Askeri Hukuk

Aşırı Borçlanma – TSK Disiplin Kanunu

Güncel 2024

Aşırı borçlanma, kanunda sayılı haller saklı kalmak kaydıyla asker kişinin aşırı derecede borçlanmaya düşkün olması ve söz konusu borçlarını ödememesi alışkanlık haline getirmesidir. Aşırı borçlanma hususu, TSK Disiplin Kanunu hükümlerinde düzenlenme alanı bulmuştur.

Aşırı borçlanmadan kaynaklı Askeri davalarınız için alanında uzman askeri ceza avukatlarımızı arayabilir ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Aşırı borçlanma cezasının iptali konusunda askeri konularda uzman avukatlarımızdan destek almak için hemen iletişime geçin.

Aşırı Borçlanma - TSK Disiplin Kanunu
Aşırı Borçlanma – TSK Disiplin Kanunu

Aşırı Borçlanma Nasıl Olur?

Aşırı borçlanma, asker kişilerin;

 • Nafaka
 • Trafik kazası
 • Doğal afet
 • Personelin öngöremeyeceği şekilde ülke genelinde yaşanan olağanüstü ekonomik dalgalanmalar
 • Ani devalüasyonlar
 • Sağlık ve tedavi giderleri
 • Kefillik ve benzeri zorunluluk hâlleri hariç olmak üzere
  aşırı derecede borçlanmaya düşkün olma ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık hâline getirme halidir. Görüldüğü üzere aşırı borçlanmanın söz konusu olabilmesi için temel anlamda üç unsurun bulunması gerekmektedir. Bunlar:
 • Söz konusu borcun yukarıda sayılı sebeplerin dışında başkaca bir nedenden kaynaklanması gerekmektedir.
 • Asker kişinin aşırı borçlanmaya düşkün olması gerekmektedir. Bu itibarla fazlaca borcu olmakla birlikte sürekli borç altına girmeyen kişi bakımından aşırı borçlanma meydana gelmiş olmayacaktır. Askerin aşırı derecede sürekli borç alması, başka bir ifade ile tek bir borcun değil ama başkaca borçların da bulunması gerekmektedir.
 • Askerin söz konusu borçlarını ödememeyi bir alışkanlık haline getirmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla aşırı derecede sürekli borçlanıp da borcunu aksatmadan ödeyen asker bakımından aşırı derecede borçlanma söz konusu olmayacak olup aşırı borçlanmaya bağlı ceza da meydana gelmeyecektir.

Aşırı Borçlanma Suç Mudur?

Aşırı borçlanma, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu m.20 hükmünde düzenlenmiş olup suç değil, karşılığında idari yaptırım öngörülen bir disiplinsizliktir. Bu bağlamda aşırı borçlanma disiplinsizliğini işleyen asker kişi hakkında ceza verilebilmesi için de mahkeme kararı gerekmez, idarenin yaptırım uygulaması gündeme gelir.

Aşırı Borçlanmanın Cezası Nedir?

Aşırı borçlanma disiplinsizliğini işleyen asker kişi hakkında, TSK Disiplin Kanunu m.20/1-a hükmü gereğince “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” verilir. Söz konusu ceza, idari yaptırım niteliğini haizdir. Bu bakımdan kişinin adli sicili aşırı borçlanmadan kaynaklı etkilenmeyecektir.

TSK Aşırı Borçlanma Limiti Nedir?

Aşırı borçlanmayı düzenleyen TSK Disiplin Kanunu m.20/1-a hükmünde aşırı borçlanmanın miktarı yönünden bir belirleme yapılmamıştır. Bu bakımdan aşırı borçlanmanın tespiti açısından idarenin takdir yetkisi olup durum ve koşullara bağlı olarak farklı tutarlar üzerinden değerlendirme yapılabilmektedir.

Burada uyuşmazlığa en çok neden olan husus da idarenin takdir yetkisini olayın koşullarına uyduramamasından kaynaklanmaktadır. Hakkınızda aşırı borçlanma nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası verilmesi halinde alanında askeri konularda uzman askeri avukat ekibimizi arayarak danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Aşırı borçlanma cezası kimlere verilir?

Aşırı borçlanma disiplinsizliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümlerinde düzenlenmiş olup aşırı borçlanma disiplinsizliği neticesinde verilecek ceza da yalnızca bu kanunun kapsamında olan kişilere verilebilir.

6143 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu m.2 hükmünde bu kanunun kapsamı belirtilmiştir. Söz konusu hükme göre aşırı borçlanma disiplinsizliği aşağıda sayılan kişileri kapsamaktadır:

 • Subay
 • Astsubay
 • Uzman Erbaş
 • Sözleşmeli Erbaş
 • Sözleşmeli Er
 • Erbaş
 • Er
 • Askeri Öğrenci
  Bu itibarla TSK Disiplin Kanunu kapsamında yukarıda sayılı kişiler haricinde başkaca bir kimseye aşırı derecede borçlanma nedeniyle disiplin cezası verilemez.

Aşırı Borçlanma Cezasının İptali Davası

Aşırı borçlanma cezasının idari yaptırım niteliğine haiz olan Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla söz konusu ceza bir idari işlem ile verilmiş olup söz konusu işleme karşı idari yargı yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Aşırı borçlanma nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası alan asker kişi, yetkili İdare Mahkemesine idari işlemin iptali için İptal Davası açabilir. İptal davası, idari işlemin ilgili kişiye tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün içinde açılmalıdır.

Aşırı borçlanma nedeniyle ceza aldıysanız askeri hukuk alanında uzman avukatlarımızdan destek almak için hemen iletişime geçin.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu