Ceza HukukuÖrnek Dava Dilekçeleri

Üst Komşunun Gürültü Yapması – Örnek Şikayet Dilekçesi

Güncel 2024

Üst Komşunun Gürültü Yapması – Örnek Şikayet Dilekçesi

Üst Komşunun Gürültü Yapması - Örnek Şikayet Dilekçesi
Üst Komşunun Gürültü Yapması – Örnek Şikayet Dilekçesi

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYET EDEN:
VEKİLİ :

ADRES : Balgat Mah. Mevlana Bulvarı No:139/A Kat:16 D:46 Çankaya/ANKARA

ŞÜPHELİ :

SUÇ TARİHİ : 15/01/2024

SUÇ KONUSU : Müvekkilin şahsına yapılan hakaret, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal, huzur ve sükûnu bozma suçu sebebiyle suç duyurusu dilekçesinden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ
1. Şüpheli …………… müvekkilin üst komşusudur. Ve apartman Whatsapp grubunda uzun bir süreden beri sesler geldiğinden, bundan rahatsız olduğunu belirterek hakaret ve tehditler savurmuştur. Ve bu sesten rahatsız olduğu gerekçesiyle devamlı surette, kasıtlı olarak sandalyeleri yere atarak, eşyaları yere vurarak, duvarları yumruklayarak alt komşusu olan müvekkilin huzur ve sükûnunu bozma eylemini gerçekleştirmiş, hayatı çekilmez hale getirmiştir.

2. İlk etapta müvekkilin, …………………..’in Whatsapp grubunda yazdıklarının muhatabının kendisi olduğundan haberi bile olmamıştır. Çünkü bu şekilde rahatsızlık verici bir gürültü evinde olmamıştır. Bu yüzden de şüphelinin yazışmalarındaki tehdit ve hakaretlerinde kendisini kastettiğine asla ihtimal vermemiştir. Zaten hayatın olağan akışı içerisinde alt katta bulunan insanların üst katta oturanları bu denli rahatsız etmeleri mümkün değildir. Bilakis müvekkil şüphelinin üst kattan gelen olağan dışı gürültülerine çok uzun bir süreden beri katlanmış, “komşuya saygı” düşüncesiyle bir gün bile dile getirmemiştir.

3. 1.ve 2. Maddelerdeki açıklama ve beyanlarımız nazara alındığında; şüphelinin TCK’nın 123/1 Maddesi gereği Kişilerin Huzur ve Sükûnu Bozma suç tipine uyan eylemi gerçekleştirdiği sabittir. Bahse konu kanun maddesi: Madde 123- (1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Yapılacak olan incelemede önem taşıması sebebiyle madde gerekçesini aynen aktarmakta yarar bulunmaktadır: “Madde, belirli bağımlı hareketlerle kişilerin huzur ve sükûnlarının bozulması hususunda gösterilen çabaları cezalandırmaktadır. Suçun maddi unsuru bir kimseye ısrarla, gece gündüz demeden telefon edilmesi veya ona karşı ısrarla gürültü yapılmasıdır. Örneğin oturulan apartmanın alt veya üst katında sürekli olarak öteberi çalarak gürültü yapılması gibi. Ancak bu hareketlerin sırf mağdurun huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla yapılması gerekmektedir. Böylece madde, suçun oluşması için özel bir maksatla hareket edilmesi şartını getirmektedir. Dikkat edilmelidir ki, bu suç tanımıyla cezalandırılan fiiller, kişiler üzerinde uygulanacak maddi veya cebri bir müdahale niteliği taşımamaktadır. Bu suç tanımı ile, kişilerin psikolojik, ruhsal sükûn içinde yaşama hakkı korunmaktadır. Yapılan etkinlikler sonucu mağdurun dengesi bozulduğu örneğin ruhsal bir teşevvüşe uğradığı hallerde ise, kasten yaralama suçu söz konusu olacaktır. Maddede düzenlenen suçun soruşturulması ve kavuşturulması, suçtan zarar görenin şikâyetine bağlıdır”. Nitekim şüpheli Whatsapp yazışmalarında suç tipine uyan eylemleri kasıtlı, sürekli, ve müvekkilin sükûnunu bozmak için yaptığını ikrar etmiştir.

4. Şikayete konu olay zinciri bu şekilde cereyan etmekteyken 13.11.2023 tarihinde 03:19 sularında…………………. yine Whatsapp grubunda “……………………………….” gibi hakaret ve tehdit içeren sözler sarf etmeye başlamıştır. O esnalarda müvekkilin küçük çocuğu uykudan uyanmış ve ağlamıştır. Müvekkil her zaman ki gibi cevap vermemiş ancak bu tehdit ve hakaretler artarak ve ısrarla devam edince, “evet sesler bizden geliyor.” demiştir.

5. Sonrasında ………….. müvekkili …………………. hattan arayarak; “Ben de cevap vermeni bekliyordum, geliyorum şimdi, sana gününü göstereceğim!” diyerek telefonu kapatmıştır. Bir kaç dakika sonra; “geldim çık dışarı” diyerek yanında müvekkilin karanlıkta tam olarak teşhis edemediği bir şahısla kapıya dayanmıştır. Akabinde müvekkil kapıyı açmış annesi, eşi ve çocukları çok korkmuştur. Müvekkilin annesi ve eşi araya girmeleri sayesinde darp edilmekten kurtulmuştur. Müvekkil olay sırasında polisi aramış ve polis ekiplerine gelen polis ekiplerine ifade vermiştir.

6. 4.ve 5. Maddelerdeki açıklamalarımız nazara alındığında somut olayda şüpheli ………………..’inTCK’nın 116/1 Maddesi gereği Konut dokunulmazlığının ihlali suç tipine uyan eyleminin nitelikli halini gerçekleştirdiği sabittir. Şöyle ki; bahse konu kanun maddesi: Madde 116- (1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Burada şikâyete konu olay müvekkilin kapısına dayanmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Yargıtay içtihatlarına göre ve ilgili Ceza Kanunu maddesi gerekçesine göre konut eklentilerinin aile konutunun kapısını da kapsadığı açıktır. Nitekim Yargıtay 15.Ceza Dairesi – Karar: 2014/2314 sayılı kararı şu şekildedir:

“…Apartman giriş kapısından sonraki koridorların, merdiven ve merdiven boşluklarının, daire giriş kapısı ön kısımlarının, sahanlıkların apartmanda oturanlara ait ortak “eklenti” olduğunun kabulü gerekir. Apartman dış kapısının açık kalması, bu kısımların eklenti olma niteliğini etkilemeyeceği gibi eklenti sayılmamasına da neden olmaz. Dış kapının konması; bu yerlerin dış âlemle ilgisinin kesildiğine ve yasa dışı bir amaçla içeri girilmesine izin verilmediğine ilişkin iradenin bir göstergesidir. Merdivenler ve sahanlık, konuta giriş çıkış için zaruri, konutun kullanış amacını tamamlayan ve sağlayan, konuta bağlı yerlerdendir. Her isteyenin bu yerlere girmesi ve yararlanması olanaksızdır. Sahanlık ve merdiven olmadan konut olamayacağı gibi, konut olmadan da merdiven ve sahanlık olamaz. Bu itibarla konut ve apartman merdiveni birbirinden ayrılmaz birer parça ve merdivenler konutun eklentileridir.”…

7. Konut dokunulmazlığını ihlal suçu yönünden kanunda düzenlenen nitelikli hallerin varlığı kuşkusuzdur. Şöyle ki; TCK’nın 116/4 Maddesinde suçun nitelikli halleri düzenlenmiştir. Bahse konu madde şu şekildedir:

“Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

görüldüğü üzere şüpheli ………………..in gece yarısı (01.30-02.00 civarlarında) suç tipine uyan eylemi gerçekleştirmesi, aynı zamanda yanına birini alarak cebir kullanmaya çalışması, tehditler ve küfürler savurması suçun nitelikli haline uyan eylemi gerçekleştirdiği açıktır.

8. Açıklamış olduğumuz tüm olay örgüsü nazara alındığında, şüpheli………….. in müvekkilimiz……………… ve ailesine karşı tehdit, hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarını işlediği sabittir. İş bu sebeple res’en gözetilecek diğer suçların da araştırılarak şüpheli şahsın yakalanıp ilgili suç maddelerinden cezalandırılması talebimizdir.

9. İş bu dilekçeyle şüphelinin şikâyet edilmesi etkisiyle ve yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle şüphelinin müvekkil ve ailesine karşı suç işleme ve zarar verme olasılığı çok yüksektir. Bu sebeplerle şüphelinin ivedi bir şekilde gözaltına alınarak tutuklanmasını mümkün değilse uzaklaştırma kararı alınarak adli kontrol hükümlerinden birinin uygulanmasını ve tedbirlerin alınmasını saygılarımızla talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : TCK ve ilgili mevzuat

DELİLLER : Whatsapp kayıtları, tanık beyanları ve her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, şüpheli ………….. müvekkilimiz………………. ve ailesine karşı tehdit, hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarını işlediği sabittir. İş bu sebeple res’en gözetilecek diğer suçların da araştırılarak şüpheli şahsın yakalanıp ilgili suç maddelerinden cezalandırılması, talebimizdir. İş bu dilekçeyle şüphelinin şikâyet edilmesi etkisiyle ve yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle şüphelinin müvekkil ve ailesine karşı suç işleme ve zarar verme olasılığı nazara alındığında şüphelinin ivedi bir şekilde gözaltına alınarak tutuklanmasını mümkün değilse uzaklaştırma kararı alınarak adli kontrol tedbirlerinden birinin uygulanmasını sayın savcılığınızdan arz ve talep ederiz.

ŞİKÂYETÇİ VEKİLİ

DİLEKÇE EKLERİ:
Whatsapp yazışmasına ilişkin ekran görüntüsü
Vekaletname

Üst Komşunun Gürültü Yapması – Örnek Şikayet Dilekçesi yapmasından ve sizi rahatsız etmesinden şikayetçi iseniz, bu konuda uzman avukatlarımızdan destek almak için Reform Ankara Hukuk Bürosu ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu