Aile HukukuÖrnek Dava Dilekçeleri

Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Güncel 2024

Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi Örneği
Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Nalan KURU – Av. Gökhan yılmaz

DAVALI :

DAVA KONUSU : Güven sarsıcı davranış, pek kötü muamele ve evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmesine ilişkin dava dilekçemizin sunulması dır.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil ………. ve davalı ………, 25/25/2001 tarihinde müvekkilin ailesinin desteği ile …….. ili …………… İlçesinde düğün yapılmış olup ………. tarihinde erkek

tarafının organize ettiği nikah ve düğün merasimi ile evlenmişlerdir. O günden itibaren müvekkil ve davalı ……………’da yaşamaya başlamışlardır. Evliliğin ilk zamanlarında yeni tuttukları dairenin ısınma problemi nedeniyle 4 yıl boyunca davalının ailesi ile yaşamışlardır. Bu süreçte davalı, şoför mesleğinden çıkartılmıştır. Müvekkil, ev hanımı olup davalının ise kendine ait bakkal dükkanı bulunmaktadır. Evliliğin ilk yıllarında taraflar her ne kadar sorun yaşamamış olsalarda 2015 yılı itibari ile davalının davranışları değişmiş, müvekkile kötü davranmaya, hem ev içerisinde hem de insanların içerisinde müvekkili aşağılamaya başlamış, müvekkilin güvenini sarsıcı davranışlarda bulunmuştur. Akabinde müvekkilin ailesini arayarak müvekkili, Aydın ‘ya göndermesi suretiyle ortak hayat son bulmuştur. Tüm bu yaşananlar neticesinde tarafımızca işbu davanın açılması zaruriyeti hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Bakımından Açıklamalarımız :

Davalı ile müvekkil, her ne kadar evliliğin ilk yıllarında sorun yaşamamışsa da 2015 yılının başı itibariyle davalı, müvekkile sistematik olarak psikolojik ve ekonomik şiddet uygulamaktadır. Müvekkili, defalarca kez boşanmakla tehdit etmiş, evden kovmaya yeltenmiştir. Müvekkile, evliliğin başlarındaki saygı ve sevgisini göstermeyi bırakmıştır. Davalı, fevri davranışlar göstererek kasıtlı tartışmalar çıkarmış, müvekkille bu tartışmalar neticesinde konuşmamaya başlamıştır. İşbu durum müvekkil için eziyete dönüşmüştür.

Müvekkil, evlenerek …….’a taşınmış olup burada sosyal bir çevre edinmesi davalı yanca kısıtlanmıştır. Davalı yanın arkadaşları ve sosyal çevresi dışında kimseyle müvekkil görüştürülmemiştir. Evden alışveriş için bile çıkmasına davalı tarafından laf edilmiştir. Hatta müvekkil, ev için dışarıda alışveriş yaptığı sırada arayarak “Bu saate kadar dışarıda ne yapıyorsun, derhal eve gidip bana evde olduğunu fotoğrafla kanıtlayacaksın” şeklinde bir tepki ile karşılaşmıştır. Davacı, müvekkili ekonomik olarak sürekli aşağılamış hatta bir tartışmaları sırasında “Bu evin kirasını ben ödüyorum, bu ev benim.” şeklinde baskı kurmaya çalışmıştır. Davalı, müvekkili herkesin içinde defalarca kez küçük düşürmüş, sürekli aşağılamıştır. Eve bakma yükümlülüğü olduğunu bile bile eve aldığı bir ekmeği bile müvekkilin kursağında bırakmıştır. Defalarca kez evin giderlerini kendisinin karşıladığını, evin kendisinin olduğunu dile getirerek müvekkili tehdit etmiştir.

Müvekkil, bu dönemde yaşamış olduğu psikolojik baskı ve stres nedeniyle b aş dönmesi ve mide ağrısı yaşamaya başlamıştır. Davalı ise bu durum karşısında müvekkile “Sen hastalık hastasısın”, “Sen sürekli hastalanıyorsun, hastalıklarını abartıyorsun”, “Hastalıklarını benim yanımda söyleme” vb. tepkiler vermiş müvekkili defalarca kez hasta olmaya korkar hale getirmiştir. Akabinde de ev eşyalarına zarar verip müvekkilin önüne bavulunu atıp “Yarın biletini alacağım, defol git evimden” demiştir. Neye uğradığını şaşıran müvekkil, davalıya tabiri caizse yalvarmak zorunda kalmıştır. Bu evden kovmalar süreklilik kazanmıştır. Davalı, her tartışmalarında boşanma lafını ağzına almaya müvekkili, biletini alır yollarım seni diye tehdit etmeye başlamıştır. Evden çıkar çıkmaz müvekkilin ailesini arayarak “Ben bu sizin köpek gibi kızınızdan bıktım. Gelin bu pislik kızınızı alın bana karılık yapmıyor. Ben bunu boşayacağım sizinde haberiniz var.” diye müvekkilin ardından da hakaretlerini devam ettirmiştir. Müvekkilin ailesi bu duydukları üzerine müvekkilin aylarca onlardan gizlediği sorunları öğrenmiş, kızlarını almak için Ankara’dan yola çıkmıştır. Yaşananları öğrenen davalının ailesi de müvekkili alıp kendi evlerine götürmüştür. Yaşananların ertesi günü de müvekkil, ailesi ile aydın ‘a dönmüştür.

Müvekkilin maruz kaldığı psikolojik şiddet müvekkil bakımından katlanılması güç bir hal almış ve işbu boşanma davasının sebeplerinden biridir. Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2022/1955 E. Ve 2022/3756 K. Sayılı ilamı bu yöndedir; “…başkaca ispat edilen vakıa da bulunmadığından bahisle davanın reddine karar verilmişse de, yapılan yargılama ve toplanan delillerden ve tanık beyanlarından davalı erkeğin davacı kadına karşı evlilik birliği boyunca süregelen psikolojik şiddet uyguladığının ve feragatle neticelenen boşanma davasından sonra da devam eden şekilde eş ve çocuklarla ilgilenmediğinin ve birlik görevlerini yerine getirmediğinin anlaşılmasına göre, evlilik birliğinin sona ermesine sebep olan olaylarda davalı erkeğin tamamen kusurlu olduğu anlaşılmakla buna dayalı olarak davanın kabulü gerekirken, hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir…” Davalının 2015 mart ayından itibaren değişen davranışları, müvekkili sürekli aşağılamaları, sürekli kavga edecek sebep bulmaları neticesinde işbu evlilik sona ermiştir. Davalı, evlilik birliğinin gereklerini yerine getirmekten çok sürekli boşanma lafını ağzına alarak işbu evliliği çocuk oyuncağı haline getirmiştir. Davalı, canı isterse müvekkile iyi canı istemezse kötü davranarak, insanların içinde aşağılayarak müvekkilin onurunu ve evliliklerinin kutsallığını yok saymıştır. Her ne kadar müvekkil, aylarca bu duruma evliliği bitmesin diye katlanmışsa da davalı her geçen gün müvekkile daha kötü davranmıştır.

Tüm bu anlattıklarımız doğrultusunda müvekkilin kesintisiz olarak yaşadığı bu kötü muamele nedeniyle tarafların TMK m. 162 hükmü gereğince davalı, tam kusurlu taraf olduğundan tarafların hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanmalarına karar verilmesi gerekmektedir.

Güven Sarsıcı Davranış Bakımından Açıklamalarımız:

Davalının sosyal aktivitelerde bulunmaya başlaması üzerine değişen davranışları ve işbu yerlerdeki kişileri müvekkil ile bir araya getirmemesi müvekkilin açıkça güvenini sarsmıştır. Tarafımızca davalının bu ortamlarda bulunan biri ile görüştüğü düşünülmekte olup davalının HTS kayıtlarının alınması ile bu durum ortaya çıkacaktır.

Davalı, müvekkile ekonomik sadakatsizlikte bulunmuş, müvekkilin güvenini alenen sarsmıştır. Davalı, müvekkile oturmaları için ev alacağını ve teminat vermesi

gerektiğini söyleyerek müvekkilin ziynet eşyalarını alarak müvekkilin elinden almıştır. Akabinde ev almayan davalı, altınları bozdurup parasını kardeşine ev alsın diye destek için göndermiştir. Davalı yan alenen müvekkili kandırmıştır. Bunun yanı sıra müvekkil, ikametinin Aydın ‘a alınmadığını -ki davalı aldığını söylemektedir- işbu boşanma davası için vekalet verirken öğrenmiştir. Davalı, işbu evlilik birliğine hiçbir zaman önem vermemiştir.

Yukarıda izah edildiği üzere davalının işbu kusurlu davranışları nedeniyle evlilik birliğinin son bulduğunu kabul ile tarafların boşanmalarına karar verilmesi gerekmektedir.

Yoksulluk Nafakası Talebimiz Yönünden :

Müvekkil, gerçekleşecek boşanma ile yoksulluğa düşecek olup uzun süre çalışmayan müvekkilin iş bulması ve kendi hayatını kurması uzun sürecektir. Müvekkilin giderlerini tek başına karşılamayacağı gözetildiğinde müvekkil lehine tensiple daha sonra yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere 5.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini talep tarafımızca zaruri hale gelmiştir.

Maddi-manevi Tazminat Talebimiz Yönünden:

Tüm bu anlattıklarımız doğrultusunda evlilik birliğinin temelden sarsılması hususunda kusurlu olan tarafın davalı olduğu dikkate alınarak müvekkil lehine TMK m.174/1,2 hükümleri gereği 500.000,00 TL maddi, 500.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep tarafımızca zaruri hale gelmiştir.

DELİLLER : Nüfus kayıtları, HTS kayıtları, BTİK Baz sinyal kayıtları, ekonomik sosyal durum araştırması, tanık, bilirkişi ve her tür yasal delil

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız ve altınlarla ilgili her tür dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

Davamızın kabulü ile tarafların boşanmalarına,
Tensiple beraber ileride davacı müvekkil için yoksulluk, müşterek çocuk için iştirak nafakasına çevrilmek üzere davacı müvekkil için aylık 5.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine,
TMK. 174 ve devamı maddelerince 500.000,00 TL maddi, 500.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine,
Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederim.18.07.2023

                                                                                                      Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu