İdare Hukuku

Avukata Vekalet Verme – Genel ve Özel Vekaletname

Güncel 2024

Avukata Vekalet Verme – Genel ve Özel Vekaletname ; Her ne kadar hukuk davalarında avukatla temsil zorunluluğu bulunmasa da hukuk davalarının tarafları, hukuki süreçlerin uzmanlık gerektiren aşamalardan oluşmasından kaynaklı olarak avukatla temsil edilmeyi tercih etmektedirler.

Hukuk sistemimizde avukatla temsilin sağlanabilmesi için avukata vekaletname verilmesi gerekmektedir. Bu konu da haliyle merak konusu olmaktadır. Avukata nasıl vekalet verilir? Avukata nerede vekâlet verilir? Avukata vekâlet vermenin masrafı ne kadardır? Avukata vekâlet verme ne anlama gelir? Gibi sorular sıkça merak edilen başlıklar arasındadır.

Siz de herhangi bir dava ile ilgili avukata vekalet vererek dava süreçlerinizin takip edilmesini istiyorsanız bizimle hemen iletişime geçin.

Avukata Vekalet Verme -  Genel ve Özel Vekaletname
Avukata Vekalet Verme – Genel ve Özel Vekaletname

Avukata Vekaletname Verme

Avukata vekalet verme konusu, yukarıda da belirttiğimiz üzere vatandaşların dava süreçlerinde alanında uzman kişilerce temsil edilme isteklerinden kaynaklanmaktadır. Bu anlamda avukata vekaletin verilmesinin ardından dosyanın geri kalan süreci avukat tarafından müvekkili adına takip edilmekte ve gerekli işlemler de yapılmaktadır.

İşte avukatların müvekkillerini temsilen bu işlemleri yapması için müvekkillerinden vekâletname isimli bir belgeyle yetki almaları gerekmektedir. Vekâletname genel yetkileri içerebileceği gibi özel yetkileri de içerebilir.

Avukata vekaletin verilmesi avukatı davanın ya da dosyanın tarafı haline getirmez. Ancak vekaletname ile avukat pek çok alanda yetkili kılınmış olması sebebiyle müvekkili adına pek çok işlem yapabilir. Diğer bir ifadeyle avukata vekaletname verme işlemi adeta müvekkilin avukatı hukuk sınırları içerisinde tam yetkili kılmasıdır.

Avukata Nerede Vekalet Verilir?

Avukata vekalet verme işlemi noterlerde yapılmaktadır. Buna göre notere avukatın ve müvekkilin anlaşmalarının ardından beraber gitmeleriyle vekâlet verme işlemi gerçekleştirilebilir. Ancak avukatın bizzat notere gelmesine de gerek yoktur.

Vekalet verme işlemi açısından yalnızca müvekkilin notere gitmesi yeterli olacaktır. Müvekkilin notere gitmesinin ardından T.C. Kimlik Kartıyla beraber avukatın da bilgilerinin verilmesiyle avukata vekâlet verme işleminin gerçekleştirilmesi mümkündür. Buna göre avukata vekalet verme işlemi için gerekli şeyler şunlardır:

  • Müvekkilin kendisi bizzat.
  • Müvekkilin T.C. Kimlik Kartı.
  • Avukatın T.C. Kimlik Numarası.

Gerekli bilgilerle beraber notere gidilmesiyle avukata vekalet verme işlemi gerçekleştirilmiş olur. Bunun sonucunda avukat artık müvekkilinin hukuki düzende işlerini halletmeye yetkili hale gelir. Vekâletname olmadan avukat müvekkili açısından işlem yapamayacaktır.

Avukata Vekâlet Vermenin Masrafı Ne Kadardır?

Noter aracılığıyla avukata vekaletname vermenin belli bir masrafı vardır. Bu masraf Noterlik Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir. Ancak son zamanlarda enflasyonun olağanüstü artışıyla beraber avukata vekalet vermenin ücreti de olağanüstü artışlarla karşı karşıya kalmıştır. Son durumda noterde avukata vekâlet verme ücreti 2023 yılı itibariyle 700 TL civarındadır.

Bu masrafın tamamı notere ödenecektir. Diğer bir ifadeyle burada avukatın aldığı herhangi bir ücret söz konusu değildir.

Avukata Vekalet Verme Ne Anlama Gelir?

Avukata Noter aracılığıyla vekâletname verilmesinin ardından avukat, müvekkili tarafından vekaletname aracılığıyla yetkilendirildiği konularda yetkili hale gelir. Bu da şu anlama gelmektedir ki artık avukat, yetkili olduğu konularda müvekkili adına hukuk düzenindeki işlemleri yerine getirebilecektir.

Alanın uzmanlık alanı olmasından kaynaklı olarak avukatla temsil edilmenin pek çok yararı bulunmaktadır. Avukata vekalet vermenin sonucunda avukat müvekkilinin dosyalarını takip etmekte ve gerekli yerlerde doğru zamanlar içinde müvekkili adına işlemleri yapmaktadır. Tüm bunların yanında ayrıca müvekkiline süreç hakkında da bilgi vermektedir.

Avukata Genel Vekaletname Verme

Avukata genel vekâletname verme, avukata müvekkili hakkında açılmış bütün davalarda temsil hakkı vermektedir. Yine aynı şekilde açılacak davalar bakımından da genel vekaletname yeterlidir.

Avukat genel vekâletname ile müvekkili hakkında açılmış, açılacak ve müvekkilinin açacağı ya da açmış olduğu bütün davalarda temsil yetkisini elde etmiş olur.

Avukata Özel Vekaletname Verme

Avukata özel vekaletname verme hali ise müvekkilin avukatına bazı özel hallerde de yetki verdiği durumları ifade etmektedir. Bu durumlar HMK m.74’te sayılmıştır. Buna göre;

“Açıkça yetki verilmemiş ise vekil; sulh olamaz, hâkimi reddedemez, davanın tamamını ıslah edemez, yemin teklif edemez, yemini kabul, iade veya reddedemez, başkasını tevkil edemez, haczi kaldıramaz, müvekkilinin iflasını isteyemez, tahkim ve hakem sözleşmesi yapamaz, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunamaz ve bunlara muvafakat veremez, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuramaz, davadan veya kanun yollarından feragat edemez, karşı tarafı ibra ve davasını kabul edemez, yargılamanın iadesi yoluna gidemez, hâkimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası açamaz, hangileri hakkında yetki verildiği açıklanmadıkça kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davaları açamaz ve takip edemez.”

Yukarıda sayılan işlemlerin avukat tarafından müvekkili adına yapılabilmesi için vekaletnamede özel yetkinin bulunması gerekmektedir. Özel yetki olmadan avukat tarafından yukarıdaki işlemlerden birinin yapılması durumunda yapılan işlem geçerli olmayacaktır.

Herhangi bir dava ile ilgili avukata vekalet vermek ve hukuki destek almak istiyorsanız Reform Ankara Hukuk Bürosu ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu