Miras Hukuku

Ölen Bir Kişinin Bankadaki Parası Nasıl Alınır?

Güncel 2024

Vefat eden bir kişinin bankadaki parasını bütün mirasçıların fikir birliğinde olduğunu beyan eder bir belge düzenleyerek çekebilirler. Bankadaki miras kalan para hukuksal olarak elbirliği mülkiyeti niteliğindedir.

Muristen kalan paranın tamamının çekilebilmesi mirasçıların oybirliği ile karar almasına bağlıdır. Mirasçılar sadece kendi payına düşen parayı almak isterlerse bankadaki para üzerindeki elbirliği mülkiyetini paylı mülkiyete dönüştürmeleri gerekir. Bu yazımızda mirasçı olan kişilerin “Ölen bir kişinin bankadaki parası nasıl alınır?” sorusunu cevaplayacağız.

Ölen Bir Kişinin Bankadaki Parası Nasıl Alınır?
Ölen Bir Kişinin Bankadaki Parası Nasıl Alınır?

 

Ölen Birinin Bankadaki Parasını Mirasçılar Nasıl Alabilir?

Öncelikle ölen kişiden miras kalan para tüm mirasçılara elbirliği mülkiyetiyle geçer. Bu durumu temeli Türk Medeni Kanunu’nun hükmü gereğidir. Şöyle ki;

 • Mirasın geçmesinin sonucu
 • Miras ortaklığı

TMK Madde 640– Birden çok mirasçı bulunması hâlinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir. Mirasçılar terekeye elbirliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler.

Madde hükmünde açıkça görüleceği üzere mirasçılar ölen kişinin bankadaki parası üzerinde tek başlarına tasarruf etme yetkisine sahip değildirler. Ancak güncel hayatta sıkça karşılaşılan haliyle mirasçıların fikir birliğine varıp hep birlikte hareket etmeleri pek mümkün olmamaktadır.

Ölen kişinin bankada bulunan paraları nasıl alınır? sorusunu kısaca cevaplarsak; miras bırakanın vefatıyla elbirliği mülkiyeti niteliğinde olarak bulunan paranın niteliği paylı mülkiyete çevrilmelidir. Bu işlem ise Sulh Hukuk Mahkemesinde dava yoluyla olmaktadır.

Ölen Bir Kişinin Parası İçin Mirasçılar Ortaklığın Giderilmesi Davası Açabilirler Mi?

Vefat eden bir kişinin bankadaki parası nasıl alınır? sorusunu soranların aldıkları cevaplar arasında otaklığın giderilmesi davası açılarak alınabileceği cevabı verilmektedir. Ancak bu doğru bir bilgi değildir. Nitekim Yargıtay kararları da bu yöndedir. Muristen intikal eden banka hesabındaki paranın izale-i şüyu davasıyla alınması mümkün değildir.

Ölen Kişinin Banka Hesapları Nasıl Öğrenilir?

Ölen kişinin banka hesap bilgileri mirasçıların e-devlet hesapları aracılığıyla öğrenilebilmektedir. Önce bankada murise ait mevduat hesabında para olup olmadığı öğrenilmelidir. Bu işlemin nasıl yapılacağı hususunu işlem basamağına göre sıralayacak olursak:

 • E-devlet uygulamasına giriş,
 • Arama butonunda “Mevduat / Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama (Mirasçısı Olduğunuz Kişi Adına) bölümüne giriş,
 • Veraset ilamı(mirasçılık belgesi) alındığı kurum bilgisi işaretleme,
 • Mirasçısı olduğunuz kişinin TC’sini girerek murisin banka hesap bilgilerine ulaşabilirsiniz.
 • Dikkat! Murise ait banka bilgilerine ulaşabilmek için veraset belgesi alınmış olmalıdır. Aksi halde e-devlet üzerinden veya herhangi bir şekilde bu bilgilere ulaşamazsınız!

Özet geçecek olursak; vefat eden kişinin bankadaki parası nasıl alınır? sualine mirasçı olanların vergi dairesinden “veraset ilişiği yoktur” yazısı alarak banka şubesine başvurması sonucunda miras bırakanın paralarını bankadan çekebilirler.

Vefat Eden Kişinin Bankadaki Parasının Alınması İşlemleri

Ölen birisinin bankadaki parasını almak için sırasıyla;
Ölen kişinin bankadaki parasını almak için ilk olarak noterden veya Sulh Hukuk Mahkemesi’nden veraset ilamı(mirasçılık belgesi) alınmalıdır. (Veraset ilamı için tüm mirasçıların birlikte başvurmalarına gerek yoktur. Yalnızca bir mirasçının başvurması yeterlidir.)

 • Mirasçıların Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak iştirak şeklinde bulunan mülkiyetin müşterek vasfına dönüştürülerek mirasçıların pay oranlarının belirlenmesi gerekir.
 • Mirasçıların murisin banka hesaplarının olduğu banka şubesine giderek Veraset İntikal Vergi Dairesine vermek üzere, murise ait hesabın olduğuna dair yazılı belge almaları gerekir.
 • Bankadan alınan yazı ile Veraset İntikal Vergi Dairesine başvurulur.(Murisin son ikametinin bulunduğu)
 • Veraset İntikal Vergi Dairesi veraset intikali için vergi bedeli belirleyecek ve bu mirasçılar tarafından ödenecektir.
 • Veraset intikali vergisi ödendikten sonra “veraset ilişiği yoktur” belgesi düzenlenecek ve mirasçılara verilecektir.
 • Son olarak Vergi Dairesi’nden alınan bu belgeyle bankaya giderek mirasçı payı oranında ölen kişinin hesabında bulunan parasını alabilir.
 • Dikkat! Miras bırakan öldüğü anda banka hesaplarında bulunan para miras olarak elbirliği niteliği ile mirasçılara geçer, eğer mirasçılar hep birlikte değil de sadece kendi payı kadar parayı çekmek isterlerse mutlaka dava açarak mirası paylı niteliğe dönüştürmek zorundadırlar.

Ölen Bir Kişinin Banka Hesaplarının Akıbeti Ne Olur?

Mirasçılar murisin banka hesabını kullanamazlar. Yani miras intikali ile banka hesabı kullanılamaz. Mirasçıların bankaya durumu bildirir bir beyan dilekçesine ölüm belgesini de ekleyerek hesabın kapatılması için başvurmaları gerekir.

Ölen Birinin Bankadaki Parası Çekilmezse Ne Olur?

Ölen kişinin mevduat hesabındaki paranın çekilmediğinde ne olacağı hususu da merak edilmektedir. Ölen bir kişinin bankadaki varlıkları olduğu gibi kalır. Eğer mirasçılar muristen kalan hesaptaki parayı çekmezlerse bu para ilgili bankada 10 yıl bekletilir. Bu 10 yıl içerisinde parayı çekip hesabı kapatmak için herhangi bir başvuru olmazsa banka hesabı TMSF’ye devreder.

Vefat Eden Birinin Bankadaki Para Miktarını Mirasçılar Öğrenebilir Mi?

Vefat eden birinin banka hesap bilgilerini mirasçıların öğrenebilmesi elbette mümkündür. Aksi durumda mirasçıların mülkiyet haklarının ihlal edilmesi durumu söz konusu olacaktır. Ölen birisinin banka hesapları farklı şekillerde öğrenilebilir. Hesabın bulunduğu banka biliniyorsa direk bu bankaya dilekçeyle başvurulabilir. Veya Bankalar Birliğine başvurulabilir. Ancak en kolay yöntem e-devlet üzerinden öğrenmektedir.

Ölen Bir Kişinin Banka Hesapları E-Devletten Öğrenilir Mi?

Evet öğrenilebilir. Yukarıda izah ettiğimiz şekilde e-devlet sisteminden kolaylıkla öğrenilebilir.

Miras Kalan Paranın İntikali İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Noterden veya Sulh Hukuk Mahkemesinden alınan Veraset ilamı(mirasçılık belgesi),
 • İntikal Vergi dairesinden alınan “Veraset ilişiği yoktur” belgesi,
 • Kimlik,
 • İşlem avukat ile yapılıyorsa vekâlet.
 • İntikal talebi içerir dilekçe.

Ölen Kişinin Banka Hesap Dökümü Alınabilir Mi?

Mirasçılar ölen kişinin ayrıntılı banka hesap dökümünü alamazlar. Mirasçıların öğrenebilecekleri murisin banka hesaplarındaki varlık durumudur.

Mirasçılar Bankadaki Parayı Nasıl Alır?

Yukarıda da izah ettiğimiz üzere mirasçılar fikir birliği içerisinde ise bankadaki parayı mirasçılık belgesi ve vergi dairesinden alınan vergi ilişiği yoktur belgesi ile çekebilirler. Yok, eğer tek başlarına kendi payları kadarını çekmek istiyorlar ise paylı mülkiyete dönüştürmek suretiyle paylarına düşen parayı çekebilirler.

Vefat Eden Kişinin Bankaya Olan Borçları Silinir Mi?

Türk Medeni Kanunu’na göre murisin ölümüyle bütün hak ve borçları mirasçılara geçer. Mirasçılar murisin borçlarından müteselsil olarak sorumlu olurlar. Kişinin bankaya olan borçları niteliğine göre mirasçılardan istenebilir. Şöyle ki; eğer ölen kişinin bankaya olan borcu çektiği krediden kaynaklı ise banka mirasçılara gidemez.

Çünkü ülkemizde bankalardan kredi alabilmek için sigorta yapılmasını şart koşmaktadır. Bu yüzden kredi çeken biri vefat ettiğinde bankaya olan kredi borcu sigorta tarafından ödenecektir. Ancak ölen kişinin bankaya olan borçları sigorta kapsamındaki borçlardan değilse banka bu borçları mirasçılardan tahsil edecektir.

Ölen Kişinin Banka Hesabı Nasıl Kapatılır?

Mirasçılar ölen kişinin mevduat hesabının kapatılması için mirasçıların bankaya bildirim ve kapatma talebi iletmeleri gerekir. Banka mirasın açılması mevduat hesabında bulunan varlıkların mirasçılara taksimi yapıldıktan sonra eğer murisin herhangi bir borcu kalmamışsa hesabı kapatacaktır.

Ölen Kişinin Bankadaki Parasını Çekmenin Cezası

Bu durumunda paranın niteliğine göre farklı cevapları vardır. Şöyle ki;

 • Ölen kişi bir kamu kurumundan veya emekli maaşı alıyorsa öldükten sonra banka kartı veya vekâleten bankadaki maaşını çekerse banka veya ilgili kurum suç duyurusunda bulunur cezai sorumluluk doğar.
 • Ölen kişinin parasını herhangi bir maaş değil durağan bir varlık niteliğinde ise bu durumda muris muvazaası hükümlerine gidilir.
Murisin Bankadaki Parasının Çekilmesi Dilekçesi

……………. Bankası……….. Şubesi Müdürlüğüne

Bankanız 00000000000 nolu mevduat hesabı sahibi Kalender Rıza MERDAN (İsim örnek olarak yazılmıştır. Herhangi bir gerçek kişiye ait değildir.) 30/02/2024 tarihinde vefat etmiştir.

Müteveffanın bankanızdaki mevduat hesabındaki varlıklar miras olarak mirasçılara kalmıştır. İntikal Vergi Dairesi’nden vergi ilişiği dair belge ve veraset ilamı alınmış olup dilekçe ekimizde mevcuttur. (EK:1, EK:2)

Hali hazırda terekede mevcut olarak bankanız murise ait 0123 3344 5588 2222 nolu hesabındaki paranın çekilebilmesi bütün mirasçıların muvafakati bulunmaktadır. (EK:3)

Yukarıda bildirilen murise ait hesaptaki paranın miras hükümleri uyarınca tarafımıza ödenmesini mirasçılar adına vekaleten talep ederiz. …/…/2024

Mirasçılar Vekili

Reform Hukuk Bürosu

EKLER:

 • Veraset İlamı
 • Vergi İlişiği Belgesi
 • Muvafakatname
 • Vekâletname
Ölen Birisinin Bankadaki Paralarının Çekilmesinde Mirasçılar Birbirine Mani Olabilir Mi?

Miras bırakanın banka hesaplarındaki paranın diğer mirasçılar tarafından çekilmesine engel olunmak istendiği durumlarla sıkça karşılaşılmaktadır.

Hali hazırdaki mevzuat hükümlerine göre murisin banka hesaplarındaki parayı bir mirasçının tek başına çekmesi mümkün değildir.(Eğer mirasçı birden fazla kişi ise) Mirasçılar kendi paylarına düşen parayı tek başlarına çekebilmek için Sulh Hukuk Mahkemesinde diğer mirasçılara karşı mirası paylı mülkiyete çevirme talebiyle dava açmalıdır.

Miras olarak kalan bankadaki para mahkeme kararıyla paylı mülkiyete dönüştüğü takdirde her bir mirasçı gerekli prosedürel işlemleri yaparak kendi payı oranında parayı çekebilecektir. Öteki mirasçıların buna mani olma durumu söz konusu olamaz.

Murisin Bankadaki Parasını Alabilmek İçin Veraset İlamını Bakaya İbraz Etmek Yeterli Olur Mu?

Bütün mirasçılar aynı fikir birliğinde hareket etseler dahi yalnızca veraset belgesini bankaya ibraz ederek muristen miras kalan parayı çekemezler. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu kapsamında İntikal Vergi Dairesi’nde vergiyi ödeyerek vergi ilişiği olmadığına dair belgeyi de bankaya ibraz etmeleri gerekir.

Bu bağlamda veraset belgesi sadece mirasçı olunduğunu gösteren bir ispat şekli olup mirasçılara murise ait mevduat hesabı üzerinde tasarruf yetkisi vermez!

Ölen Kişinin Bankadaki Parası Diğer Mirasçıların Muvafakati Alınarak Çekilebilir Mi?

“Ölen birisinin bankadaki parası nasıl alınır?”ın cevabının bir boyutu da muvafakatle işlem tesisidir. Murisin mevduat hesabındaki paralar mirasçılarda elbirliği mülkiyeti vasfındadır. Türk Medeni Kanunu’nun m.640/1’e gereğince elbirliği mülkiyetinde de bütün mirasçılar birlikte hareket etmek şartıyla miras konusu mallar üzerinde tasarrufta bulunabilirler. Dolayısıyla diğer mirasçıların muvafakat vermesiyle bir mirasçı mevduat hesabındaki parayı çekebilir.

Ölen Bir Kişinin Bankadaki Parasını Karısı Alabilir Mi?

Ölen bir kişinin banka mevduat hesabındaki parayı eşi elbette ki alabilecektir. Ancak Miras Hukuku hükümlerine göre mirastaki pay oranı miktarınca parayı çekebilecektir. Eğer tek mirasçı ise paranın tamamını alabilecektir. Ancak ölen kişi ile ortak çocukları varsa miras payı ona göre değişecektir. Ancak her halükarda yukarıdaki izah ettiğimiz işlemlerin yapılması gerekir.

Ankara Miras Avukatı Reform Hukuk Bürosu

Miras Hukuku hakkında merak ettiğiniz sorularınızı ücretsiz olarak bize sorabilirsiniz. Reform Hukuk Bürosu Ankara Miras Hukuku Avukatları olarak ölüme bağlı tasarruflara ilgili bütün dava işlemlerde pratik hukuki çözümler sunmaktayız.

Miras bırakandan kalan mirasın hakkaniyetli ve Miras Hukuku normlarına göre mirasçılara paylaştırılması noktasında bilgi ve tecrübelerimizle müvekkillerimize hukuki hizmet vermekteyiz.

Miras Hukuku kapsamında ölüme bağlı tasarruflarla ilgili;

 • Vasiyetname düzenleme,
 • Vasiyetnamenin açılması ve tenfizi,
 • Veraset ilamı ilgili bütün işlemler,
 • Muris muvazaası nedeniyle açılacak davlar,
 • Mirasçılıktan çıkarma işlemleri,
 • Tenkis davası,
 • Ortaklığın giderilmesi davaları,
 • Reddi miras davaları gibi ölüme bağlı tasarruflarla ilgili birçok dava ve işlemler hususunda hizmet vermekteyiz.
  Vefat eden kişinin bankadaki parası nasıl alınır konusunda ve miras hukuku konularında bilgi ve destek almak için Reform Hukuk Bürosu ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu