İdare Hukuku

Polis Okullarından Sağlık Nedeniyle Elenme- Pomem-Paem-Pmyo

Güncel 2024

Polis Okullarından Sağlık Nedeniyle Elenme ;Polis okullarına girebilmek için adayların geçmesi gereken aşamalardan biri de Sağlık mülakatıdır. Polis okullarına girişte elemelerin en sık gerçekleştiği aşamalardan biri Sağlık mülakatı olduğu için bu yazımızda da sizlere sağlık nedeniyle elenen polis adayı öğrencilerin nereye başvurmaları ya da nereye nasıl dava açmaları hususunda bilgilendirmede bulunacağız.

Polis Okullarından Sağlık Nedeniyle Elenme  ilişkin izlemeleri gereken yolu açıklamadan önce genel olarak polis okulları ve bu okullara girebilmenin koşullarından bahsedeceğiz.

POMEM sağlık raporu elenenler hakkında hukuki destek almak için bizimle hemen iletişime geçin.

Polis okulları denilince akla her ne kadar Polis Meslek Yüksekokulu gelse de Polis Akademisine bağlı farklı isimlerde okullar da bulunmaktadır. Bu itibarla polis okulları:

(PMYO)Polis Meslek Yüksekokulu: 2 yıl eğitim veren polis eğitim kurumudur. Aşağıda daha detaylı olarak açıklayacağız.
(PAEM) Polis Amirleri Eğitim Merkezi: Lisanüstü eğitim veren bir polis okuludur. Polis Amirleri Eğitim Merkezinde eğitim süresi 1 yıldır. Burada eğitim alabilmenin en temel koşulu 4 yıllık lisans eğitiminin tamamlanmış olmasıdır. Polis Amirleri Eğitim Merkezinden mezun olan polisler Komiser Yardımcısı olarak göreve başlarlar ve zamanla şartların da sağlanmasıyla birlikte terfi alarak daha yüksek rütbelere ulaşabilirler. Polis Amirleri Eğitim Merkezi eğitimi, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilir.
(POMEM) Polis Meslek Eğitim Merkezi: Ön lisans veya lisans mezunlarının KPSS puanı ile başvurdukları ve ortalama 6 ay eğitim aldıkları, eğitim sonrasında polis memuru oldukları bir polis eğitim merkezidir.

Polis Okullarından Sağlık Nedeniyle Elenme- Pomem-Paem-Pmyo
Polis Okullarından Sağlık Nedeniyle Elenme- Pomem-Paem-Pmyo

Polis Meslek Yüksekokulu Nedir?

Polis Meslek Yüksekokulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bünyesinde eğitim – öğretim faaliyetinde bulunan, öğrencilerinin ortaöğretim mezunu ve TYT sınavına girmiş kişiler arasından seçen ve 2 yıl boyunca eğitim veren okuldur.

Polis Meslek Yüksekokuluna Girişte Aranan Şartlar Nelerdir?

Polis Meslek Yüksekokuluna girmek isteyen öğrencinin aşağıda sayılan şartları taşıması gerekmektedir:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Lise ve dengi okul mezunu olmak
 3. TYT Sınavında; Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak (Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak)
 4. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak
 5. Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak
 6. Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak
 7. Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak
 8. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak
 9. Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasî partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
 10. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak
 11. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak
 12. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak
 13. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak
 14. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak

Polis Adaylarında Aranan Sağlık Şartları Nelerdir?

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre polis olmak isteyen adayın Giriş Raporu alması gerekmektedir. Adı geçen rapora göre polis adayının A Dilimi sağlık şartlarına uygun olması gerekmektedir. Rapora göre sağlık durumu B, C, D veya E olan adaylar polis okullarında öğrenci olamazlar.(Polis Okullarından Sağlık Nedeniyle Elenme)

Yabancı Öğrencilerde Sağlık Şartı Nedir?

Geçici süreliğine eğitim almak üzere Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gelen öğrenciler hariç, lisans programına alınacak yabancı uyruklu öğrencilerde, ilgili ülkelerle yapılacak mutabakat uyarınca giriş raporu aldırılır. Bu öğrenciler tüm branşlar için en az C dilimi sağlık şartlarına, enfeksiyon hastalıkları açısından A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadır.

Geçici süreliğine eğitim almak üzere gelen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının yapılmasından önce tam teşekküllü hastanelerden, enfeksiyon hastalıkları açısından tam ve sağlam olduklarını belirtir sağlık kurulu raporu istenir.

Polis Adayı Öğrenciler Giriş Raporlarını Nereden Almalılar?

Polis öğrenci adayları için uzman hekimlerce düzenlenecek giriş raporları, okulların denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır.

Polis adayı öğrencilerin sağlık raporları, mevcut sağlık durumlarına göre yapılmaktadır. Dolayısıyla tedavi veya operasyonla giderilebilecek nitelikte olan hastalıkların, adaylıktan önce düzeltilmiş olmaları gerekmektedir. Söz konusu tedavi veya operasyonlar için sağlık muayenesinden sonrasına yönelik ek süre verilmemektedir. ( Polis Okullarından Sağlık Nedeniyle Elenme)

Giriş Raporunda Bulunması ve Yapılması Gerekli Muayeneler Nelerdir?

 • Enfeksiyon Hastalıkları.
 • Göğüs Hastalıkları.
 • Genel Cerrahi.
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları.
 • Ağız ve Diş Sağlığı.
 • Göz Hastalıkları.
 • Üroloji.
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum.
 • Ortopedi ve Travmatoloji.
 • Nöroloji.
 • Hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer branş muayeneleri.

Polis Adayı Sağlık Giriş Raporlarının Usule Uygun Olması İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

 • Adayı hastaneye sevk eden makamın onayı bulunmalıdır.
 • Adayı hastaneye sevk eden makam tarafından onaylanmış olan, son 6 ay içinde çekilmiş resim bulunmalıdır.
 • Kimlik bilgileri bulunmalıdır.
 • Rapor tarihi ve sayısı bulunmalıdır.
 • Her branş için tarih ve sayı, muayene bulguları ve sonuçları, ilgili uzman doktor kaşe ve imzaları, hastane sağlık kurulunun kaşe ve imzaları bulunmalıdır.
 • Her branş için belirlenmiş olan laboratuvar testlerinin, görüntüleme yöntemlerinin ve fonksiyon tespit yöntemlerinin sonuçları eksiksiz ve detaylı şekilde doldurulur, boş bırakılamaz.
 • Teşhis ve karar haneleri ile rapordaki diğer tüm haneler eksiksiz ve detaylı şekilde doldurulur, boş bırakılamaz.
 • Giriş raporunda bulunan Hastane Sağlık Kurulu onay kısmında hangi branş hekimlerinin onayının bulunacağı Hastane Sağlık Kurulu veya Hastane Yönetimi tarafından belirlenir, kişide tespit edilen hastalıklar veya sakatlıklar, bu uzmanlık dallarının dışında ise ilgili branşların uzman hekimlerinin de giriş raporunun onay kısmında onaylarının bulunması şarttır. Sağlık Kurulunda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler.

Polis Adayı Giriş Raporu Sonucu Nasıl Olmalıdır?

Karar hanesine; hastalığı veya sağlık sorunu olmayanlar için “Sağlam” yazılır. Bir hastalık veya sağlık sorunu tespit edilmesi halinde, hastalığın veya sağlık sorununun hangi dilimde olduğu yazılır. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere giriş raporunun B-C-D-E ile sonuçlandırılması halinde aday, öğrenci olamaz.

Laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olamaz. Bu itibarla muayene ve laboratuvar sonuçlarının aslında A dilimine girmesi gerektiği fakat doktor veya ilgili tarafından B-C-D-E dilimlerinden birinin yazıldığı hallerde aday, söz konusu rapora itiraz edebilecektir. (Polis Okullarından Sağlık Nedeniyle Elenme)

Polis Adayı Giriş Raporu öncelikle başvurulan okul tarafıdnan incelenir. Okul tarafından gerçekleştirilen inceleme sonrasında eksiklikler tespit edilirse rapor, hastaneye geri gönderilir ve eksiklikler tamamlattırılır. Eksiklikleri giderilmemiş, adayı sevk eden okul tarafından “usulen incelenmiştir” onayı yapılmamış olan raporlar, sağlık komisyonunda incelemeye tabi tutulmaz.

Öğrenci adaylarının raporları daha sonra Sağlık Komisyonlarına gönderilir ve komisyon burada muayeneler ile sonuçlar arasında bir çelişki görmezse “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklinde karar verir.

Polis Okulu Sağlık Raporuna İtiraz Nasıl Yapılır, Süresi Nedir?

Sağlık Giriş raporu beklediği gibi gelmeyen ya da usuli hatalar olduğunu fark eden adayın söz konusu rapora itiraz için 60 gün içerisinde İdare Mahkemesine “Yürütme Durdurma Talepli” İptal Davası açmalıdır.

Polis Okulu Sağlık Raporu İptal Davası Dilekçe Örneği

….Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkalığına
Yürütmeyi Durdurma Taleplidir.
DAVACI : (Aday Öğrencinin Adı/ Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Adresi)

VEKİLİ : Reform Hukuk&danışmanlık

DAVALILAR : 1. İçişleri Bakanlığı 2.Emniyet Genel Müdürlüğü

TEBLİĞ TARİHİ : Tebliğ Edilmemiştir

KONU : … Polis Meslek Yüksekokuluna giriş için giriş raporunun usulüne aykırı bir şekilde düzenlenmesi ve gerçeği yansıtmayan bilgiler içermesi nedeniyle sağlık elemesinin iptaline ilişkin “yürütme durdurma talepli” talebimizden ibarettir.

Açıklamalar
HUKUKİ NEDENLER

Müvekkil…. in Pomem e geçici kaydı yapılıp hazırlık eğitimine tabi tutulduğu aşamada aldırılan sağlık kurulu raporları incelenip, POMEM öğrencisi olamayacağına davalı idare tarafından karar verilmiştir. tarafımızca söz konusu işlemin iptali ile alakalı davalı idareye …… tarihinde başvurulmuşsa da davalı idare tarafından tarafımıza dönüş olmamıştır. iş bu sebeple İdare Yargılama Usul Kanunu uyarınca eldeki iş bu dava süresinde açılmıştır

Müvekkilin, harici olarak sevk edildiği Hastaneden aldırılan rapor ile Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Ek-3-V-A maddesinde belirtilen sağlık koşulunu taşıdığı, dolayısıyla Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi olmasını engelleyen bir durumu bulunmadığı anlaşıldığı tarafımızca anlaşılmıştır. Söz konusu sağlık kurulu raporunu sayın mahkemenizin takdirlerine sunuyoruz.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMELİDİR;

Açıklanan sebeplerle Yürütmeyi Durdurma için aranan tüm koşullar mevcuttur. Müvekkilin giriş raporuna konu olan sağlık sorunlarından hiçbirine sahip olmadığı ve söz konusu hatalı rapora göre işlem tesis edilmesi halinde telafisi güç sorunların meydana geleceği açıktır. Bu nedenle mahkemenizce yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : İdari Yargılama Usulü Kanunu, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : ../../…. Tarihli Hastane Raporları, ../../…. Tarihli Sağlık Komisyonu Kararı

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle sayın mahkemece re’sen dikkate alınacak nedenlerden dolayı;

Öncelikle gecikilmesi halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğinden, 2577 sayılı İYUK.nun 27/2,4 ve 16 ıncı maddeleri uyarınca karşı tarafın savunması beklenmeksizin veya savunma sürelerinin kısaltılması, gerekirse memur eliyle tebligat işlemlerinin yapılması suretiyle YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI,
İncelemenin DURUŞMALI olarak yapılmasını,
Haksız ve hukuka aykırı, …… işleminin İPTALİNİ yargılama masrafları ve vekâlet ücretinin davalı idare üzerine bırakılmasını vekâleten talep ederim. 14.02.2024

Polis Okulu Davaları Emsal Kararlar

Polis Adayı Sağlık Şartı Danıştay Kararı – 8. D., E. 2020/2802 K. 2022/1822 T. 17.3.2022
“… Davacının, Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden “Bilateral Halluks Valgus açıları 25 derece üzeri, Bileteral İntermetatarsal açıları 10 derece üzeri” teşhisi nedeniyle ilişiğinin kesilmesi üzerine açtığı dava neticesinde İdare Mahkemesi’nce hakem hastaneye sevk edildiği, davacı hakkında hakem hastane tarafından düzenlenen … tarih ve … sayılı raporda; Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde: “İtiraz ayak GR istendi. Üçüncü Madde Ek-3/9-A’ya göre sağlam” şeklinde rapor düzenlendiği, davacının her iki ayağının Halluks Valgus ve İntermetatarsal açı/dereceleri hakkında açıkça bir tespit yapılmadan düzenlenen söz konusu hakem hastane raporu üzerine Mahkeme tarafından dava konusu işlemin iptaline karar verildiği görülmektedir.

Bu durumda; temyiz aşamasında davalı idarenin davacı hakkında işleme esas olan tanının sadece cerrahi işlemle tedavi edilebileceği, cerrahi işlemin de öğrenciliğe engel olduğu yolundaki iddiası karşısında davacının Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin hükümleri dikkate alınarak yeniden hakem hastaneye sevk edilmesi ve her iki ayağında mevcut olan Halluks Valgus ve İntermetatarsal açı/dereceleri hakkında açıkça bir tespit yapıldıktan sonra davacının POMEM öğrenci adayı olup olamayacağına ilişkin değerlendirme yapılması ve alınacak yeni rapor da dikkate alınarak karar verilmesi gerektiğinden temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi’nin kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır…”

Polis Adayı Sağlık Şartı Danıştay Kararı – 8. D., E. 2020/856 K. 2022/666 T. 9.2.2022
“… 03.01.2018 tarihli Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin EK-3-1-A-6a maddesinde: “Hepatobilier sistemde fonksiyon bozukluğu yapmamış, total bilirubin düzeyi %3 mg’ın altında olan gilbert sendromlu olgular sağlam kabul edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Davalı idare tarafından dosyaya sunulan 16.01.2020 kayıt tarihli temyiz dilekçesinde; “Davacının elenme nedeninin Hiperbiluribeni tanısı olduğu, Mahkemece tayin edilen … tarih ve … sayılı Hakem Hastane Raporunda davacının elenme tanısının olmadığı, bu nedenle hakem hastane raporunun çelişkili olduğu, davacının başka bir hakem hastaneye sevk edilmesi gerektiği” ileri sürülmekte ise de, Mahkemece tayin edilen hakem hastane olan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinin … tarih ve … sayılı sağlık kurulu raporunda; “Gastroenteroloji Bölümü: “Total bil: 1.78″, 03.01.2018 tarihli Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Ek-3-1-A-6a fıkrasına uymakta olup sağlam kabul edilir.” şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüş olup, davalı idarenin temyiz dilekçesinde belirttiği iddia yerinde görülmemiştir.

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir…”

Polis Adayı Sağlık Şartı Danıştay Kararı – 8. D., E. 2021/7050 K. 2022/7410 T. 9.12.2022
“… İdare Mahkemesince davacının, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde POMEM öğrencisi olmaya engel bir hastalığının bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla sağlık kurulu raporu almak üzere hakem hastane olarak belirlenen Ankara Şehir Hastanesine sevk edildiği, ilgili hastanece düzenlenen … tarih ve …sayılı sağlık kurulu raporunda; “Sağ böbrek boyutları 54x29x15mm, konturu düzenlidir. Parankim ekosu grade 1 artmıştır. Parankim kalınlığı 2-5 mm ölçülmüştür. Taş, hidronefroz, kistik ya da solit kitle izlenmedi. Sol böbrek boyutları 132×57 mm, konturu düzenlidir. Parankim ekosu tabiidir. Parankim kalınlığı 15 mm ölçülmüştür. Sol böbrekte 25mm çapında kaliksiyel dilatasyon olabilecek kistik yapı içerisinde en büyüğü 5 mm çapında pozisyon değiştirmekle hareket eden multipl taş fragmanları ile uyumlu ekoik yapılar izlenmiştir. Mesane konturları düzenli, duvar kalınlığı normal sınırlardadır. Lümeni içerisinde taş ya da kitle saptanmadı. Kreatinin değeri normal sınırlarda. İdrar tahlili temiz” bulguları ve ile “ETSŞY Ek-3-8- A3 ve A5’e uygundur. POMEM Öğrencisi Olur” kararı verildiği, dava konusu işlemin “atrofik böbrek veya hipoplazik böbrek” (böbreklerden birinin diğerine nazaran küçük olması ve fonksiyon kaybı olması) tanısına dayandığı halde, Ankara Şehir Hastanesinin … tarih ve … sayılı sağlık kurulu raporunda davacıda “atrofik böbrek veya hipoplazik böbrek” bulunup bulunmadığına ilişkin herhangi bir tespit ve değerlendirmenin yer almadığı gerekçesiyle, davacının “atrofik böbrek veya hipoplazik böbrek” rahatsızlığı olup olmadığının açık ve net olarak belirtildiği yeni bir rapor alınmak üzere aynı Hastaneye yeniden sevk edildiği, Ankara Şehir Hastanesinin … tarih ve …sayılı Sağlık Kurulu Raporunda, “Her iki böbrek normal boyutlarda, konturları düzenli, parankim kalınlıkları normal sınırlarda, mesane kalınlığı normal sınırlarda” tespitleri ile “ETSŞY Ek-3-8’ya uyar. POMEM Öğrencisi Olur” kararı verildiği görülmektedir.

İdare Mahkemesince, Ankara Şehir Hastanesinden aldırılan … tarih ve …sayılı sağlık kurulu raporunda, davacının sağ böbrek boyutlarının 54x29x15 mm olduğu ve sol böbrek boyutlarının ise 132×57 mm olduğunun belirtildiği, dolayısıyla sağ böbreğin sol böbreğe oranla daha küçük olduğunun tespit edildiği, ilgili hastanece düzenlenen … tarih ve …sayılı sağlık kurulu raporunda ise, her iki böbreğin normal boyutlarda olduğunun tespitine yer verildiği görülmüştür.

Bu durumda hakem hastanece düzenlenen sağlık kurulu raporlarında davacının böbrek boyutları ile ilgili çelişkilerin bulunduğu ve davacının Polis Meslek Eğitim Merkezinden ilişiğinin kesilmesine neden olan atrofik böbrek ve hipoplazik böbrek (böbreklerden birinin diğerine nazaran küçük olması ve fonksiyon kaybı olması) rahatsızlığı ile ilgili açık ve net bir açıklamanın bulunmaması nedeniyle, davacının memur eşliğinde yeni bir hakem hastaneye sevki yapılarak, atrofik böbrek ve hipoplazik böbrek (böbreklerden birinin diğerine nazaran küçük olması ve fonksiyon kaybı olması) rahatsızlığının bulunup bulunmadığının tespit edilerek bir karar verilmesi gerektiğinden, dava konusu işlemin iptali yönünde verilen İdare Mahkemesi kararını onayan …Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır…”

Polis Okullarından Sağlık Nedeniyle Elenme  konularında hukuksuz bir durum ile karşılaştıysanız Ankara Polis Avukatı ekibimizden hemen destek alabilirsiniz.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu