Örnek Dava Dilekçeleri

Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Örnek Dava Dilekçesi

Güncel 2024

Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Örnek Dava Dilekçesi

Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Örnek Dava Dilekçesi
Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Örnek Dava Dilekçesi

 

….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Nalan KURU – REFORM HUKUK BÜROSU

DAVALI :

DAVA : Kamulaştırma bedelinin artırılması talebidir

AÇIKLAMALAR :

Davacı müvekkilin mülkiyetinde bulunan ……….. İli ………. İlçesi, ………. Köyü sınırları içinde kalan ………. pafta, ………parsel sayılı …. m2 miktarındaki arsanın tamamı ………………….tarafından, ………….. yoluna rastlaması nedeniyle, m2’si ….. TL’den olmak üzere tamamı ………. TL bedelle kamulaştırılmıştır.
Davalı idare m2’si ….. TL’den kamulaştırma yapmıştır. Bu bedel gerçek değeri yansıtmamaktadır.
Kamulaştırılan ve Dava konusu taşınmaz şehrin hızla gelişmekte olan bir yerinde olup etrafı şehrin merkezine çok yakındır. Davaya konu taşınmaz okullara ptt ye, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ve önemli alışveriş merkezlerine çok yakın konumda bulunmaktadır.
Müvekkilin taşınmazı için belirlenen kamulaştırma bedeli yakınında bulunan emsal taşınmazların değerinden çok çok daha düşüktür. Dava konusu taşınmazın Bugünkü rayiç değeri göz önüne alındığında m2’si en az …..TL’dir.
Bu nedenle arsanın kamulaştırma değerinin metre kare fiyatının ….. TL’den …… TL’ye ve kamulaştırma bedelinin de ………. TL’den …………. TL’ye yükseltilmesi için iş bu bedel arttırma davasının açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, HMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER : Tanık, uzlaşamama tutanakları, takdir komisyonu tutanakları, emsal taşınmaz bedelleri, Tapu kaydı, keşif, bilirkişi raporu ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere ;

Davamızın kabulüne karar verilmesini ,
Davaya konu taşınmazın kamulaştırma bedelinin ………. TL’den ……….. TL’na çıkarılmasına, aradaki fark olan ………… TL’nın taşınmaza el koyma tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,
Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim

Davacı Vekili

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu