Ceza Hukuku

İnşaatla Veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçu

Güncel 2024

TCK madde 176 da düzenlenen bir suç tipidir. İnşaat sektörünün gelişmesi ve bu sektöre duyulan insani ihtiyacın artmasıyla birlikte kanun koyucu bu alanda düzenlemeler yapmıştır. İnşaat ve yıkım faaliyetleri oldukça riski yönler barındırmaktadır. Kanun koyucu inşaat ve yıkım faaliyetinde bulunan kişilerin güvenliği için bu suç tipine yer vermiştir. İnşaatla veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymayan kişiye cezai yaptırım uygulanacaktır. Bu suç tipi genel tehlike yaratan suçlar bahsinde düzenlenmiştir.

Detaylı bilgi için Ankara Ceza Avukatından hukuki danışmanlık almanızı tavsiye ederiz.

İnşaatla Veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçu
İnşaatla Veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçu

İnşaatla veya Yıkımla ilgili Emniyet Kurallarına Uymama Nedir ?

İnşaat veya yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli olan tedbirleri almayan kişi kanunen cezalandırılır. Burada sorumlu kişilerin bu sorumluluklarını yerine getirilmemesi, gerekli tedbirleri almaması cezalandırılmaktadır. Herhangi bir zarar doğmasa da sorumlu kimselerin gerekli tedbirleri almaması ile suç oluşur. Yani inşaatta veya yıkım zamanı herhangi bir olumsuzluk yaşanmasa dahi bu görevlerini yerine getirmemeleri suçun oluşması için yeterlidir. Bu bağlamda söz konusu suçun somut tehlike suçu olduğu açıktır. Gerekli tedbirler alınmadığı için bir zarar doğmuşsa ise hem bu suçtan hem de diğer suçlardan kast veya taksirine göre yargılanacaktır.

İnşaatla veya Yıkımla ilgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçunun Unsurları

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere, inşaatla veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçunun oluşabilmesi için birtakım kanuni unsurlar aranmaktadır. Suçun tanımındaki bu unsurlar kısaca;

  • İnşaat veya yıkım faaliyetinin varlığı
  • Bu faaliyet sırasında insan hayatı veya beden bütünlüğü bakımından gerekli tedbirlerin alınmaması
  • Somut bir tehlikenin varlığı

Hangi Yerlerde İnşaatla veya Yıkımla ilgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçu Gündeme Gelebilir ?

Belirtmek gerekir ki, inşaatla veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçu her yerde söz konusu olmaz. Yukarıda da değindiğimiz üzere bu suç için öncelikle inşaat veya yıkım faaliyetinin varlığı aranır. İnşaat veya yıkım faaliyeti ise her türlü yapı veya yapı parçasının yapılması veya yıkılması şeklinde olabilir. Bir apartman inşa etmek, bir bina yıkmak, bir duvar yıkmak gibi hallerde inşaatla veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama gündeme gelebilir. Söz konusu olayda inşaat veya yıkıma ilişkin bir durum yoksa bu durumda başkaca suç tipleri oluşabilir.

İnşaatla veya Yıkımla ilgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçunda Tedbirsizlik

İnşaatla veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçu esasında bu faaliyetleri icra ederken yapması gerekenleri yapmayan, alması gereken tedbirleri almayan veya yapmaması gereken şeyleri yapan sorumluları cezalandırmaktadır. Bu faaliyet sırasında insan hayatı veya beden bütünlüğü bakımından gerekli tedbirlerin alınmaması suç teşkil edecektir. Bu tedbirler ise ilgili mevzuatlarda yer alan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallardır. Somut olayın özellikleri her davada ayrıca incelenerek bu inşaat veya yıkım faaliyetinde alınması gereken tedbirlerin neler olduğu tespit edilecektir. Her faaliyette başkaca tedbirler alınması gerekebilir. Bu tespiti yaparken uzman görüşlerinden, bilirkişilerden sıklıkla yardım alınır.

İnşaatla veya Yıkımla ilgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçunda Kimler Cezalandırılır ?

Türk ceza kanunu uyarınca inşaatla veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçunun faili olabilecek kişiler sınırlıdır. Buna göre söz konusu inşaat veya yıkım faaliyetinden sorunlu kişiler bu suçtan dolayı yargılanabilir. Bu kimseler pratik hayatta genellikle;

  • Müteahhitler
  • İşverenler
  • İşletenler
  • Yöneticiler
  • Denetleyiciler
  • İş güvenliği uzmanları
  • İşi yaptıran mal sahibi

İnşaatla veya Yıkımla ilgili Emniyet Kurallarına Uymama Cezası

Türk ceza kanunu uyarınca İnşaat veya yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli olan tedbirleri almayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu bağlamda faile hapis ve adli para cezası birlikte verilebilir. Fail ya hem hapis hem de adli para cezasıyla cezalandırılır ya da bu iki cezadan biri verilebilir. Bu husus hakimin takdirindedir. Hakim somut olayın özelliklerini göz önünde bulundurarak faile verilecek cezayı ve türünü takdir edecektir. Söz konusu hapis cezası 3 aydan 1 yıla kadar olduğu için bu hapis cezası kusa süreli hapis cezası olup adli para cezasına dönüştürülmesi de muhtemeldir. Ancak somut olayda zarar görenlerin olması bu hususu zorlaştıracaktır. Ankara Ceza Avukatı ile hukuki sürecinizi takip ederek hak kayıplarından korunabilirsiniz.

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu hakkında da bilgi sahibi olmak için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

1-İnşaatla veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçu uzlaşma var mı ?
İnşaatla veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçunda uzlaşma mümkün değildir.

2-İnşaatla veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçu hangi avukat bakar ?
İnşaatla veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçuna ceza avukatları bakmaktadır.

3-İnşaatla veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçu hangi mahkemede görülür ?
İnşaatla veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçu asliye ceza mahkemesinde görülmektedir.

4-İnşaat yapılırken yola bariyer çekilmemesi bu suçu oluşturur mu ?
Evet, diğer koşulların varlığı halinde bu bir suç teşkil edebilir.

Yargıtay Kararlarından Örnek Alıntılar

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2019/14489 E. , 2020/15066 K.

“Sanıklar …, …, … hakkında inşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçu yönünden yapılan temyiz incelemesinde;
Sanıklar tarafından gerçekleştirilen inşaatın yıkım faaliyeti sırasında, bitişik nizamda bulunan katılanın konutunda bir kısım yerlerin zarar gördüğü sabit ise de TCK’nın 176/1. maddesi kapsamında yıkım faaliyeti sırasında insan hayatı ve beden bütünlüğü açısından tedbir alınıp almadığı, tedbir alınmaması halinde bunun insan hayatı ve beden bütünlüğü açısından tehlike yaratıp yaratmadığı hususunda bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken ..”

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2015/8758 E. , 2016/843 K.

“Dosya kapsamına göre katılanlara ait evde inşaat faaliyetine bağlı olarak çatlakların oluştuğunun anlaşılması karşısında, sanıkların metro inşaatı faaliyeti sırasında, insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli olan tedbirleri alıp almadığı, meydana gelen olayda kusurlarının bulunup bulunmadığı hususlarının tespiti bakımından, mahallinde tarafsızlıklarında şüphe oluşturmayacak inşaat mühendisi ve iş güvenliği uzmanı marifetiyle keşif yapılıp, katılanların olay anında evde oturmaya devam edip etmedikleri, inşaat firması tarafından bu hususta bir ihtar yapılıp yapılmadığı araştırılarak, oluşan çatlakların insan hayatı ve beden bütünlüğü açısından tehlike oluşturup oluşturmayacağı da belirlendikten sonra sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırma ile hüküm kurulması..”

İnşaatla veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama suçu ile alakalı Reform Hukuk büromuzun Ceza Avukatları ile lütfen iletişime geçiniz

Sıradaki Makalemiz: Ankara Kira Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu