Sigorta Hukuku

Daskın Ödeme Yapmaması veya Eksik Ödeme Yapması

Güncel 2024

Daskın Ödeme Yapmaması veya Eksik Ödeme Yapması ; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde bir çok vatandaşımız vefat etmiş ve bunun yanında bir çok vatandaşımızda maddi olarak zarar görmüştür. vatandaşlarımız maddi zararlarını karşılamak amacıyla Daska başvuru yapmıştır ancak Dask ödemeleri yapmamış veya birçok vatandaşımıza eski tarife üzerinden Dask eksik ödeme yapmıştır. Bu makalemizde Daskın ödeme yapmaması veya eksik ödeme yapması durumunda yapılması gerekenleri sizler için derledik.

Zorunlu deprem sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından zorunlu tutulmuş olan ve depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlara karşı güvence sağlayan bir sigorta türüdür.

Zorunlu deprem sigortası ile deprem sonrası meydana gelen yangın, tsunami ve yer kayması gibi afetler neticesinde meydana gelen maddi zararlar da güvence altına alınmış olmaktadır.

Daskın Ödeme Yapmaması veya Eksik Ödeme Yapması
Daskın Ödeme Yapmaması veya Eksik Ödeme Yapması

Daskın Ödeme Yapmaması veya Eksik Ödeme Yapması Durumunda Yapılacakalar

Zorunlu deprem sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından zorunlu tutulmuş olan ve depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlara karşı güvence sağlayan bir sigorta türüdür. Zorunlu deprem sigortası ile deprem sonrası meydana gelen yangın, tsunami ve yer kayması gibi afetler neticesinde meydana gelen maddi zararlar da güvence altına alınmış olmaktadır.

Zorunlu deprem sigortası sahiplerinin akıllarına; DASK hasar ödemesi ne kadar, deprem sigortası zararın ne kadarını karşılar, deprem sigortası az hasarı karşılar mı, DASK sigortası depremde yıkılan evin ne kadarını öder, DASK hasar ödemeleri, DASK kapsamına girmeyen binalar nelerdir, orta hasarlı binaya DASK ne kadar ödeme yapar, DASK ağır hasarlı binaya ne kadar ödeme yapar gibi sorular gelmektedir.

Bu yazımızda da sizlere Zorunlu Deprem Sigortasının ne olduğunu, zorunlu deprem sigortası kapsamında meydana gelen zarar için nereye ve nasıl başvuru yapılacağını açıklayacağız. Zorunlu deprem sigortası ve zorunlu deprem sigortası kapsamında meydana gelen zararlar için başvuruya yönelik daha detaylı bilgi için alanında uzman Sigorta Avukatlarımızı arayabilir, danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamında Olan Binalar Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına her yapı girmemekle birlikte 6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu m.10 hükmüne göre zorunlu deprem sigortasına tabi olan binalar şöyle sıralanabilir:

 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamında Olmayan Binalar Nelerdir?

Yukarıda saymış olduklarımızın dışında kanun koyucu birtakım binaları da zorunlu deprem sigortasının kapsamı dışında bırakmıştır. Bu itibarla 6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu m.10/2 hükmü gereğince aşağıda sayılan yapılar, zorunlu deprem sigortasının kapsamında değildir:

 • 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar
 • 634 sayılı Kanun kapsamında olsalar dahi tamamı ikamet dışı amaçlarla kullanılan binalar

Zorunlu Deprem Sigortasını Kim Yaptırır?

Zorunlu deprem sigortası her ne kadar “malik” tarafından yaptırılıyor olarak bilinse de 6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu m.10/3 hükmüne göre intifa hakkı sahipleri de zorunlu deprem sigortası yaptırmakla mükelleftir. Dolayısıyla zorunlu deprem sigortası malik veya intifa hakkı sahibi tarafından yaptırılır.

Bununla birlikte malik veya intifa hakkı sahibinin zorunlu deprem sigortasını yaptırmış olması halinde diğerinin ayrıca zorunlu deprem sigortası yaptırmasına gerek yoktur. Dolayısıyla malik veya intifa hakkı sahibi olan birinin zorunlu deprem sigortası yaptırmış olması yeterlidir. Bununla birlikte zorunlu deprem sigortası her yıl yenilenir. Dolayısıyla yılın dolması ile birlikte tekrar zorunlu deprem sigortası yaptırılır.

Zorunlu Deprem Sigortası Neleri Güvence Altına Almaktadır?

Zorunlu deprem sigortası ile birlikte sigortaya tabi tutulan binanın güvence altına alınan kısımları şu şekilde sıralanabilir:

 • Temeller
 • Ana duvarlar
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 • Bahçe duvarları
 • İstinat duvarları
 • Tavan ve tabanlar
 • Merdivenler
 • Asansörler
 • Sahanlıklar
 • Koridorlar
 • Çatılar
 • Bacalar
 • Yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımları

DASK Hasar Başvurusu Nasıl Yapılır?

DASK hasar başvurusu için birden fazla yol bulunmaktadır. Bunlar:

 • ALO DASK 125
 • gov.tr adresi üzerinden “Online Hasar İşlemleri”
 • DASK adına Zorunlu Deprem Sigortası poliçesini düzenleyen Sigorta Şirketi ve/veya Acentesi
 • E-devlet üzerinden “Hasar İhbarı”

DASK Hasar Başvurusu için Süre Var mı?

DASK Hasar başvurusu için mevzuatta öngörülen süre, rizikonun öğrenildiği tarihten itibaren 15 gündür. Bununla birlikte 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası DASK tarafından söz konusu süreye ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre kurum, sigortalıların haberdar olma zamanı tam olarak tespit edemeyeceğinden ilgili madde sigortalı lehine değerlendirilecek ve süre daha geniş kapsamlı tutulacaktır.

DASK Hasar Ödemeleri Ne Kadardır?

DASK, hasar ödemesini gerçekleştirirken yapının kaç metrekare olduğunu temel alarak bir hesap yapar ve bu hesap neticesinde elde edilen değer kadar sigortalıya ödeme yapar. 25.11.2022 tarihinden önce metrekare başına verilen 1.508,00 TL, bu tarihten sonra güncellenerek metrekare başına 3.016,00 TL olmuştur. Yine 320.000,00 TL olan azami güvence miktarı da 25.11.2022 tarihi itibariyle 640.000,00 TL olmuştur. Dolayısıyla 25.11.2022 tarihinden sonra meydana gelecek olan zararlar bakımından hasar ödemesi, metrekare başına 3.016,00 TL ve azami olarak 640.000,00 TL’dir.

DASK Hasar Ödemesini Neden Yapmaz?

Zorunlu deprem sigortası yaptırmakla yükümlü olan malik veya intifa hakkı sahibi olan kimse, deprem sonrasında meydana gelen zararların karşılanması için başvuruda bulunmasına rağmen kimi zaman olumsuz bir dönüş alabilmektedir.

Zorunlu deprem sigortası yaptıran kişinin, zararın karşılanmasına yönelik başvurusu açısından olumsuz dönüş almasının en büyük sebebi sigortaya konu yapı kapsamında üzerine düşen yasal sorumluluğu yerine getirmemiş olmasıdır.

Nitekim 6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu m.12 hükmüne göre malik veya intifa hakkı sahibi, binanın ve her bir bağımsız bölümün projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına karşı gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Yine aynı hükmün devamına göre malik veya intifa hakkı sahibi, hasarın projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek tadilat nedeniyle ortaya çıktığının tespit edilmesi durumunda, sigortadan tazminat alma hakkını kaybeder. Dolayısıyla sigorta yaptırmakla yükümlü tutulan malik veya intifa hakkı sahibinin; binanın ve her bir bağımsız bölümün projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına karşı gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.

DASK Hasar Ödemesini Eski Tarife Üzerinden Yaparsa Ne Yapmalıyız?

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem için hasar ihbarında bulunan sigortalılara eski tarife üzerinden hasar ödemesi yapılmış olursa sigortalı kişinin yeni tarife farkını DASK’tan talep etmesi gerekmektedir. Söz konusu talebin gerçekleştiği günü izleyen günden itibaren 15 iş gününün geçmesi ile birlikte sigortalı Tahkim Komisyonuna başvurabilir.

Dask Sigorta Tahkim Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öncelikle yukarıda da izah edildiği üzere zorunlu deprem sigortası kapsamında hasar ödemesi için DASK’a başvuruda bulunulması gerekmektedir. DASK tarafından sigortalıya olumsuz bir dönüş sağlanması veya 15 iş günü içerisinde hiç dönüş yapılmaması halinde sigortalı artık Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurabilecektir. Zorunlu deprem sigortasına ilişkin alacağa yönelik Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru online olarak sigortatahkim.org üzerinden gerçekleştirilebileceği gibi sitede yer alan belgeler ile birlikte fiziksel olarak da gerçekleştirilebilir.

Zorunlu deprem sigortası kapsamında DASK tarafından özellikle eksik gerçekleştirilen ödemeler için sigorta hukukunda uzman avukatlarımızdan yararlanmanızı tavsiye ederiz. Dask Eksik Ödeme ve Dask Ödeme Yapılmaması ile alakalı Reform Hukuk Bürosu ile iletişime geçiniz.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu