Gayrimenkul HukukuKira Hukuku

Kira Sözleşmesi Feshi

Kira Sözleşmesi Feshi Dilekçe Örneği 2024

Kira sözleşmesi feshi, kiracı ile kiraya veren arasındaki kira sözleşmesini sona erdiren bir fesih durumudur. Kira sözleşmesinin feshinin nasıl olacağı ise tartışma konusudur. Uygulamada bu konuda en çok konutlarla alakalı uyuşmazlık çıktığı için genel olarak Türk Borçlar Kanunu’nun Konut ve Çatılı İş Yeri Kiralarıyla alakalı kısmı uygulama alanı bulmaktadır.

Bununla beraber belirli süreli kira sözleşmesinin feshi, belirsiz süreli kira sözleşmesinin feshi ve kira sözleşmesi fesih süresi gibi konular merak edilmektedir. Ayrıca hem ev sahipleri hem de kiracılar bu konuda bir kira sözleşmesi fesih örneği de aramaktadır.

Kira Sözleşmesi Feshi
Kira Sözleşmesi Feshi

Belirli Süreli Kira Sözleşmesi Feshi

Belirsiz süreli kira sözleşmesinin feshi açısından da TBK m.347 hükümleri geçerlilik kazanmaktadır. Ancak belirsiz süreli kira sözleşmeleri açısından TBK m.328 ve 329 hükümleri de ayrıca uygulama alanı bulacaktır. Söz konusu hükümler aşağıdaki gibidir:

“MADDE 328- Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taraflardan her biri, daha uzun bir fesih bildirim süresi veya başka bir fesih dönemi kararlaştırılmış olmadıkça, yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilir. Fesih dönemlerinin hesabında, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi esas alınır.

Sözleşmede veya kanunda belirtilen fesih dönemine veya bildirim süresine uyulmamışsa, bildirim bir sonraki fesih dönemi için geçerli olur.”

“MADDE 329- Taraflardan her biri, bir taşınmaza veya taşınır bir yapıya ilişkin kira sözleşmesini yerel âdette belirlenen kira döneminin sonu için veya böyle bir âdetin bulunmaması durumunda, altı aylık kira döneminin sonu için, üç aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir.”

Buna göre belirsiz süreli kira sözleşmesi kiracı tarafından her zaman için genel sürelere göre feshedilebilir. Bu genel süreler de yukarıdaki gibidir. Kiraya veren açısından ise ancak ve ancak 10 yılın dolmasıyla beraber kira sözleşmesinin feshi gündeme gelir. Tüm bunlara ek olarak da hem kiracı hem de kiraya veren genel sebeplere dayanmak suretiyle kira sözleşmesini feshedebilirler. Örneğin sözleşmeye aykırılık durumları bu genel sebeplerden biridir.

Kira Sözleşmesi Fesih Süresi

Kira sözleşmesi fesih süresi hususuna zaten yukarıdaki başlıklarda detaylı olarak anlatılmıştır. Ancak durumun karışık olması hasebiyle genel bir tablo yaparak süreler aşağıdaki gibi listelenebilir: (Bu süreler yalnızca konut ve çatılı iş yeri kiralarını kapsamaktadır.)

Belirli Süreli Kira Sözleşmeleri Açısından Belirsiz Süreli Kira Sözleşmeleri Açısından
Kiracı için Sürenin dolmasından en az 15 gün önce Yerel adete göre kira sözleşmesinin sonundan en az 3 ay önce
Kiraya veren için 10 yıl geçtikten sonra sürenin bitiminden en az 3 ay önce 10 yıl geçtikten sonra yerel adete göre kira sözleşmesinin sonundan en az 3 ay önce

Kira Sözleşmesi Feshi Örneği

Kira sözleşmesi feshi örneği kapsamında da aşağıdaki protokol kullanılarak kira sözleşmenizi sona erdirebilirsiniz. Kira Sözleşmesi Feshi için Ankara Kira Avukatı uzmanlarımızdan danışmanlık alabilirsiniz.

KONUT KİRA SÖZLEŞMESİ FESİH PROTOKOLÜ

KİRALAYAN :

KİRACI :

KİRALANAN YER (ADRES) :

KİRA SÜRESİ :

FESİH TARİHİ :

TAHLİYE TARİHİ :

ANAHTAR TESLİM TARİHİ :

İMZALANMA TARİHİ :

Yukarıda bilgileri yazılı taraflar arasında …/…/… ile …/…/… tarihleri arasında bir kira sözleşmesi kurulmuş ve işbu kira sözleşmesi kapsamında adresi yazılı taşınmaz yukarıda kimliği yazılı kiracı tarafından kullanılmıştır.

Taraflar arasında kira sözleşmesi feshedilmiş olup yukarıda yazılı tarihler kapsamında tahliye ve anahtar teslimi gerçekleştirilecektir. Taraflar arasında kira sözleşmesinden kaynaklı olarak herhangi bir alacak veya borç ilişkisi kalmamış olup taraflar birbirini ibra etmiştir. Anlaşma sözleşmenin taraflarınca okunarak ilgili yerler imzalanmıştır. …/…/…

İBRA EDEN (KİRACI)                                                                        İBRA EDEN (KİRAYA VEREN)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu