Gayrimenkul HukukuKira Hukuku

Tahliye Taahhütnamesi Nedir? Boş Tahliye Taahhütnamesi

Güncel 2024

Tahliye Taahhütnamesi Nedir? Boş Tahliye Taahhütnamesi ;Tahliye taahhütnamesi, kiracının ev sahibine verdiği ve söz konusu evi belli bir tarihte boşaltmayı üstlendiği yazılı sözleşmedir. Bu sözleşme kapsamında taahhütnamede geçen tarih geldiğinde kiracı taahhütname kapsamında evi boşaltır. Tahliye taahhütnamesi örneği, tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartları, kiracının tahliye taahhütnamesi ve tahliye taahhütnamesi ile tahliye konuları merak edilmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir? Boş Tahliye Taahhütnamesi
Tahliye Taahhütnamesi Nedir? Boş Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları

Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartları aşağıda listelenmiştir:

Tahliye tarihi belirtilmiş olmalıdır: Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesinin ilk şartı belli bir tarih üzerinde anlaşılmış olunmasıdır. Yani taahhütnamede kiracının tahliye taahhütnamesi kapsamında evi ne zaman boşaltacağı belirtilmiş olmalıdır. Bu sayede ev sahibi veya kiracının keyfi hareketlerinin önüne geçilmiş olur.
Kiralanan teslim edildikten sonra verilmiş olmalıdır: Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartlarından biri de taahhütnamenin kiralanan kiracıya teslim edildikten sonra verilmiş olmasıdır. Yani kira sözleşmesi yapılmış olsa dahi örneğin ev kiracıya teslim edilmemişse kiracının verdiği tahliye taahhütnamesi geçerli değildir. Kiracı ancak evi teslim aldıktan sonra tahliye taahhütnamesi verebilir.
Tahliye taahhüdü bizzat kiracı tarafından verilmelidir: Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için taahhütname bizzat kiracının kendisi tarafından verilmiş olmalıdır. Bu anlamda örneğin kiracının babasının verdiği tahliye taahhütnamesi geçerli değildir.
Tahliye taahhütnamesi yazılı yapılmış olmalıdır: Kiracının verdiği tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartlarından sonuncusu da yazılı yapılmış olmalıdır. Diğer bir ifadeyle kiracı sadece yazılı olarak evi belli bir tarihte boşaltmayı üstlenebilir. Yazılı şekil şartı resmi şekilde olmak zorunda değildir. Düzenleme şeklinde tahliye taahhüdü verilebileceği gibi Noter huzurunda da tahliye taahhütnamesi imzalanabilir.

Tahliye Taahhütnamesi  İle Tahliye

Kiracı tarafından kiraya verene yazılı ve diğer geçerlilik şartlarını sağlayan bir tahliye taahhütnamesi verilmişse tahliye taahhütnamesi ile tahliye mümkündür. Kiraya verenin tahliye taahhütnamesi ile kiracıyı evden çıkarabilmesi için 2 farklı imkânı bulunmaktadır:

İcra Yoluyla Tahliye

Kiraya verenin elinde kiracıdan aldığı geçerli bir tahliye taahhütnamesi varsa icra yoluyla kiracısını evden çıkarabilir. İcra yoluyla kiracıyı evden çıkarmak kolay gibi gözükse de esasında uğraşılması uzun ve hukuki bilgi isteyen bir yoldur. Bu nedenle alanında uzman Ankara Kiracı Avukatı danışmanlığında bu yola başvurulması daha sağlıklı olacaktır.

Dava Yoluyla Tahliye

Tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliyesi 2.olarak dava açmak suretiyle gerçekleştirilebilir. Bu davaya tahliye davası adı verilmektedir. Sulh hukuk mahkemelerinde açılacak olan tahliye davalarının bir türü de tahliye taahhütnamesi ile tahliye yoluna dayanarak açılacak bu davalardır. TBK m.352’deki ifadeden yola çıkılarak açılacak olan bu dava tahliye taahhütnamesindeki boşaltma tarihinden sonraki 1 ay içinde açılmak zorundadır.

Boş Tahliye Taahhütnamesi

Boş tahliye taahhütnamesi, yazılı tahliye taahhütnamesinde kiracı tarafından boşaltma tarihinin belirtilmediği ve boş bırakıldığı tahliye taahhütnamesidir. Günlük hayatta oldukça sık karşılaşılan bu durumda ne yapılmalıdır? Boş tahliye taahhütnamesi geçerli midir?

Boş tahliye taahhütnamesinin geçerli olup olmadığı konusunda mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte yargısal içtihatlarda da bu durum uzunca bir süre tartışma konusu yapılmıştır. Yargıtay’ın farklı dairelerince farklı kararlar verilmiş ve en sonunda bir içtihat birliği oluşturulmuştur.

Bu içtihat birliği doğrultusunda boş tahliye taahhütnamesi hakkında şunları söyleyebiliriz: Şayet kiracı tarafından ev sahibine tarihi olmayan bir tahliye taahhütnamesi verilmişse ve bu tarih kısmı da sonradan ev sahibi tarafından doldurulmuşsa tahliye taahhütnamesi geçerli kabul edilir. Bu bağlamda ev sahibi bu taahhütnameye dayanarak tahliye davası açabilir ve bu sayede kiracıyı evden çıkarabilir. Buna karşılık boş tahliye taahhütnamesi veren kiracı da iptali için dava açabilir veya tahliye davasında bu iddiasını ileri sürebilir. Ancak tahliye taahhütnamesinin geçersizliğini ispat yükü kiracı üzerinde olacaktır.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN (KİRACI) :

KİMLİK NUMARASI :

KİRAYA VEREN (EV SAHİBİ) :

KİMLİK NUMARASI :

EVİN ADRESİ :

TAAHHÜT EDİLEN TARİH :

TAHLİYE EDİLECEK TARİH :

Kira sözleşmesi kapsamında şu an için kullanmaya devam ettiğim ve yukarıda adresi yazılan taşınmazı herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmadan TBK’nin 350-352.maddeleri kapsamında, yukarıda belirtilen tarihte üzerimdeki yükümlülük kapsamında aldığım gibi teslim ve tahliye edeceğimi, yukarıda adı geçen mal sahibinin icra takibine geçerek yapacağı tüm masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zararı nakden ve peşin ödeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim. …/…/…

Taahhüt Eden (Kiracı)

İmza

Sıradaki Makalemiz: Ankara Kira Avukatı 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu