Ceza Hukuku

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası

Güncel 2024

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, TCK’nın 104.maddesinde kanun koyucu reşit olmayanlar ile cinsel ilişkiye girmeyi bağımsız bir suç olarak düzenlemiştir. Reşit olmayanla cinsel ilişkiye girmek iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Belirtmek gerekir ki, reşit olmayanla cinsel ilişkiye giren failin cezalandırılabilmesi için mağdurun şikayeti gerekir. Bazı hallerde ise şikayet aranmaksızın faile daha ağır ceza verilir. Bu yazımızda reşit olmayanla cinsel ilişkiye girmeye ilişkin bilgiler vereceğiz. Ayrıntılı bilgi için Ankara Ceza Avukatına danışınız.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Nedir ?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu 15 yaşını bitirmekle birlikte henüz reşit olmamış çocuklar ile cinsel ilişkide bulunmaktır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda cebir, tehdit veya hile olmaksızın reşit olmayan bir kimseyle cinsel ilişkiye girmek cezalandırılmaktadır. Eğer söz konusu çocuk cebir, tehdit veya hile ile ilişkiye zorlanmışsa bu durumda reşit olmayanla cinsel ilişki suçu değil çocuğun cinsel istismarı suçu gündeme gelecektir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun düzenlenme amacı 15-18 yaş aralığındaki çocukların cinsel dokunulmazlığını korumaktır. 15-18 yaş aralığındaki çocuklar cinsel yönden belli bir olgunluğa ulaşmış kabul edilirler ancak yaşanan durumun anlam ve sonuçlarını daha sonradan idrak ederler. Kanun koyucu 15-18 yaş aralığındaki çocukların cinsel deneyimden uzak kalmaları için bu suç tipini bağımsız bir suç olarak ihdas etmiştir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nasıl Oluşur ?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun oluşabilmesi için;

  • Mağdurun 15-18 yaş aralığında olması
  • Mağdurun cinsel ilişkiye rıza göstermesi
  • Cebir, tehdit veya hile olmadan cinsel ilişkiye girilmesi
  • Cinsel ilişkinin varlığı

Belirtmek gerekir ki, bu suç cinsel ilişki yaşanması durumunda meydana gelir. Cinsel ilişkiye varmayan cinsel davranışlar bu suçu oluşturmaz. Bu bağlamda fail ve mağdurun vajinal veya anal yolla cinsellik yaşaması gerekmekte olup oral yoldan yapılması bu suçu oluşturmaz.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Cezası

Reşit olmayan çocukla cinsel ilişkiye girmek bir suçtur ve cezaya tabidir. Buna göre 15 yaşını bitirmiş bir çocukla hile, tehdit veya cevir olmadan ilişkiye giren kişiye 2-5 yıl arasında hapis cezası verilir. Bu durumda mağdurun şikâyeti üzerine fail cezalandırılacaktır.

Suçun aşağıda belirteceğimiz aralarında evlenme engeli olan kişilerce işlenmesi halinde bu durumda faile 10-15 yıl arasında çok daha ağır bir ceza verilecektir. Bu halde mağdurun şikayeti de aranmayacak, kamu davası olarak bu suç kendiliğinden soruşturulacaktır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Daha Ağır Cezayı Gerektiren Haller

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda bazı durumlarda faile daha ağır bir ceza verilir. Bu haller reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun nitelikli halleridir.

Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi.
Bu durumda faile 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilecektir. Ayrıca mağdurun şikayet etmesine gerek olmaksızın kendiliğinden bu suç soruşturulacaktır. Bu nitelikli halin oluşması için ise aralarında evlenme yasağı olması gerek. Kanuna göre bu kimseler;

  • Üstsoy ve altsoy arasında
  • Kardeşler arasında
  • Amca, dayı, teyze ile yeğenleri arasında
  • Evlilik sona erse de eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu ile altsoyu arasında
  • Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında

Bu kimseler arasında evlenme yasağı vardır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu bu kimseler arasında işlenmiş ise faile çok daha ağır bir cezai yaptırım uygulanacaktır.

Reşit Olmayanlarla Cinsel İlişki Suçu Sıkça Sorulan Sorular

1-Reşit olamayanla cinsel ilişkiye teşebbüs mümkün mü ?
Evet, bu suça teşebbüs mümkündür. Suçun teşebbüste kalması halinde fail bu suça teşebbüsten cezalandırılır.

2-Fail mağdura dokunduktan sonra cinsel ilişkiden vazgeçmişse ne olur ?
Bu durumda fail gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlanabilir.

3-Çocuğun ailesi şikayetçi değilse çocuk şikayetçi olabilir mi ?
Evet, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun mağduru olan çocuk şikayet hakkını bizzat kendisi kullanabilir.

4-Reşit olamayanla cinsel ilişki suçu uzlaşmaya tabi mi ?
Hayır, bu suç uzlaşmaya tabi değildir.

5-Reşit olamayanla cinsel ilişki suçu hangi mahkemede görülür ?
Suçun temel şekli Asliye Ceza Mahkemesinde, nitelikli hali ise Ağır Ceza Mahkemesinde görülür.

Reşit Olmayanlarla Cinsel ilişki Suçu Yargıtay Kararları

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2013/3732 E. , 2014/13594 K.

“Oluşa uygun kabule göre suç tarihinde 15 yaşından büyük olan mağdure ile arkadaşı …’nun kaldıkları yurttan ayrıldıktan sonra sanık … ve tanık … ile buluşup bir eve gittikleri, sanığın mağdurenin göğüslerini ellemeye ve öpmeye çalıştığı, rıza ile başlayan eylemin sonradan mağdurenin devam etmek istememesi üzerine son bulduğu olayda, cebir, tehdit ya da hile kullanılmaksızın gerçekleştirilen bu eylemin suç teşkil etmeyeceği gözetilerek sanığın beraati yerine, yazılı şekilde reşit olmayanla cinsel ilişki suçuna teşebbüs kabul edilerek ..”

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2013/4148 E. , 2014/14262 K.

“Mağdurenin anlatımlarına, sanığın kaçamaklı savunmalarına ve tüm dosya içeriğine göre, sanığın nüfus kayıt örneğine göre 17 yaş içerisinde olup 18 yaşını bitirmeyen mağdureyi evinden alarak araçla bir yere götürüp aracın içinde rızası ile cinsel ilişkiye girdiği, mahkemenin kabulünün de bu şekilde olmasına rağmen sanığın reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan mahkûmiyeti ..”

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2017/1587 E. , 2021/4407 K.

“Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun düzenlendiği 5237 sayılı TCK’nın 104. maddesinde belirtilen cinsel ilişkinin, erkek cinsel organının bir kadına vajinal veya anal yoldan ya da bir erkeğe anal yoldan ithal edilmesi olarak anlaşılması karşısında, mahkemece sanığın olay günü on altı yaşındaki mağdurenin cinsel organına parmak sokması şeklinde gerçekleşen eyleminde reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun kanuni unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilerek beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi..”

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2019/314 E. , 2020/852 K.

“Bu kabule göre, olay günü başka bir yerde bulunan 15-18 yaş gurubundaki mağdureyi 28 yaşındaki sanığın, bir yazıdan söz ederek o yazıyı okuması için çağırdığı, birlikte mağdurenin ailesi ile oturduğu eve geçtikleri, orda sanık ile mağdurenin mağdureye yönelik, cebir, tehdit veya hile olmaksızın cinsel ilişkiye girmek için, altını soydukları, bu sırada eve tanık … gelip, durumu görünce “Allah belanızı versin” diyerek gitmesi üzerine, sanığın mağdure ile cinsel ilişkiye girmeksizin evden ayrıldığı sabittir.
Sayın çoğunlukla aramızdaki görüş ayrılığı, sabit kabul edilen eylemin TCK’nın 104. maddesinde düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçuna teşebbüs niteliğinde olup olmadığından ibarettir. Doktrinde de açıkça ifade edildiği üzere, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, failin, onbeş yaşını bitirip on sekiz yaşını tamamlamamış mağdur ile rızasıyla cinsel ilişkiye girmesi ile suç tamamlanır. Burada önemli olan cinsel ilişkiye girilmiş olmasıdır, cinsel ilişkiye girmek için icra hareketlerine başlanıp, failin elinde olmayan nedenlerle cinsel ilişkinin tamamlanamaması halinde, başka bir deyişle cinsel ilişki tamamlanıncaya kadar bu suça teşebbüs söz konusu olacaktır.”

Sıradaki Makalemiz: Ankara Kira Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu