İdare Hukuku

Polis Davalarına Bakan Avukat

Güncel 2024

Polis Davalarına Bakan Avukat ;Polis memurlarıyla ilgili davalar bakımından uzman bir avukattan hukuki danışmanlık hizmeti alınması oldukça faydalıdır. Zira polislerle ilgili görülen davalar genelde hukuki mahiyeti önemli ve bu anlamda alanında uzman hukukçular tarafından sürecin yürütülmesini gerektiren davalardır.

Özellikle rütbe terfii, göreve iade gibi davalar bakımından ispatın önemli olması ve ispatın da hukuki danışmanlık hizmetiyle bağlantılı olması önemlidir. Dolayısıyla polis memurlarıyla alakalı davalar bakımından idare hukuku alanında uzman avukatlardan hukuki danışmanlık hizmeti alınması önemlidir. Bu hukuki danışmanlık hizmeti sayesinde davanın tarafı olan polislerin hakları önemli ölçüde korunmuş olacaktır.

Polis memuru davaları konusunda uzman avukatlarımızdan destek almak için hemen iletişime geçin.

Polis Davalarına Bakan Avukat
Polis Davalarına Bakan Avukat

Polislerle İlgili Davalara Bakan Avukat

Polis davalarına bakan avukatlar, polis memurlarının çalıştıkları kurumla yaşadıkları hukuki sorunları çözmek için idare mahkemesinde dava açan avukatlardır. Polis davaları, polis memurlarının atama, yer değiştirme, disiplin, meslekten çıkarma, rütbe terfi, sicil, malullük, parasal haklar gibi konularda karşılaştıkları idari işlemlere karşı açılan davalardır.

Polis davalarına bakan avukatlar, idare hukuku alanında uzmanlaşmış, 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunu, polis vazife ve salahiyet kanunu, 7068 sayılı kolluk kuvvetleri disiplin kanunu gibi özel kanun ve yönetmeliklere hakim olan avukatlardır. Polis davalarına bakan avukatlar, polis memurlarının haklarını korumak ve idarenin hukuka aykırı işlemlerine karşı mücadele etmek için gerekli hukuki süreçleri yürüten avukatlardır.

Polis Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Polis avukatı, polis memurlarının çalıştıkları kurumla yaşadıkları hukuki sorunları çözmek için idare mahkemesinde dava açan avukattır. Polis avukatı, polis memurlarının atama, yer değiştirme, disiplin, meslekten çıkarma, rütbe terfi, sicil, malullük, parasal haklar gibi konularda karşılaştıkları idari işlemlere karşı açtığı davalara bakar.

Ayrıca, polis avukatı, polis memurlarının görevleri sırasında işledikleri veya işlenen suçlarla ilgili olarak ceza mahkemesinde dava açan veya açılan davalara da bakar. Polis avukatı, polis memurlarının haklarını korumak ve idarenin hukuka aykırı işlemlerine karşı mücadele etmek için gerekli hukuki süreçleri yürüten avukattır.

Polis Hukuku Davalarına Bakan Avukat

Polis hukuku, polis teşkilatının görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır. Polis hukuku, idare hukukunun bir alt dalı olarak kabul edilir. Polis hukuku, polis memurlarının çalıştıkları kurumla yaşadıkları hukuki sorunları çözmek için idare mahkemesinde dava açmalarını, polislik mesleğine giriş, atama, terfi, disiplin, meslekten çıkarma, sicil, malullük, parasal haklar gibi konularda karşılaştıkları idari işlemlere karşı itiraz etmelerini, polislik mesleğinin gerektirdiği eğitim, sınav, sağlık, fiziki yeterlilik gibi şartları sağlamalarını, polislik mesleği etik ilkelerine, meslek kurallarına, insan haklarına, kamu hürriyetlerine uygun davranmalarını, toplumla ilişkilerini, disiplin cezalarını, özlük haklarını, mesleki risklerini, mesleki tazminatlarını, mesleki yararlanma haklarını, mesleki sorumluluklarını, yargılanma usullerini ve polislik mesleğinin mesleki yaptırımlarını kapsar.

Polis Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Polis davalarında dikkat edilmesi gerekenler, polis memurlarının çalıştıkları kurumla yaşadıkları hukuki sorunları çözmek için idare mahkemesinde açtıkları davalardır. Polis davalarında dikkat edilmesi gereken hususların başında, 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunu gereği dava açma süresi, dava dilekçesinin usul ve esas yönünden eksiksiz olması, delillerin sunulması, idari işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması talepleri, özlük ve parasal hakların iadesi talepleri gibi konular gelmektedir.

Polis Davalarında Yürütmenin Durdurulması

Polis davaları bakımından yürütmenin durdurulması kararı önem arz etmektedir. Kural olarak idare mahkemelerinde açılan iptal davalarında yürütme kendiliğinden durmaz. Dava süresinde yürütmenin durdurulması ve devam etmemesi için ayrıca talepte bulunulmalıdır. Aksi takdirde hak kayıpları meydana gelebilecektir.

O nedenle açılan iptal davalarında yürütmenin durdurulması talebinde bulunulmalıdır. Bu da ancak uzman bir avukatlık ofisinden hukuki danışmanlık alınması suretiyle etkili olabilir. Yürütmenin durdurulması kararı, ilgilisinin telafisi zor ya da imkânsız bir zararla karşı karşıya kalması durumunda idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması durumunda idare mahkemesince verilen bir karardır. Bu sayede dava süresince yürütme durur ve işleme koyulmaz.

Polis Memuru Davalarında Görev ve Yetki

Polis davalarında görevli ve yetkili mahkeme, polis memurlarının çalıştıkları kurumla yaşadıkları hukuki sorunları çözmek için idare mahkemesinde açtıkları davalardır. Polis davaları, polis memurlarının atama, yer değiştirme, disiplin, meslekten çıkarma, rütbe terfi, sicil, malullük, parasal haklar gibi konularda karşılaştıkları idari işlemlere karşı açılan davalardır. Polis davalarında görevli ve yetkili mahkeme, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 33. maddesine göre belirlenir. Bu maddeye göre, polis davalarında görevli ve yetkili mahkeme şunlardır:

 • Polis memurlarının atama, yer değiştirme, sicil, rütbe terfi, meslekten çıkarma gibi özlük haklarına ilişkin davalarda, polis memurunun görev yaptığı yer idare mahkemesidir.
 • Polis memurlarının disiplin cezalarına ilişkin davalarda, disiplin cezasını veren amirin bulunduğu yer idare mahkemesidir.
 • Polis memurlarının malullük, emeklilik, ölüm, aylık, ikramiye, tazminat, yolluk, harcırah gibi parasal haklarına ilişkin davalarda, polis memurunun son görev yaptığı yer idare mahkemesidir.

Ankara Polis Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

Ankara’da polis davalarına bakan bir hukuk ofisi olarak müvekkillerimize uzmanlık seviyesinde hizmetler vermekteyiz. Bu hizmetler aşağıdaki alanlar başta olmak üzere pek çok alanı kapsamaktadır:

 • Emniyet Rütbe Terfi Davaları
 • Polis Memurlarına Kesilen Disiplin Cezasının İptali Davası
 • Mülakat Nedeniyle Elenen Polis Adaylarına İlişkin Davalar
 • PMYO-PAEM-POEM Davaları
 • Polis Memurlarının İzin Haklarına İlişkin Davalar
 • Polis Memurlarının Göreve İade Davaları
 • Polis Adaylarının Güvenlik Soruşturması Davaları
 • Polislikte Tam Yargı Davaları
 • Polislerin Malullük Davaları
 • Sicil, Özlük ve Parasal Hakların Korunması
 • Polislerin Atama ve Nakil Davaları
 • Polislerin Tayin Davaları

Polis davaları konusunda hukuki destek ve danışmanlık almak için bünyesinde Ankara Polis Avukatı olan Reform Ankara Avukatlık Ofisi ile hemen iletişime geçin.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu