Askeri Hukukİdare Hukuku

Askeri Doktorların Özel Hastane Açma Yasağı

Güncel 2024

Askeri Doktorların Özel Hastane Açma Yasağı ; Askeri bir kurumda doktorluk yapan subay sınıfı askerler askeri doktor adı verilmektedir. Asker doktorlar, bu kurumlarda daha öncesinde almış oldukları eğitimleri sayesinde doktor olarak çalışabilmekte ve bir yandan da askerliğini yapabilmektedir.

Bu doktorların rütbeleri teğmen kademesinden başlar ve en yüksek rütbe olan tuğgeneral rütbesinde sona erer. Bahse konu doktorların kapatılmadan önce eğitim aldıkları yer ise Gülhane Askeri Tıp Fakültesi idi. Kapatılmasının ardından eskiden bu fakültenin dekanına verilen tümgeneral rütbesi artık bu doktorlara verilmemektedir.

GATF’den önce MSB, kendi adına sivil üniversitelerde sağlıkçı yetiştirmekteydi. GATF’nin açılmasının ardından gerekli şartları sağlayanlar bu fakülteye kabul edilmiş ve bu fakültede tedrisatlarını tamamladıktan sonra askeri doktor olarak görev yapmaya başlamışlardır.

Tabii ki de bunun için bu kişilerin GATA’da 1 yıl askeri doktorluk yapması şartı öngörülmüştü. 699 sayılı KHK ile bu fakülte Sağlık Bakanlığına geçmiş ve adeta sivil bir kurum haline gelmiştir. İşte buralardan daha önce yetişmiş olan askeri doktorun kendilerine ait özel hastane açma yasakları bulunmaktadır.

Askeri konularda uzman avukatlarımızdan destek almak için hemen iletişime geçin.

Askeri Doktorların Özel Hastane Açma Yasağı
Askeri Doktorların Özel Hastane Açma Yasağı

 

Askeri Doktorların Görevleri

Askeri doktorların belli başlı görevleri bulunmaktadır. Bu görevleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Acemi er eğitim birliklerinde bulunanların askere alım muayenelerini gerçekleştirmek.
  • Kara, Deniz ve Hava olmak üzere bağlı bulundukları kuvvetlerin tatbikatlarına iştirak etmek.
  • Askeri kurumlarda ve kışlalarda mevcut revirlerde çalışmak ve hastalanan askeri personele gerekli müdahaleyi yapmak.
  • Emrine sıhhiye bölükleri verilmektedir. Bu doktorların bir görevi de bu sıhhiye bölüklerine amirlik etmektir.
  • Sınır içinde ya da sınır ötesi yapılan operasyonlarda mevcut olmak ve yaralanan askeri personele gerekli müdahaleyi yapmak.

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Mezunları Ne İş Yapar?

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi mezunları, Sağlık Bilimleri Üniversitesi bağlamında yayımlanan lisans programları duyurusuna göre istihdam edilir. Buna göre GATF mezunları aşağıdaki şekilde istihdam edilebilir:

  • Uzman/pratisyen askeri doktorlar TSK’nin uzman ve pratisyen doktor kadro bölgelerinde istihdam edilecek.
  • Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına binaen Sağlık Bakanlığı yahut Üniversite Hastaneleri’nin akademik kadrolarında görev alma şeklinde istihdam da sağlanabilir. Tabii ki bunun için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları esas alınacaktır.

Askeri Bir Doktorun Sivil Olma Durumu

Askeri bir doktor nitelikleri ve aldıkları eğitim gereğince askeri personellere muayene ve tıbbi müdahalede bulunabilmekte, bu anlamda aslında spesifik bir doktorluk hizmeti icra etmektedirler.

Asker doktorların sivil olarak doktorluk yapabileceği mümkünmüş gibi görünse de aslında mantık gereği pek tutarlı değildir.

Zira zaten bu doktorlar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gereksinimleri doğrultusunda yetiştirilmiş kişiler olup Türk Silahlı Kuvvetleri’nin personeli durumundadır. Bu kişileri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı varken sivil olarak düşünmek dolayısıyla pek tutarlı değildir.

O nedenle asker doktorların askeri personel tedavisi bakımından önemli olduğunu ve özellikle askerlik alanında hizmet görmeleri gerektiğini söylemek gerekir. Bununla beraber uzman ve pratisyen doktorlar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı doğrultusunda Sağlık Bakanlığı ile Üniversite Hastanelerinin akademik kadrolarında da görev alabilirler.

Asker Doktor Operasyona Gider Mi?

Yukarıda da belirtildiği üzere asker doktorların görevleri arasında sınır içinde ya da sınır ötesinde yapılan operasyonlara katılmak ve burada tedavi ihtiyacı olan askeri personele müdahale etmek gibi bir görev bulunmaktadır.

O nedenle doktorların sınır içinde ya da sınır ötesinde yapılacak operasyonlara gideceğini ve burada müdahale gerektiren durumlarda diğer asker personellere müdahalede bulunacağı söylenmelidir. Bu çıkarım doğru ve yerindedir. Zira doktorlar zaten bu bağlamda eğitim almakta, adeta birer saha elemanı olarak yetiştirilmekte ve sivil doktorların müdahale edemeyeceği koşullarda müdahale edebilecek kapasitede doktorlardır.

O nedenle askeri doktorların sınır içi ya da sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen operasyonlara katılacakları ve orada silah arkadaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda müdahalede bulunma görevini üstlenecekleri gözden kaçırılmamalıdır.

Askeri Kadrolara Sivil Doktor Atanabilir Mi?

Askeri kadrolar özellikle spesifik ve detaylı bir alan olup sivil doktorların eğitim şartlarından da farklıdır. Diğer bir ifadeyle askeri bir doktorluk yapacak kişilerin aldıkları eğitimler askeri düzeyde ve şartlarda iş yapabilecek şekilde olup sivil doktorların eğitimleri bu şekilde verilmediğinden sivil doktorların askeri alanda çalışabilme ihtimalleri düşüktür.

Bu nedenle temelde askeri kadrolara sivil doktorların atanamıyor olması gerekir. Ancak geçtiğimiz yıllarda böyle bir uygulamaya rastlanmış ve Türk Tabipler Birliği de kura ile askeri doktor kadrolarına sivil hekim atanamaz başlıklı bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamaya katılmamak elde değildir.

Zira yukarıda da belirttiğimiz gibi askeri doktorluk alanında eğitim almamış, saha deneyimi bulunmayan sivil doktorların askeri kadrolarda çalışmaya zorlanması kabul edilebilir bir durum değildir. O nedenle esasında askeri kadrolara sivil doktorların atanamayacağını, atanamaması gerektiğini söylemek gerekecektir.

Asker Doktorun Özel Hastane Açma Yasağı

2010’lu yıllarda TBMM nezdinde sunulan kanun tasarısı bağlamında önerilen değişiklik ve değişikliğin kabul edilmesi sonucunda askeri doktorların özel hastane açma yasağı bulunmaktadır. Sadece özel hastane değil ticaretle uğraşan askeri personelin de cezaları arttırılmıştır.

Zira TSK nezdinde eğitim görmüş ve hatta bu alanda çalışmış kişilerin sivil bir hareketlenmeyle bunu kâr amacı haline getirmesi engellenmeye çalışılmıştır. Asker doktorun özel hastane açma yasağı temelde bunu amaçlamaktadır. Özel hastane açma yasağını ihlal eden personel hakkında bu kişilerin bizzat hastane kurması durumunda bu kişilere artık ihraç ya da rütbe sökme değil, hapis cezası uygulanacaktır.

Doktorların bu hüküm bağlamında özel hastane açmaları engellenmiştir. Buna aykırı davranan yani bizzat hastane açan doktor hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır. Buna ek olarak asker doktorun çalışma saatleri dışında çalışmaları serbesttir. Asker doktorluk mesleğinin özel niteliği, alınan eğitimlerin spesifikliği ve bu bağlamda söz konusu doktorlar için özel önem arz ediyor olması bu yasağın gelmesinde önemlidir.

Buna göre askeri bir doktorun özel hastane açıp buradan olağanüstü kar elde etmesi, işlerini savsaklamaları yahut da istifa sunup görevi bırakma durumları ve ihtimallerinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Askeri doktorların özel hastane açma yasağı bu nedenle özel önem taşımaktadır. Hapis cezasının da getirilmesiyle beraber söz konusu doktorların özel hastane açmaları bakımından da caydırıcı bir ceza öngörülmüş durumdadır.

Askeri ve idare hukuku konularında danışmanlık almak için Reform Ankara Hukuk Bürosu ile hemen iletişime geçin.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu