Aile HukukuÖrnek Dava Dilekçeleri

Vasiyetnamenin İptali Davası-Örnek Dilekçe

Güncel 2024

 

Vasiyetnamenin İptali Davası-Örnek Dilekçe
Vasiyetnamenin İptali Davası-Örnek Dilekçe

Vasiyetnamenin İptali Davası-Örnek Dilekçe

……….… ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ : Reform Hukuk& Danışmanlık

DAVALI :

DAVA KONUSU : Vasiyetnamenin iptali talebidir

AÇIKLAMALAR :

Davacı müvekkilin annesi ve murisi olan …./…./…… tarihli vasiyetnamesiyle, davalıyı mirasçı olarak atamıştır.

Ancak bu vasiyetname geçersizdir. Çünkü; muris vasiyette bulunduğu tarihte alzheimer hastasıdır. Murisin söz konusu hastalığı hastane raporları ile sabittir. İş bu sebeple söz konusu raporu sayın mahkemeniz takdirine sunuyoruz. Yargılama sırasında da sunacağımız deliller ve dinleteceğimiz tanıklarla söz konusu husus daha net ortaya çıkacaktır. Anlattığımız sebeplerle davaya konu vasiyetnamenin iptali gerekmektedir.

Bu sebeple hükümsüz kalan vasiyetnamenin iptali için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, TBK, HMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER : Veraset ilamı, hastane kayıtları, e nabız kayıtları, vasiyetname sureti, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan sebep ve gösterilen delillere göre;

Davanın kabulü ile, muris ……… tarafından yapılmış, davalıyı mirasçı atayan işbu vasiyetnamenin İPTALİNE,

Yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine, Karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Reform Hukuk& Danışmanlık

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu