Ceza Hukuku

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ve Cezası

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ve Cezası ; Çocukların cinsel istismarı suçu, TCK’nın 103.maddesinde düzenlenmiş olup çocukların cinsel istismarı ağır bir yaptırıma tabi kılınmıştır.

TCK madde 103 deki düzenlemeye göre çocuklara cinsel istismarda bulunan kişi 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır. Bu ceza kimi hallerde arttırılacaktır. Bu suç cinsel saldırı suçundan bağımsız bir suçtur ve ayrı bir kanun maddesinde düzenlenmiştir. bunun nedeni çocukların yetişkinlerden daha çok korunmaya ihtiyacı olmasıdır.

Yetişkinlerin cinsel davranışlara maruz kalmasına “cinsel saldırı” olarak düzenlemişken çocukların buna maruz kalmasını “cinsel istismar” olarak adlandırılmıştır. Çocukların cinsel istismara maruz kalması cinsel saldırı suçundan daha ağır bir cezaya tabi kılınmıştır.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ve Cezası  kapsamında hukuki destek istiyorsanız Ankara Ceza Avukatı olarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ve Cezası
Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ve Cezası

Çocukların Cinsel İstismarı Nedir ?

Çocukların cinsel istismarı, çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışalardır. Bunun yanı sıra diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar da çocukların cinsel istismarı kapsamındadır. Çocukların cinsel istismarı suçunun oluşması için istismara yönelik cinsel bir davranışın varlığı tek başına yeterlidir. Söz konusu temasın çocuğun vücuduna karşı olması ve cinsel nitelikte olması gereklidir.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Çocuğun Yaşı

Çocuğun cinsel istismarı suçu çocuklara özgü olarak düzenlenmiş bir suç tipidir. Buna göre istismara uğrayan çocuğun 15 yaşını tamamlamamış olması gereklidir. Mağdur 15 yaşını tamamlamış olsa da bu istismarın anlam ve sonuçlarını algılamayacak durumda ise bu da çocukların cinsel istismarı kapsamındadır. Bu çocuklar kendilerine yapılan cinsel davranışlara rıza göstermiş olsa dahi bu bir suçtur ve ağır bir yaptırıma tabidir.

Bunun yanı sıra mağdur 15 yaşını doldurmuşsa ve algılama yeteneği de gelişmişse cinsel istismarın suç teşkil edebilmesi için bu davranışın cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilmiş olması gereklidir.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Fail

Çocukların cinsel istismarı suçunun faili kadın veya erkek herkes olabilir. Fail, mağdurla aynı cinsten olabileceği gibi farklı cinsten de olabilir. Fail çocuk ya da yetişkin de olabilir. Bu bağlamda bir çocuğun da çocukların cinsel istismarı suçunu işleyebilmesi hukuken mümkündür. bunun pratik önemi şudur ki, eğer bir çocuk bu suçu işlemişse yani başka bir çocuğa cinsel istismarda bulunmuşsa bu durumda istismara uğrayan çocuğun velisinin veya vasisinin şikayeti olmadan bu suç re’sen soruşturulmayacaktır.

Çocukların Cinsel İstismarında Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller

Bazı durumlarda faile verilecek ceza arttırılacaktır. Bu durumlar kanun koyucu tarafından TCK madde 103 fıkra 2’de sayılmıştır. Buna göre;

 • Suçun vücuda organ veya sair bir cisim sokulmak suretiyle işlenmesi
  Eğer çocuğun vücuduna penis başta olmak üzere parmak, nesne gibi şeyler ithal edilmişse bu nitelikli bir haldir ve ciddi bir cezası vardır. Bunun için vücuda vajinal, anal veya oral yoldan bir oran veya sair cisim ithal edilmelidir.
 • Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi
 • Suçun insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanılarak işlenmesi

Buna örnek olarak suçun öğrenci yurdunda, ceza evlerinde, kışlalarda, hastanelerde, toplu taşımada işlenmesi verilebilir. öğrenci yurdunda çalışan bir personelin çocuğu istismar etmesi halinde daha ağır ceza söz konusu olur.

 • Suçun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından işlenmesi
 • Suçun vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi
  Suçun kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi.
 • Mağdurun 12 yaşından küçük olması
 • Mağdurun 12 yaşından küçük olması halinde cezanın alt sınırı 10 yıldan başlar. Vücuda organ veya sair cisim sokulmuşsa 18 yıldan başlar.
 • Suçun 15 yaşını tamamlamamış ya da tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da çocuklara karşı silah kullanarak işlenmesi.

Çocuklara Sarkıntılık Etme Suçu

Çocukların cinsel istismarında bazı hallerde daha az cezayı gerektirir. Bu hal sarkıntılık olarak tanımlanmıştır. Çocuğa yöneltilen cinsel davranışların sarkıntılık düzeyinde kalması halinde daha az ceza verilir. Çocuğa karşı yöneltilen bu cinsel davranışların sarkıntılık düzeyinde kalıp kalmadığını hakim her somut olayda ayrıca değerlendirecektir. Örneğin, çocuğa arkadan yaklaşıp cinsel uzuvlarına dokunmak, öpüp uzaklaşmak, göğüslerini sıkmak gibi hareketler somut olayın özelliğine göre sarkıntılık olarak kabul edilmektedir. Çocuklara karşı sarkıntılık yapan fail 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Cezası

Çocukların cinsel istismarı kanun koyucu tarafından etraflıca düzenlenmiştir. çocukların cinsel istismarında faile verilecek ceza somut olayın özelliklerine göre değişiklik gösterecektir. Buna göre çocuğun cinsel istismarı suçunda ;

 • Çocuğun cinsel istismarının basit hali : 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası
 • Çocuğa karşı sarkıntılık : 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ( mağdur 12 yaşından küçükse en az 5 yıl)
 • Mağdur 12 yaşından küçükse : en az 10 yıl hapis cezası
 • Mağdurun vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda en az 16 yıl hapis cezası (mağdur 12 yaşından küçükse en az 18 yıl hapis cezası)
 • Diğer nitelikli hallerde verilecek ceza yarı oranında arttırılır.
 • Mağdur bitkisel hayata girmişse veya ölmüşse : ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda(TCK 103 ) Sıkça Sorulan Sorular

1-Çocuğun cinsel istismarı suçunda şüpheli tutuklanabilir mi ?
Evet, TCK madde 103 de düzenlenen çocuğun cinsel istismarı suçu katalog suçlar arasında sayıldığından ötürü iddia üzerine tutuklama sebebi gerçekleşebilir

2-Öğretmenin çocukları istismar etmesi kaç yıl ceza alır?
Bu suçun eğitici ve öğreticiler tarafından işlenmesi halinde faile verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır. En düşük ihtimalde fail en alt sınırdan 8 yıl ceza almışsa bu durumda cezası 12 yıl olacaktır.

3-Çocuğun cinsel istismarı suçunda çocuğun rızası cezayı engeller mi ?
TCK 103 deki çocuğun cinsel istismarı suçu ile ilgili düzenlemeye göre15 yaşından küçük çocuklar ve 15 yaşını tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklar için rıza söz konusu dahi değildir.

4.Çocukların cinsel istismarı hangi mahkemede görülür ?
Çocukların cinsel istismarı suçuna ilişkin davalar ağır ceza mahkemesinde görülür.

Çocuğun Cinsel İstismarı Şikayet Dilekçesi Örneği

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
MÜŞTEKİ : …. (TC: ….) Velisi ……..(TC….)

VEKİLİ : Reform Hukuk&Danışmanlık

ADRES:

ŞÜPHELİ:

SUÇ TARİHİ :

KONU : TCK 103. Maddesi mucibince çocuğun cinsel istismarı suçu şikayet dilekçemizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1) Müvekkil ….. Yaşında olup ….. Okulunda öğrenimine devam etmektedir. Ancak babasının … Tarihinde vefat etmesi ve yaşadıkları maddi zorluklardan dolayı okul çıkışı ve tatil günlerinde ….. İsimli ayakkabı dükkanında yardımcı eleman olarak çalışmaya başlamıştır. Müvekkilin amacı engelli olan annesine ve kardeşlerine maddi olarak katkı sağlamaktır.

2) Müvekkil söz konusu iş yerinde çalışmaya başladıktan sonra ….. Tarihinde iş yeri sahibi tarafından sürekli sözlü olarak tacize maruz kalmıştır. Ancak müvekkil çalışmaya mecbur olduğu için ve tacizin anlamını kavrayamadığı için söz konusu tacizler noktasında bir şey yapamamıştır.

3) Olay günü olan ….. Tarihinde iş yeri sahibi …… Müvekkilden kendisine çay getirmesini istemiştir. Müvekkil çay getirmek üzere arka tarafta bulunan ve kameranın olmadığı mutfak bölümünde çay doldurmaktayken iş yeri sahibi mutfağa gelmiş ve müvekkile sarılmıştır. Şüpheli müvekkilin göğsüne ve cinsel organlarına dokunmaya ve sıkmaya devam ederken ”ben ne dersem onu yapacaksın, baban da abin de sevgilin de benim” demiştir. Müvekkil korkudan ne yapacağını bilmeden şüpheliyi ittirmeye çalışmış ancak şüpheli yaşça büyük olduğu için muvaffak olamamıştır. Devamında söz konusu iş yerine müşteri gelmesi ile şüpheli müvekkili bırakarak dükkanın iç kısmına geçmiştir. Müvekkil çocuğun cinsel istismarı suçuna konu eylemin bitmesi üzerine ağlayarak ve koşarak evine gitmiştir. Müvekkil eve geldiğinde yarı baygın halde olanları anneannesine anlatmıştır. Müvekkilin anneannesi olan ……….. Kişi bastonu ile beraber şüphelinin iş erine gidip şüpheli ile aynı gün kavga etmiştir.

4-)Söz konusu olay vuku bulduktan sonra şifahi olarak öğrendiğimiz üzere şüphelinin daha önce de çocuklara karşı benzer suçlara işlediği ve bu suçtan 2003 tarihinde sabıkasının olduğu öğrenilmiştir. İş bu sebeple çocuğun cinsel istismarı şikayet dilekçemizin sayın savcılığınıza sunulmasından itibaren şüphelinin gözaltına alınmasını ve devamında tutuklanmasını talep ederiz.

5)Görüleceği üzere çocuğun cinsel istismarı suçu şikayet dilekçemizin sayın savcılığınıza sunulduğu andan itibaren öncelikle ve ivedilikle söz konusu iş yerinin içinin ve dışının kamera kayıtlarının, mobese kayıtlarının alınmasına karar verilmesini, Ayrıca müvekkilin olay günü üzerinde var olan kıyafetlerini ve çamaşırlarını sayın savcılığınıza sunuyoruz. Söz konusu kıyafet ve çamaşırlarda şüphelinin parmak izi incelemesi yapılamasını arz ve talep ederiz.

6 ) Şüphelinin müvekkilimize karşı eylemi, 5237 sayılı TCK’nın 103. maddesinde belirtilen suçun oluşmasından, şikayette bulunmamız zaruri hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 5237 SK m. 103 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle şüpheli…. …. hakkında tahkikatın yapılmasının cezalandırılması için kamu davasının açılmasına karar sözleşmesini bilvekale arz ve talep rica ederiz

Müşteki Vekili

Çocuğun Cinsel İstismarı Emsal Kararlar

Sarkınlık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı

“Mağdurelerin aşamalardaki anlatımları, olayın intikal şekli, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, öğretmen olan sanığın değişik tarihlerde mağdurelerden… ile …’in okul kıyafetleri üzerinden omuzlarına dokunma ve yanaklarından makas alma eylemlerini cinsel arzularını tatmin amacıyla yaptığı ve … ile …’ya yönelik fiziksel temas içeren eylemlerini ise olay yeriyle işlenme şekli nazara alındığında kesintisiz ve süreklilik arz edecek şekilde gerçekleştirdiği hususunda her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek… ve …’e yönelik müsnet suçtan (mağdure sayısınca) beraatine ve… ile …’ya yönelik sübuta eren sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan (mağdure sayısınca) mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hükümler kurulması..” (Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2021/15286 E. , 2021/9768 K.)

Cinsel İstismar Suçunun Nitelikli Hali

“Oluş ve kabule göre, sanıkların mağdura karşı cinsel istismar eylemlerini, bir sanık nitelikli cinsel istismar eylemini gerçekleştirirken diğer sanığın mağduru döverek direncini kırması, öbür sanık eylemini gerçekleştirirken ise diğerinin mağdurun direncini kırması suretiyle birlikte gerçekleştirmiş olmaları karşısında, TCK.nın 103/3. maddesi uyarınca artırım yapılması ve 43. maddesi uyarınca yapılacak artırımın da eylemlerin sayısı ve işlenme biçimlerine göre alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, Sanıklar hakkında cinsel istismar eylemlerinin işlenmesinden sonra “olanları kimseye anlatırsan seni öldürürüz” diyerek mağduru tehdit etmelerinin cinsel istismar eyleminde direncin kırılması için işlenen tehdit suçuna ilişkin öngörülen TCK.nın 103/4. maddesi kapsamında ve suçun nitelikli halinin unsuru olarak değerlendirilemeyeceği, sanıkların cinsel istismardan sonra birlikte işledikleri tehdit eylemlerinin TCK.nın 106/2-c. maddesinde öngörülen suçu oluşturduğu ..” 14. Ceza Dairesi 2012/9902 E. , 2012/9716 K.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Savunma

“.’nin ..’ın maktüle yönelik cinsel istismar iddialarının görgüye dayalı olmadığı ve cinsel ilişkinin meydana geldiği tarihi kesin ve net olarak ortaya koymadığı; suça sürüklenen çocuk ..’ın doğum tarihinin 16/12/1997 olduğu, eylemini ilk olarak 2008 yılı Ağustos ve Eylül ayında, ikinci kez de bu tarihten bir ay sonrasında gerçekleştirdiğine ilişkin savunması ile bu savunmayı doğrulayan ..’nin beyanları ile birlikte değerlendirildiğinde, suç tarihinde 11 yaşını ikmal etmediğinden 5237 sayılı TCK.nun 31. maddesi uyarınca “Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olduğundan ceza sorumluluğunun bulunmadığı ve hakkında, ceza kovuşturması yapılamayacağı, ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabileceği” gözetilmeksizin, ayrıca hükmün gerekçesinde suçun hangi tarihlerde işlendiği hususunun tartışılıp açığa da kavuşturulmadan suç tarihinde 12 yaşını ikmal ettiği kabul edilerek, yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması..” (Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2014/5840 E. , 2015/1514 K.)

Destek ve danışmanlık için bizimle hemen iletişime geçin

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu