Aile Hukuku

Ankara Anlaşmalı Boşanma Avukatı – Tek Celsede

Güncel 2024

Ankara Anlaşmalı Boşanma Avukatı Tek Celsede ;Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki farklı şekilde açılabilir. Anlaşmalı boşanma, eşlerin evlilik birliğini, kendi iradeleriyle, tüm konularda ortak karara vararak bitirmesidir. Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması, mali sonuçlar ve velayetle ilgili anlaşmaya varılması, tarafların ve çocukların menfaatine uygun kararlar alınması halinde davanın tek celsede bitmesi mümkündür. Bu noktada Ankara anlaşmalı boşanma avukatı aracılığıyla hareket etmek, dava seyrinin değişmesinin ve beklenenden uzun sürmesinin önüne geçer.

4721 Sayılı TMK madde 166/3 hükmünde anlaşmalı boşanma davası açmanın şartları açıkça ele alınmıştır. Buna göre; eşlerin ortak iradede anlaşması, kabul edilen protokolün hâkim tarafından uygun görülmesi, tarafların bizzat dinlenmesi ve evliliğin 1 yıl sürmüş olması şartı vardır. Kanun maddesinde belirtilen 1 yıllık süre, resmî nikah tarihi esas alınarak hesaplanmalıdır. İmam nikahı, birlikte yaşama, nişanlılık gibi süreçler, bu zaman zarfına dahil edilmez. Evlilik birliği süresince eşlerin 1 yıl boyunca birlikte yaşamış olmaması, dava açmaya engel değildir.

Anlaşmalı boşanmayı sorunsuz ve hızlı bir şekilde süreci tamamlamak için aile hukuku alanında uzman avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

Ankara Anlaşmalı Boşanma Avukatı - Tek Celsede
Ankara Anlaşmalı Boşanma Avukatı – Tek Celsede

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu’nun 166 sayılı maddesinde düzenlenmiş olup eşlerin ortak bir protokol hazırlayarak evlilik birliğini bitirmelerini ifade eden hukuki bir terimdir. Dava açılması için gereken şartlar ve hangi hallerde boşanma olamayacağı, kanunda açıkça düzenlenmiştir.

Anlaşmalı boşanmada taraflar; mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti ve kişisel ilişkilerin düzenlenmesi gibi konularda anlaşmaya vararak bunu bir protokol çerçevesinde resmileştirmelidir. Gelecekteki muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçilmesi açısından protokolün her iki tarafın da hukuki haklarının korunmasını sağlayacak şekilde hazırlanması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanma için gereken şartlar arasında; evliliğin en az 1 yıl sürmesi, eşlerin iradelerinin birbirine uygun olması, hâkimin eşlerin kabul ettiği protokolü uygun görmesi, mahkeme hükmünde tarafların bizzat dinlenmesi yer alır. Bu şartlar sağlandığı takdirde davanın tek celsede sonuçlanması mümkündür. Ancak taraflar her ne kadar anlaşmaya varmış olsa da hâkim, çocuk ve tarafların haklarını gözeterek protokolü uygun bulmayabilir. Bu nedenle protokolün hukuka uygunluğunu sağlamak için anlaşmalı boşanma avukatı ile dava açılması daha makuldür.

1 Yıl Dolmadan Anlaşmalı Boşanma
Anlaşmalı boşanma sürecini başlatabilmek için tarafların evli kalmış olmaları gereken minimum süre 1 yıldır. Ancak olağanüstü durumlar ve çiftlerin karşı karşıya kaldıkları zorlayıcı koşullar göz önüne alındığında bu süre zorunluluğundan muaf tutulabilecek durumlar mevcuttur. Sağlık, şiddetli geçimsizlik gibi ciddi sebepler, evliliklerin ilk yılı dolmadan da boşanma davası açılmasına imkân tanır. İstisnai durumların mahkeme tarafından kabul edilmesi için iddiaların somut delillerle desteklenmesi gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Mevzuatı: Medeni Kanun Madde 166/4
Anlaşmalı boşanma sürecinin hukuki temeli, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; eşlerin boşanma kararını karşılıklı iradeyle almış olmaları ve evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması halinde boşanma davası açılabilir. Tarafların boşanma ve sonrasında uygulanacak olan mali konularda anlaşmaya varmış olmaları, temel şartlar arasındadır. Süreç, boşanma protokolü adı verilen ve her iki tarafın da haklarını gözeten bir belgeyle resmileştirilir. Medeni kanunun ilgili maddesi, yasal çerçeveyi belirlemiş ve tarafların haklarını korumayı amaçlamıştır. Bu bağlamda tarafların protokolleri hukuka uygun değilse veya eş ya da çocukların haklarını gözetmiyorsa dava sonuçlanmaz.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Evraklar
Sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi adına tarafların evliliklerini sonlandırmak için mahkemeye sunmaları gereken belirli evraklar vardır. Aşağıda, anlaşmalı boşanma için gerekli evraklar ve her birinin rolü açıklanmıştır:

Boşanma Protokolü: Taraflar arasında varılan tüm anlaşmaları; mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti ve diğer konuları kapsar.
Nüfus Cüzdanı Suretleri: Her iki tarafın da kimlik belgeleri gereklidir.
Evlilik Cüzdanı: Evliliğin resmiyette devam ettiğinin kanıtlanması için dava sürecinde talep edilen belgelerden biridir.
İkametgâh Belgesi: Tarafların mevcut adreslerinin bilinmesi, dava celbi için gereklidir.
Varsa Çocukların Nüfus Kayıt Örneği: Çocukların velayeti ve diğer haklarıyla ilgili karar alınırken yaşı, cinsiyeti, sağlık sorunu gibi hususlar ele alınır.
Mali Belgeler: Mal paylaşımı kararının adil bir şekilde alınması için tarafların maddi durumlarını ve gelirlerini mahkemede kanıtlaması gerekir.
Her bir belgenin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesinde kritiktir. Bu noktada boşanma davası avukatları ile hareket etmek oldukça önemlidir. Boşanma avukatı, gerekli belgelerin yanı sıra tüm hukuki prosedürlerin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayarak davanın tek celsede sonuçlanmasına imkân tanır.

Boşanmada Haklar

Boşanma süreci, tarafların birbirlerine karşı yükümlülükleri ve hakları söz konusu olduğu için son derece hassas bir dönemdir. Anlaşmalı boşanma, tarafların haklarının adil bir şekilde korunması ve karşılıklı saygı temelinde çözümler üretilmesi için kanun kapsamında düzenlenmiştir. Çiftlerin evliliklerini sonlandırma kararını ve sonrasındaki düzenlemeleri karşılıklı anlaşmayla şekillendirebilmelerine olanak tanıyan bu hak, duygusal ve maddi yükü önemli ölçüde hafifletir.

Anlaşmalı Boşanmada Kadının Hakları

Anlaşmalı boşanmada kadının hakları kanun kapsamına ele alınmış olup velayet, nafaka ve tazminat olarak düzenlenmiştir. Evlilik birliği sona erdiğinde maddi olarak zor durumda kalacak olan kadın, yoksulluk nafakası talep edebilir. Çocuğun iradesi esas alınmakla birlikte emziren annelere velayet verilebilir. Ancak hem nafaka hem velayet hakkının doğrudan kadına verildiğini ifade etmek yanlıştır. Evlilik birliğinin temeli sarsan ve karşı tarafı mağdur eden kişi kadınsa, protokolde erkek de nafaka ve velayet talep edebilir. Bu durumda hâkim, tarafları ve çocukları bizzat dinleyerek protokolün hukuka uygun olduğuna kanaat getirirse kadınlar haklarından yararlanabilir.

Boşanmada Velayet Hakkı

Çocuk velayeti son derece hassas bir konu olduğu için tarafların protokol hazırlarken dikkatli davranması gerekir. Anlaşmalı boşanmada velayet düzenlemeleri, çocukların menfaatleri göz önünde bulundurarak yapılır. Ebeveynlerin çocuklarıyla olan ilişkilerini sürdürme hakları ve düzenli, sağlıklı ilişkiler kurabilmesi için uygun koşulların belirlenmesi hedeflenir.

Boşanma davalarında velayet, çocuğun üstün menfaati ilkesi kapsamında değerlendirilir. Bu değerlendirmede çocuğun; yaşı, fiziksel ve ruhsal durumu, sağlığı gözetilerek karar alınır. Şayet çocuğun yaşı küçük ve anne gözetimine muhtaçsa protokolde velayetin anneye bırakılması, davanın seyrinin değişmeden sonuçlanmasını sağlayacaktır.

Anlaşmalı Boşanmada Çocuğu Görme Süresi

Anlaşmalı boşanmada çocuğu görme süresi, her iki ebeveynin de düzenli olarak vakit geçirmesini sağlayacak şekilde belirlenir. Taraflar, hem çocuklarının hem kendilerinin yaşam düzenlerini ele alarak ortak bir görme süresi üzerinde anlaşmalıdır.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Ödenmesi

Nafaka, boşanma sonrasında yaşanabilecek ekonomik problemlerin önüne geçmek adına düzenlenmiş önemli bir haktır. Miktar, tarafların gelir ve yaşam standartları göz önünde bulundurularak belirlenir. Anlaşmalı boşanmada nafaka eşe ve varsa çocuklara yöneliktir. Nafakanın miktarı ve süresi tarafların ihtiyaçları ve imkanları dikkate alınarak adil bir şekilde düzenlenir.

Boşanmada Mal Varlıklarının Paylaşılması

Mal paylaşımı anlaşmalı boşanma sürecindeki en önemli konulardan biridir. Evlilik süresince edinilen malların adil bir şekilde bölüştürülmesi esastır. Taraflar, mal paylaşımı konusunda kendi aralarında anlaşabilirler; ancak bu anlaşmanın gelecekteki olası anlaşmazlıkların önüne geçmek adına her iki tarafın da haklarını gözeten bir yapıda olması önemlidir.

Anlaşmalı Boşanmada Avukatın Rolü

Anlaşmalı boşanmada avukatın rolü sadece hukuki danışmanlık sağlamakla sınırlı değildir. Bu sürecin her adımında önemli bir rehber görevi görürler. Boşanma sürecinin her iki taraf için de adil ve sorunsuz ilerlemesini sağlamak adına kritik kararlar alır, stratejiler geliştirir ve müvekkillerini temsil ederler.

Boşanma Avukatları Hangi Davalara Bakar?

Aile boşanma avukatları, boşanma ve aile hukuku konularında uzmanlaşmış hukuk profesyonelleridir. Anlaşmalı boşanmalardan çekişmeli boşanma davalarına, velayet kararlarından mal paylaşımına, nafaka düzenlemelerinden çocukla kişisel ilişki konularına kadar geniş bir alanda danışmanlık hizmeti verirler.

Anlaşmalı boşanma sürecinde avukatın rolü, tarafların hukuki haklarının korunması ve onların çıkarlarının en iyi şekilde temsil edilmesi açısından oldukça önemlidir. Hem adil bir anlaşmaya varılmasını kolaylaştırır hem de bu anlaşmanın hukuki olarak sağlam temellere oturtulmasını sağlarlar. Böylece müvekkillerinin menfaatlerini korurken hukuki süreçlerde de rehberlik ederler. Anlaşmalı boşanma avukatlarının davalarda üzerinde durduğu konular aşağıdaki gibidir:

 • Müvekkillerine hakları, sürecin işleyişi ve beklenen sonuçlar hakkında bilgi verirler.
 • Taraflar arasındaki anlaşmanın adil ve hukuka uygun olmasını sağlayarak anlaşma metnini hazırlarlar.
 • Mahkeme işlemleri, evrakların hazırlanması ve sunulması gibi teknik detayların yönetimini üstlenirler.
 • Müvekkillerini mahkemede temsil eder, haklarını koruyan argümanlar geliştirir ve anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanmasını sağlarlar.
 • Taraflar arasında olası anlaşmazlıklarda uzlaştırıcı rol oynar, adil bir çözüme ulaşılmasını kolaylaştırırlar.

Avukatlar, sürecin adil, hızlı ve mümkün olduğunca az stresle ilerlemesine olanak tanır. Tarafların haklarının korunmasında ve anlaşmanın tüm yasal gerekliliklere uygun olarak hazırlanmasında önemli bir role sahiplerdir.

Anlaşmalı boşanma avukatları, çekişmeli boşanma davalarıyla da ilgilenir. Tarafların ortak müşterekte buluşamaması halinde yıllar sürebilen bu süreçler, alanında uzman bir avukat sayesinde daha kısa ve sorunsuz bir şekilde sona erer.

Anlaşmalı Boşanmada İstinaftan Feragat

Anlaşmalı boşanma sürecinde, tarafların boşanma kararının ardından herhangi bir üst mahkemeye (istinaf mahkemesine) başvurma hakkından vazgeçmeleri, bu sürecin önemli bir parçasıdır. Anlaşmalı boşanmada istinaftan feragat sürecin daha hızlı bir şekilde sona ermesi açısından mühimdir.

Boşanma kararının hemen yürürlüğe girmesi ve tarafların karara itiraz etmeme konusunda anlaşmaları istinaf sürecinin tamamen atlanmasını sağlar. Kararın hızla kesinleşmesi ve tarafların hayatlarına yeni düzenlemelerle devam edebilmeleri için büyük bir kolaylık sunar. Bununla birlikte istinaftan feragatin avantajları aşağıda listelenmiştir:

 • İstinafa başvurulmadığında boşanma kararı hemen kesinleşir. Sürecin uzamasını ve ek maliyetlerin ortaya çıkmasını önler.
 • Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde sonlandırılması, yeni düzenlerini kurmalarını kolaylaştırır.
 • İstinaftan feragatin bir parçası olarak tarafların karşılıklı olarak anlaştıkları ve her iki taraf için de adil olduğuna inandıkları bir anlaşmayı kabul etmeleri, sürecin daha az çatışmalı geçmesine olanak tanır.

Boşanma süreçlerinin istinaf mahkemelerine taşınması, çekişmeli davalarda sıklıkla görülen bir durumdur. Bunun sebebi tarafların ortak karar alamaması, nafaka veya velayet gibi noktalarda çekişme yaşamasıdır. Hakimin vermiş olduğu karara itiraz etmek isteyen taraflar davayı istinafa taşıma hakkına sahiptir. Ancak anlaşmalı boşanma sürecinin seyrine bakıldığında böyle bir durumun yaşanmadığı aşikârdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların boşanma sürecinde üzerinde anlaşmaya vardıkları tüm koşulları içeren yazılı bir belgedir. Mal paylaşımından velayete, nafaka ödemelerinden çocukların bakımına kadar birçok önemli konuyu kapsar.

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Uyulmaması

Anlaşmalı boşanma protokolüne uyulmaması ciddi yasal sonuçlar doğurabilir. Protokol, tarafların kabul ettiği ve mahkeme tarafından onaylanan yasal bir anlaşma olduğu için herhangi bir tarafın belirtilen şartlara uymaması, söz konusu taraf aleyhine yasal işlemlerin başlatılmasına yol açabilir. Protokol ihlalleri aşağıdaki gibidir:

 • Nafaka ödemelerinin yapılmaması
 • Mal paylaşımı anlaşmalarına uyulmaması
 • Velayet veya çocukla kişisel ilişki düzenlemelerinin ihlali

Anlaşmalı boşanma protokolüne uyulmamasının yasal sonuçları, mahkeme kararlarına uyulmaması olarak değerlendirilir ve ihlal eden tarafa; para cezası, hapis cezası veya mahkeme tarafından belirlenecek diğer yaptırımlar uygulanabilir. Ayrıca ihlal eden taraf eski eşini maruz bıraktığı zararları tazmin etmek zorunda kalabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme

Anlaşmalı boşanma davasından vazgeçme, nadiren görülse de mümkündür. Tarafların ilişkilerini yeniden değerlendirmesi ve boşanma kararından dönmek istemeleri durumunda gerçekleşir. Dava açılmadan önce veya dava sürecinde herhangi bir aşamada karşılıklı olarak anlaşmaya varılması ve vazgeçilmesi halinde mahkeme süreci durdurulur ve taraflar evli kalmaya devam eder.

Davadan vazgeçme kararının alınması, varılan önemli anlaşmalardan sonra gerçekleşiyorsa dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Yasal hakların ve menfaatlerin korunması amacıyla anlaşmalı boşanma avukatı rehberliği altında hareket edilmesi önerilir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dilekçesi mahkemeye sunulan ilk ve en önemli belgelerden biridir. Talebin resmi bir ifadesi olarak hizmet eder ve tarafların boşanma konusunda ortak bir karara vardıklarını ve şartlarda mutabık kaldıklarını belirtir. Boşanma sürecinin başlaması için gerekli yasal prosedürlerin uygulanmasını sağlayan dilekçenin nasıl olması gerektiğini aşağıdaki maddelerde görebilirsiniz:

 • Boşanma talebinin mahkemeye resmi olarak sunulduğunu gösterir ve yasal bir zeminde süreci başlatır.
 • Anlaşmalı boşanma dilekçesi, tarafların kimlik bilgileri, evlilik tarihi, boşanma nedeni ve anlaşmalı boşanma şartları gibi önemli bilgileri içermelidir. Mahkemenin boşanma talebini değerlendirirken ihtiyaç duyduğu temel bilgilere mutlaka yer verilmelidir.
 • Boşanma dilekçesinin sunulması resmi boşanma sürecinin başladığının işaretidir. İlerleyen süreçlerin ve kararların temelini oluşturur.

Anlaşmalı boşanma dilekçesinin hazırlanması, dikkat ve özen gerektiren bir işlemdir. Dilekçe hazırlamak için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

 • Dilekçede her iki tarafın tam adı, adresi ve diğer iletişim bilgileri yer almalıdır.
 • Evlilik tarihi ve gerçekleştiği yer gibi detaylar dilekçeye eklenmelidir.
 • Dilekçede ortak karara varılmasını sağlayan koşulların kısaca açıklanması da mümkündür. Ancak sadece karşılıklı anlaşma ibaresinin kullanılması da yeterlidir.
 • Taraflar arasında varılan anlaşmanın temel şartları, özellikle mal paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka ve diğer önemli konular dilekçede belirtilmelidir.
 • Dilekçe her iki eş tarafından da imzalanmalıdır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesinin hazırlanması ve sunulması sürecinde tarafların yanılgılardan kaçınmak ve sorunsuz ilerlemesini sağlamak için bir avukattan hukuki yardım alması önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Avukat Ücreti

Anlaşmalı boşanmada avukat tutmanın maliyeti birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Ücretler; tecrübe, davaya harcanacak zaman, sürecin karmaşıklığı ve coğrafi konum gibi etkenlere göre farklılık gösterir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma masrafı konusunda genel bir standarttan bahsetmek zordur. Ancak avukatlık hizmetlerinin maliyetini etkileyen bazı temel faktörler ve fiyatlandırma politikaları hakkında aşağıdaki bilgileri vermek mümkündür:

 • Bazı avukatlar boşanma davası için sürecin başından sonuna kadar olan tüm hizmetleri kapsayan sabit bir ücret talep edebilir.
 • Avukatın çalışma süresine göre ücretlendirme yapılan bir model olan saat ücreti, sürecin karmaşıklığına ve uzunluğuna bağlı olarak değişebilir.
 • Avukatın dava süresince hizmetlerine erişim sağlamak için önceden alınan bir ücret olan danışmanlık maliyeti, toplamın bir kısmı olarak değerlendirilir ve dava süresince yapılan çalışmalar karşılığında düşülür.

Anlaşmalı boşanma avukat ücreti, hukuk bürosunun politikalarına ve davanın gerektirdiği çalışma miktarına bağlıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında görece daha basit ve hızlı ilerlenmesi beklenir. Bu nedenle birçok avukat bu tür davalar için sabit bir ücret veya daha öngörülebilir bir fiyatlandırma modeli sunar. Anlaşmalı boşanma ücreti yanı sıra olası mahkeme masrafları, belge hazırlama ücretleri ve diğer yan giderler hakkında da bilgi almak önemlidir.

Tek Celsede Boşanma Sebepleri

Boşanma davaları uzun sürebileceği gibi tek celsede karar alınması da mümkündür. Ancak davanın seyrini değiştirebilecek bazı etkenler söz konusu olduğu için sürecin daha kısa bir zamanda sona ermesini isteyen çiftlerin dikkatli davranması gerekir.

Eşlerin hukuki açıdan herhangi bir engel teşkil etmeyecek şekilde anlaşmaya varması ve protokolle resmileştirmesi, tek celsede boşanmak için yeterlidir. Şayet çocuk varsa velayet kararı alırken öncelikle çocuğun menfaati göz önünde bulundurulmalıdır. Nafaka ve tazminat hususunda da anlaşmaya varan çiftler, sadece bir mahkeme gününde yollarını ayırabilir. Bununla birlikte dikkat edilmesi gereken diğer detaylar aşağıdaki gibidir:

Karşılıklı Anlaşma: Tarafların boşanma ve sonrasında uygulanacak olan mali, çocukların velayeti, nafaka, mal paylaşımı gibi konularda tam bir anlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir.
Anlaşmalı Boşanma Protokolü: Taraflar arasındaki anlaşmanın detaylarını içeren ve her iki tarafın da imzaladığı bir boşanma protokolünün hazırlanması zorunludur. Boşanma dilekçesiyle birlikte mahkemeye sunulması gerekir.
Uzman Avukat Desteği: Ayrılık sürecinde tarafların haklarının korunması ve sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi için hukuki destek almak da önemli bir yere sahiptir. Anlaşmalı boşanma avukatı tarafların karşılaşabileceği potansiyel problemleri öngörerek sürecin tek celsede tamamlanmasını sağlayacak şekilde yönlendirme yapar.
Tek celsede boşanmak için her konuda şeffaf ve karşılıklı anlayışla hareket edilmesi mühimdir. Adil ve iki taraf için de kabul edilebilir bir anlaşmaya varılması halinde hâkim, tarafların ayrılmasında herhangi bir sakınca görmediği için boşanmalarına karar verecektir.

Tek celsede boşanma sürecinde nasıl hareket edilmesi gerektiği hakkında daha fazla bilgi almak için Reform Hukuk bünyesindeki avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Profesyonel ekibimiz sürecin her aşamasında sizlere rehberlik ederek bu zorlu dönemi mümkün olan en iyi şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

Anlaşmalı Boşanma Kaç Gün Sürer?
Anlaşmalı boşanma süresi çiftlerin durumuna ve mahkemenin takvimine bağlı olarak değişebilir. Ancak taraflar arasında her konuda bir anlaşmaya varıldıysa ve gerekli tüm belgeler hazırsa süreç genellikle birkaç hafta içinde tamamlanır. Bu davalar, çekişmeli boşanmalara göre daha hızlı sonuçlanır.

Anlaşmalı Boşanmada Hakim Ne Sorar?
Anlaşmalı boşanma durumunda hâkim tarafların anlaşmayı kendi serbest iradeleriyle yapıp yapmadıklarını, anlaşmanın şartlarını anlayıp anlamadıklarını ve bu şartları kabul edip etmediklerini sorar. Ayrıca varsa çocukların menfaatlerinin gözetilip gözetilmediğini de değerlendirir.

Anlaşmalı Boşanmada Avukata Gerek Var mı?
Bu davalarda avukat tutmak zorunlu değildir ancak tarafların haklarının korunması ve sürecin sorunsuz ilerlemesi için hukuki destek almak oldukça önemlidir. Anlaşmalı boşanma avukatları, protokolün adil bir şekilde hazırlanmasına ve sürecin tek celsede tamamlanmasına katkıda bulunur.

Anlaşmalı Boşanmada Avukat Ücretini Kim Öder?
Avukat ücreti genellikle taraflar arasında paylaşılır ancak bu konuda bir anlaşmaya varılmış olması gerekir. Taraflar kimin ne kadar ödeyeceği konusunda karşılıklı olarak anlaşabilirler.

Anlaşmalı Boşanmada Tek Avukat Yeterli mi?
Evet, tarafların şartlar üzerinde mutabık kalmaları, tek avukatın tüm süreci yönetmesi için yeterlidir. Ancak her iki tarafın da kendi haklarının tam olarak korunmasını istemeleri durumunda iki avukata gerek duyulabilir.

Boşanma Davası İkamet Yeri Dışına Açılabilir mi?
Evet, boşanma davası taraflardan birinin ikamet ettiği yerde açılabilir. İkamet ettikleri yer dışında başka bir yerde dava açmayı tercih etmeleri de mümkündür. Bu durumda davanın açılacağı yer konusunda karşılıklı olarak anlaşılması gerekir.

Ankara Anlaşmalı Boşanma Avukatı Danışma

Boşanma davaları, eşlerin zor bir karar almasından dolayı son derece hassas süreçlerdir. Çiftler arasında evlilik birliğini sarsan hadiseler yaşanması, dava açma sürecinde sağlıklı karar almalarının önüne geçebilir. Bununla birlikte aile birliğinin bozulacak olması, tarafların hukuki süreçlerle başa çıkmayacak kadar stresli olmasına da neden olabilir. Haliyle süreci profesyonel bir şekilde ele alacak avukatlardan hukuki destek almak, daha sonra ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçmek açısından oldukça önemlidir.

Boşanma avukatları, anlaşma protokollerinin nasıl hazırlanması gerektiği konusunda uzman olduğu için her iki tarafın da ortak müşterekte buluşmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda hukuka uygun bir dilekçe ve protokol hazırlanacağı için davanın uzama riski de ortadan kalkacaktır. Ayrılma kararı alan çiftler, gerekli evraklar ve izlenmesi gereken adımları öğrenmek için ekstra çaba sarf etmeden sürecin yönetimini tamamıyla avukatlarına bırakabilir. Bu alanda uzman kadrosuyla ön plana çıkan Reform Hukuk, hem anlaşmalı hem çekişmeli davalarınızda profesyonel destekler sunar. Bizimle iletişime geçerek;

 • Anlaşmalı boşanma sürecinin hukuki çerçevesi,
 • Boşanma protokolünün hazırlanması,
 • Gerekli belgelerin toplanması ve düzenlenmesi,
 • Mahkeme sürecinin yönetilmesi,
 • Velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi konularda anlaşma sağlanması gibi birçok konuda danışmanlık hizmetleri alabilirsiniz.

Reform Hukuk bünyesinde hizmet veren tüm avukatlarımız, üstün hukuk bilgisi ve deneyimleri sayesinde davaların seyrini, tarafların çıkarlarına olacak şekilde yönetir. Pratik çözümler sunan ve dava boyunca müvekkilleriyle birebir iletişim halinde olan avukatlarımızla görüşerek ayrılık kararınızı hukuki çerçevede değerlendirebilir; davanın sorunsuz bir şekilde sona ermesi için önemli bir adım atabilirsiniz.

Ankara Anlaşmalı Boşanma Avukatı Nalan Kuru

Av. Nalan Kuru Ankara Hukuk mezunudur. Anlaşmalı boşanma davalarını yürütmüş ve çoğu davayı tek celsede sonuçlandırmıştır.
Özellikle Boşanma ve Aile Hukuku alanında çalışmakta olup, arabuluculuk süreçlerine katılımıyla da bu süreçlerin yürütülmesinde aktif görev almıştır.
Anlaşmalı boşanma avukatı ile hukuki destek alarak tek celsede boşanma sürecini tamamlamak ve haklarınızı korumak istiyorsanız Ankara Hukuk Bürosu ile hemen iletişime geçin.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu