İcra Hukuku

İcralık Araba Satın Almak

Güncel 2024

İcralık Araba Satın Almak , borcunu ödeyememiş gerçek veya tüzel kişiler bir arabaya sahiplerse bu arabanın haczedilip satışa çıkarılması sonucu ihaleyle başka birinin bu arabayı alması sürecidir.

İcradan araba almak, fiyat avantajı sağlayabildiği gibi dezavantajlı da olabilir.

İcradan araba alma, icradan araba nasıl alınır, icradan satılık araçlar alma konularını Reform Avukatlık olarak sizin için derledik.

İcra hukuku konularında hukuki destek istiyorsanız bünyesinde Ankara İcra Avukatı bulunan Reform Avukatlık Ofisi ile hemen iletişime geçin.

İcralık Araba Satın Almak
İcralık Araba Satın Almak

İcradan Araba Nasıl Alınır?

İcradan araba alma konusu için öncelikle belirtmeliyiz ki satışlar elektronik ortamda yapılmaktadır. Bunun için UYAP sistemine entegre edilmiş E-Satış portalı vatandaşın hizmetine sunulmuştur. İcradan araba almak için öncelikle bu sisteme giriş yapmalısınız.

Uyap E-Satış

UYAP E-Satış sistemine giriş yapılmalıdır. E-Devlet ile kimliğiniz doğrulandıktan sonra E-Satış sistemine giriş yapabilirsiniz. İstediğiniz nitelikteki ilanları görebilirsiniz.

Satış elektronik ortamda açık artırma usulü ile yapılmaktadır.

Şimdi açık artırma, ihale sürecinin nasıl ilerlediğini inceleyelim.

Artırma Ve İhale Süreci

İcradan araba alma amacıyla ilanlara bakmak için E-Satış platformuna giriş yapmalısınız.

Açık artırmanın yapılacağı zaman, icra dairesince E-Satış platformunda ilan edilecektir. Elektronik ortamdaki bu ilana bakmanız önemlidir çünkü hem açık artırmanın ne zaman başlayacağı hem de satılacak arabanın görselleri, arabaya biçilmiş değer gibisinden bilgiler edinilebilir. Arabanın ne durumda olduğuna yönelik bilirkişi raporu da bu sistemde yer alabilir.

Açık artırmaya katılmak için arabanın değerinin yüzde 5’i kadar bir teminat yatırmanız gerekmekte. Teminatınız nakitse eğer en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar bu teminatı icra dairesinin banka hesabına yatırmalısınız. Açık artırma süresi sonunda arabayı alan kişi siz değilseniz teminatınız size iade edilecektir.

Artırmaya temsilci ile katılacaksanız en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitene kadar satışı hangi icra dairesi yapıyorsa o icra dairesine başvurmalısınız.

E-Satış sistemindeki açık artırma başladığından itibaren yedi gün içinde teklif verilebilir.

Açık artırma süresinin son on dakikası içerisinde yeni bir teklif verilmişse artırma süresi bir kereliğine on dakika uzatılır.

Açık artırma malın muhammen kıymetinin yüzde 50’si üzerinden başlayacaktır.

Verilen tekliflerin arasındaki fark malın muhammen kıymetinin binde birinden ve her hâlükarda da yüz Türk lirasından az olamaz.

Araba en yüksek teklifi verene kalacaktır ancak bunun için, teklif edilmiş bu en yüksek bedelin malın muhammen kıymetinin yüzde 50’si ile o malla teminat altına alınmış ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve buna ek olarak satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi gerekir. Bunu açıklayalım:

Diyelim ki icradan satın almak istediğiniz arabanın üzerinde rehin var. Bu rehinle güvence altına alınmış borcun miktarı ile bu arabanın muhammen bedelinin yüzde 50’si karşılaştırılır ve hangi değer fazla çıkarsa o değerin üstüne satış ve paylaştırma masrafları da eklenerek minimum ihale bedeli bulunur. Ancak arabanın üzerindeki rehinin bu şekilde kıyaslanabilmesi için bu rehinle güvence altına alınmış borcun muaccel olması yani vadesi gelmiş, istenebilir olması gerekir. Aksi takdirde rehinli alacak bu kıyaslamaya dahil edilmez ve minimum ihale bedeli, aracın muhammen kıymetinin yüzde 50’si olur.

Araç üzerinde rehin yoksa zaten sorun olmayacaktır ve minimum ihale bedeli aracın muhammen kıymetinin yüzde 50’si olacaktır.

Açık artırma süresinin son on dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi hâlinde açık artırma bir defaya mahsus olmak üzere on dakika uzatılır.

Açık artırmada en yüksek teklifi veren kişi, artırma devam ettiği esnada kendi teklifinden daha yüksek bir teklif verilmedikçe teklifinden vazgeçemez, teminatını alamaz.

En yüksek teklifi verip de ihale size kalmış olduğu halde geri kalan ihale bedelini yatırmayacak olursanız teminatınız size geri iade edilmez. Yatırmış olduğunuz bu teminat ile öncelikle satış masrafları karşılanır ve kalan olursa hak sahiplerine alacaklarına karşılık ödenir.

İlk artırmada verilen teklifler minimum ihale bedelini karşılamıyorsa veya en yüksek teklifi veren kişi ihale bedelini yatırmıyorsa bu durumda elektronik ortamda yayınlanmış ilanda belirtilen zamanda ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırma da birinci artırmadaki yöntemle yapılır.

Teklif verme süresi bitmeden borç ödenecek olursa satış durdurulur.

Artırmanın Sonlanması Ve Aracın Teslimi

Varsayalım ki teminatınızı yatırdınız, en yüksek teklifi siz verdiniz ve ihale size kaldı. İhalenin yapılması ile birlikte aracın mülkiyeti size geçmektedir. Ancak aracı hemen teslim alamazsınız. Resmi sicile tescil de hemen gerçekleşmez. Aracın teslimi ve resmi sicile tescil için,

  • İhale bedelini ödemelisiniz
  • İhale kesinleşmelidir.
  • Damga vergisi ve katma değer vergisini ödemelisiniz.
  • İhale bedelinin ödenmesi
  • İhale gerçekleştikten sonra yedi gün içinde aracın kalan değerini ödemeniz gerekir.

İhalenin kesinleşmesi nedir?

İhale gerçekleştikten sonra konuyla ilgili bazı şahısların bu ihaleye itiraz etme hakları vardır. Bu itirazlarını ihalenin feshi istemi ile ileri sürerler. Bu istem sonucunda ihalenin feshedilip baştan yapılması ihtimali olduğu için araba size hemen teslim edilmemekte, ihalenin kesinleşmesi beklenmektedir. Eğer ihale gerçekleştikten sonra yedi gün içinde kimse ihalenin feshi talebinde bulunmaz ise ihale o zaman kesinleşir ve ihale bedeli ile birlikte damga vergisi ve katma değer vergisini de ödediyseniz o zaman aracı teslim alabilirsiniz. Ancak söz konusu yedi gün içinde ihalenin feshi talep edilmiş ise süreç uzamaktadır.

Ayrıca ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi sizin yine de söz konusu yedi günlük süre içerisinde ihale bedelini ödemeniz gerekmektedir. Daha sonra ihale feshedilirse ödediğiniz bu tutar geri tarafınıza ödenecektir.

Aracın esaslı niteliklerinde belirtilenden farklı bir kusur, ayıp varsa aracı alan kişi olarak siz de ihalenin feshi isteminde bulunabilirsiniz. Belirtildiği üzere ihalenin feshi isteminde bulunmak için ihalenin gerçekleşmesiyle birlikte yedi günlük bir süre vardır ancak aracın esaslı niteliklerindeki söz konusu hatayı sonradan farketmişseniz süreniz bu öğrenme tarihinden itibaren başlar. İhalenin feshi talebinde bulunacaksanız bu talebinizi şikayet yolu ile satışın yapıldığı yerdeki icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine iletmelisiniz.

Her halde ihalenin gerçekleştiği, elektronik satış portalında ilan edildikten sonra bir yıl geçmesi halinde artık ihalenin feshi istenemez.

Aracın size teslimi ve sicilde adınıza tescili için ihale bedeli ile birlikte damga vergisi ve katma değer vergisini de ödemeniz gerekmektedir.

ÖNERİLER

  • İcradan araba alma konusunda öneriler:
  • Aracı yediemin otoparkında görmeniz ve tarih belli olacak şekilde fotoğraflamanız önerilir.
  • E-Satış portalındaki ilanın ayrıntılı okunması önerilir.
  • Araçta sorunlar olabileceği, aracın borcunun bulunabileceği, araç otoparkta bulunduğundan otopark masrafları, aracın anahtarının olmayabileceği unutulmamalıdır.

İcra ve iflas hukuku konularında hukuki destek için bizimle hemen iletişime geçin.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu