İdare HukukuTüketici Hukuku

Zamanında Teşhis Konulmaması Sebebiyle Yeni Doğan Bebek Ölümleri

Güncel 2024

Zamanında Teşhis Konulmaması Sebebiyle Yeni Doğan Bebek Ölümleri  ; Yeni doğan bebekler bakımından ölüm olayları son zamanlarda enteresan bir şekilde artış göstermektedir. Bu artışın belli sebepleri olmakla beraber hukuki ve cezai sorumluluk bakımından doktorlar ve diğer sağlık çalışanları bağlamında bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Yeni doğan bebeklerde, doğum anlarından itibaren ekseriyetle ilk hafta içinde bazı olumsuz gelişmelere rastlanmaktadır. Bu olumsuz gelişmeler hastane bağlamında doğabileceği gibi tamamen yeni doğan bebeğin vücudundaki bir komplikasyondan da meydana geliyor olabilir.

Ancak her halükârda yeni doğan bebekte karşılaşılan bu olumsuz durumların müdahaleye yetkili doktorlar tarafından teşhis ve tedavi edilmesi gerekmektedir. İşte söz konusu doktorların bu yükümlülüklerini ihlal etmeleri şahısları nazarında hem hukuki hem de cezai sorumluluğa vücut verecektir.

Sorumluların ihmalinden kaynaklı yenidoğan bebeğinizin ölümüyle ilgili alanında uzman avukatlarımızdan destek ve danışmanlık almak için bizimle hemen iletişime geçin.

Zamanında Teşhis Konulmaması Sebebiyle Yeni Doğan Bebek Ölümler
Zamanında Teşhis Konulmaması Sebebiyle Yeni Doğan Bebek Ölümler

Doktorun Teşhis Koyma Yükümlülüğü

Her doktorun insan yaşamını korumak ve tedavi etmek yanında, bunların sağlanması amacıyla teşhis koyma yükümlülüğü de bulunmaktadır. Bu yükümlülük yaş grubu ya da cinsiyeti ne olursa olsun ilgili kişinin durumunun ne olduğunun belirlenmesi ve ona en uygun yöntemin izlenerek tedavi sürecinin gerçekleştirilmesidir.

Doğru teşhis doğru tedaviyi getirmekte fakat bazen de teşhisin yanlış konulması ya da hiç konulmaması gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. Doktorun teşhis koyma yükümlülüğü, teşhisin yanlış konulduğunda ya da hiç konulmadığında hastanın yaşamını sona erdirecek nitelikte de olabilir.

Dolayısıyla doktorların kendilerine başvuran hastalar bakımından ceza hukuku bağlamında garantörlükleri vardır. Bu garantörlük de ihmali hareketin de cezalandırılabileceği sonucunu meydana getirmektedir.

Doktor, yeni doğan bebeğe dünyaya geldikten sonra bazı testler yaparak, olası sağlık sorunlarını tespit etmek ve tedavi etmekle yükümlüdür. Bu testler arasında fenilketönüri, biotinidaz, hipotiroid, kalça çıkığı ve işitme testleri bulunmaktadır. Doktor, bu testleri yaparken gerekli özeni göstermeli ve hasta ile sözleşmesine uygun davranmalıdır.

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi (TCK M.83)

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu bağlamında ihdas edilen suçlar kural olarak icrai hareketlerle işlenen suçlardır. Bu anlamda ihmali davranışların cezalandırılabilmesi için Kanun’da ayrıca bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

Bununla beraber bazı suçlar ihmali hareketlerle de işlenebildiğinden bu kapsam dışında kalmaktadır. İşte 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 83.maddesinde kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesini hükme bağlamıştır. Söz konusu maddenin hükümleri aşağıdaki gibidir:

(1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

(2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;

a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,
b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması, gerekir.
(3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine on beş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.”

O halde ihmali davranışla kasten öldürme suçunun işlenebilmesi için öncelikle ihmali davranışın icrai davranışa eşdeğer sayılması gerekmektedir. Kanun bunu belirtmiş ve aynı zamanda hangi durumlarda ihmali davranışın icrai davranışa eşdeğer sayılacağını da hükme bağlamıştır. Buna göre aşağıdaki durumlarda ihmali davranış icrai davranışa eşdeğer sayılmaktadır:

  • Kişinin garantörlük sıfatının bulunması.
  • Öngelen tehlikeli hareketin gerçekleştirilmiş olması.

Konumuz bağlamında bu eşdeğer sayılma hallerinden ilki önem arz etmektedir. Zira doktorların hem kanundan hem de pek çok sözleşmeden kaynaklı olarak icrai bir davranışta bulunma konusunda yükümlülükleri bulunmaktadır.

İşte bu yükümlülük doktorlara garantörlük sıfatını yüklemektedir. O nedenle doktorların gerçekleştirmesi zaruri olan icrai hareketleri gerçekleştirmemeleri durumunda bu garantörlüklerini ihmal etmiş olacakları açıktır.

Teşhis Koyma Bakımından Garantörlük

Yukarıda da belirtildiği üzere doktorların teşhis koyma yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülük de onlara yukarıdaki anlamıyla TCK m.83 kapsamında garantörlük sağlamaktadır. Bu garantörlükten doğan icrai davranışı yerine getirme yükümlülüğü ise teşhis koyma yükümlülüğüdür.

İşte o nedenle doktor gerektiğine doğru teşhisi koymaz ise bu garantörlüğe aykırı davranmış olur ve TCK m.83 anlamında ihmali davranışı icrai davranışına denk görülür. Teşhis koyma yükümlülüğünü ihlal ettiği kişinin ölümünün gerçekleşmesi durumunda ilgili doktor TCK m.83 bağlamında cezai sorumluluğa sahip olacaktır.

Diğer bir ifadeyle o doktor hakkında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi şeklinde düzenlenen hükümler uygulanacak ve yargılaması bu düzende yürütülecektir.

Yeni Doğan Bebeğe Teşhis Konulmaması ve Ölümü

Yeni doğan bebekler bakımından özellikle de hamileliğin sıkıntılı geçtiği süreçlerden sonra hayata atılan ilk adım her zaman tam sağlıklı olmamaktadır. Bu bebeklerde belli komplikasyonlar gelişebileceği gibi kilolarının da sağlıklı bir doğum için yeterli olup olmadığı kontrol edilmeli ve şayet yeterli değilse buna uygun olarak tedavi süreci yürütülmelidir.

Bu anlamda doktorların yeni doğan bebeklerde meydana gelen bu olumsuz durumlara ilişkin teşhis koymaması durumunda yukarıda izah edilen cezai sorumluluk bakımından değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Yeni doğan bebekler bakımından doktorların teşhis koyma yükümlülüklerini ihmal ettikleriyle sıkça karşılaşılmaktadır. Bunun sonucunda maalesef ki yeni doğan bebek ölümleri ile karşılaşılmaktadır.

Bu ölümlerin cezai sorumluluğu bağlamında da ilgili doktor ya da doktorların ihmalleri araştırılmalı ve bu araştırma sonucunda şayet ihmalleri varsa TCK m.83 bağlamında ceza muhakemesi yürütülmeli ve mahkûmiyetlerine karar verilmelidir.

Doktorun Cezai Sorumluluğu

Yeni doğmuş bir bebek bakımından şayet doktor uygulaması gereken testleri uygulamamış ve bunun sonucunda yeni doğan bebeğin ölümü gerçekleşmişse doktorun TCK m.83 bağlamında cezai sorumluluğu doğar. Bu suç kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçudur.

Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine on beş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

Zamanında Teşhis Konulmaması Sebebiyle Yeni Doğan Bebek Ölümleri  ilgili bir kusur olduğunu düşünüyorsanız ve bu konuda uzman avukatlarımızdan hukuki destek almak istiyorsanız Reform Ankara Hukuk Bürosu ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu