Ceza Hukuku

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası

Güncel 2024

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası hukuk sistemlerinde trafik güvenliğini sağlamak için çeşitli hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Ülkemizde de en genel ifadeyle trafik terörüyle mücadele edebilmek adına “trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu” Türk Ceza Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. TCK madde 179 uyarınca trafik güvenliğini tehlikeye sokan davranışlar engellenmek istenmiştir.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ve Cezası

 

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atmak Suçu Nasıl Oluşur ?

Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak kural olarak bir suç teşkil etmektedir. Bu suç TCK madde 179 uyarınca üç farklı fıkrada düzenlenmiştir. Buna göre kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olmak trafik güvenliğini tehlikeye sokar. Bu tür davranışlarda bulunan kişiye 1-6 yıl arası hapis cezası verilir. Aynı zamanda Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden insanlara da hapis cezası öngörülmüştür. Özellikle Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi de trafik güvenliğini tehlikeye sokmuş kabul edilerek hapis cezası alır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokan Hareketler Nelerdir ?

Trafik güvenliğini tehlikeye sokan hareketler kanun maddesinde açıklanmıştır. Bu hareketleri yapan sürücüler için cezai sorumluluk doğar. Bu hareketler;

 • Trafik işaret ve levhalarına uymamak
 • Trafik işaret ve levhalarını değiştirmek
 • Trafik işaret ve levhalarını kullanılmaz hale getirmek
 • Trafik işaret ve levhalarını yerinden sökmek
 • Yanlış işaretler koymak
 • Aşırı hız
 • Yoğun trafikte manevra yapmak
 • Alkollü araç kullanmak
 • Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanmak
 • Aşırı yük taşımak
 • Ehliyetsiz araç kullanmak
 • Aracın bakım ve onarımının eksik olması
 • Teknik işletin sistemine müdahale etmek

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Unsurları

Dikkatsizlik, tecrübesizlik, ihmal gibi durumlardan ötürü pek çok yaralanmalı ve ölümlü trafik kazası yaşanmaktadır. Bu kazaların önlenmesi ve en aza indirgenmesi için yasa koyucu çeşitli hukuki ve cezai yaptırım öngörmüştür. Türk Ceza Kanunu uyarınca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu düzenlenmiş olup bu suçun taksirle ya da kasten işlenmesi mümkündür. Trafik güvenliğinin tehlikeye sokma suçunun oluşabilmesi için birtakım unsurlar aranır. Bunlar;

 • İlgili maddede gösterilen yasaklı fiilin yapılması.
 • Nedensellik bağı aranmaz.
 • Netice aranmaz.
 • Fail herkes olabilir.
 • Fiil, taksir ya da kastla işlenmelidir.
 • Fiil, hukuka aykırı olmalıdır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunda Kusurun Önemi

Trafik güvenliğini tehlikeye atma suçunda kusur oldukça önem arz etmektedir. Failin iradesi dışında gerçekleşen sebeplerden ötürü suç meydana gelmişse ceza verilmeyecektir. Örneğin, kimyasal madde taşıyan şoförün bilgisi dışında sızıntı oluşması sonucunda trafik güvenliğini tehlikeye sokan hareketler yapması halinde ceza almayacaktır. Bu bağlamda trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan faile ceza verilebilmesi için failin bu hareketleri kendi iradesiyle yapması gerekmektedir. olası hak kayıplarından korunmak için İstanbul En İyi Trafik Avukatından hukuki destek talep edebilirsiniz.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Cezası

TCK’da trafik güvenliğini tehlikeye sokan davranışlara yer verirken bu davranışlar farklı cezai yaptırıma bağlanmıştır. Buna göre;

 • Trafik işaret ve levhalarına uymamak
 • Trafik işaret ve levhalarını değiştirmek
 • Trafik işaret ve levhalarını kullanılmaz hale getirmek
 • Trafik işaret ve levhalarını yerinden sökmek
 • Yanlış işaretler koymak

Teknik iletişim sistemine müdahale etmek Fiilleri bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir.

 • Aşırı hız
 • Yoğun trafikte manevra yapmak
 • Alkollü araç kullanmak
 • Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanmak
 • Aşırı yük taşımak
 • Ehliyetsiz araç kullanmak
 • Aracın bakım ve onarımının eksik olması

Fiilleri ise üç aydan 2 yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

1-Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atma Suçu Uzlaşmaya Tabi Mi ?
Bu suç şikayete tabi olmayıp aynı zamanda uzlaştırma kapsamında da değildir.

2-Kırmızı Işıkta Geçmek Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Oluşturur Mu ?
Kırmızı ışık ihlali sonucunda bir kaza meydana gelmişse trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu meydana gelebilir.

3-Makas Atmak Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Oluşturur Mu?
Halk arasında makas atma olarak bilinen yüksek hızda manevra yapma hareketi trafik güvenliğini tehlikeye sokan hareketlerden biridir.

4-Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Davası Hangi Mahkemede Görülür ?
Bu davalar suçun işlendiği yerin Asliye Ceza Mahkemesinde görülür.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Emsal Yargıtay Kararları

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Seri Muhakeme-Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Alkol Sınırı

“alkollü bir şekilde trafikte seyreden bir sürücünün alkol konsantrasyonu hangi seviyede olursa olsun bireysel farklılıklar göstermekle birlikte trafik güvenliği açısından değişen derecelerde risk oluşturabileceği, ancak bu durumun tehlike arz edecek düzeyde olup olmadığı, dolayısıyla sürücünün tesiri altında bulunduğu alkol seviyesinde araç kullanması halinde, güvenli sürüş yeteneğini kaybedip etmediği, bireyin o andaki sürüş ehliyetini belirleyebilecek dikkat, algı, denge, refleks, psikomotor ve nöromotor koordinasyon gibi nörolojik, nistagmus, akomadasyon, görme gibi oftalmolojik ve genel durumunun tespitine yönelik detaylı dahili muayenesine yönelik tıbbi verilerin değerlendirilmesi ile mümkün olabileceği, ancak böyle bir tespit yapılmamış olsa bile bireysel farklılıkları da elimine edebilecek şekilde 100 promilden yüksek olarak saptanan alkol düzeyinin, güvenli sürüş yeteneğini kaybettireceğinin, bilimsel olarak kabulü gerektiği, dosya kapsamında sanığın tek bir eylemi ile taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarının oluştuğu..” (12. Ceza Dairesi 2017/1006 E. , 2017/3600 K.)

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Para Cezası

“TCK.’nın 179. maddesinde düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan cezalandırılmasının gerektiği, bu açıklamalar ışığında somut olayda yaklaşık bir saat onbeş dakika sonra yapılan ölçüme göre 1,12 promil alkollü halde araç kullanırken tam kusurlu şekilde iki kişinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralanmasına sebebiyet veren sanık yönünden yaralanmaların niteliğine göre taksirle yaralama suçunun takibinin bilinçli taksir halinde dahi TCK’nın 89/5. maddesi uyarınca şikayete bağlı olduğu, mağdurların da şikayetçi olmamaları nedeniyle taksirle yaralama suçundan sanığın cezalandırılmasının mümkün olmaması karşısında, belli seviyenin üstünde alkollü olduğu tespit edilen sanığın, güvenli sürüş yeteneğini kaybettiği ve dolayısıyla trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği halde, beraatine karar verilmesi…” (” Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2016/3939 E. , 2016/10946 K.)

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Para Cezası 2024

“Suça sürüklenen çocuğun olay günü saat 22:30 sıralarında … köyü köy içerisinde kahvehaneden maç izlemekten çıkan insanların yol üzerinde olduğu bir sırada sevk ve idaresindeki motosiklet ile aşırı hızla seyredip, motosikleti sağa ve sola yatırarak akrobatik hareket yapması şeklinde gerçekleşen ve mahkemece de böyle kabul edilen olayda; trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işlemesine rağmen atılı suçtan mahkumiyeti yerine, atlı suçun unsurlarının oluşmadığından bahisle beraatine karar verilmesi…” ” Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2014/13922 E. , 2015/10649 K.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

“Olay günü sanığın idaresindeki aracıyla …. Mahallesi…. Caddesi üzerinde seyir halinde iken yolun karşı tarafına geçmeye çalışan katılanlar … ve …oğlu’na çarparak yaralanmalarına sebebiyet verdiği olayda, her ne kadar katılanlar ve tanık olarak beyanı alınan … sanığın aşırı süratli şekilde seyrettiğini belirtmiş iseler de, tüm dosya kapsamı itibarıyla sanığın hızının fazla olduğu yönünde herhangi bir tespit bulunmadığı, kasten trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeksizin beraatine karar verilmesi yerine…” Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2014/9790 E. , 2015/3354 K.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu