Ankara Ceza Avukatı

Ankara ceza avukatı, Türk Ceza Kanunda düzenlenen suçlardan herhangi birine ilişkin suç şüphesinin Cumhuriyet savcılarınca res’en veya şikâyet üzerine tespit edilip soruşturmasıyla başlayıp ceza yargılaması süreci boyunca şüpheli veya müşteki tarafın ceza hukuku kapsamında haklarını en aktif ve etkili şekilde savunan, ceza hukukunun normatif, uygulama ve pratik olarak bütününe hâkim olan avukattır.

Ceza avukatı Türkiye’nin her yerindeki ceza davalarında müvekkilin lehine olan hükümlerin uygulanmasına ve ceza hukuku kapsamındaki haklarının korunmasına yönelik hukuki faaliyetleri müvekkili adına en etkin şekilde yerine getiren avukattır.

ankara ceza avukatı

ankara ceza avukatı

Ankara’da Ceza Avukatı

Ankara Ceza Avukatı, ceza yargılaması sürecinde soruşturma aşamasında şüpheliyi, kovuşturma aşamasında sanığı veya bu aşamalarda müştekiyi en iyi şekilde savunan haklarını en aktif şekilde koruyan ve bu kişileri en iyi şekilde savunan avukattır. Ankara’da kırk binin üzerinde avukat bulunmaktadır. Bu avukatlar içerisinde ceza hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar müvekkil çevreleri arasında en iyi ceza avukatı Ankara şeklinde aratılmaktadırlar.

Ankara Ceza Avukatı Bilgileri

Ülkemizde hayatın olağan akışı içerisinde vatandaşlar birçok sebeplerden ötürü ceza hukuku kapsamında değerlendirilebilecek durumlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu şekilde durumlarla karşılaşan insanlar gayet doğal olarak endişeye kapılabilmektedir ve bilgi alma ihtiyaçları hâsıl olmaktadır. Bu noktada genellikle Ankara ceza avukatı bilgileri aramaktadırlar.

Ceza hukuku kapsamındaki durumlarla karılaşan kişilerin ceza hukuku alanında tecrübeli en iyi ceza avukatı Ankara bilgilerini aratıp ceza avukatından destek almaları hak kayıpları yaşamamaları adına oldukça önemlidir. En iyi ceza avukatı Ankara bilgilerine Ankara Barosu sayfasındaki kayıtlı avukatlara ulaşarak Ankara ceza avukatı bulabilirler.

Ceza Avukatına Online Ücretsiz Soru Sor

Günümüzde teknolojinin sunduğu imkânlarla birlikte artık müvekkiller ile avukatlar ofiste görüşme yapma zaruretinden kurtulmuş, çevrimiçi olarak da görüşmelerini yapabilmekte ve gerekli belgeleri çeşitli uygulamalar vasıtasıyla birbirlerine gönderebilmektedirler.

Bu bağlamda ceza hukuku, ceza davaları ve ceza soruşturmaları kapsamındaki her türden sorularınız için arama motorlarından en iyi ceza avukatı Ankara yazarak arama yapabilirsiniz.

Bu hususta Ankara’da bulunan Reform Hukuk Büromuzun resmi sitesine girerek ceza hukuku ve ceza davalarınızla ilgili her türden sorunuzu ücretsiz olarak sorabilirsiniz. En iyi ceza avukatı Ankara ücretsiz soru sor araması yaptırdığınız takdirde sitemize girerek sorularınıza en kısa zamanda cevap bulabilirsiniz.

En İyi Ceza Avukatı Yorumları

En iyi ceza avukatı yorumları Ankara, kendisi veya yakının ceza davalarında dosyası mevcut olan kişilerin ceza hukuku kapsamındaki haklarını korumak ve kendisini bu davalarda en iyi şekilde savunacak bir avukat bulmak amacıyla yaptığı internet aramalarında kullandığı tabirdir.

Ankara Ceza Avukatı Avukat Gökhan YILMAZ

ankara ceza avukatı
ankara ceza avukatı

Avukat Gökhan Yılmaz Türkiye de ilk 100 e girip derece yaparak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı ve eğitimini burada tamamladı. Ceza Hukuku alanlarında çalışmakta olup, arabuluculuk süreçlerine katılımı ile de bu süreçlerin yürütülmesinde aktif görev almaktadır. İleri derecede İngilizce bilgisine sahiptir.

Ankara Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza avukatı Ankara’da ve Türkiye’deki bütün ceza hukuku alanındaki dava ve işlere bakar. Ceza avukatı Ankara olarak aratılan avukat olarak aratılan Ankara ceza avukatı olarak nitelenen avukatlar ceza davalarında ve ceza soruşturmalarında şüphelinin veya sanığın müdafi ismini alırlar. Ceza avukatı Ankara’da ve Türkiye’deki baktığı dava ve işleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen dava ve işler,

Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen dava ve işler,

Sulh Ceza Hâkimliğindeki görülen dava ve işler,

Cumhuriyet Savcılıklarında yürütülen soruşturma ve işler,

Çocuk ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler,

Ceza mahkemelerinin verdiği kararlara karşı İstinaf ve Yargıtay kanun yoluna başvuru ve takip işlemleri,

İcra Ceza mahkemelerinde görülen dava ve işlemler.

Ankara Ceza avukatı Ankara’da ve Türkiye’deki baktığı dava ve işler genel itibariyle bu şekilde olmakla birlikte bunların dışındaki iş ve işlemler de vardır. Bir eylemin suç oluşturup oluşturmadığı hakkında geniş kapsamlı bilgi almak, cezası kesinleşenler açısından infaz ve yatar hesabı, cezaevinde tutuklu ve hükümlü ile görüşme gibi iş ve faaliyetleri de yine Ankara ceza avukatı olarak yürütmekteyiz.

Ülkemizde Ceza Hukuku Yargılama Sistemi ve Ankara Ceza Avukatının Rolü

1.Ceza Hukuku Yargılamasında Soruşturma Süreci:

Ceza hukuku yargılama aşaması TCK’da düzenlenen suç tiplerinden birinin işlendiğine yönelik şüphenin öğrenildiği(ihbar, şikâyet veya res’en) andan itibaren savcılık tarafından soruşturma başlatılır. Bu aşamada Cumhuriyet savcısı yetkilidir. İstisnai hallerde sulh ceza hâkimi de soruşturma yapma yetkisine haizdir.

Ceza soruşturmalarında savcı ekseriyetle kolluk marifetiyle gerekli bilgi ve belgeleri toplar, gerekli gördüğü şahısların ifadelerini alır, gerekli gördüğü durumlarda iletişimi kayıt altına aldırabilir, teknik takip yaptırabilir, mevcut bütün delilleri toplar ve bulguları bütün olarak değerlendirerek suçun işlenip işlenmediğine kanaat getirir.

Toplanan bütün deliller ve alınan ifadeler neticesinde eğer suçun işlendiğine yönelik yeterli sayılabilecek şüphe oluşursa şüpheli veya şüpheliler hakkında iddianame düzenler ceza mahkemesine gönderir ve soruşturma evresi tamamlanır.

Ceza soruşturması süreci tamamlandığında dosya kapsamında aşağıdaki şekillerde sonuçlanabilir:

 1. Soruşturmaya yer olmadığı kararı Bu karar soruşturma başlamadan önce şikâyetin veya suç duyurusunun soruşturma açılmasına yetecek mahiyete sahip olmadığı kanaati neticesinde verilir.
 2. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı(Takipsizlik) Bu karar soruşturma açılıp tamamlandıktan sonra şüpheli hususunda kovuşturma açılmasını gerektirir delil elde edilememesi durumunda ceza davası açılmasına yer olmadığı anlamına gelir.
 3. Kovuşturma açılmasını gerektirir şüpheye yetecek kadar delil elde edilirse savcı şüpheli adına iddianame düzenler ve ceza mahkemesine sunar.

Bu aşamada Ankara ceza avukatı Ankara ve Türkiye’deki ceza soruşturmalarında müşteki vekili ya da müdafi olarak verdiği hizmetler şu şekildedir:

 • Soruşturmada süreci boyunca tutuklu veya gözaltında olan şüpheli ile her an görüşebilme ve lehine olan kanun hükümlerinin uygulanılmasında etkin rol alma,
 • Müşteki açısından müştekiye karşı işlenen suç ve suçun unsurları hakkında ayrıntılı bilgi verme,
 • Müşteki yönünden şikâyet ve suç duyurusunu etkili ve kapsamlı bir şekilde hazırlama,
 • Şüpheli yönünden yazılı veya sözlü olarak etkin ve özlü savunma hazırlama,
 • Şüpheli ve müşteki yönünden hem kolluk hem savcılık aşamalarında ifade alma-sorgu süreçlerinde müvekkilin yanında bulunarak ceza hukuku kapsamında Ankara Ceza avukatı Ankara ve Türkiye’de her türlü hukuki yardımda bulunma,
 • Soruşturma aşamasında dosyayı inceleme ve dosyada bulunan belgelerden örnek alma gibi birçok hususta etkin rol oynamaktadır.

Ceza hukukunda soruşturma evresi hem şüpheli hem de müşteki taraf için oldukça önemlidir. Çünkü bu aşama delillerin toplanması ve ifadelerin alınması gibi çok önemli hususların olduğu bir aşamadır. Bu yönüyle hayati öneme sahiptir. Bu yüzden soruşturma sürecinin Ankara ceza avukatıyla sürdürülmesi hak kayıpları yaşamanızı engelleyecektir. Ankara ceza avukatı ülkenin her yerinde soruşturma aşamalarında ceza hukuku kapsamında etkin olarak hukuki yardımda bulunmaktadırlar.

2.Ceza Hukuku Yargılamasında Kovuşturma Süreci:

Ceza hukuku yargılamalarında soruşturma aşamasının tamamlanmasının akabinde savcı tarafından hazırlanan ve ceza mahkemesine sunulan iddianame eğer kabul edilirse ceza davası başlamış olur. Diğer bir deyişle kovuşturma aşamasına geçilmiş olur. Kovuşturma aşamasında özetle nasıl yargılama yapıldığını özetlersek:

 • Soruşturmada şüpheli” sıfatı ile anılan şahıs kovuşturma evresinde “sanık” olarak anılır.
 • İlk duruşma yapılmadan önce tensip zaptı” düzenlenir. Bu zabıtta genel olarak duruşma öncesi yapılması icap eden usulü hazırlıklar sıralanır ve ilgililere tebliğ edilir.
 • Sanık duruşmalarda hazır bulundurulur.
 • Tanıklara, bilirkişilere lüzum görülen hallerde duruşmaya gelmeleri tebliğ edilir veya zorla getirme kararı çıkarılır.
 • Dosya kapsamında lüzum görülmesi halinde davaya konu olaylarla ilgili kurumlara müzekkere” düzenlenerek gerekli bilgi belgeler istenir.
 • Mahkeme huzurdaki dosyada toplanan delilleri tartışır. Burada delillerin yasal yolla usule uygun elde edilmediği ve verilecek olan hükme esas alınıp alınamayacağı irdelenir.
 • Ceza davalarının kovuşturma süreci tamamlandığında dosya kapsamındaki bütün bilgi, belge ve deliller nazara alınarak “karar” verilir ve kovuşturma süreci sona erer.

Kovuşturma süreci ceza yargılaması sürecinde en hayati süreçtir. Şöyle ki; duruşmalarda tanıkların dinletilmesi, delillerin dosyaya sunulması, mahkeme tarafından gözden kaçan husus varsa bildirilmesi gibi kovuşturma süreci içerisinde daha birçok konuya ilişkin gidişatın büyük bir özen, disiplin ve titizlikle takip edilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda ceza davalarının kovuşturma aşamasının bir Ankara ceza avukatı ile birlikte takip edilmesi ceza davasında tarafların menfaatlerini en iyi şekilde gözetmelerini sağlayacaktır. Özellikle ağır ceza davalarının kovuşturma sürecinin Ankara ağır ceza avukatı takibi ile olası aleyhe sonuçlarını bertaraf etmeniz hususunda size büyük yarar sağlayacaktır.

3.Ceza Hukuku Yargılamasında İstinaf ve Temyiz Süreci

Ceza davalarında birinci derece mahkemeleri karar verdikten sonra kanun yolu denilen kararın üst mahkemeye götürülmesi yani istinaf ve temyiz aşaması başlar. Kararın bir üst mahkemeye süresinde taşınması, ilk derece ceza mahkemesinin yaptığı yargılamadaki ceza hukuku yönünden aykırılıkların tespiti ve hukuki olarak temellendirilmesi profesyonel bir hukuki destek gerektirir.

Bu yönüyle bu sürecin de Ankara Ceza avukatı ile takibi oldukça önem arz eder. Ceza avukatı Ankara’da ve ülkemizin bütün ceza davalarında verilen kararların istinaf ve temyiz başvurularını büyük bir titizlikle yapmaktadır.

İlk derece ceza mahkemelerinin kararının akabinde üst mahkeme olarak sırada “istinaf” süreci vardır. İstinaf başvurusu ilk derece ceza mahkemesinin verdiği kararın taraflara tebliğ edildiği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yapılmalıdır.

Aksi halde yani 7 günlük süre kaçırılırsa karar kesinleşir. İşte bu yönüyle ceza dava süreçlerinin takibinde Ankara ceza avukatından profesyonel yardım alınması çok önemlidir. Ceza davalarının istinaf sürecinin özelliklerine değinecek olursak:

 • İstinaf sürecine geçilebilmesi için ilk derece ceza mahkemesi kararının süresi içerisinde bir dilekçe ile istinaf mahkemesine sunulması gerekir. Başvuru dilekçesinin bir Ankara ceza avukatı tarafından hazırlanması daha profesyonelce ve lehinize olacaktır.
 • İstinaf sürecinde birinci derece ceza mahkemesinin vermiş olduğu kararların ceza hukukuna uygunluğu saptanır, hukuka aykırılıklar tespit edilir, ceza davasında verilen karar hukuka uygun hale getirilir.
 • İstinaf süreci sonunda şayet verilen karar temyize götürülebilecek koşulları taşıyorsa istinaf karar temyiz edilebilir. Yine bu aşamada da mutlaka bir Ankara’da iyi bir ceza avukatından destek alınmalıdır.

Ceza davalarında yargılama sürecinde istinaf sürecinden sonraki diğer basamak da temyiz sürecidir.

Temyiz Nedir?

Temyiz, bölge adliye mahkemesinin birinci derece ceza mahkemesinin vermiş olduğu karar hususunda verdiği “bozma” kararı dışındaki aldığı kararlar dışındaki kararların son hukuka uygunluk denetiminin yapıldığı ceza yargılaması sürecinin en üst basamağıdır.

Burada ceza avukatı müvekkili adına istinaf kararını temyize götürür. Kararı temyize götürebilmek için istinaf kararının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Yargıtay’a dilekçeyle başvurmak gerekir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular reddedilecektir.

Yine bu gibi birçok ayrıntının kaçırılmaması adına sürecin Ankara Ceza avukatı yürütülmesi gerekir. Ceza avukatı ülkemizin her yerindeki bütün ceza davalarında temyiz sürecinde hukuksal destek sağlamaktadır.

ankara ceza avukatı tavsiye

Ceza Hukuku ve Ceza Davaları

Ceza hukuku, TCK’da yer alan suç tiplerinden herhangi birine uyan haksız bir eylemin cezalandırılması için gereken koşulların oluşumunu inceleyen hukuk dalıdır. Ceza davaları ise ceza hukukundaki yargılamaların yapıldığı davalardır.

Ceza davaları suç tiplerine göre sınıflanmış mahkemelerde görülmektedir. Buradaki ayrım özellikle yaptırım sınırlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu noktada aşağıda ülkemizde hangi ceza davalarının hangi mahkemelerde görüldüğüne yönelik sıklıkla karşılaşılan davaları aynı zamanda Ankara Ceza avukatı Ankara’da ve Türkiye’deki baktığı dava sıralayacağız buna göre:

 • Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar?

Ağır ceza mahkemeleri, ağır ceza davaları olarak bilinen diğer ceza mahkemelerine göre en ağır yaptırımı gerektiren suçlarla ilgili yargılamayı yapan ve en geniş yetki alanına sahip ceza mahkemeleridir.  Bu mahkemelerdeki yargılaması yapılan suçlar adın da anlaşılacağı üzere ağır cezayı gerektiren suçlardır.

Bu yönüyle ağır ceza davlarında yargılanan kişilerin süreci ceza avukatı ile takip etmeleri oldukça elzemdir. Yine Ağır ceza davalarında müşteki olan tarafın da Ankara ceza avukatı tarafından temsili ağır ceza davasında adaletin tecellisinin sağlanması yönüyle zaruridir dememizde bir beis yoktur.

Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanı kapsamı 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun’un m.12’de düzenlenmiştir. Bu suçları sıralayacak olursak;

 1. Kasten adam öldürme suçu,(TCK m.81)
 2. Taksirle adam öldürme, (TCK m.85)
 3. Zimmet suçu,(TCK m.247)
 4. Rüşvet suçu,(TCK m.252)
 5. Nitelikli dolandırıcılık suçu, (TCK m.158)
 6. Resmi belgede sahtecilik suçu, (TCK m.204)
 7. Gasp (yağma) suçu, (TCK m.148-149)
 8. İrtikâp suçu, (TCK m.204)
 9. Hileli İflas, (TCK m.250)
 10. Ağırlaşmış yaralama suçu, (TCK m.87)
 11. Milli savunmaya karşı işlenen suçlar, (TCK m.13)
 12. Anayasal düzene karşı işlenen suçlar, (TCK m.309, 311, 312)
 13. Devletin egemenliğine ve devletin organlarının saygınlığına karşı işlenen suçlar, (TCK m.301)
 14. Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, (TCK m. 125, 131, 146, 147, 148, 149, 156, 168, 171, 172)

Bu davaların her birerleri ağır cezayı gerektiren suçlar kapsamında yargılama yapmaktadır. Bu yönüyle özellikle ağır ceza davalarında Ceza avukatı Ankara’da ve Türkiye’deki tüm ceza davalarında sizi en iyi şekilde savunacak ve haklarınızı en iyi şekilde koruyacaktır. Bu suç tiplerinde uzmanlaşmış bir ceza avukatından destek almanızı tavsiye ederiz.

Asliye Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar?

 Kural olarak on yıl altı cezayı gerektiren suçlarla ilgili ceza davaları asliye ceza mahkemesi bakar. Ters mantığa göre de yani on yıl üstü cezayı gerektiren suçlarla ilgili ceza yargılamalarına bakmakla görevli mahkeme ise asliye ceza mahkemeleridir.

Ceza davalarında görevli mahkemelerinin belirlenmesi aşamasında ceza sınırı ceza verilirken ağırlaştırıcı ve hafifletici sebepler nazara alınmadan kanunda düzenlenen cezanın en üst sınırı baz alınır.

Ağır ceza mahkemelerinde olduğu gibi asliye ceza mahkemelerinde görülen davalar da hayati öneme sahiptir. Sonuç olarak dava sonucunda hürriyetini belli süreliğine de olsa kaybetme gibi ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalma riski söz konusudur.

Bu bağlamda ağır ceza davalarında olduğu gibi asliye ceza mahkemelerinde görülen davalarda da Ankara ceza avukatından destek alarak en etkili bir savunma yapabilir ve beklenmedik durumların önleyebilirsiniz. Ankara Ceza avukatı Türkiye’deki bütün asliye ceza davalarında hem müşteki hem de sanık vekili olarak hizmet verir.

 1. Taksirle yaralama suçu, (TCK m.89)
 2. Kasten yaralama suçu, (TCK m.86)
 3. Tehdit ve şantaj suçları, (TCK m.107)
 4. Konut dokunulmazlığını ihlal suçu, (TCK m.116)
 5. Kişiyi hürriyetinden yoksun etme suçu, (TCK m.109)
 6. Israrlı takip suçu, (TCK m.123)
 7. Hırsızlık suçu, (TCK m.141,142)
 8. Mala zarar verme suçu, (TCK m.151,152)
 9. Özel belgede sahtecilik suçu, (TCK m.207)
 10. Özel belgeyi tahrif etme, yok etme, gizleme suçu, (TCK m.208)
 11. Resmi belgeyi tahrif etme suçu, (TCK m.204)
 12. Resmi belge düzenlenirken yalan beyanda bulunma suçu, (TCK m.206)
 13. Açığa imzanın kötü amaçla kullanılması suçu, (TCK m.209)
 14. Suçu ve suçluyu övme suçu, (TCK m.215)
 15. İhaleye fesat karıştırma suçu, (TCK m.235)
 16. Huzur ve sükûnu bozma suçu, (TCK m.123)
 17. Hakaret suçu, (TCK m.125/1)
 18. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, (TCK m.134)
 19. İftira suçu, (TCK m.267)
 20. Cezaevlerine yasak eşya sokma suçu, (TCK m.297/2)
 21. Banka kartlarını kötüye kullanma suçu, (TCK m.245)
 22. Vergi kaçakçılığı suçu, (VUK m.359)
 23. Basit dolandırıcılık suçu, (TCK m.157,158)
 24. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, (TCK m.179)
 25. Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, (TCK m.135)
 26. Bilişim sistemlerine kanuna aykırı olarak girme suçu, (TCK m.243)
 27. Fuhuş suçu, (TCK m.227)
 28. Müstehcenlik suçu, (TCK m.226)
 29. Hayasızca hareket etme suçu, (TCK m.225)
 30. Cinsel taciz suçu, (TCK m.105)
 31. Cinsel saldırı suçu, (TCK m.102)
 32. Çevreyi kirletme suçu, (TCK m.181)
 33. Gürültü kirliliğine sebebiyet verme suçu, (TCK m.183)
 34. Bedeli olmayan senedi kullanma suçu, (TCK m.156)
 35. Uyuşturucu madde kullanma suçu, (TCK m.191)
 36. Uyuşturucu madde bulundurma suçu, (TCK m.191)
 37. Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçu, (TCK m.190)
 38. Kumar oynanması ve oynatılması suçu, (Kabahatler Kanunu m.34,TCK m.228)
 39. Karşılıksız yararlanma suçu, (TCK m.163)
 40. Güveni kötüye kullanma suçu, (TCK m.155)
 41. Suç eşyasının satın alınması suçu, (TCK m.165)
 42. Sahte para suçu, (TCK m.197)
 43. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçu, (TCK m.216)
 44. Mühür bozma suçu, (TCK m.203)
 45. Yalan tanıklık ve yalan yere yemin etme suçu, (TCK m.275)
 46. Tefecilik yapma suçu, (TCK m.241)
 47. Dilencilik yaptırma suçu, (TCK m.229)
 48. Suçu bildirmeme suçu, (TCK m.278)
 49. Kumar oynanması için yer temin etme suçu, (TCK m.228)
 50. Suçluyu kayırma suçu, (TCK m.283)
 51. Soruşturmanın gizliliğini ihlal suçu, (TCK m.285)
 52. Başkasının kimlik bilgilerini kullanma suçu, (TCK m.268)
 53. Çocuk kaçırma suçu, (TCK m.234)
 54. Bir başkasının yerine cezaevine girme suçu, (TCK m.291)
 55. Yargı görevini icra edenleri etkilemeye teşebbüs suçu, (TCK m.277)
 56. Görevi kötüye kullanma suçu, (TCK m.257)
 57. Bir suçu üstlenme suçu, (TCK m.270)
 58. Gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma suçu, (TCK m.276)
 59. Gerçeğe aykırı tercümanlık yapma suçu, (TCK m.276)
 60. Suç işlemeye tahrik etme suçu, (TCK m.214)
 61. Suç uydurma suçu, (TCK m.271)
 62. Halkı kanunlara uymamaya tahrik etme suçu,(TCK m.217)
 63. Din hizmetlerini kötüye kullanma suçu,(TCK m.219)
 64. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu,(TCK m.104)
 65. Hayvanını başkalarının hayatını tehlikeye sokacak şekilde serbest bırakma suçu,(TCK m.117)
 66. Bozuk ilaç ve gıdaların ticareti suçu,(TCK m.186)
 67. Usulsüz ölü gömme suçu,(TCK m.196)
 68. Kamu görevlisinin görevini yapmasını engelleme suçu(TCK m.265)
 69. Cezaevinden kaçma suçu,(TCK m.292)
 70. Muhafaza görevini kötüye kullanma suçu,(TCK m.289)
 71. Hükümlü ve tutuklunun ayaklanması suçu,(TCK m.296)
 72. Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu(TCK m288)
 73. Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların ayaklanması suçu(TCK m.296)
 74. Kötü muamele suçu(TCK m.232)
 75. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu, (TCK m.213)
 76. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu,(TCK m.228)
 77. Bilişim sistemini engelleme ve bozma suçu,(TCK m.296)
 78. Askerlikten soğutma suçu,(TCK m.296)
 79. Askeri yasak bölgelere girme suçu,(TCK m.332)
 • Sulh Ceza Hâkimliğindeki Görülen Dava ve İşler

Sulh ceza hakimlikleri, ceza davaları açılmadan önceki safha olan soruşturma sürecinde hâkim tarafından karar verilmesi, itirazların incelenmesi ve hakim kararı gereken iş ve işlemleri yapar.

5271 sayılı CMK’ya göre sulh ceza hakimliklerinde görülen dava ve işler aşağıdaki gibidir. Sayacağımız bu iş ve işlemleri Ankara ceza avukatı ile takip etmeniz haklarınızı en iyi şekilde savunmanızı sağlayacaktır.

 1. 5271 sayılı CMK m.110’a göre her türlü adli kontrol kararı vermek,
 2. 5271 sayılı CMK m.127’ye göre her türlü el koyma kararı vermek,
 3. 5271 sayılı CMK m.78’e göre her türlü arama kararı vermek,
 4. 5271 sayılı CMK m.101’e göre tutuklama kararı vermek,
 5. 5271 sayılı CMK m.74’a göre gözlem altına alma kararı vermek,
 6. 5271 sayılı CMK m.75’e göre şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması kararı vermek,
 7. 5271 sayılı CMK m.78’e göre moleküler genetik incelemeler yapılmasına karar vermek,
 8. 5271 sayılı CMK m.91’e göre gözaltı kararına itiraza karar verme,
 9. 5271 sayılı CMK m.153’e göre müdafinin dosya inceleme yetkisinin kısıtlanması kararı verme,
 10. Savcılık tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararına ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararlarına karşı itiraz merciidir.

En İyi Ceza Avukatı Ankara

En iyi ceza avukatı Ankara, Ankara’daki ağır ceza davalarında üstlenmiş olduğu gerek müdafilik gerekse müşteki veya katılan vekilliği görevini en iyi şekilde yerine getiren ceza avukatıdır. Yani en iyi ceza avukatı Ankara sıfatına haiz olmak için objektif bir kıstas yoktur. En iyi ceza avukatı Ankara gibi tabirler genellikle Ankara ceza avukatlarının müvekkil çevreleri tarafından kullanılan bir tabirdir

Siz de alanında uzman Ankara Ceza Avukatı ekibimizden hukuki destek almak istiyorsanız bizimle hemen iletişime geçiniz. 

Ankara İletişim Adresimiz

Adres: Balgat Mah. Mevlana Bulv. No : 139/A Yelken Plaza Kat: 16 Çankaya/ANKARA

Tel: 0544 503 8367

Mail: ankarareformhukuk@gmail.com

 

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir