Ceza Hukuku

Ruhsatsız Silah, Bıçak, Mermi Bulundurma, Taşıma Suçu

Güncel 2024

Ruhsatsız Silah, Bıçak, Mermi Bulundurma veya Taşıma Suçu; Ruhsatsız silah, bıçak, mermi ya da diğer ateşli silahların bulundurulması ya da taşınmasına yönelik fiiller 6136 sayılı Kanun hükümleri gereğince suç olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle bu fiillere yönelik cezalar bakımından 6136 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. Bahsi geçen suçlar 6136 sayılı Kanuna muhalefet olarak da adlandırılmaktadır.

O nedenle ruhsatsız silah, bıçak ya da mermi taşıma veya bulundurma suçu bakımından 6136 sayılı Kanun hükümlerine göre değerlendirme yapmak gerekmektedir. Bu anlamda ruhsat, ilgili yetkili makamlarca verilecek olan taşıma ya da bulundurma belgesi olarak düşünülmelidir. Buna ek olarak ruhsatsız silah taşımak aynı zamanda Kabahatler Kanunu’nda mütemadi bir kabahat olarak da düzenlenmiştir.

Yine 6136 sayılı Kanun’da düzenlenen suçlar da ani değil mütemadi suçlardır. Bu nedenle bu suçların bitme anıyla tamamlanma anı aynı değildir. Ruhsatsız silah taşıma suçu, ilk taşıma ya da bulundurma anıyla beraber tamamlanmış olur, bulundurma ya da taşıma fiilinin sona ermesiyle beraber de bitmiş olur.

Hukuki destek almak için hemen bizimle iletişime geçin.

Ruhsatsız Silah, Bıçak, Mermi Bulundurma, Taşıma Suçu
Ruhsatsız Silah, Bıçak, Mermi Bulundurma, Taşıma Suçu

Ruhsatsız Ateşli Silah Taşıma Suçunun Cezası

Ruhsatsız ateşli silah taşıma suçunun cezası 6136 sayılı Kanun’un 13.maddesinde hükme bağlanmıştır. Buna göre ruhsatsız şekilde ve 6136 sayılı Kanun’a aykırı şekilde ateşli silah ya da bu ateşli silahların mermilerini satın alan, taşıyan ya da bulunduran kişiler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Suçun temel şekli bu şekildedir. Bununla beraber silahların niteliği, boyutu ya da 6136 sayılı Kanun’a göre vahim olması durumunda verilecek ceza arttırılır.

Buna göre ateşli silahın tüfek ya da seri atışlı yani kısa sürede çok mermi atacak nitelikte olması durumunda verilecek ceza arttırılır. Ayrıca ateşli silahın vahim olması durumunda da aynı şekilde verilecek ceza arttırılır. Bu arttırma oranı ise 5 yıldan 8 yıla kadar ve 500 günden 5000 güne kadardır. Diğer bir ifadeyle ateşli silahın yukarıdaki şekilde olması durumunda verilecek ceza 5 yılla 8 yıl arası hapis cezası ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezasıdır.

Bununla beraber sadece arttırma değil azaltmaya yönelik de hükümler bulunmaktadır. Buna göre taşınan ya da bulundurulan ateşli silahın vahim olmaması, büyük olmaması 1 adet olması ve mermilerinin mutat sayıda olması durumunda verilecek ceza 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ve 25 günden 100 güne kadar adli para cezasıdır. Diğer bir ifadeyle 6136 sayılı Kanun burada taşınan ya da bulundurulan silahın küçük çaplı olması ve mutat sayıda alışılmış şekilde mermisinin olması durumunda normal duruma göre daha az bir ceza öngörmüştür.

Sadece az bir miktarda mermi bulundurulması durumunda ise verilecek ceza 6 aya kadar hapis cezası ve 100 güne kadar adli para cezasıdır.

Ateşli silahın kuru sıkı ya da gaz fişeği şeklinde olması durumunda, bu silahın yaralamaya ya da öldürmeye elverişli hale getiren kişi hakkında da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Ruhsatsız Silahın İşyerinde Bulundurulması

Ruhsatsız silah ya da merminin fiziki olarak kişinin yanında taşınması ya da evinde bulundurulması ile iş yerinde bulundurulması arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Bu anlamda ruhsatsız ateşli silahın ya da mermilerinin güvenlik amacıyla da olsa kişinin iş yerinde bulundurulması durumunda da aynı cezalara hükmolunacaktır. Zira 6136 sayılı Kanun bu ateşli silahların ya da mermilerinin evde ya da iş yerinde bulundurulması arasında herhangi farklı bir düzenleme getirmemiştir. Her iki fiil de yani hem evde hem de iş yerinde ateşli silah ya da mermilerin taşınması suçtur.

Ruhsatsız Bıçak Taşıma Suçunun Cezası

Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır. Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların

Ruhsatsız bıçak ya da 6136 sayılı Kanun’un 4.maddesinde düzenlenen diğer aletlerin taşınması durumunda verilecek olan cezalar, ruhsatsız ateşli silah taşıma suçundaki verilecek cezalardan azdır. Bu anlamda 6136 sayılı Kanun ateşli silah taşımayla bıçak taşımanın cezalarını farklı öngörmüştür. Bunun sebebinin de bıçakların silahlara göre daha az tehlike arz etmesi olduğunu söylemek gerekir.

6136 sayılı Kanun’un 15.maddesine göre ruhsatsız şekilde bıçak taşıyan ya da bulunduran kişi hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve 25 güne kadar adli para cezasına hükmolunacaktır. Görüldüğü üzere 6136 sayılı Kanun’a göre ruhsatsız şekilde ateşli silah bulundurma suçunun cezası ruhsatsız şekilde bıçak taşıma ya da bulundurma suçunun cezasına göre daha azdır.

Ruhsatsız şekilde taşınan ya da bulundurulan bıçak ya da sair aletlerin vahim olması durumunda verilecek olan ceza yarıdan bir katına kadar arttırılır. Bu anlamda örneğin verilecek ceza 8 ay ise bu ceza 12 aydan 16 aya kadar arttırılır. 6136 sayılı Kanun’un vahametten kastı, taşınan ya da bulundurulan bıçak ya da aletin tehlikeli olma durumunun fazla olmasıdır.

Yapımına izin verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında birinci fıkradaki; o bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından vahim olması halinde de ikinci fıkradaki cezalar hükmolunur.

Ruhsatsız Bıçağın İşyerinde Bulundurulması

Ruhsatsız bıçak ya da sair aletlerin fiziki olarak kişinin yanında taşınması ya da evinde bulundurulması ile iş yerinde bulundurulması arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Bu anlamda ruhsatsız bıçağın ya da sair aletlerin güvenlik amacıyla da olsa kişinin iş yerinde bulundurulması durumunda da aynı cezalara hükmolunacaktır. Zira 6136 sayılı Kanun bu bıçağın ya da sair aletlerin evde ya da iş yerinde bulundurulması arasında herhangi farklı bir düzenleme getirmemiştir. Her iki fiil de yani hem evde hem de iş yerinde bıçak ya da sair aletlerin taşınması suçtur.

Silah ve Bıçaklar İçin Ruhsat Alma

6136 sayılı Kanun kapsamında ruhsatsız şekilde ateşli silah, mermi ya da bıçak taşımak suçtur. Bu suç da 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçu olarak adlandırılmaktadır. Peki bu suçu işlemeden silah, mermi ya da bıçak taşımak için nasıl ruhsat alınır?

6136 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeye göre ateşli silahlar ve bıçaklar için alınacak ruhsatlar 5 yıl için geçerlidir. Ruhsatın verilmesi için yetkili makamlara bir sebep bildirilmek zorundadır. Bu sebebin ruhsat verildikten sonra ortadan kalkması durumunda bu sebebin kalktığının 6 ay içinde ilgili yetkili makamlara bildirilmesi zorunludur.

Bu bildirimi yapmayan ya da süresi dolmasına rağmen ruhsatını yeniletmeyen kişilerin ruhsatları iptal edilmektedir. Diğer bir ifadeyle ruhsatın 5 yıllık süresinin dolması durumunda bu ruhsatın yeniletilmesi için ateşli silah ya da bıçak sahibi tarafından talepte bulunulmaması durumunda ilgili kişinin ruhsatı iptal edilir. Kimlerin bu ruhsatları bulundurabileceği 6136 sayılı Kanun’un 7.maddesinde belirtilmiştir. Kendilerine ruhsat verilen bu kişiler, bu ruhsatları başkalarına veremezler.

Hukuki destek almak istiyorsanız Reform Ankara Hukuk Bürosu ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

Kaynaklar
Yargıtay Kararları Arama
LEXPERA – Hukuk Bilgi Sistemi: Mevzuat, İçtihat, Literatür & Örnekler

Sıradaki Makalemiz: Ankara Kira Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu