Ceza Hukuku

Hatay Ceza Avukatı-Hatay Ağır Ceza Avukatı

GÜNCEL 2024

Hatay Ceza Avukatı-Hatay Ağır Ceza Avukatı
Hatay Ceza Avukatı-Hatay Ağır Ceza Avukatı

HATAY CEZA AVUKATI

Hatay Ceza Avukatı-Hatay Ağır Ceza Avukatı  Hatay ilinde ağır ceza, asliye ceza, Çocuk Ceza, sulh ceza davalarına bakan avukattır. Hatay ceza avukatı, Hatay ilinde açılan ceza davalarında duruşmalara katılma, savunma dilekçelerinin sunulması, istinaf, temyiz başvurularında gerektiğinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru da bulunmaktadır.

Hatay ceza avukatının, ceza davalarında uzmanlaşmış avukat olması gerekir. Ceza hukukunun özelliği gereği bu konularda uzman avukatlarla çalışanız davanızın başarılı şekilde sonuçlanmasında faydanıza olacaktır.

Hatay Ceza Avukatının Önemi

Hatay Ceza avukatı soruşturma aşamasından başlayarak, ceza yargılamasının tüm aşamalarında müvekkilin yanında bulunur ve tüm hukuki işlemleri ve savunmaları yapar. Ve en önemlisi müvekkilin hakkını hukuki olarak tamamıyla savunur. Ve haksız bir şekilde cezalandırılmasını önlemek veya suçsuzsa bir an önce adaletin tecellisi için gereken ceza hukuku bağlamında tüm savunmaları yapar. Özetlersek Hatay Ceza Avukatı ceza yargılaması süresince kişiye isnat edilen suçlama ve TCK’daki suça karşılık yaptırım hususlarında bilgilendirme ve savunma yapma görevini yapar. Bu bağlamda ceza avukatının alanında Reform Hukuk Bürosunun branşlaşmış uzman ceza avukatlardan yardım almak hak kayıplarının olmaması açısından oldukça önemlidir.

Türk Ceza Kanunu ve Ceza Davası

Tüm hukuk kurallarının oluşturulma amacı, toplumsal düzeni ve adaleti sağlamaktır. Diğer hukuk dalları gibi, ceza hukuku da bu genel amaca özellikle de adalate hizmet eder. Bu bağlamda, ceza hukukunun temel , toplumsal yaşam bakımından hayati önem taşıyan değerlerin ihlâlini suç olarak tanımlamak ve bunlar karşılığında uygulanacak olan cezaları belirlemektir.

Ceza hukuku suç ve suça karşılık yaptırımları düzenlerken, şekli anlamda ceza hukukunu ise ceza muhakemesi hukukunu oluşturmaktadır. Ceza hukuku ceza hukuku genel hükümler ve ceza hukuku özel hükümler olmak üzere ikiye ayrılır.. Türk Ceza Kanunu “Genel Hükümler” 1-75. Maddelerde düzenlenmiştir, “Özel Hükümler” 76-345. Maddelerde düzenlenerek iki kitaptan oluşur.

Ceza hukukunun amacı kendi argümanlarıyla hukuk düzenini ve toplum barışını ve adaleti sağlamaktır.

Ceza davası, kişinin TCK’da sayılı suç oluşturan fiillerden birini veya birkaçını işlediği iddiasıyla savcılık tarafından açılan soruşturma neticesinde kişi hakkında hazırlanan iddianamenin ceza mahkemesi tarafından kabul edilip ceza yargılamasının yapılmasıdır. Burada öncelikle suç fiilini gerçekleştirdiği iddia edilen kişi hakkında savcılık soruşturma açar,eğer soruşturma neticesinde yeterli delil elde edilir ve suçu işlediğine dair yeterli bulgu elde edilirse iddianame düzenlenerek ceza mahkemesine sunulur. Ceza mahkemesi iddianameyi kabulü ile ceza davası açılmış olacak ve kovuşturma aşaması başlamış olacaktır. Aksi takdirde yani suçu işlediğine dair yeterli bulgu elde edilemezse savcılık tarafından kişi hakkında kamu davasının açılmasına yer olmadığına veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir akabinde kararın kesinleşmesi ile birlikte soruşturma kişi hakkında ceza davası açılmadan sona erecektir.Ceza davlarına bakan mahkemeler ise aşağıda sıralanmıştır:

 • Asliye ceza mahkemesi
 • Ağır ceza mahkemesi
 • Çocuk ceza mahkemesi,
 • Çocuk ağır ceza mahkemesi
 • Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir.
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 9.200,00 TL
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.400,00 TL
 • Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 8.700,00 TL
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.400,00 TL

Hatay’da Cezaevine Gidecek Ve Tutuklu Veya Hükümlüyle Görüşecek Ceza Avukatı

İster tutuklu olsun isterse hükümlü Reform Hukuk ceza avukatları cevaevindeki müvekillerle görüşüp, gerek devam eden davaları gerekse cezaevindeki haklarının korunması ve herhangi bir haksızlığa maruz kalmamaları için gerekli hukuki işlemleri profosyenel bir şekilde yapmaktadırlar.

Hatay En İyi Ağır Ceza Avukatı Nasıl Olur?

Ceza yargılamamalarının sonucunda hürriyetin kısıtlanması veya özgürlüğün elinden alınması gibi en temel insan haklarının kaybı yaşanabileceğinden dolayı bu yargılamaların profesyonel hukuki destek alınması çek elzemdir.

Ancak ne mevzuattta ne de uygulamada en iyi ceza avukatının hangi özelliklerde olacağı hususunda bir kriter bulunmamaktadır.”En iyi ceza ceza avukatı” tabiri halk arasında oluşan bir tabirdir. Durum böyle olmakla birlikte avukat seçerken şu hususlar gözönünde bulundurulur:

 • Müvekkille iletişim,
 • Etkin bir hukuki dil,
 • Dosyanın sıkı bir şekilde takibi,
 • Müvekkil ile görüşme yapılması
 • Hukuki bilgi, beceri ve donanıma sahip olma,
 • Duruşmalarda etkin bir şekilde rol alma,
 • Duruşmaların takibi,

Dilekçelerin özgün ve etkili bir şekilde hazırlanması gibi özellikler aranır

Hatay Ceza Avukatı Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ceza yargılamalarında kişinin hürriyeti ve temel insani hakları bağlamında bir yaptırımla neticelenmesi durumu söz konusu olduğundan, ve ceza yargılamasının uzmanlık gerektiren bir alan olduğundan dolayı hak kaybı yaşanmaması için bu yargılamalar mutlaka bir avukatla takip edilmelidir. Burada Hatay ceza avukatı seçerken en önemli hususlardan biri takibi iyi yapan, müvekkilin yargılanmasının her aşamasında yanında olan, her aşamada müvekkili aydınlatan bir avukat olması önemlidir. Çünkü ceza hukuku dosyasında takip sağlıklı bir şekilde yapılmazsa müvekkil açısından telafisi imkansız zararlar ortaya çıkabilir. Örneğin itirazlar zamanında yapılmazsa, dosyaya sunulan deliller usulüne uygun sunulmazsa kişi kendisini savunma imkanını kaybedebilir.

Hatay Ceza yargılamalarında suç isnat edilen kişinin kendini tam ifade etmesi o anki psikolojik durumundan ve ortamın etkisinden dolayı mümkün olmayabilir. Örneğin savcı karşısında ifade verirken veya mahkeme heyetinin karşısında kişi yalnız olduğunu hissederse yaptığı savunma yetkin olmayabilir. Bu yüzden avukatla savunulması her zaman daha avantajlıdır. Dolayısıyla müvekkille ve yargı makamlarıyla iletişimi çok iyi olan avukatlar tercih edilmelidir. Bu noktada Reform Hukuk olarak birinci önceliğimiz müvekkillerimizle iyi bir iletişimdir. İyi bir iletişim müvekkilin daha iyi savunulmasında kilit taşlarımızdır.

Hatay Ceza Hukuku Avukatı ne İş Yapar

Hatay ceza hukuku avukatının yaptığı en temel iş kendisine suç isnat edilen müvekkili en iyi şekilde savunmaktır. Avukatın savunma faaliyeti kişiye suç isnat edilmesi ile başlar. Ceza avukatı müvekkiline isnat edilen suç hakkında hukuki olarak bütün savunma mekanizmalarını devreye sokar ve müvekkilin hak kaybına engel olur. Ceza avukatı dava süresince ise iddianamede müvekkille ilgili haksızlığa uğradığını düşündüğü bütün konular hakkında gerekli itirazları ve savunmasını yapar.

Hatay Ceza Avukatı Faaliyetleri

Hatay Reform Hukuk Bürosu’nun alanında uzman ceza avukatları,

Hatay Cumhuriyet Savcılıklarında, Hatay Sulh Ceza Hakimlikleri, Hatay Asliye Ceza Mahkemeleri, Hatay Ağır Ceza Mahkemeleri, Hatay Çocuk Ceza mahkemesi, Hatay Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Hatay Fikri Ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi Hatay Cezaevlerinde müvekkillerine ceza avukatı hizmeti sunar.
Hatay Reform Hukuk Bürosu ceza avukatı ve Hatay ağır ceza avukatı faaliyetleri genel olarak aşağıdaki gibidir;
Soruşturma ve hazırlık aşamasıda;

 • Soruşturma ve hazırlık aşaması öncesi dosyanın incelenmesi
 • Donanımlı bir ifade yazılması,
 • Savcılığa yetkin ve işlevsel bir savunma dilekçesini usulüne uygun olarak sunma,
 • Kolluk ve savcılık ifadesinde müvekkile eşlik etme,
 • Sulh ceza hakimliğinde tutuklama duruşmasında müvekkili tutuklamaya karşı savunma ve tutuksuz yargılanmasını sağlama,
 • Eğer tutukluysa aylık tutuk inceleme duruşmalarına katılma ve tutuksuz yargılanmasını sağlama noktasında gerekli savunma ve itirazları yapma,
 • Müvekkilleri cezaevinde ziyaret etmek
 • Müvekkilin cezaevinde haklarının savunulması, ve daha birçok faaliyetleri sürdürür.

Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde ve diğer ceza mahkemelerinde kovuşturma aşamasında Hatay Reform Hukuk Bürosu ceza avukatı;

 • Müvekkil adına düzenlenen iddianamede yer alan suçlamalarla ilgili savunma yapma,
 • Duruşmalara katılma, duruşmalarda sözlü savunma, delil sunumu, tanık dinletme, bilirkişi raporlarına itiraz,
 • Eğer müvekkil tutuklu yargılanıyorsa tutuksuz yargılanması için gereken hukuki itirazların yapılması,
 • Eğer ceza verilirse cezaya itiraz, kararın istinaf ve temyizi ve ceza yargılamasıyla ilgili ne varsa her aşamada büyük bir titizlikle yapar.
 • Verilen ve kesinleşen kararlar için Anayasa Mahkemesine ve gerekli olursa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurur.

Hatay Uzman Ceza Avukatı

Reform Hukuk olarak en temel önceliğimiz müvekkillerimizin hak kaybına uğramadan adil bir ceza yargılanması geçirmesidir. Bu konuda ceza hukuku alanında yetkin kadromuz özveriyle ceza dosyalarını takip etmektedir.

Hatay’da ceza davası masrafı ne kadardır?

Hatay Ceza Avukatının Baktığı Davalar

Hatay ceza avukatının bakmış olduğu davalardaki suç tiplerinden bazıları şöyledir;

 • Göçmen kaçakçılığı
 • İntihara yönlendirme
 • Taksirle öldürme
 • Kasten yaralama
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
 • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi
 • Taksirle yaralama
 • İnsan üzerinde deney
 • Organ veya doku ticareti
 • Eziyet
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi
 • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
 • Hırsızlık
 • Mala zarar verme
 • Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme.
 • Kısırlaştırma
 • Cinsel taciz
 • Tehdit
 • Şantaj
 • Cebir
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
 • Konut dokunulmazlığının ihlali
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma
 • Haberleşmenin engellenmesi
 • Hakaret
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal
 • Hakkı olmayan yere tecavüz
 • Güveni kötüye kullanma
 • Bedelsiz senedi kullanma
 • Resmi belgede sahtecilik
 • Özel belgede sahtecilik
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması
 • Suçu ve suçluyu övme
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
 • Hayasızca hareketler
 • Dolandırıcılık
 • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
 • Çevrenin kasten kirletilmesi
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da
 • uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
 • Mühürde sahtecilik
 • Mühür bozma
 • Müstehcenlik
 • Suç üstlenme
 • Suç uydurma
 • Yalan tanıklık
 • Suçu bildirmeme
 • Cumhurbaşkanına hakaret
 • Fuhuş
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Edimin ifasına fesat karıştırma
 • Bilişim sistemine girme
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
 • Görevi kötüye kullanma
 • Görevi yaptırmamak için direnme
 • İftira
 • Suç üstlenme
 • Suç uydurma
 • Yalan tanıklık
 • Suçu bildirmeme

Hatay Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ağır ceza mahkemesi mevzuatta belirtilen hükümler uyarınca sanıkların yargılamasını yapan ve heyet halinde çalışan ilk derece mahkemesidir. 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12. Maddesinde ağır cezanın görev alanına giren suçlar belirtilmiştir. Burada öncelikle genel bir kural çizilmiştir. Bu nedenle öncelikle bu kuralı belirtmek faydalı olacaktır. Bahse konu düzenleme uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Hatay ağır ceza avukatı müvekkilin tüm soruşturma ve kovuşturma sürecini titizlikle ve başarı ile yürütmesi gerekir.

Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar yukarıda belirttiğimiz ilkenin dışında şu şekildedir.
Yağma (Gasp) suçu(TCK md. 148, 149)
Kasten öldürme suçu(TCK md. 81, 82)
Taksirle birden fazla kişinin ölüme veya yaralanmasına neden olma(TCK md. 85/2)
İrtikap suçu(TCK md. 250/1 ve 2)
Zimmet suçu(TCK md. 247)
Rüşvet suçu(TCK md. 252)
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu(TCK md. 87/4)
Resmi belgede sahtecilik suçunun nitelikli hali (TCK md. 204/2)
Nitelikli dolandırıcılık suçu(TCK md. 158)
Hileli iflas suçu(TCK m. 161)
Ayrıca 5235 sayılı kanunun 12. Maddesinde; Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlarda 318, 319, 324, 325 ve 332. Maddelerinde düzenlenen suçlar dışındaki diğer maddelerinde yargılama görevinin ağır ceza mahkemesinde olduğu belirtilmiştir.
Hatay Ağır Ceza Avukatlarına ağır ceza mahkemelerinin görevine giren tüm konularla ilgili danışabilirsiniz

HATAY CEZA AVUKAT ÜCRETLERİ

Hatay ceza avukatı ücretleri Barolar Birliği tarafından belirlenen asgari ücret tarifesinden az olmamak kaydıyla taraflarca serbestçe kararlaştırılır. Hatay ceza avukatı ile müvekkili arasında yapılan ücret anlaşmasının taraflar açısından sözleşme altına alınmasında fayda bulunmaktadır. Uygulamada Hatay ceza avukatı, Hatay avukat, Hatay asliye ceza avukatı, Hatay ağır ceza avukatı unvanlarını kullanıp avukatlık mesleği ile ilgisi olmayan kişilerce mağdur edilme ihtimaliniz olabilir

SIKÇA SORULAN SORULAR
1.Ceza Avukatı Aynı Anda Kaç Kişinin Avukatı Olabilir?

Bir davada ceza avukatlarının avukatlığını üstlenebileceği kişi sayısına dair herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken konu avukatın aynı davada vekili olduğu kişiler arsında menfaat çatışmasının olmamasıdır.

2.Hatay Ceza Avukatı Kime Denir?

Hatay’da Ağır Ceza Mahkemesi ve Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ceza davalarına bakan avukatlara Hatay Ceza Avukatı denir.

3. Ağır Ceza Avukatı Kime Denir?

Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ceza davalarıyla ilgili hizmet veren avukatlara Ağır Ceza Avukatı denmektedir.

4. Ceza Davasında Ceza Avukatının Görevi Ne Zaman Biter?

Ceza avukatının görevi takip ettiği davada karar verilip kararın kesinleşmesine kadar devam eder. Genel kural bu şekildedir fakat müvekille avukat arasında davanın veya soruşturmanın belli bir aşamasına kadar da takip edilmesi yönünde sözleşme yapılabilmesi mümkündür.

5. Hatay Ceza avukatı Ne Kadar Para Alır?

Ceza avukatı ile müvekkil arasındaki yapılacak olan sözleşmeyle iki taraf arasında verilecek hizmetin tutarı belirlenir. Ücretin belirlenmesinde:

HATAY AVUKAT ÖRNEK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ
TARAFLAR :
1) İŞ SAHİBİ:
a-Adı,soyadı (Unvanı)………………………………………………………………………………..
b-Adres………………………………..………………………………………………………………….
c-Tel: a-İŞ: (…….)…..………… b-EV: (……)……………… c-CEP: (……)……………….
d-FAX: (………..)…………… e-E.MAİL………………………………………………….………
2) AVUKAT/AVUKATLIK ORTAKLIĞI:
A-Adı,soyadı (Unvanı)………………………………………………………………………………..
B-Adres…………………………………………………………………………………………………….
Bu sözleşmede İş sahibi -birden fazla olsa da -(MÜVEKKİL) ve işi üzerine alan
(AVUKAT/ORTAKLIK) ise –birden fazla olsa da- kısaca AVUKAT diye adlandırılmıştır.
SÖZLEŞME ÜCRETİ : ……….- TL. dir. Bu ücret net olarak ödenecektir.
AÇIKLAMALAR
1- Avukat’ın üzerine aldığı iş:
a)Avukat bu işte müvekkilini ağır ceza mahkemesindeki dosyası ile ilgili olmak üzere diğer yasal ve resmi ve gayriresmi mercilerde temsil edecek ve haklarını savunarak alacağına kavuşmasını sağlamaya yönelik hizmet verecektir.
b)Bu sözleşme ile avukat, müvekkilini ağır ceza mahkemesinde temsil edecek gerektiğinde istinaf ve temyiz başvurularını yapacaktır. Avukat müvekkiline iş bu sözleşme uyarınca davaların kazanılması ile ilgili olarak garanti vermemektedir. Bu sözleşmede kararlaştırılan ücret, avukatın meslek kuralları ve yasalar çerçevesinde, işini titizlikle takip etmesi ve müvekkilinin haklarını en üst düzeyde ve her şeye rağmen savunmasının karşılığıdır.
2- a)Bu sözleşme ile avukat için belirlenen ücretlerin yarısı peşin kalan kısmı da ……tarihinde ödenmek üzere kararlaştırılmıştır. Avukat bu ücreti almadan işe başlamayabilir. Avukatın bu sözleşme koşulları dışında müvekkiline sözlü olarak bir önel vermesi durumunda müvekkili bu süreye uygun olarak ücreti ödemek zorundadır. Ödemelerden herhangi biri yapılmadığı takdirde ücretin tamamı muaccel olur.
b)Müvekkilin birden çok olması halinde sözleşmeyi birlikte imzalayanlar avukatın iş sahiplerinin tümünün avukata ödeyeceği vekalet ücretinin ödenmesinden birlikte sorumludurlar.
3- a)Saptanan ücret yalnız bu sözleşmede yazılı ağır ceza mahkemesindeki işin karşılığıdır. Bu iş dışında kalan ve diğer yasal yada resmi mercilerde takip edilecek her türlü dava, icra takipleri ile bu takiplerin yürütülmesi için her türlü iş ve çabanın karşılığı avukatın bağlı bulunduğu Baronun belirlediği son vekalet ücret tarifesine göre ücretlendirilecektir.
b)Avukat, bu sözleşmeye göre peşin verilmesi gerekli ücret ve aşağıda yazılı gider avansı kendisine ödenmediği sürece işe başlamak zorunda değildir.
c)Avukat, ceza dosyası ile ilgili olarak gerekli vekalet kendisine takip öncesi teslim edilmediği takdirde dilerse duruşmalara girmeyebilir.
4- Avukat üzerine aldığı işi yasa ve bu sözleşme hükümleri uyarınca sonuna kadar takip edecektir.
Avukat verilen vekaletname ile başkasını tevkile yetkili bulunduğu takdirde ,üzerine aldığı işi uygun göreceği diğer avukatlar ya da avukatlık ortaklıkları ile birlikte takip edebileceği gibi, vereceği vekaletname ya da yetki belgeleri ile takibi tamamen onlara da bırakabilir.
5- Müvekkil, Avukatın yazılı iznini almadan başka avukat ya da avukatlık ortaklıklarına vekalet veremez. Bu hallerde 1136 sayılı kanunun 171 ve 172 nci maddeleri hükmü uygulanır.
6- a)İşin yapılması için gerekli bütün vergi resim harç gibi giderler müvekkile aittir. Bu giderler sözleşmenin imzalandığı tarih itibari ile sözleşme vekalet ücreti ile birlikte müvekkil tarafından Avukata belge karşılığında ödenmelidir. Bu giderler ödenmedikçe avukat iş yapmak zorunda değildir.
b)Yukarıda sayılan giderlerin avukat tarafından yapılabilmesini sağlamak için müvekkil , avukata yeteri kadar avans verecektir.
c)Bu ücretler avukata peşin ödenmedikçe avukat işi takip etmek zorunda değildir.
7- Avukat, üzerine aldığı işi, haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçtiği ve haklı bir sebep olmaksızın
vekaletten istifa ettiği takdirde hiçbir ücret isteminde bulunamaz.
8- a)Yukarıda yazılı adres müvekkilin tebligat adresidir. Avukat tarafından bu adrese yapılacak bütün
ihbar ve tebliğlerin şahsına yapılmış olduğunu kabul eder.
b)Müvekkil adresini değiştirdiği takdirde yeni adresinin avukata derhal yazıyla bildirmek zorundadır.
c)Yukarıda yazılı adrese gönderilecek yazıların tebliğ edilmesinden ve yeni adresini bildirmemesinden doğacak sonuçları müvekkil peşinen kabul eder.
9- Sözleşme ücreti Avukata net olarak ödenecektir. KDV., stopaj v.b. Müvekkil tarafından ayrıca
karşılanacaktır.
10- Bu sözleşmede açıklık bulunmayan durumlarda 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri uygulanır. 19.07.2023
MÜVEKKİL AVUKAT

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu