Kategorilendirilmemiş

TCK 106 Tehdit Suçu Ve Cezası

Güncel 2024

TCK 106 Tehdit Suçu Ve Cezası
Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde düzenlenen tehdit suçu, kişinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle yapılan tehditler ile malvarlığına zarar verme tehdidini kapsar. TCK 106 Tehdit Suçu Ve Cezası hakkında bilmeniz gerekenler:

TCK 106 Tehdit Suçu Ve Cezası
TCK 106 Tehdit Suçu Ve Cezası

Tehdit Suçunun Basit ve Nitelikli Halleri

Tehdit suçu, TCK 106/1 ve 106/2 maddelerinde iki farklı şekilde düzenlenmiştir. Temel şekli, kişiye yönelik tehditleri içerirken, nitelikli şekli ise tehdit eyleminin belirli araçlarla veya belirli koşullarda işlenmesini kapsar.

 • Basit Tehdit Suçu (TCK 106/1)
  Hayat, Vücut veya Cinsel Dokunulmazlığa Yönelik Tehdit: Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz.
 • Malvarlığına Zarar Verme veya Kötülük Yapma Tehdidi: Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair kötülük edeceğinden bahisle tehditte bulunmak, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.
  Nitelikli Tehdit Suçu (TCK 106/2)
  Tehdit suçunun aşağıdaki şekillerde işlenmesi, cezayı artırıcı nitelikli haller olarak kabul edilmiştir:
 • Silahla İşlenmesi: Failin tehdidi silahla gerçekleştirmesi.
 • Tanınmayacak Hale Getirilerek veya İmzasız Mektupla İşlenmesi: Failin kendisini tanınmayacak hale getirerek veya imzasız mektupla tehdit etmesi.
 • Birden Fazla Kişiyle Birlikte İşlenmesi: Tehdidin birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesi.
 • Suç Örgütlerinin Korkutucu Gücünden Yararlanarak İşlenmesi: Var olan veya varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak tehditte bulunulması.
  Bu nitelikli hallerde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Şikayet Şartı ve Uzlaşma

Tehdit suçunun basit hali, yani hayat, vücut veya cinsel dokunulmazlığa yönelik tehditler şikayete tabi değildir ve soruşturma re’sen yapılır. Ancak malvarlığına yönelik tehditler şikayete tabidir. Bu durumda mağdurun şikayeti olmadığında soruşturma veya kovuşturma yapılamaz.

Tehdit suçunun TCK 106/1’de düzenlenen temel şekli, uzlaştırma kapsamındadır. Soruşturma veya kovuşturma aşamasında uzlaştırma prosedürü uygulanır ve uzlaşma sağlanmazsa yargılama devam eder. Tehdit Suçunun Şikayet Süresi

Malvarlığına yönelik tehdit suçu şikayete tabidir ve şikayet süresi 6 aydır. Şikayet süresi, mağdurun fiili ve faili öğrenmesinden itibaren başlar. Hayat, vücut veya cinsel dokunulmazlığa yönelik tehditler ise şikayete tabi olmadığından, dava zamanaşımı süresi olan 8 yıl içinde soruşturulabilir.

Suçun Oluşma Şartları

Belirli Mağdur: Suçun mağdurunun belirli bir kişi veya kişiler olması gereklidir. Belirsiz kişilere yönelik tehditler bu suçu oluşturmaz.
Mağdura veya Yakınlarına Yönelik Tehdit: Tehdit, doğrudan mağdura veya mağdurun yakınlarına yönelik olabilir.
İç Huzurun Bozulması: Tehdit edilen sözlerin, mağdurun iç huzurunu bozma, korku ve endişe yaratma yeteneğine sahip olması gereklidir.
Yargıtay, mağdurun fiilen korkması gerekmediğini, tehdidin objektif olarak mağdurun iç dünyasında korku yaratmaya elverişli olmasının yeterli olduğunu vurgulamıştır.

Tehdit Suçunun Şantaj Suçundan Farkı

Tehdit suçu ile şantaj suçu birbirine benzese de farklılıkları vardır. Şantajda, fail mağduru belli bir davranışta bulunmaya zorlar. Tehdit ise doğrudan kişisel değerlere saldırıda bulunulacağı veya kötülük yapılacağından bahisle bir zorlama içerir.

Tehdit Suçunun Nitelikli Unsurları

 • Silahla Tehdit: Silahın gösterilmesi şarttır.
 • Tanınmayacak Hale Gelme: Yalnızca yüz yüze tehditlerde geçerlidir.
 • İmzasız Mektup: Failin kimliğinin belirlenememesi gereklidir.
 • Özel İşaretlerle Tehdit: Somut olayın özelliklerine göre değerlendirilir.
 • Birden Fazla Kişiyle Tehdit: Suçun icra hareketlerini birlikte gerçekleştiren kişi sayısının birden fazla olması.
 • Suç Örgütleri Kullanarak Tehdit: Gerçek veya varsayılan suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak yapılan tehdit.

Bu nitelikli unsurlar, TCK 106 Tehdit Suçu Ve Cezasını artıran durumlardır. ve faillerin daha ağır ceza almalarına neden olur.

TCK 158 Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Ve Cezası yazımızı incelemek için tıklayınız.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu