Askeri Hukuk

Uzman Çavuşlarda Derece ve Kademe İlerlemesi

Güncel 2024

Uzman Çavuşlarda derece ve kademe ilerlemesi, 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliği hükümlerine göre tatbik olunmaktadır. Bu yazımızda da sizlere öncelikle uzman çavuşun kim olduğunu, uzman erbaşların kapsamını, uzman çavuşlarda derece ve kademe ilerlemesini, uzman çavuşların derece ve kademe ilerleme şartlarını, kademe ve derecesi ilerletilmeyen uzman çavuşun başvurabileceği yolları ve benzeri hususları açıklayacağız.

Bunun gibi Askeri hukuk ile ilgili hukuki sorunlarınızı alanında uzman Askeri avukat ekibize danışabilirsiniz. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için lütfen arayınız.

Uzman Çavuşlarda Derece ve Kademe İlerlemesi
Uzman Çavuşlarda Derece ve Kademe İlerlemesi

Uzman Çavuş Kimdir?

Uzman Çavuş, 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliğinde tanımlanmış olan bir askeri statüdür. Adı geçen hükümlerde de tanımlandığı üzere Uzman Çavuş;

  • En az lise veya dengi okul mezunu çavuşlar
  • En az ilköğretim okulu mezunu olup, muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlayanlardan, muvazzaflık hizmetini müteakip Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik ve kritik görev yerlerinde veya çavuş kadro görev yerlerinde istihdam edilenler
  • Uzman Onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçirilenleri ifade eder.

Uzman Çavuş, esasında bir Uzman Erbaş olup Uzman Erbaş kanun ve yönetmeliklerinin kapsamı altındadır. Bu bakımdan Uzman Erbaş, Uzman Çavuşun da üstünde yer alan bir kavram olup Uzman Onbaşıyı da kapsamaktadır.

Uzman Erbaş: Uzman Çavuş ve Uzman Onbaşıyı ifade eden bir üst tanımdır.

Uzman Onbaşı: En az ilköğretim okulu veya dengi okul mezunu olup, muvazzaflık hizmetini müteakip, Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik ve kritik uzmanlık görev yerlerinde istihdam edilenleri ifade eder.

Uzman Çavuş Derece Kademe İlerlemesi Nasıl Olur?

Uzman Çavuşlarda kademe ilerlemesi, memurlarda olduğu gibi yıl esasına göre ilerlemekte olup diğer şartların da sağlanması halinde gerçekleşebilmektedir. Uzman Çavuşlarda kademe ilerlemesinin koşullarını ise şöyle sıralayabiliriz:

  • Bulunduğu kademede en az 1 yıl çalışmış olması
  • O yıl içerisinde sicil amirleri tarafından olumlu sicil almış olması
  • Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması

Görüldüğü üzere bir uzman çavuşun kademe atlayabilmesi için öncelikle mevcut bulunduğu kademe içerisinde 1 yıl çalışmasının bulunması gerekmektedir. Bunun yanında çalışmış olduğu süre için sicil amiri tarafından olumlu sicil almış olması ve bulunduğu derece kapsamında ilerleyebileceği bir kademenin de bulunması gerekmektedir.

Uzman Çavuşlarda derece ilerlemesi, kademe ilerlemesinin de üstünde bir ilerleme olup yine Uzman Erbaş Kanunu ve Yönetmeliğine göre gerçekleştirilmektedir. Adı geçen düzenlemelere göre bir Uzman Çavuşun derece ilerlemesinin koşulları şöyle sıralanabilir:

  • Uzman Çavuşun derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin üçüncü kademesinde 1 yıl çalışmış olması,
  • Bulunduğu derecenin her kademesinde olumlu sicil almış olması,
  • Yükselebileceği bir üst derecenin bulunması

Görüldüğü üzere bir Uzman Çavuşun derece ilerleyebilmesi için öncelikle içerisinde bulunduğu derece dahilinde en az 3 yıl çalışmış olması ve bu derecenin son kademesinde de 1 yıl hizmet vermiş olması gerekmektedir. Bununla birlikte kademe ilerlemesinde olduğu gibi Uzman Çavuşun bulunduğu derecenin her kademesinde olumlu sicil almış olması da gerekir.

Yine doğal olarak Uzman Çavuşun bulunduğu dereceden ilerisi için yükselebileceği bir üst derecenin de bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla Uzman Çavuşun bulunduğu dereceden sonrasına ilişkin yükselebileceği başkaca bir derece bulunmaması halinde derece ilerlemesi gerçekleştirilemez.

Uzman Çavuşun Derece ve Kademe İlerlemesi Gerçekleştirilemezse Ne Yapılmalı?

Uzman Çavuşlarda derece ve kademe ilerleyebilmesinin koşullarını yukarıda açıkladık. Söz konusu koşulların gerçekleşmesi halinde Uzman Çavuşun derece veya kademe ilerlemesinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ancak kimi zaman Uzman Çavuşun sicilinin olumsuz olması veya hizmet süresinin eksik sayılması gibi hallerde derece veya kademe ilerlemesi gerçekleştirilmeyebilmektedir. Bu gibi durumlarda Uzman Çavuş dava yolu ile hakkını temin edebilir.

Uzman Çavuşun olumsuz sicil almasından dolayı kademe veya derece ilerlemesi gerçekleştirilmezse Uzman Çavuşun Sicil İptal Davası açması gerekmektedir. Sicil İptal Davası, adından anlaşılacağı üzere bir iptal davası olup İdari Yargıda görülmektedir.

Bu bakımdan Sicil İptal Davasının açılabilmesi için Uzman Çavuşun, olumsuz sicile ilişkin bilginin tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili İdare Mahkemesinde davayı açmış olması gerekmektedir. Uzman Çavuş, Sicil İptal Davası ile olumsuz sicil işleminin ortadan kaldırılmasını sağlayarak derece ve kademe ilerlemesinin koşullarından birini daha sağlamış olduğunu öne sürebilir.

Askeri hukuk alanında destek almak istiyorsanız askeri konularda uzman Reform Ankara Hukuk Bürosu ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu