Ceza Hukuku
Trend

Ankara Ceza Avukatı – Ağır Ceza Avukatı

ANKARA AĞIR CEZA MAHKEMESİ İLETİŞİM VE LOKASYON BİLGİLERİ

Ceza hukuku, toplumda huzur ve düzeni sağlamak için suç teşkil eden fiilleri ve bu fiilleri işleyen kişilere uygulanacak yaptırımları inceleyen bir hukuk dalıdır. Ceza avukatı ise, ceza yargılamasında şüpheli veya sanık konumundaki kişilerin savunmalarını yaparak, haklarını koruyan ve onları yargılama sürecinde temsil eden avukatlardır.

DMCA.com Protection Status

Ankara Ceza Avukatı
Ankara Ceza Avukatı

 Ankara Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza avukatları, Türk Ceza Kanunu’nda ve özel kanunlarda suç olarak düzenlenen tüm davalara bakabilirler. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Kasten işlenen suçlar: Cinayet, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, uyuşturucu kaçakçılığı, vb.
 • Taksirle işlenen suçlar: Trafik kazaları, iş kazaları, tıbbi hatalar, vb.
 • Görevi ihmal suçları: Kamu görevlileri tarafından işlenen suçlar.
 • Ekonomik suçlar: Vergi kaçakçılığı, kara para aklama, gümrük kaçakçılığı, vb.
 • Aile içi şiddet suçları: Evlilik içi şiddet, çocuk istismarı, vb.
 • Siber suçlar: Bilişim sistemlerine yapılan saldırılar, siber dolandırıcılık, vb.

Ankara Ceza Avukatı Gökhan Yılmaz

2024 Ankara Ceza Avukatı Ücretleri:

Ceza avukatı ücretleri, davanın karmaşıklığına, avukatın deneyimine ve tecrübesine, davanın görüldüğü yere göre değişiklik gösterir. 2024 yılı için ortalama ceza avukatı ücretleri şu şekildedir:

 • Asliye Ceza Davaları: 17.900 TL alt sınır
 • Ağır Ceza Davaları: 39.800 TL alt sınır
 • Özel Davalar: Müdafi ve müvekkil arasında serbestçe takdir edilir

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri:

 • Suçsuzluk Karinesi: Herkes, suçluluğu ispatlanana kadar suçsuz sayılır. Bu ilke, sanık veya şüphelinin suçlu olduğunu kanıtlama yükünün savcılığa ait olduğunu anlamına gelir.
 • Cezai Sorumluluğun Şahsiliği: Ceza, sadece suçu işleyene verilir. Bu ilke, bir suçun işlenmesinde rol alan her bir kişinin kendi cezasını alması gerektiği anlamına gelir.
 • Kanunilik İlkesi: Suç ve ceza kanunla belirlenir. Bu ilke, kanunda açıkça suç olarak düzenlenmeyen bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemeyeceğini anlamına gelir.
 • Cezaların Yasalara Uygunluğu: Cezalar, kanunlarda belirtilen sınırlar çerçevesinde verilir. Bu ilke, cezaların kanunlarda belirtilen azami ve asgari sınırlara uyması gerektiği anlamına gelir.
 • Suç ve Ceza Oranı: Ceza, suçun ağırlığıyla orantılı olmalıdır. Bu ilke, hafif suçlara verilen cezaların ağır suçlara verilen cezalardan daha az olması gerektiği anlamına gelir.
 • İnsan Hayatı ve Kişisel Bütünlüğün Kutsallığı: İnsan hayatı ve kişisel bütünlük, dokunulmazdır. Bu ilke, kimseye işkence yapılamayacağını ve insan onuruna saygı gösterilmesi gerektiği anlamına gelir.
 • Geçmişe Etkili Uygulanmama İlkesi: Kanunlar, işlenen suçtan önce yürürlüğe girmediği sürece o suça uygulanamaz. Bu ilke, kanunların geçmişe yürümediğini ve işlenen suçtan önce yürürlükte olmayan bir kanunun o suça uygulanamayacağını anlamına gelir.
 • Ceza Tevfik İlkesi: Ceza, sadece suçu caydırmak için değil, aynı zamanda suçu işleyeni ıslah etmek ve topluma kazandırmak için de verilir. Bu ilke, cezaların sadece intikam amacıyla değil, aynı zamanda ıslah ve rehabilitasyon amacıyla da verilmesi gerektiği anlamına gelir.

Ceza Hukukunun Temel İlkelerinin Önemi:

Ceza hukukunun temel ilkeleri, adil ve eşitlikçi bir yargılama sistemi için oldukça önemlidir. Bu ilkeler, sanık veya şüphelinin haklarının korunmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını sağlar.

Ceza Hukukunun Temel İlkelerinin İhlali:

Ceza hukukunun temel ilkelerinin ihlali, adil bir yargılama yapılmasını engeller ve sanık veya şüphelinin haklarının ihlal edilmesine neden olur. Bu nedenle, bu ilkelerin her zaman gözetilmesi ve uygulanması önemlidir.

Ankara Ceza Avukatı Ararken Nelere Dikkat Edilir?

Ceza avukatı ararken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar şunlardır:

 • Avukatın deneyimi ve tecrübesi: Ceza avukatının, ceza hukuku alanında deneyimli ve tecrübeli olması önemlidir.
 • Avukatın uzmanlık alanı: Her ceza avukatının farklı bir uzmanlık alanı olabilir. Dava türüne uygun bir avukat seçilmelidir.
 • Avukatın iletişim becerileri: Ceza avukatının, müvekkiliyle açık ve net bir şekilde iletişim kurabilmesi önemlidir.
 • Avukatın ücreti: Avukatın ücreti, dava bütçesine uygun olmalıdır.

Ceza Davalarında Ankara Ceza Avukatı Tutmanın Önemi:

Ceza davalarında avukat tutmak, sanığın veya şüphelinin haklarını koruması açısından çok önemlidir. Avukat, müvekkilini soruşturma ve yargılama sürecinde temsil eder, delilleri inceler, savunma hazırlar ve mahkemede müvekkilini savunur. Ceza davalarında avukat tutmanın faydaları şunlardır:

 • Haklarınızı korur: Avukatınız, yasal haklarınızın korunmasını sağlar ve adil bir yargılama geçirmenizi için çaba gösterir.
 • Delilleri inceler: Avukatınız, aleyhinize olan delilleri inceler ve bunlara karşı savunma hazırlar.
 • Savunma hazırlar: Avukatınız, müvekkilinin lehine olan tüm delilleri toplar ve güçlü bir sav

Ankara Ceza Avukatı Hangi Suçlarda Savunma Yapar?

 Ankara’da görev yapan bir ceza avukatı oldukça çeşitli suç tiplerindeki davalara bakabilir. Bunlara örnek olarak; 

 • Uyuşturucu ticareti suçu
 • Uyuşturucu davaları
 • Cinsel taciz davaları
 • Çocukların cinsel istismarı davaları
 • Cinsel saldırı davaları
 • Öldürmeye teşebbüs davası
 • Taksirle öldürme
 • Kasten yaralama
 • Taksirle yaralama
 • Kişi hürriyetinden yoksun kılma davası
 • Konut dokunulmazlığının ihmali davaları
 • Gasp davası
 • Fuhuş davası
 • Yağma davası
 • Parada sahtecilik davası
 • Mühür bozma davası
 • Resmi belgede sahtecilik davası
 • Güveni kötüye kullanma davası
 • Dolandırıcılık davası
 • Nitelikli dolandırıcılık davası
 • Nitelikli hırsızlık davası
 • Tehdit suçu
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Zimmet davası
 • Rüşvet davası

Ceza Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Ankara ilinde ceza davalarına bakan avukatlar açısından ceza avukatı tutulmasını tavsiye ederiz. Ceza hukuk sisteminde avukatla temsil zorunluluğu yokturAğır ceza mahkemesinde yargılanan bir sanığın avukat ile müdafaa edilmesi mevzuatımızca zorunludur.

En İyi Ağır Ceza Avukatı Kimdir?

Hukukumuzda en iyi ceza avukatı yahut en iyi ağır ceza avukatı şeklinde bir ayrım yoktur. En iyi ağır ceza avukatı Ankara ilinde büromuz olarak gösterilebilir. Tecrübeli ekibimizle uzun yıllardır ceza davalarında avukatlık hizmeti sağlamaktayız.

Ankara Ceza Avukatı İletişim Bilgileri

Ankara Ceza Avukatı Telefon Telefon: 0544 503 83 67
Ankara Ceza Avukatı Adres Adres: Balgat Mah. Mevlana Bulv. No: 139/A Yelken Plaza Kat: 16 Çankaya/ANKARA
Ankara Ceza Avukatı EPosta Eposta: ankarareformhukuk@gmail.com

Konum


ANKARA AĞIR CEZA MAHKEMELERİ İLETİŞİM VE LOKASYON BİLGİLERİ

Adres : Hacı Bayram Veli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 Sıhhiye/Ankara

Telefon Santral : 0 312 509 31 80

Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri İletişim
Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri İletişim

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara ilinin merkez ilçelerinde işlenen ve 10 yıl ve üzeri hapis cezasını gerektiren suçlarla ilgili ceza ve ceza muhakemesi hukuku uyuşmazlıklarını çözmekle yetkilidir. İlk derece mahkemesi olarak faaliyet gösteren bu yargı organı, adil ve tarafsız yargılama süreçleri ile hukukun üstünlüğünü temin etmeyi amaçlar. Ankara Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlığı bünyesinde, Ankara Adliyesi’nde 37 adet Ağır Ceza Mahkemesi bulunmaktadır ve bu mahkemeler adaletin sağlanması için hizmet vermektedir.

Mahkeme Telefon Numarası Blok Kat
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 21 73 D Blok Üst Zemin
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 23 69 E Blok 5. Kat
Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 22 04 D Blok Üst Zemin
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 21 61 E Blok 5. Kat
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 24 05 D Blok Üst Zemin
Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 21 93 D Blok Üst Zemin
Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 21 90 D Blok Üst Zemin
Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 24 08 D Blok 1. Kat
Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 23 44 D Blok 1. Kat
Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 27 28 D Blok 1. Kat
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 28 64 D Blok 1. Kat
Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 27 23 D Blok 1. Kat
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 33 53 E Blok 5. Kat
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 25 41 E Blok 4. Kat
Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 32 46 E Blok 4. Kat
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 32 49 E Blok 4. Kat
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 32 64 E Blok 3. Kat
Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 30 30 E Blok 3. Kat
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 30 17 E Blok 3. Kat
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 32 31 E Blok 2. Kat
Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 33 65 E Blok 2. Kat
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 33 71 E Blok 2. Kat
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 33 77 E Blok 2. Kat
Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 33 83 E Blok 1. Kat
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 33 89 E Blok 1. Kat
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 33 95 E Blok 1. Kat
Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 34 02 E Blok 1. Kat
Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 34 11 E Blok 4. Kat
Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 32 34 A Blok 4. Kat
Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 32 37 A Blok 4. Kat
Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 22 94 A Blok 4. Kat
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 22 99 A Blok 4. Kat
Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 23 14 A Blok 4. Kat
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 34 43 A Blok 5. Kat
Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 31 86 A Blok 2. Kat
Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 33 14 A Blok 5. Kat
Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi 0 312 509 33 23 A Blok 5. Kat

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu