Uluslararası HukukYabancılar Hukuku

Mülteci Davalarına Bakan Avukat-Suriyeli Avukatı

Mülteci Davalarına Bakan Avukat-Suriyeli Avukatı ; Reform Hukuk Bürosunun Suriyeliler İçin Avukatları Türkiye’de Türk Vatandaşı olmayan kişilerin;

Türk vatandaşlığı kazandırılması ve vatandaşlıkla ilgili tüm işlemleri,( الحصول على الجنسية التركية وكافة الإجراءات المتعلقة بالجنسية)
Çalışma izinlerinin alınması için gerekli bütün işlemler,( كافة الإجراءات اللازمة للحصول على تصاريح العمل)
İkamet izinlerinin alınması,( الحصول على تصاريح الإقامة)
Sınırdışı işlemlerine karşı yapılacak her türlü hukuki ve idari işlemler,( جميع أنواع الإجراءات القانونية والإدارية التي سيتم اتخاذها ضد إجراءات الترحيل)
İdari gözetim kararları ile ilgili tüm işlemler,( جميع المعاملات المتعلقة بقرارات المراقبة الإدارية)
Yabancılar Hukuku kapsamındaki tanıma ve tenfiz işlemleri,( إجراءات الاعتراف والتنفيذ)
Ceza soruşturmaları ve kovuşturmalarındaki hukuki destek ve savunmaya yönelik avukatlık hizmetleri,
Suriyeliler için her konudaki hukuki danışmalık hizmetlerini büyük bir titizlikle yürütür.( استشارات قانونية للسوريين )

Mülteci Davalarına Bakan Avukat-Suriyeli Avukatı
Mülteci Davalarına Bakan Avukat-Suriyeli Avukatı

Suriyeliler İçin Ceza Avukatı(المحامي الجنائي لسوري)

Suriyeliler için ceza avukatı; ceza yargılaması sırasında yani; soruşturma aşamasında kolluk ifadesinde, yine soruşturma aşmasında savcılıktaki sorguda ve savcılık soruşturması esnasında, seri yargılama usulü esnasında, Sulh Ceza Mahkemelerinde, Ağır Ceza Mahkemeleri ve Asliye Ceza Mahkemelerinde devam eden kovuşturma aşamalarında müvekkilinin dosyasını takip eden vekildir. Reform Hukuk olarak ceza hukuku alanında Suriyeliler için hem kovuşturma hem soruşturma alanında uzmanlaşmış avukatlarımız hukuki hizmet sunmaktadırlar.

Suriyeliler İçin Ceza Avukatının Önemi(أهمية المحامي الجنائي للسوريين)

Suriyeliler için Ceza avukatı soruşturma aşamasından başlayarak, ceza yargılamasının tüm aşamalarında müvekkilin yanında bulunur ve tüm hukuki işlemleri ve savunmaları yapar. Ve en önemlisi müvekkilin hakkını hukuki olarak tamamıyla savunur. Ve haksız bir şekilde cezalandırılmasını önlemek veya suçsuzsa bir an önce adaletin tecellisi için gereken ceza hukuku bağlamında tüm savunmaları yapar. Özetlersek Suriyeli Mülteci Ceza Avukatı ceza yargılaması süresince Suriyeli Kişiye isnat edilen suçlama ve TCK’daki suça karşılık yaptırım hususlarında bilgilendirme ve savunma yapma görevini yapar. Bu bağlamda ceza avukatının alanında Reform Hukuk Bürosunun branşlaşmış uzman ceza avukatlardan yardım almak hak kayıplarının olmaması açısından oldukça önemlidir.

Suriyeliler İçin Boşanma Avukatı(محامي الطلاق للسوريين)

Boşanma davalarında tarafların avukat ile davayı takip etme zorunluluğu yoktur. Fakat boşanma davalarında tecrübeli ve yetkin olan ve “Suriyeli Mülteciler İçin Boşanma Avukatı” olarak nitelendirilen avukatların boşanma davasını açması ve açarken her ayrıntıyı gözönünde bulundurmaları hak kaybına uğranılmaması açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda “Suriyeli Mülteciler İçin En İyi Boşanma Avukatı” olarak nitelendirilen avukatların boşanma davası süreci boyunca müvekkilllerinin haklarını en iyi şekilde savunan, davayı büyük bir titizlikle takip eden, boşanma davası ile ilgili gerekli hukuki donanım ve tecrübeye sahip, Yargıtay tarafından emsal boşanmalara ilişkin kararları yakinen takip eden ve müvekkilllerinin çıkarlarını en iyi şekilde gözeten avukat olması beklenir.

Reform Hukuk Bürosu Boşanma Avukatları olarak Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilere en iyi şekilde hukuki hizmet sunmak ve müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etmek üzere hukuki hizmet sunmak en önemli misyonlarımız arasındadır.

Suriyeli Mülteciler İçin Türk Vatandaşlığı Kazandırılması Ve Vatandaşlıkla İlgilenen Avukat(محامٍ مهتم بالجنسية التركية والمواطنة للاجئين السوريين)

Genel hükümlere göre Türk Vatandaşlığının kazanılması 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

 1. Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
 2. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak.
 3. Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini; Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye’de tamamlamak.
 4. Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak.
 5. Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak.
 6. Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek.
 7. Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.
 8. Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak. şartlarına haiz olan Suriyeli Mülteciler genel hükümlere göre vatandaşlık kazanabilirler

Doğum Yeri Esasına Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması: Türkiye’de doğan ve ana ve babasının belli olmaması veya vatansız bulunması ya da milli kanunları gereğince vatandaşlık kazanamaması gibi nedenlerle herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır.

Türkiye’de bulunmuş çocuk, Türkiye dışında doğduğu sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır. Yaşının küçüklüğü nedeniyle kendisini ifade edemeyen bulunmuş çocuklar kolluk görevlilerinin veya ilgili kurumların bu durumu belirten tutanaklarına veya ilgililerin beyanına dayanılarak bulundukları yerin nüfus kütüklerine tescil edilir.

5543 sayılı İskân Kanununa göre işlemleri tamamlanarak göçmen olarak kabul edilen kişilerin vatandaşlık dosyası il göç idaresi müdürlüğünce düzenlenir ve Bakanlığa gönderilir. Türk vatandaşlığını kazanmak üzere Bakanlığa gönderilen yabancının dosyası incelenir ve kişinin Türk vatandaşlığını kazanması için Bakanlar Kuruluna teklifte bulunulur. Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilir.

Göçmen Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması:5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi uyarınca

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. ( (d) Göçmen olarak kabul edilen kişiler. )

Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığına Kazanılması: Bir Türk vatandaşı ile evlilik, doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. En az üç yıldan beri bir Türk vatandaşı ile evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurabilirler. Başvuru tarihinden sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancının evliliğinin butlanına karar verilmesi halinde, Türk vatandaşlığını muhafaza edip etmeyeceği konusu Valilik aracılığıyla Bakanlıktan sorulur.

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca:

Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;

-Aile birliği içinde yaşama,

-Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,

-Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranır

Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.

Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Suriyelilerin Çalışma İzni Alması(الحصول على تصريح عمل للسوريين)

Suriyeliler için çalışma izni; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izin belgesidir. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin alması gerekir. (Mülteci Davalarına Bakan Avukat-Suriyeli Avukatı)

Suriyelilerin Oturma İzinlerinin Alınması(الحصول على تصاريح الإقامة للسوريين )

İkamet izni Türkiye’de kalmak isteyen yabancılara verilen izin belgesidir. Ülkemizde vize veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların, e-ikamet sistemi üzerinden, şartlarını taşıdığını düşündüğü ikamet izni türüne müracaatta bulunmaları zorunludur.

“Suriyeliler için uzun dönem oturma(ikamet) izni” için istenen belgeler aşğıdaki gibidir:

1.İkamet İzni Başvuru Formu (Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.)

2.Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile giriş-çıkış ve vize bilgilerini gösterir işlem gören sayfalar) (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)

3.Dört (4) adet biometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.)

4. Önceki ikamet izin belgesinin fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)

5. Son üç yıl içerisinde sosyal yardım alınmadığını gösteren e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belgenin aslı (Valilikler/Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından alınabilir.)

6. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair eimzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belgenin aslı

7. Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından ve Türk adli makamlarından alınabilir.)

(Ülkesine giriş/çıkış yapmaması nedeniyle kendi ülkesinden adli sicil kaydı verilemediğine dair belge ibraz edenlerden Türk makamlarından alacağı adli sicil kaydı yeterli kabul edilir)

8. İkamet izni kart bedelinin ödendiğini gösterir belge/makbuz

9. Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.

Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):·İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge

 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/ imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
 • Özel sağlık sigortası (En az bir yıl süreli olması gerekmektedir.)

10. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (Adres kayıt sistemine kayıtlı olunması halinde)

11. Kalınacak Yeri Gösterir Belge

Oturma izni başvurularının reddine ilişkin talebin reddine ilişkin 60 gün içerisinde idare mahkemesine iptal davası açılmalıdır. Oturma iznine ilişkin bu ve bunun gibi işlemler için Reform Hukuk Bürosu’ndan bilgi alabilirsiniz.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu