durum için hesaplamada baz alınan kriterler vardır. Bunları sıralayacak olursak;

 • Aracın 2. El araç piyasasındaki tutulma(tercih edilme oranı) durumu,
 • Aracın üretim ve trafiğe çıktığı yıl,
 • Aracın kilometresi,
 • Araçtaki boyalı değişen parça durumu,
 • Aracın tramer kayıtlarındaki hasar kaydı,
 • Kaynaklı ana parçalardaki değişim,
 • Kaynaklı ana parçalardaki işlemler,
 • Değer talebinde bulunan kişinin kazadaki kusur oranı

Genel olarak hesaplamada kullanılan faktörler bu şekildedir. Ancak somut durumun niteliğine göre değişkenlik gösterdiği haller de vardır. Bu hususta Yargıtay içtihatlarından fikir alacak olursak;

Yargıtay Kararı – 17. HD., E. 2016/8923 K. 2016/7946 T. 19.9.2016 tarihli kararında “Bu durumda mahkemece, rapor düzenleyen bilirkişiden ek rapor alınması; ya da araç değer kaybı ve kazanç kaybı konusunda hesap yapmaya ehil, İTÜ veya Karayolları Genel Müdürlüğü Fen Heyeti gibi kurum veya kuruluşlardan seçilecek hasar konularında uzman bilirkişi(makine mühendisi) veya bilirkişi kurulundan tüm dosya kapsamına göre; davacı aracının modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi, önceki hasarları vs. gibi hususlar göz önünde bulundurularak kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki 2. el piyasa rayiç değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki 2. el piyasa değeri arasındaki farkın ne olacağı (aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi); tespit raporuyla saptanan araç hasarının onarımı için gerekli makul tamir süresi ve serbest piyasa koşullarına göre ikame araç için ödenmesi gereken günlük kira bedelinin ne olacağını gözeterek kazanç kaybı hesabı yapılması, davacının aracın işletilmesi nedeniyle katlanacağı amortisman vs. masraflarının da elde edeceği gelirden düşülmesi suretiyle net kazanç kaybının belirlenmesi konularında ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde eksik incelemeyle hüküm kurulması doğru görülmemiştir.”

denilerek genel olarak değişkenleri sıraladığını görürüz.

Araç Değer Kaybını Kasko Karşılar mı?

Araç değer kaybı tazminatı zorunlu trafik sigortasından karşı tarafın sigortasının veya karşı tarafın ödemesi gereken bir tazminattır. Kasko sigortaları kasko yaptıranın kendi kusuru nedeniyle, kendi aracında meydana gelen maddi hasarı karşılar. Araç değer kaybı tazminatı kasko poliçesi teminat kapsamında değildir. Dolaysıyla değer kaybı tazminatını kasko karşılamayacaktır.

Ancak kasko şirketiyle anlaşıp oluşabilecek değer kaybının kasko teminatı kapsamına alınmasına yönelik madde ekletip kasko yaptıran kişiler değer kaybını kasko şirketinden alabilirler.

Güncel Araç Değer Kaybı Hesaplama Robotu 2024

TOPLAM ARAÇ DEĞER KAYBI=Baz Değer Kaybı x Hasar Boyutu Katsayısı x Araç Kullanılmışlık Düzeyi

Araç Değer Kaybı Hesaplama Örneği: Değer kaybı talep edilen bir aracın kaza anındaki KM si 180.000 Km, Rayiç değeri 600.000 TL, Hasar Bedeli 60.000 TL olsun. Değer Kaybı Kaç TL olur?

Baz Değer Kaybı= 600.000 TL x %19 = 114.000 TL

Toplam Değer Kaybı = 114.000 x 0,75 x 0,10= 8.850 TL’dir.

Örnek 2: Değer kaybı talep edilen bir aracın kaza anındaki KM si 100.000 Km, Rayiç değeri 1.200.000 TL, Hasar Bedeli 80.000 TL olsun. Değer Kaybı Kaç TL olur?

Baz Değer Kaybı= 1.200.000 TL x %19 = 228.000 TL

Toplam Değer Kaybı = 228.000 x 0,75 x 0,20= 34.200 TL’dir.

Araç Değer Kaybı Alınamayacak Araçlar

Teminat Dışında Kalan Haller” başlıklı maddesine aşağıdaki 7 ve 8 numaralı fıkra eklenmiş,

7) Tekerlekli/paletli ve zırhlı toplumsal müdahale araçları, belediye otobüsleri, yol süpürme araçları, itfaiye araçlarındaki hasar sebebiyle yapılan değer kaybı talepleri.

8) Yabancı plakalı araçların Türkiye’de karıştığı kazalarda yabancı plakalı araçlar için yapılan değer kaybı talepleri. Madde hükmü gereği zikredilen nitelikteki araçlar lehine değer kaybı istenemeyecektir.

Araç Değer Kaybını Alabilmek için Kilometre Sınırı Kaç Olmalıdır?

Araç değer kaybı alabilmek için kazada hasar alan ve değer kaybı istenen aracın kilometre sınırı şartı kaldırılmıştır. Dolayısıyla aracın kilometresi değer kaybı bedeli için başvuruda ön koşul etkisi yoktur. Ancak değer kaybı hesabında hesaba etki eden önemli değişkenler arasındadır.

Araç Değer Kaybı Araç Yaş Sınırı

Değer kaybını almak için yapılan başvuruda toplumda genel olarak bilinenin aksine aracın yaşı bakımından herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Aracın yaşı elbette ki değer kaybının hesaplanmasında miktarı etkileyen önemli bir faktördür ancak başvuru için herhangi bir kilometre sınırı yoktur.

Araç Değer Kaybı Bedeli Kimden İstenir?

Değer kaybı için gereken bütün şartlar sağlandığında kazada kusurlu olan kişi veya kusurlu tarafın sigorta şirketinden istenir. Eğer karşı tarafın sigortası yoksa direk kendisinden talep edilir. Sigorta şirketi 15 gün içerisinde cevap vermezse Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulur.

Araç Değer Kaybı Alabilmek İçin Sigortaya Başvuru Örnek Dilekçesi- Sigorta Araç Değer Kaybı Başvuru Formu

….SİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

HASAR SERVİSİNE

BAŞVURAN : ……………………………………

BAŞVURAN VEKİLİ : …………………………………

KONU : Araç değer kaybı ödenmesi talebimizi içerir.

HASAR TARİHİ :………………………

POLİÇE NO : …………………

AÇIKLAMALAR :

Müvekkile ait olan ve şirketiniz tarafından sigortalı ……. plakalı aracın seyir sırasında ………………. tarihinde trafik kazası geçirmesi neticesinde araç hasar almıştır.

Bu kaza sonrasında müvekkilimizin aracına tamir ve parça değişim işlemi uygulanmış araçta yapılan tamir işlemleri neticesinde eksper raporunda …..kadar değer kaybı olduğunu tespit etmiştir.

SONUÇ VE TALEP :

Yukarıda izah edilen sebeplere binaen … ……. TL araç değer kaybı bedelinin aşağıda yer alan İBAN numarasına yasal süre içerisinde gönderilmesini talep eder, aksi halde yargı yoluna başvuracağımızı ihtaren bildiririm. : Vekil

İBAN NO : ……………………….

Ekler: Kaza Tespit Tutanağı

 • Ruhsat ve Ehliyet Örnekleri
 • İlan ekran görüntüleri
 • Kaza yeri ve aracın hasarlı fotoğrafları
 • Vekaletname (Aslı gibidir imzalı)
 • Araç Değer Kaybına İlişkin Rapor
Sigorta tahkim komisyonu nedir?

Sigorta Tahkim Komisyonu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu maddesiyle, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde kurulmuştur.

Makale konumuz açısından Sigorta Tahkim Komisyonu değer kaybı almak için karşı tarafın sigortasına başvurulduğunda anlaşılamazsa gidilen bir nevi mahkeme statüsündeki oluşumdur.

Araç Değer Kaybı Alabilmek İçin Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru

Tahkime gidilebilmesi için sigorta şirketi ile yaşanan uyuşmazlıkta öncelikle bu uyuşmazlığın çözümü için sigorta kuruluşuna başvurulması gerekir. Araç değer kaybı için sigorta şirketine gerekli başvuru yapıldıktan sonra sigorta şirketi 15 gün içerisinde bir cevap vermezse veya cevap verse bile talebi karşılamazsa Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir.

Sigorta kuruluşu talebinizi karşılamadıysa Sigorta Tahkim Komisyonuna sigortanın verdiği nihai cevap ile cevap vermediyse başvurduğunuza dair bir belge ile haklılığınızı ispat edecek tüm belgelerle beraber Komisyona başvurulur.

Araç Değer Kaybında Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvurunun Sonucunda Ne Olur?

Komisyona yapılan başvuru sonrası başvuruya konu değer kaybı uyuşmazlığı 4 ay içinde sigorta hakemleri tarafından değerlendirilecek ve ardından verilecek karar, Komisyon tarafından verilecek karar taraflara tebliğ edilecektir.

 • Komisyona yapılan başvurularda, tutarı 15.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklara ilişkin verilen kararlar kesindir.
 • 000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkındaki sigorta hakemi kararlarına karşı kararın bildiriminden itibaren 10 gün içinde Komisyon nezdinde bir defaya mahsus olarak itiraz edilebilir.
 • 710 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar taraflarca temyiz edilebilir.
Araç Değer Kaybında Bilirkişi Raporu

Eğer araç değer kaybı hususunda sigorta şirketi ile anlaşmaya varılmazsa Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulur. Sigorta Tahkim Komisyonu ise değer kaybı hesabı için bilirkişiden rapor ister. Hazırlanan bilirkişi raporu aşağıdaki özelliklerde olmalıdır:

 • Öncelikle değer kaybı tespiti, mevzuatta yer alan parametrelere,değişkenlere ve formüllere göre hesaplanmış olmalıdır.
 • Raporu hazırlayan bu alanda uzman bir kişi olmalıdır.
 • Hesaplama gerçek güncel rayiç değer üzerinden hesaplanan gerçek değer azalması üzerinden olmalıdır.
Araç Değer Kaybında Bilirkişi Raporuna İtiraz

Sigorta Tahkim Komisyonunun hazırlatmış olduğu değer kaybına ilişkin bilirkişi raporunun eksik, hatalı, gerçek dışı veya olması gerektiğini düşünülen tutarın altında olduğunu düşünen taraf Komisyona itiraz dilekçesiyle raporda hata olduğunu düşündüğü hususlar hakkında itirazda bulunabilir.

Bilirkişi taraflara tebliğ edildikten sonra itiraz için süre verilir. Eğer bilirkişi raporuna bir itiraz yoksa miktar ıslah edilerek Komisyonun karar vermesi talep edilir.

Araç Değer Kaybına İlişkin Örnek Sigorta Tahkim Komisyonu Kararı

Sigorta Tahkim Komisyonu Kararı – Sigorta Tahkim Komisyonu, K. 2022/64863, T. 21.3.2022

…“Uyuşmazlık konusu ihtilafta, davalı Sigorta şirketi tarafından tanzim edilen Trafik Sigorta poliçesi kapsamında sorumluluğu temin edilen araç ile başvuru sahibine ait araç arasında trafik kazası meydana gelmiştir. Başvurucu vekili müvekkiline ait araçta değer kaybı ve hasar meydana geldiğini iddia etmektedir. Başvuru sahibi vekili, trafik sigorta poliçesi kapsamında anılan kaza nedeniyle araçta meydana gelen hasarın ve değer kaybının, somut ihtilafta karşı aracın Trafik Sigortacısı olan sigorta şirketinden tazminini istemektedir.

Uyuşmazlık konusu dosyada taraflar arasındaki ihtilafın asıl olarak, sigorta şirketinin sorumlu olup olmadığına bağlı olarak başvuru sahibine ait araçta bir hasar ve değer kaybı olup olmadığı ile varsa bunun tutarının ne olduğu noktalarında düğümlendiği kanaatine varılmıştır

Başvuru sahibine ait aracın ihtilaf konusu kazada bir hasara ve değer kaybına uğrayıp uğramadığı ile uğramış ise bunun tutarının ne kadar olduğu ve başvurucu tarafından yapılan eksper incelemesinin denetlenebilmesi için bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiş, karar çerçevesinde dosya bilirkişiye tevdi edilmiş, bilirkişi tarafından tanzim edilen rapor taraflara gönderilmiştir.

Yargıtay’ın güncel ve istikrarlı içtihatlarına göre zarar gören aracın değer kaybı taleplerinin sigorta teminat kapsamında görüldüğü bilinmektedir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 2013/12905 E. 2013/12891 K. ve 26.09.2013 tarihli kararında,” Davalı sigorta şirketi davacı aracına çarparak hasarlanmasına sebebiyet veren, davalı tarafa ait aracın ZMSS şirketidir. ZMSS şirketi, zarar gören araçta meydana gelen gerçek zarardan sigortalının kusuru oranında ve poliçe limiti dahilinde sorumludur. Kaza sebebiyle araçta oluşan değer kaybı da gerçek zarar kapsamındadır. Bu sebeple davalı trafik sigortacısının değer kaybı zararından da sorumlu tutulması gerekir.”

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 2009/9892 E. 2010/3124 K. ve 05.04.2010 tarihli kararında, ”Trafik sigortacısı, karşı araçta meydana gelen gerçek zararı limit dahilinde teminat altına almıştır. Dava konusu trafik kazası sonucunda, davacıya ait aracın tamir süresince çalışamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı trafik sigortası teminatı dışında ise de, araçta meydana gelen değer kaybı gerçek zarar kalemleri arasında bulunmaktadır. “ ifadelerine yer verilmek suretiyle değer kaybının gerçek bir zarar olduğuna ve trafik sigortası teminatı kapsamında olduğuna hükmedildiği görülmektedir.

14.5.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yeni Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel şartlarının A.5 “Kapsama Giren Teminat Türleri” kenar başlığı altında a bendinde “Maddi Zarar Teminatı” tanımlanırken, Hak sahibinin bu genel şartta tanımlanan ve zarar gören araçda meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır biçimindeki ifadeden de değer kaybı zararlarının teminat içi olduğu Genel şartlar ile de açıkça belirlenmiştir.

Dolayısıyla, değer kaybı talebi aleyhine başvuruda bulunulan sigorta şirketinin sigorta teminat kapsamında değerlendirilmiştir

Zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan hususlar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 92., 102., 103., 104., 105., ve 107. maddelerinde sınırlı sayıda (numerusclausus) düzenlenmiştir.

Karayolları Trafik Kanununda zorunlu trafik sigortasına dair olarak, sorumluluğun kapsamı yanında, bu kapsam dışında kalan haller de açıkça düzenlenmiştir. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Dışında Kalan Hususlar” başlıklı 92. maddesinde, zorunlu trafik sigortacısının hangi zararlardan sorumlu olmadığı düzenleme altına alınmış; burada örnekseme yoluna gidilmeyip; tek tek ve tahdidi olarak sorumlu olunmayan haller sıralanmıştır. (HGK. 22.02.2012, 2011/17-787 – 2012/92) (17.HD. 24.06.2013, 2013/9824 – 2013/9890)

O nedenle somut olayda başvurucunun talebi yukarıda da belirtildiği üzere teminat kapsamında değerlendirilmiştir.

Hakemliğimiz tarafından tayin olunan Bilirkişi tarafından tanzim olunan raporda ayne

Hasar tespitine göre;

Dosyaya sunulu evrak incelemesi sonucu, 17/10/2021 tarihli kazada hasar gördüğü belirtilen başvuru sahibine ait XXXX plakalı aracın onarım bedeli KDV hariç 30.027,67.-TL (OtuzBinYirmiYediLiraAltmışYediKuruş) olarak tespit edilmiştir.

Tespit edilen KDV (%18) dahil onarım bedeli 35.432,65.-TL’ dir.”…

Güncel Araç Değer Kaybına İlişkin Örnek Yargıtay Kararı-2024
Yargıtay Kararı – 17. HD., E. 2016/9407 K. 2019/4672 T. 11.4.2019

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, olay tarihinde davalı …’un sevk ve idaresinde bulunan …. plaka sayılı aracı ile seyir halinde iken davacı … sevk ve idaresinde bulunan minibüsün çarpışması sonucunda, her ikisinin de yaralandığını, müvekkilinin kullandığı …plakalı aracın ise kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığını, aracın uzunca bir süre tamirde kalacağını, iş yapamaması nedeniyle 5.000,00 TL kazanç kaybı, aracın satımı sırasında kaza nedeniyle değerinde düşüş olacağından 11.000,00 TL araç değer kaybı, ayrıca müvekkilinin kaza sonrası hem fiziki yaralanması hemde psikolojisinin bozulması nedeniyle mesleğini icra etmede olumsuz etkilendiğinden 20.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar; davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre; alınan bilirkişi raporu doğrultusunda; 1.925,00 TL kazanç kaybının, 3.000,00 TL değer kaybının, 1.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 10/09/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen ve müştereken tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazası sonucu meydana gelen araç değer kaybı masrafına yönelik maddi tazminat istemine ilişkindir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2. el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2. el piyasa değeri arasındaki fark kriterine uyulmaksızın hesaplama yapılarak sağlanmıştır. Bilirkişi raporunda belirtilen yöntemle değer kaybının tespit olunduğu rapora dayalı olarak hüküm kurulamaz.

Bu durumda mahkemece aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı, davacı tarafın iddiaları, davalı tarafın savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre değer kaybı zararının belirlenmesi, meydana gelebilecek çelişkilerin giderilmesi yönünden ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık yeni bir rapor alınması ondan sonra dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı geri verilmesine 11/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ankara Araç Değer Kaybı Avukatı Nedir?

Araç değer kaybı için kazada kusurlu tarafın sigortasına başvuru yapıldıktan sonra sigorta şirketi ödemeyi kabul etmezse veya ödeyeceği tutar başvurucu tarafından değer kaybının Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılarak istenebileceği gibi şirket başvurucunun talebine nihai cevabı verdikten sonra veya 15 gün içerisinde cevap vermezse başvurduğunuzu kanıtlar belgelerle doğrudan adli yargı yoluna gidilerek dava açılabilir.

Bu dava “araç değer kaybı davası” olarak adlandırılır. Araç değer kaybı avukatı ise bu davaya bakmak için müvekkilinden vekalet alıp onun adına davayı açan ve bütün süreçleri takip eden avukattır.

Araç Değer Kaybını En Hızlı Alan Avukat

Değer kaybını alma süreci prosedürel işlem yoğunluğu ve silsilesi oldukça yoğun bir süreçtir. Bu nedenle başvuru sürecinde gerekli evrakların hazırlanması, dilekçelerin ayrıntı kaçırmadan özenle ve ayrıntılı yazılması, hukuki sürelerin kaçırılmaması, sigorta şirketiyle iletişim kurulması, sigorta şirketiyle uyuşmazlık yaşanması halinde dava sürecinin başlatılması ve araç değer kaybının en hızlı şekilde alınması ile biten süreçte bu işlemleri en hızlı şekilde yapan ve sürecin her aşamasında etkin ve yetkin olan avukat müvekkil çevresinde “araç değer kaybını en hızlı alan avukat” olarak nitelendirilir.

Bu konuda Reform Hukuk Bürosu olarak “Araç değer kaybı uzmanı avukat” niteliğine haiz tecrübeli ve işinin ehli avukatlarımızla araç değer kaybı tazminatlarını en hızlı ve güvenilir şekilde hak sahibinin almasını sağlıyoruz.

Araç Değer Kaybı Davasında Davalı Taraf Kimdir?

Araç değer kaybı davası kazada kusurlu olan tarafın sigorta kuruluşuna karşı açılır. Eğer karşı tarafın sigorta bilgileri elde edilememişse karşı tarafın araç sahibine karşı açılır. Dava açıldıktan sonra davalı tarafın sigorta şirketi bilgilerinin temini ve davanın sigorta şirketine ihbarı talep edilebilir.

Araç Değer Kaybı Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce Ek: 6’da belirtilen tazminat ödemelerinde istenecek belgelerin tamamı ile birlikte ilgili sigortacıya yazılı başvuruda bulunması gerekir.

Sigortacının başvuru tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi kısmen veya tamamen karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde ya da tazminat tutarında anlaşma sağlanamadığı hallerde sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinde, kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde ya da zarar görenin ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesinde dava açılabileceği gibi uyuşmazlığın çözümü için Sigorta Tahkim Komisyonuna da başvurulabilir.

Araç değer kaybı davasında görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir. Asliye Ticaret Mahkemeleri bulunmayan yerlerde bu davalarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Bu davalar kazanın olduğu lokasyandaki yer mahkemesi, davalının veya davacının bulunduğu yer mahkemesinde açılabilir.

Araç Değer Kaybı Davasında Zamanaşımı

Bu dava haksız fiile yönelik bir tazminat istemi olduğu için , zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.

Araç Değer Kaybı Dolandırıcılığı

Araç Değer Kaybı Dolandırıcıları Ülkemizde maalesef son yıllarda yapılan bir trafik kazası sonucu mağdur olan kişilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı bir şekilde bilgilerine ulaşılarak, “Aracınızın kaybettiği değeri hemen tazmin etmek ister misiniz?”, “Aracınızın değer kaybını almak için formu doldurun”, “Değer kaybınızı anında ödüyoruz”, gibi çeşitli ifadelerle maalesef insanlar kandırılarak alacakları değer kaybı tazminatının büyük bir kısmını almaktadırlar.

Bu kişiler kendilerini hasar danışmanı, hasar uzmanı, hasar takip bürosu gibi nitelemelerle tanıtmaktadırlar. Bu kişilerin hiçbir yasal yetkileri yoktur. Bu kişiler vasıtasıyla değer kaybı almaya çalışan vatandaşlar maalesef alacakları tazminatın büyük bir kısmını bu kişilere kaptırma gibi olumsuz durumlarla karşılaşabiliyorlar.

Bu yüzden işin ehli yasal olarak bu işi vekalet alarak şeffaf ve eksizsiz yapabilecek yapabilecek avukatlar aracılığıyla yapmak hak kayıplarının ve bu hususta yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir. Bu konuda Reform Hukuk Bürosu olarak “Araç değer kaybı uzmanı avukat” niteliğine haiz tecrübeli ve işinin ehli avukatlarımızla araç değer kaybı tazminatlarını en hızlı ve güvenilir şekilde hak sahibinin almasını sağlıyoruz.

Tramer Kaydı Araç Değer Kaybı Tazminatını Etkiler Mi?

Tramer, Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi kurumunun kısaltmasıdır. Araca ait bütün hasar bilgilerin toplandığı sistemdir. Kazalı araçların hasar kayıtlarına burada bakılır. Özellikle ikinci el araç alım satımlarında özellikle tramer kayıtlarına bakılarak alım satım yapılır. Bu yüzden hasar kaydı yüksek olan olan araçların fiyatı da düşmektedir.(Ankara Değer Kaybı Avukatı-Değer Kaybı Hesaplama-2024)

“Tramer kayıtlarının araç değer kaybına etkisi”ne gelecek olursak; zaten kaza sonrası araca tamir için harcanan bedel direk olarak araç değer kaybı hesabına katılmaktadır. Tramer kayıtları ise bu hasar kaydı miktarını gösteren bir sistemdir.Değer kaybına ayrıca bir etkisi yoktur.

E-Devlet Üzerinden Araç Değer Kaybı Başvurusu Yapılır mı?

E-devlet üzerinden araç değer kaybı başvurusu yapılmamaktadır. E-devlet sisteminden araç değer kaybı ve hasarı için eksper ataması talebiyle başvuru yapılabilmektedir.

Yapılan başvuru ile Sigorta Bilgi ve Denetim merkezinden eksper atanır. Eksper raporunda belirlenen tutar sigorta şirketinden istenebilir. Sigorta şirketi bedeli ödemez veya kısmi olarak öderse Sigorta Tahkimine veya dava yoluna gidilebilir.

Trafik Kazası Neticesinde İkame Araç Bedeli Tazminatı

İkame araç bedeli tazminatı trafik kazasında aracı hasar alan ve kazada kusursuz veya diğer tarafa göre daha az kusurlu olan taraf aracı tamir, onarım vb. sebeplerle belli bir süre kullanamadığında kusurlu olan tarafın diğer tarafın aracı kullanamamasından doğan zararını (taksi kullanmış olabilir, araç kiralamış olabilir, ulaşım için masraf yapmış olabilir) tanzim etmekle yükümlülüğüne ikame araç bedeli tazminatı denir.(Ankara Araç Değer Kaybı Avukatı Araç Değer Kaybı Hesaplama)

Araç mahrumiyeti tazminatı Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Trafik Sigortası) teminatı kapsamında değildir. Bu yüzden bu tazminat kazada kusurlu olan tarafından ödenmelidir. Teminat kapsamı dışındaki hallerden sayılır. Kasko sigortası sözleşmesinde ikame araç verilmesine yönelik bir madde bulunması halinde ikame araç verilebilmektedir.

Trafik Kazası Nedeniyle “Kazanç Kaybı Tazminatı” Nedir?

Eğer kaza çift taraflı ise ticari amaçla kullanılan ticari araçlar, taksi, servis, paket servis araçları ,otobüs, dolmuş gibi ticari faaliyette kullanılan araçların tamir için geçirilen sürede kullanılamaması nedeniyle oluşan maddi kayıptır. Araç değer kaybından farklı olarak karşı tarafın sigortasından istenen bir tazminat değildir. Karşı tarafın bizzat kendisinden talep edilir.

Trafik Kazası Nedeniyle “Kazanç Kaybı Tazminatı” Nasıl Alınır?-Kazanç Kaybı Davası-2024
Eğer karşı taraf kazanç kaybı zararın tazminini reddederse Asliye Ticaret Mahkemesinde, yargı çevresinde Asliye Ticaret Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açarak kazanç kayıplarını talep edebilirler.

Değer kaybında olduğu gibi bu kazanç kaybı talebinde bulunacak tarafın davayı açmak için de %100 kusurlu olmaması gerekir. Kazanç kaybı davası genellikle değer kaybı davası ile ile birlikte açılarak talep edilmektedir. (Ankara Araç Değer Kaybı Avukatı Araç Değer Kaybı Hesaplama )

Kazanç Kaybı Davası-2024 Örnek Yargı Kararı

Yargıtay Kararı – 17. HD., E. 2015/14919 K. 2016/3207 T. 14.3.2016

Davacı vekili, uzun süreli filo araç kiralama işi yapan müvekkiline ait araca davalıların sürücüsü ve maliki olduğu aracın kusurlu olarak çarpması sonucu araçta oluşan 3.155,28 TL hasarın dava dışı sigorta şirketlerince giderildiğini ancak araçta 2.500 TL değer kaybı oluştuğunu, aracın 5 günlük tamir süresince müvekkile ait başka bir aracın kiracı firmaya tahsis edildiğini, dolayısıyla tahsis edilen aracın başka kira sözleşmesine konu olamadığını, günlüğü 91,66 TL kiralama bedelinden toplam kazanç kaybının 458,30 TL olduğunu, ekspertiz ücreti olarak 100 TL ödendiğini, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla toplam 3.058,30 TL’nin kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Davalı …, davacı araç kiralama işi yaptığından kiralık araçlarda sorun çıkma ihtimaline binaen her zaman yedek araç bulundurduklarını, bu nedenle kazanç kaybı olmayacağını, kazanın niteliğine göre değer kaybı oluşmayacağını, oluşsa bile sigorta şirketinin sorumlu olacağını beyanla davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının davasının kabulü ile, 2500 TL araçta oluşan değer kaybının kaza tarihinden itibaren(14/2/2010) ile 458.30 TL kazanç kaybının kaza tarihinden 5 gün sonrasından itibaren ile 100 TL ekspertiz ücretinin 25/02/2011 tarihinden itibaren yasal faizleri ile birlikte davalılardan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm davalı … tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre,davalı …’nın yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA 14/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Araç Değer Kaybı Alanların Yorumları

Değer kaybı alma süreci içinde yaşanılan sorunlarla ilgili vatandaşların sıklıkla karşılaştığı sıkıntılar şu şekillerde dile getirilmektedir:

-”Sigorta şirketi başvurumuza karşılık vermiyor”

-“ Sigorta şirketi geri dönüş yapmıyor”

-“ Sigorta şirketi karşı taraf %100 kusurlu olmasına rağmen paranın bir kısmını kesmiş”

-“ Sigorta şirketinde muhatap bulamadım”

-“Paramı çok geç yatırdılar”

-“ Sigorta şirketi bana bir sürü evrak imzalatmak istedi”

-“İkame araç alamdım”.

Müvekkillerimizde sıklıkla aldığımız şikayetler bu şekildedir.

Bu ve buna benzer durumların çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması ve değer kaybı, kazanç kaybı bedellerinin hızlı bir şekilde alınması için Reform Hukuk Bürosu olarak “Araç değer kaybı avukatı” niteliğine haiz tecrübeli ve işinin ehli avukatlarımızla araç değer kaybı tazminatlarını ve kazanç kaybı tazminatlarını en hızlı ve güvenilir şekilde hak sahibinin almasını sağlıyoruz.

Araç Değer Kaybı İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

1. Değer Kaybını Ödeyen Sigorta Şirketi Sigortalıya Rücu Edebilir Mi?
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tebliğnamesine Göre;

Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez.

Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigortalıya rücu edebilir.

Sigortalıya başlıca şu nedenlerle rücu edilir:

a) Tazminatı gerektiren olay, sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmiş ise,

b) Tazminatı gerektiren olay, aracın ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan veya geçerliliğini yitirmiş sürücü sertifikasına sahip ya da ehliyetine geçici/sürekli el konulmuş kimseler tarafından sevk edilmesi veya trafik kurallarının ihlali sonucunda meydana gelmiş ise,

c) Aracın, uyuşturucu madde veya ilgili mevzuatta belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

ç) Tazminatı gerektiren olay, yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan araçlarda yolcu taşınması veya yetkili makamlarca tespit edilmiş olan istiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınması veya patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeleri taşıma ruhsatı bulunmayan araçlarda, bu maddelerin parlama, tutuşma ve infilakı yüzünden meydana gelmiş ise,

d) Sigortalının rizikonun gerçekleşmesi halinde bu genel şartların B.1. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı zarar ve ziyan miktarında bir artış olursa,

e) Tazminatı gerektiren olayın aracın çalınması veya gasp edilmesi sonucunda olması halinde, çalınma veya gasp edilme olayında sigortalının kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu olduğu tespit edilirse,

f) Bedeni hasara neden olan trafik kazalarında sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin, tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma gibi zorunlu haller hariç olmak üzere, olay yerini terk etmesi veya kaza tutanağı, alkol raporu vb. kazanın oluş koşullarına ilişkin gereken belgelerin düzenlenmesi yükümlülüğüne aykırı davranması halinde,

Sigortacı rücu sebeplerine dayanarak tazminat sürecini geciktiremez ve bu sebeplere dayalı bilgi ve belgeyi hak sahibinden talep edemez.

2. Araç Değer Kaybı Tazminatında Zamanaşımı Ne Kadardır?
Sigortaya değer kaybı ilişkin yapacağınız başvuru için aracın tamirinden itibaren 2 yıl süreniz vardır. Bu süre dolduktan sonra başvurularınız zamanaşımından dolayı reddedilecektir

3.Tek Taraflı Kazalarda Değer Kaybı Alınabilir Mi?
Değer kaybı tazminatı alabilmek için kazanın çift taraflı olması gerekir. Ancak tek taraflı kaza yapan aracın kaskosu varsa ve kaskoda bu yönde bir madde eklenmişse kendi kaskosundan değer kaybı alabilecektir.

4. Aracım Daha Önce Önden Kazalı Ve Ön Parça Değiştirilmiş. Yine Önden Kaza Yaptım Ön Üç Parça Boyandı. Karşı Tarafın Sigortasından Değer Kaybı Alabilir Miyim?
Değer kaybı alınacak aracın daha önceden aynı yerden hasarının olmaması gerekmektedir. Zaten mantıken de sonraki tamir işlemi satış fiyatında bir değişim meydana getirmeyecektir.

5.Değer Kaybı Tazminatı Kim Tarafından Ödenir?
Bu tazminat kusurlu tarafın sigortası tarafından karşılanır

6.Değer Kaybında Sigorta Şirketleri Ne Kadar Zaman İçerisinde Öder?
Başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapmaz veya cevap vermezse tahkim veya dava yoluna gidebilirsiniz.

7.Değer Kaybı İçin Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvurulduğunda Ne kadar Sürede Sonuçlanır?
Dört ay gibi kısa bir süre içerisinde sonuçlanmaktadır.

8.Değer Kaybı İçin Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Mu Yoksa Dava Açmak Mı Avantajlıdır?
Mahkemenin yapacağı yargılama tahkime göre daha uzun ve daha masraflıdır. Bu yüzden bizce Tahkime gitmek daha avantajlıdır.

9.Değer Kaybında Sigorta Şirketinin Ödeyeceği Limit Ne Kadardır?
Değer kaybında sigorta şirketi poliçedeki limit kadar sorumludur. Poliçe limitini aşan değer kaybı tazminatları bakımından artık kısım sürücüden, araç sahibinden talep edilebilir.

10.Değer Kaybı İçin Kazada Kusurlu Tarafın Trafik Sigortası Yoksa Ne Yapılabilir?
Bu durumda değer kaybı tazminatları sürücüden, araç sahibinden talep edilebilir. Bunun için Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvurulamaz Asliye Ticaret Mahkemelerinde değer kaybı davası açılması gerekir.

11.Araç Değer Kaybı Davası Ne kadar Sürer?
Kesin olmamakla birlikte mahkemenin yoğunluğuna göre ortalama 1-1,5 yıl sürmektedir.

12. Değer Kaybı Tazminatı Sigorta Şirketine Başvuru Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Sigortaya başvuru dilekçesi özenle hazırlanmalıdır.
Başvuru yaparken gerekli evraklar eksiksiz olarak dosyaya eklenmelidir.
Hak kaybı yaşamamak için istenecek değer kaybı alanında uzman bir avukat tarafından hesaplanmalıdır.
Süreler kaçırılmadan gerekli bütün işlemler zamanında yapılmalıdır.
Bu işlemler yasal olarak yetkilendirilmiş her türlü hukuki bilgi, tecrübe ve donanıma sahip şeffaf şekilde çalışan değer kaybı avukatları aracılığıyla yapmak lehinize olacaktır.

Hak kayıpları yaşamamak adına eğer başvuruyu bizzat yapmayacaksanız yasal yetkisi olmayan kişilere (tamirci, çekici, aracı vs.) karşı dikkatli olmanızı öneririz. Bu konuda Reform Hukuk Bürosu Ankara Araç Değer Kaybı Avukatları vasıtasıyla bilgi alabilirsiniz.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu