Ceza HukukuTüketici Hukuku

Km’si ile Oynanan Araçlarla İlgili Yapılacaklar

Güncel 2024

Km’si ile Oynanan Araçlarla İlgili Yapılacaklar ; Günlük hayatta araba alışverişi yapılırken bazı durumlarda araçların kilometre ayarlarının oynandığı vakalarla karşılaşılmaktadır. Böyle durumlarda araç aslında olduğu kadar eski gösterilmemeye çalışılmakta ve bu sayede de fiyatının yüksek şekilde satılması amaçlanmaktadır.

Kilometresi düşürülen araçların alıcıları ise bu anlamda düşündüklerinden daha eski bir araç almış olmaktadırlar. Peki böyle durumlarda ne yapılmalıdır? Kilometresi düşürülen araçlar için yapılan satış sözleşmesinin geçerliliği ve fiyatta indirim yapılması gibi durumlar gündeme gelmektedir. Bununla beraber aracın kilometresiyle oynandığının tespit edilmesi de ayrıca bir değerlendirme konusudur.

Km’si ile Oynanan Araçlarla İlgili Yapılacaklar  aldığınızda ve bunu fark ettiğinizde bu konuda hukuki destek almak için bizimle hemen iletişime geçin.

Km’si ile Oynanan Araçlarla İlgili Yapılacaklar
Km’si ile Oynanan Araçlarla İlgili Yapılacaklar

Aracın Kilometresiyle Oynandığı Nasıl Anlaşılır?

Aracın kilometresiyle oynandığına dair bilgi edinmek için bazı şeyler yapılabilir. Bunlar şu şekilde listelenebilir:

Aracın daha önce tamire girdiği yetkili servisler incelenebilir. Zira burada araç hakkında kilometre girişi yapılmış olma ihtimali yüksektir. Yapılan bu giriş sayesinde aracın o zaman kaç kilometre olduğu anlaşılabilir.
5664 sorgulamaları ve TÜVTÜRK kayıtlarının incelenmesi talep edilebilir.
Aracın klimaları incelenebilir.
E-Devlet üzerinden aracın plakası ile sorgulama yapılarak aracın kaçıncı sahibi olduğu öğrenilebilir.

Aracın Kilometresiyle Oynandıysa Ne Yapılabilir?

Aracın kilometresi oynandıysa ve bu sizden saklanarak size satışı gerçekleştirilmişse ve sonradan da siz bu durumun farkına vardıysanız ya da öğrendiyseniz ilk yapmanız gereken aracın alındığı kişiye bu durumu bildirmek gerekmektedir.

Şayet aracı size satan kişi durumu kabul edip fiyatta indirim yaparsa yahut da parasını vermek karşılığında aracı geri almayı kabul ederse ortada bir sorun kalmaz. Ancak pek çok zaman aracın eski satıcısı bu durumu kabul etmemektedir. İşte böyle durumlarda ne yapılması gerekmektedir?

Böyle durumlarda, asliye hukuk mahkemelerinde sözleşmeye aykırılık bağlamında dava açılabilir. Bu davalarla, sözleşmenin yapılma aşamasında alıcının kandırıldığı yani irade sakatlığına uğratıldığı durumlar bakımından incelemeler yapılmaktadır. Araçların kilometreleriyle oynandığı örneklerde de alıcı aslında irade bakımından sakatlığa uğramış durumdadır.

Şayet alıcı, aracın kilometresinin düşürülmüş olduğunu bildiğinde aracı almayacaksa o durumda taraflar arasında yapılan satış sözleşmesi hükümsüz hale gelmelidir ve hem para hem de araç eski sahiplerine geri verilmelidir.

Bununla beraber böyle durumlarda alıcı, aracı geri vermeden fiyatta indirim ve zararının karşılanmasını da talep edebilir. Şayet aracı satan bunu kabul ederse ortada yine bir sorun kalmaz. Kabul etmemesi durumunda ise de yine dava yoluyla bu talep ileri sürülebilecektir.

Aracın Kilometresiyle Kimin Oynadığı Önemli Midir?

Aracın kilometresiyle kimin oynadığı alıcı bakımından önem arz etmemektedir. Zira alıcı her halükârda haklarını ileri sürebilecektir. Aracın satışını yapan kişinin durumu bilmemesi alıcının haklarını kullanmasını engellemeyecektir. Zira alıcı, satış sözleşmesi esnasında yanıltılmış ve iradesi sakatlanmıştır.

İradesi sakatlanan alıcının bu bağlamda haklarını dava yoluyla kullanmasında bir engel yoktur. Aracın kilometresinin satıcı değil de başkası tarafından değiştirilmiş olması durumu değiştirmeyeceği gibi bu bağlamda dava da kilometreyi değiştirene değil aracın satıcısına açılmalıdır. Pek tabii ki rücu haklarından kaynaklı olarak müdahillik durumlarına ilişkin hükümler saklıdır.

Aracın Kilometresiyle Oynamak Suç Mudur?

Aracın kilometresinin düşürülmesi şeklinde özel bir suç yoktur. Ancak aracın kilometresinin düşürülmesi ve bu sayede daha yüksek fiyattan satılması durumu TCK hükümleri gereğince dolandırıcılık olarak değerlendirilmelidir.

Bu nedenle de bu işi kasten ve bilerek yapan kişiler hakkında ceza yargılaması yapılabilir. Bunun için de şayet durumdan haberdarsanız şikayette bulunmanız yeterli olacaktır. Bununla beraber aracın kilometresinin düşürüldüğü bilinmeden satılması suç oluşturmamaktadır.

Araç Kilometre Davaları Hangi Mahkemede Açılmalıdır?

Aracın kilometresiyle oynandığı durumlarda açılacak olan davalar asliye hukuk mahkemelerinde açılmalıdır. Ancak şayet satıcı kişi bunu galerici olarak yapıyorsa tüketici mahkemeleri de gündeme gelebilecektir. Bununla beraber yetkili mahkeme ise sözleşmenin ifa edildiği yerdeki mahkemedir. O halde aracın kilometresiyle oynanan durumlarda açılacak olan davalar sözleşmenin ifa edildiği yerdeki asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır.

Araç Kilometresi ile Oynanması Emsal Kararlar

Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Kararı – Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2023/9 K. 2023/52, T. 23.1.2023
“Somut olayda davacının davalılardan tüketici sıfatı ile araç almış olduğu görülmektedir. Davacı tarafın gerçek kişi tacir kaydının bulunmadığı ve dava tarihi itibari ile mükellefiyet kaydının da olmadığı dosya kapsamı ile sabittir. Davalıların tacir sayılması tek başına davanın ticari dava olarak nitelendirilebilmesi için yeterli değildir. Mevcut durum itibari ile davanın ticari dava olarak nitelendirilmesini gerektirir bir husus bulunmamaktadır. Davacı taraf, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 3. maddesinin k ve l bendi uyarınca tüketici sıfatını taşımaktadır. Davacı gerçek kişi ile davalılar arasındaki işlem tüketici işlemi olduğundan, uyuşmazlık ile ilgili Tüketici Mahkemesinin değerlendirme yapıp karar vermesi gerektiği anlaşılmakla taraflar arasındaki uyuşmazlığın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kalması nedeniyle HMK ‘nın 1. maddesi, 6502 Sayılı yasanın 3. ve 73. maddeleri gereğince görev hususu kamu düzenine ilişkin olup Mahkemece her aşamada re’sen nazara alınması gerektiğinden Mahkememizin görevli olmaması nedeniyle davanın dava şartı yokluğundan reddine, Mahkememizin görevsizliğine dair karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere: Mahkememizin görevli olmaması nedeniyle, HMK’nın 114/.1.(c).b,115. maddeleri gereğince davanın dava şartı yokluğundan reddine…”

Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Kararı – Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, E. 2020/1014 K. 2022/223, T. 3.3.2022“
Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; davacının, davalıdan 14/09/2018 tarihinde dava konusu Fiat Ducato markalı, 2007 Model, Dizel Yakıtlı, manuel vitesli, beyaz renkli sedan kasa tipli, 16 … 05 plaka sayılı aracı 36.500,00 TL’ye satın aldığı, bilirkişi raporunda tespit edildiği üzere, dava konusu aracın satışı sırasında araçta; vites geçişlerinde problem olduğu, 2. vitese geçerken ve ardışık tekrar yapılması halinde geçmediği, aracın şanzımanın çatlak olduğu, çatlağın silikonla kapatıldığı, aracın gerçek kilometresinin 665.669 km olduğu ancak göstergede 230.955 km olarak görüldüğü, aracın kilometresinin 434.714 km ye düşürüldüğü, davacının davalıya göndermiş olduğu 28.11.2018 tarihli Noter ihtarı ile hasarlı araç için yapılan toplam 12.243,02 TL ( Mahkemem ve bilirkişi tarafından araç hasar tespiti için 844,60 TL+ hasarlı aracın tamir ücreti 10.985,92 TL + kilometre düşürülmesine ilişkin değer kaybı 412,50 TL) masrafın talep ettiği, talebinin kabul edilmediği, davaya konu aracın “şanzımanındaki çatlak,” “2. vites arızası” ve “kilometresinin düşürülmesi” nedeni ile ayıplı olarak satılmış olduğu, araçtaki ayıpların gizli ayıp niteliğinde olduğu, taraflar tacir olup davada uygulanması gereken Türk Ticaret Kanunu’nun 23/1-c maddesinde “Malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı iki gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse alıcı malı teslim aldıktan sonra sekiz gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde satıcıya ihbarla yükümlüdür. Diğer durumlarda, Türk Borçlar Kanununun 223 üncü maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.” düzenlemesinin yer aldığı, maddenin atıf yaptığı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesinde yer alan “Alıcı, devraldığı satılanın durumunu işlerin olağan akışına göre imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır. Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması hâlinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmelidir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır.” düzenlemesine göre araçta bulunan arıza gizli ayıp niteliğinde olduğundan davacının söz konusu ayıbı teslim tarihinden itibaren 2 ve 8 günlük süreler içerisinde değil ortaya çıktığı tarihte derhal satıcıya bildirmekle yükümlü olduğu, arızanın ortaya çıktığı tarihte davacının aracı servise götürdüğü, aynı zamanda araç üzerinde delil tespiti davası ile bilirkişi incelemesi yaptırarak, hasar ve ayıp tespit edildiğinde davacının davalıya Noter ihtarı tebliğ ederek ihbarda bulunduğu, bu şekilde ihbar yükümlülüğünün yerine getirildiği ve davalıların bu yöndeki itirazlarının yersiz olduğu, ayıp nedeniyle davalının mahkememizce benimsenen bilirkişi raporu ile tespit edilen onarım bedeli, değer kaybı bedeli ve araç mahrumiyet bedeli ile delil tespiti yargılama gideri ve ihtar masrafından sorumlu olduğu, ancak davacı tarafından dava dilekçesinde dava açıkça belirsiz alacak davası olarak nitelendirilmediği gibi yargılama sırasında da ıslah dilekçesi sunulması ile kısmı dava olarak açıldığı, davaya konu aracın 14.09.2018 tarihinde satın alındığı, ıslahtan sonra açıkça zamanaşımı definde bulunulduğu anlaşılmakla, mahkememizce davanın kısmen kabul kısmen reddi ile, 7.000,00- TL onarım bedeli, 2.600,00 TL değer kaybı bedeli, 400,00 TL araç mahrumiyet bedeli, 844,60 TL delil tespiti yargılama gideri ve 324,70 TL ihtar masrafı olmak üzere toplam 11.169,30-TL alacağın 02.12.2018 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Islah dilekçesi ile artırılan onarım bedeline ilişkin 238,24 TL ve değer kaybı bedeline ilişkin 2.714,96 TL olmak üzere toplam 2.953,20-TL alacak talebinin zamanaşımı sebebiyle reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.”

Araç kilometresi ile oynanması konularında hukuki destek ve danışmanlık almak için Reform Ankara Avukatlık Ofisi ile hemen iletişime geçin.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu