İcra Hukuku

Ödeme Emrine İtiraz- İlamsız Takiplerde Ödeme Emri

Ödeme Emrine İtiraz- İlamsız Takiplerde Ödeme Emri ; Ödeme emrine itiraz, alacaklı kişi bir mahkeme kararına dayanmaksızın icra dairesine başvurarak bir takip başlattığında bu takibi durdurmak için borçlunun yapması gereken bir işlemdir.

Alacaklı icraya başvururken bir mahkeme kararına dayanıyorsa ilamlı takip, bir mahkeme kararına dayanmaksızın doğrudan icra dairesine başvuruda bulunuyorsa ilamsız takip söz konusu olur.

Ödeme emrine itiraz ile ilamsız takip duracaktır. Konu bu sebeple önemlidir ve insanlar “ödeme emri geldi ne yapmalıyım, ödeme emrine nasıl itiraz edilir, ödeme emrine itiraz nereye yapılır, ödeme emrine itiraz süresi, ödeme emri ödenmezse ne olur” gibi aramalar yapmaktadırlar. Bu soruların cevapları ile sizlerleyiz.

İcra hukuku konusunda hukuki danışmanlık almak için bünyesinde Ankara İcra Avukatı bulunan Reform Avukatlık Ofisi ile hemen iletişime geçin.

Ödeme Emrine İtiraz- İlamsız Takiplerde Ödeme Emri
Ödeme Emrine İtiraz- İlamsız Takiplerde Ödeme Emri

Ödeme Emri Nedir?

Ödeme emri borçlunun muhatap olduğu ilk takip işlemidir. Bu emirde borçluya borcu ödemesi gerektiği veya itiraz etmesi gerektiği, ödemediği halde veya itiraz etmediği halde bunun sonuçları bildirilir. Ödeme emri size tebliğ edildikten sonra harekete geçmek için 7 gününüz var. Ancak süreyi kusurunuz olmadan kaçırdı iseniz gecikmiş itirazda bulunabilirsiniz.

Ödeme Emri Geldi Ne Yapmalıyım?

Kendisine ödeme emri tebliğ edilmiş olan borçlu, emrin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde üç farklı şekilde davranabilir.

  1. Borç ve masrafları ödeme emrinde yazılı banka hesabına ödeyebilir,
  2. Borcu olmadığını düşünüyorsa veya başka bir sebepten borca karşı çıkıyorsa ödeme emrine itiraz edebilir,
  3. Bu yedi günlük süreç boyunca hareketsiz kalır; yani borcu ödememekle birlikte itirazda da bulunmaz.

Borç ve masraflar bu yedi gün içinde ödenirse artık borçluya karşı takibe devam edilemez.

Ödeme emrine itiraz edilirse bu takip durur ve artık takibin devam edebilmesi için alacaklının itirazı iptal ettirmesi veya itirazı kaldırtması gerekir. Ödeme emrine itiraz edilmişse mal beyanında bulunmaya da gerek yoktur.

Bu yedi günlük sürede borç ödenmeyip itiraz da edilmemiş ise o zaman takip kesinleşir. İcra takibine devam edilir ve haciz aşamasına geçilebilir.

Yani takibi durdurmak istiyorsanız ya borç ve masrafları ödemelisiniz ya da ödeme emrine itiraz etmelisiniz.

Ödeme Emrine İtiraz Nedir?

Aslında borçlu olmadığınızı düşünebilirsiniz ya da borçlu olsanız bile borçlandığınız miktarın farklı olduğunu düşünebilirsiniz., borcun vadesinin gelmediğini düşünüyor olabilirsiniz veya belge altındaki imzanın size ait olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Bunlar çeşitli itiraz sebepleridir ve bu durumlar varsa ödeme emrine itiraz, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine bildirilmelidir.

Ödeme Emrine İtiraz Sebepleri

Ödeme emrine itiraz sebepleri maddi hukukla ilgili olurlar veya takip hukukuyla ilgili olurlar.

İtirazın ileri sürülmesi bakımından ise “borca itiraz” ve imzaya itiraz” şeklinde bir ayrım vardır. Önemli olan, itirazın imzaya mı borca mı veya her ikisine de mi olduğudur.

Maddi Hukuka İlişkin İtiraz Sebepleri: Burada kastedilen sebepler alacak ile ilgilidir. Mesela alacağın doğmamış olduğu, alacağın vadesinin gelmemiş olduğu, alacağın miktarının farklı olduğunun düşünülmesi, alacağın zamanaşımına uğramış olması gibi sebepler.

Takip Hukukuna İlişkin Sebepler: İcra dairesinin yetkisiyle ilgili itiraz veya yeni mal edinilmediği yönündeki itiraz bunlara örnek verilebilir.

İmzaya İtiraz Nedir?

Alacaklı bir adi senede dayanarak takip yapıyorken borçlu, bu senedin altındaki imzanın kendisine ait olmadığını düşünüp buna itiraz ederse bu imzaya itiraz olur. İmzaya itiraz edildiği, ödeme emrine itiraz dilekçesinde açıkça belirtilmelidir. Aksi takdirde imza kabul edilmiş sayılır.

Dikkat: Resmi bir senede dayanılarak takip yapılıyorsa imzaya itiraz edilemez.

İmzaya itiraz “bu senedi ben imzalamadım”, “senetteki imza sahtedir” ifadeleriyle yapılabilir.

Borca İtiraz Nedir?

İmzaya itiraz niteliği taşımayan itirazlar borca itiraz kabul edilir.

Borca itiraz edilirken sebep bildirilmesi zorunlu değildir. Ancak sebep bildirmenin de bildirmemenin de sonuçları vardır.

Borca itirazda sebep bildirildiği takdirde bu sebepler daha sonra değiştirilemez, bu sebeplerle bağlı olunur. Ancak bu bağlılık da sadece icra mahkemesinde itirazın kaldırılması incelemesinde geçerlidir. Genel mahkemedeki incelemelerde bu sebeplerle bağlı olunmaz.

Sebep bildirilmeden itiraz edilmişse ve ortada adi senede dayanan bir takip varsa borçlu bu senetteki imzayı ikrar etmiş sayılır, icra mahkemesindeki incelemede de sadede alacaklının ibraz ettiği senet metninden anlaşılabilecek hususlara itiraz edebilir. Örnek olarak alacağın zamanaşımına uğramış olduğu, vadenin gelmediği gibi hususlar. Senet metninden anlaşılamayan hususlara itiraz edilemez.

Borcun hepsine değil de bir kısmına itiraz edilmesi de mümkündür. Borçlu olunan miktarın talep edilenden farklı olduğu düşünülüyorsa borca kısmi itiraz edilir. Kısmi itirazda bulunmak isteniyorsa borçlu, itiraz ettiği miktarı açıkça belirtmelidir. Kısmi itiraz açıkça anlaşılamıyorsa borçlu hiç itiraz etmemiş sayılır ki bu istenmeyen bir sonuçtur.

Kısmi itiraz edildiğinde borçlunun itiraz ettiği kısım için takip durur, itiraz etmediği kısım için ise takip devam eder.

Ödeme Emrine İtiraz Nasıl Yapılır?

Bu itiraz, iki durumda da tutanağa geçirilmek üzere sözlü de yapılabilir, yazılı olarak dilekçe ile de yapılabilir. İtirazda bulunan borçludan bir gider alınmaz ve kendisine buna dair bir belge verilir

Ödeme Emrine İtiraz Nereye Yapılır?

İtiraz, ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılır. Ancak farklı bir yerde bulunuluyorsa bu yerdeki icra dairesine de yetkili icra dairesine gönderilmek üzere ve bunun için gerekli masraf da alındıktan sonra itiraz yapılabilir

Ödeme Emrine İtiraz Süresi, Gecikmiş İtiraz

Ödeme emrine itiraz süresi, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 7 gündür.

Ancak borçlu, kusurundan kaynaklanmayan bir sebeple (doğal afet, ağır hastalık vb.) bu yedi günlük itiraz süresini kaçırırsa, söz konusu engelin ortadan kalktığı günden itibaren üç gün içinde icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine bu itirazını yapmalıdır. Ancak gecikmiş itiraz her halükarda borçlunun haczedilmiş malları paraya çevrilinceye kadar yapılabilir.

İcra mahkemesine yapılmış bu gecikmiş itiraz, icra takibini kendiliğinden durdurmaz, durması için mahkeme gecikmiş itirazı inceleyip bu hususta karar vermelidir.

İcra ve iflas hukuku konularında hukuki destek için bizimle hemen iletişime geçin.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Kira Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu