Askeri Hukukİdare Hukuku

Askeri Suçlar Para Cezasına Çevrilebilir mi?

Güncel 2024

Askeri Suçlar Para Cezasına Çevrilir mi? Askeri suçlar, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu Ek Madde – 8 hükmüne göre aşağıda sayacağımız koşulların varlığı halinde adli para cezasına çevrilebilir. Aşağıda da açıklayacağımız üzere her nevi Askeri suç adli para cezasına çevrilememektedir.

Başka bir ifade ile birtakım Askeri suçlar için seçenek yaptırım niteliğinde olan adli para cezasına hükmedilemez.

Bu yazımızda da sizlere Askeri suçların adli para cezasına çevrilebilip çevrilememeleri hususunu, hangi askeri suçların adli para cezasına çevrilebildiğini, adli para cezasına çevrilebilme şartlarını ve sonuçlarını açıklayacağız. Askeri Ceza Hukuku ile ilgili daha detaylı bilgi ve danışmanlık için askeri konularda uzman avukatlarımızı arayabilirsiniz.

Aşağıda açıklanan Askeri Suçlar Para Cezasına Çevrilebilir mi? ceza aldıysanız ve para cezasına çevirmek istiyorsanız bizimle hemen iletişime geçin.

Askeri Suçlar Para Cezasına Çevrilebilir mi?
Askeri Suçlar Para Cezasına Çevrilebilir mi?

Askeri Suçlar Adli Para Cezasına Çevrilebilir mi?

1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu Ek Madde – 8 hükmüne göre, Askeri suçlara ilişkin olarak adli yargı organları tarafından verilen “Kısa Süreli Hapis Cezaları” adli para cezasına çevrilebilmektedir. Bununla birlikte adı geçen hükmün devamına göre askeri suçlar birtakım durumlarda adli para cezasına çevrilememektedir.

Askeri Suçlar Hangi Hallerde Adli Para Cezasına Çevrilemez?

1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu madde Ek – 8/1 hükmünün son bendine göre aşağıda sayılan durumların varlığı halinde askeri suçlar adli para cezasına çevrilemez. Bu haller;

4 Ay veya Daha Fazla Süreli Hapis Cezası Verilmesi
Buna göre askeri suç neticesinde fail askere verilecek cezanın 4 Ay veya daha fazla süreli hapis cezası olması halinde söz konusu ceza, adli para cezasına çevrilemeyecektir.

Başka bir ifade ile askeri suç neticesinde faile verilecek cezanın adli para cezasına çevrilebilmesi için söz konusu cezanın 4 aydan daha kısa süreli bir hapis cezası olması gerekmektedir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu m.49/2 hükmüne göre kısa süreli Hapis cezası 1 yıl veya daha az süreli hapis cezalarını tanımlamakla birlikte adli para cezasına çevrilebilme şartı olarak da söz konusu cezanın 1 yıl veya daha kısa süreli hapis cezası olmasını aramaktadır.

Ancak sırf askeri suçların adli para cezasına çevrilebilmesi için 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununda özel bir hüküm düzenlenmiş olup söz konusu hükme göre sırf askeri suç nedeniyle verilecek cezanın 4 aydan daha kısa süreli hapis cezası olması halinde adli para cezasına çeviri gerçekleştirilebilmektedir.

Dolayısıyla sırf askeri suç neticesinde verilecek hapis cezasının 4 ay veya daha fazla süreli olması halinde söz konusu hapis cezası, adli para cezasına çevrilemeyecektir.

Suça Konu Fiilin, Disiplini Ağır Şekilde İhlal Etmesi

Askeri suça konu eylemin Askeri Disiplini ağır şekilde ihlal etmesi halinde söz konusu suç için verilecek ceza, adli para cezasına çevrilemez. Başka bir ifade ile suça konu eylemin Askeri Disiplini ağır şekilde İhlal etmesi halinde verilecek ceza 4 aydan daha kısa süreli olsa dahi adli para cezasına çevrilemeyecektir.

Suça Konu Fiilin, Birliğin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi

Askeri suça konu eylem neticesinde Askeri Birliğin güvenliği tehlikeye düşmüş olursa verilecek hapis cezası, adli para cezasına çevrilemez.

Dolayısıyla sırf askeri suç nedeniyle verilecek hapis cezasının adli para cezasına çevrilebilmesi için ayrıca söz konusu suç neticesinde birliğin güvenliği tehlikeye düşmüş olmamalıdır.

Suça Konu Fiilin, Birliğin Muharebe Hazırlığını veya Etkinliğini Zafiyete Uğratması
Askeri suça konu eylem neticesinde, askeri birliğin savaş hazırlığı veya savaş etkinliği zayıflığa uğrayacak olursa fail asker hakkında verilen hapis cezası, seçenek yaptırım niteliğinde olan adli para cezasına çevrilemeyecektir.

Suça Konu Fiilin, Büyük Bir Zarar Meydana Getirmesi

Askeri suça konu eylem neticesinde suçun türüne ve niteliğine göre çeşitli zararlar meydana gelmiş olabilir. Söz konusu zarar, suçun kanunda yer alan tanımı kapsamında doğrudan doğruya meydana gelebileceği gibi suçun tanımı dışında olan ama suça konu eylem nedeniyle meydana gelen dolaylı bir zarar şeklinde de gerçekleşebilir.

Suç neticesinde ortaya çıkan zararın büyüklüğü konusunda takdir yetkisi hakimdedir. Bu bakımdan suçun işlenmesiyle meydana gelen zararın büyüklüğü hakimce takdir edildikten sonra suç neticesinde verilecek ceza adli para cezasına dönüştürülebilecek ya da dönüştürülemeyecektir.

Fiilin Savaş veya Seferberlik Zamanında İşlenmesi

Askeri suç neticesinde verilecek cezanın adli para cezasına çevrilebilmesi bakımından askeri suça konu eylemin işlendiği zaman dilimi de önem arz etmektedir. Bu bakımdan askeri suça konu eylemin Savaş veya Seferberlik dönemlerinde işlenmiş olması halinde verilecek ceza hiçbir şekilde adli para cezasına çevrilemeyecektir.

Örneğin askeri suç neticesinde öngörülen hapis cezası 2 ay olsa, suç neticesinde büyük zarar oluşmasa, Askeri disiplin ihlal edilmemiş olsa dahi söz konusu ceza adli para cezasına çevrilemeyecektir.

Askeri Suç Neticesinde Verilecek Adli Para Cezasının Miktarı Nedir?

Askeri suç neticesinde verilecek hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi halinde ödenmesi gereken adli para cezası tutarı, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 52.maddesi hükmüne göre tayin olacaktır. Söz konusu hükme göre adli para cezasının 1 günlük tutarı; en az 20, en fazla 100 Türk Lirasıdır.

Hükümde belirtilen alt ve üst sınır arasında hakim, failin ekonomik durumunu ve diğer şahsi hallerini göz önünde bulundurarak bir günlük tutarı belirler.

Hakim tarafından kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde tutularak tayin edilen 1 günlük adli para cezası tutarı, kişi üzerinde hükmolunan adli para cezası gün sayısı ile çarpılarak toplam adli para cezası tutarı belirlenir.

“Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir.

Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceği belirtilir.” (TCK m.52/4)

Askeri Suçlar Hakkında Sık Sorulan Sorular

Askerden kaçmanın cezası nedir?
Asker veya yoklama kaçakları idari para cezası ile cezalandırılırlar. Eğer kişi kendisi gelip askerlik için başvuru yaparsa 5 gelmediği günler için 5 TL yakalananlar ise günlüğü 10 TL den para cezası öder.

Askeriyeden gelen para cezası nereye ödenir?
Söz konusu paralar cezası vergi dairelerine ödenir.

Askerlik ceza ödenmezse ne olur?
Ödenmeyen dosyalar hakkında icra takibi başlatılır.

Askeri cezalar sicile işler mi?
Disiplin suçları ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri, disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar, idari para cezasına ilişkin kararlar, adlî sicile kaydedilmez.

Bu yazımızda belirttiğimiz para cezasına çevrilebilen askeri suçlar kapsamında ceza aldıysanız ve para cezasına çevirmek istiyorsanız en iyi askeri avukatlar ekibine sahip Reform Hukuk Bürosu olarak bizimle hemen iletişime geçin.

Sıradaki Makalemiz: Ankara Kira Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu