Askeri HukukCeza Hukuku

Yasadışı Bahis Suçu ve Cezası – Sanal Bahis Oynamak

Asker Kişinin Yasadışı Bahis Oynaması

Yasadışı Bahis Suçu ve Cezası – Sanal Bahis Oynamak ; Asker kişinin sanal bahis oynaması, suç teşkil etmeyen bir fiil olmakla birlikte karşılığında idari para cezası sonucunu doğuran bir kabahattir. Bununla birlikte kadrolu bir asker ile sözleşmeli bir askerin bu kabahati işlemesinin neticeleri farklılık gösterebilmektedir.

Yasadışı Bahis Suçu ve Cezası - Sanal Bahis Oynamak
Yasadışı Bahis Suçu ve Cezası – Sanal Bahis Oynamak

Sanal Bahis Nedir?

Sanal Bahis, kişilerin internet üzerinden kazanç sağlamak adına oynamış oldukları ve bahisleri oranında değer kazandıkları veya kaybettikleri bir oyundur. Sanal bahis, cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi internet sağlayıcı elektronik cihazlar aracılığıyla oynanmaktadır.

Sanal Bahis Oynamak Suç Mudur?

Sanal bahis oynamak suç değildir. Bununla birlikte 7258 Sayılı Kanunda, kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakalarına dayalı şans oyunları oynamak kabahat olarak nitelendirilmiştir.

7258 Sayılı Kanun m.5/1-d:

“Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır”

Yasadışı Bahis Oynama Kabahati Unsurları

Yasadışı bahis kabahatinin unsurlarını ele almadan önce önemle belirtilmelidir ki bu kabahatin oluşabilmesi için bahis oyununu işleten kişinin kanunun verdiği yetkiye dayanmaksızın adı geçen bahis sitesini işletmesi gerekmektedir. Başka bir ifade ile kanunun verdiği yetkiye dayanarak bahis oyunu oynanan yerlerde bahis oynamak kabahat olmayacaktır.

a)Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli Bahis Oynamak

Sabit ihtimalli bahis, Rekabet Kurulunun 21-55/781-387 Sayılı Kararında şu şekilde tanımlanmıştır:

“Düzenlenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi üzerine oynatılan ve katılımcılar arasından doğru sonucu tahmin edenlere önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran bahis oyunlarına ise “sabit ihtimalli bahis oyunları” denilmektedir.”

Görüldüğü üzere kişinin bir spor müsabakasına ait sonucu tahmin etmesi ile başlayan ve tahminde bulunan kişiler arasından doğru sonucu tahmin edenlere de “önceden belirlenmiş olan” bahis oranları ile ikramiye kazandıran bahis, sabit ihtimalli bahis olarak nitelendirilmektedir. Bu itibarla sabit ihtimalli bahis oynama eyleminin gerçekleşebilmesi için “önceden belirlenmiş” bahis oranları mevcut olmalıdır.

b)Spor Müsabakalarına Dayalı Müşterek Bahis Oynamak

Müşterek Bahis, bahis sonrası toplanan hasılatın önceden belirlenmiş olan ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden katılımcılar arasında paylaştırıldığı bahis türüdür. Görüldüğü üzere müşterek bahis oyununda ikramiyenin belli yüzdesi, bahsi kazananlar arasında paylaştırılmaktadır.

c)Spor Müsabakalarına Dayalı Şans Oyunları Oynamak

Spor müsabakalarına dayalı şans oyunları, yukarıda saymış olduğumuz bahis oyunlarının kapsamına girmeyen diğer bahis türleridir.

Sanal Bahis Cezası Nedir?

Yukarıda da açıkladığımız üzere sanal bahis oynamak bir suç değil, kabahattir. Dolayısıyla sanal bahis oynamanın karşılığında öngörülen yaptırım da hapis veya adli para cezası değil, idari para cezasıdır.

Yasadışı sanal bahis oynayanlar hakkında idari para cezası verme yetkisine ve görevine sahip olan kişi ise mahallin en büyük mülki idare amiridir. Mülki idare amirleri, ilçede kaymakam; ilde validir.

Yasadışı Sanal Bahis Oynamanın Cezası İçin Öngörülen İdari Para Cezası Ne Kadardır?

7258 Sayılı Kanunda da belirtildiği üzere kabahate konu eylemi gerçekleştiren kişiler hakkında mahallin en büyük mülki amiri tarafından 5.000 Türk Lirasından 20.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Mülki amirin yasadışı bahis oynayan kişi hakkında idari para cezası vermesi hususunda miktar yönünden takdir yetkisi bulunmaktadır. Bu itibarla mahallin en büyük mülki amiri, eylemin niteliğine ve ağırlığına göre 5.000’den 20.000 Türk Lirasına kadar idari para cezasına karar verebilecektir.

Bununla birlikte yasadışı sanal bahis oynayan kişinin bahse koyduğu ve bahis sonucu kazandığı malvarlığı değeri, Türk Ceza Kanununa göre eşya ve kazanç müsaderesi hükkümlerine göre müsadere edilir. Başka bir ifade ile yasadışı sanal bahis için ortaya konan malvarlığı değeri ile bahis sonucunda elde edilen kazancın mülkiyeti devlete aktarılır.

Askerin Yasadışı Bahis Oynaması

Yasadışı sanal bahis oynayan kişi her kim olursa olsun kanunda öngörülen tutarda idari para cezası ile cezalandırılır. Bu bakımdan kişinin er, sözleşmeli er, astsubay veya subay olması önem arz etmez. Bununla birlikte asker kişinin yasadışı sanal bahis oynamasının neticesi bazen yalnızca idari para cezası olmamaktadır.

Yasadışı bahis oynayan kişinin 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olan kadrolu er, erbaş, uzman çavuş, astsubay ve subay gibi asker olması halinde haklarında yalnızca idari para cezası uygulanır.

Bununla birlikte yasadışı bahis oynayan askerin sözleşmeli personel olması halinde ise idari para cezasının yanında söz konusu sözleşmeli askerin sıralı amiri tarafından hazırlanan bilgi ve belgeye göre disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamayacağı anlaşılırsa sözleşmeli askerin sözleşmesi idarece feshedilebilmektedir. Nitekim yasadışı sanal bahis oynanması, yerleşik teamüle göre “Askerlik Mesleğiyle Bağdaşmayan Eylem” olarak nitelendirilmektedir.

Bu itibarla askerlerin yasadışı sanal bahis cezası, eylemi gerçekleştiren askerin niteliğine göre değişebilmektedir. Yasadışı sanal bahis oynama eylemini gerçekleştiren askerin kadrolu bir aqsker olması halinde verilecek ceza yalnızca idari para cezası olurken; sözleşmeli askerin yasadışı sanal bahis oynama eylemini gerçekleştirmesi durumunda ise idari para cezasının yanında sözleşmesinin feshi de gerçekleşebilmektedir. Yukarıda da açıkladığımız üzere yasadışı sanal bahis oynayan sözleşmeli askerin sözleşmesinin feshi için, adı geçen askerin amiri tarafından hazırlanan bilgi ve belgeye göre “disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle” Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamayacağını anlaşılır kılması gerekmektedir. Dolayısıyla sözleşmeli asker hakkında sıralı amir tarafından tutulan bilgi ve belgeye göre “disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle” Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamayacağı anlaşılmadığı halde sözleşmeli askerin sözleşmesi idarece feshedilirse sözleşmeli asker tarafıdnan “Sözleşme Feshinin İptali Davası” açılabilecektir.

Askerin Yasadışı Bahis Oynatması

Askerin yasadışı bahis oynatması, yukarıda açıklamış olduğumuz yasadışı bahis oynamadan farklı değerlendirilmektedir.

7258 Sayılı Kanuna göre yasadışı bahis oynatmak, yasadışı bahsin oynanması için yer veya imkan sağlamak suç olarak değerlendirilmiş ve karşılığında hapis ve/veya adli para cezası öngörülmüştür. 7258 Sayılı Kanuna göre suç teşkil eden yasadışı sanal bahis eylemleri ve cezaları şu şekildedir:

  1. Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatmak ya da oynanmasına yer veya imkân sağlamak suçunun cezası, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 10.000 güne kadar adli para cezasıdır. (m.5/1-a)
  2. Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlamak suçunun cezası, 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıdır. (m.5/1-b)
  3. Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek suçunun cezası, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 5.000 güne kadar adli para cezasıdır. (m.5/1-c)
  4. Kişileri reklam vermek ve benzeri surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek suçunun cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 3.000 güne kadar adli para cezasıdır. (m.5/1-ç)

Askeri Ceza Kanunu m.30/A gereğince 1 seneden fazla hapis cezası ile hükümlülük halinde asker hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası uygulanır. Ancak askere Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezasının verilebilmesi için çıkarmaya sebep olan yasadışı sanal bahis oynatma suçunun asker tarafından kasıtlı olarak işlenmiş olması gerekmektedir. Başka bir ifade ile asker tarafından işlenen yasadışı sanal bahis oynatma suçunun taksirli olarak işlenmesi halinde ceza miktarı her ne olursa olsun bu madde hükmüne dayanılarak meslekten çıkarılma cezası verilemez.

Askeri konularda hukuki destek almak istiyorsanız bizimle iletişime geçin. Asker kökenli avukat ekibimiz sizlere gerekli hukuki desteği sağlayacaktır.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu