Aile Hukuku

Babalığın Tespiti Örnek Dava Dilekçesi-Soybağının Kurulması

Güncel 2024

Babalığın Tespiti Örnek Dava Dilekçesi-Soybağının Kurulması
Babalığın Tespiti Örnek Dava Dilekçesi-Soybağının Kurulması

Babalığın Tespiti Örnek Dava Dilekçesi-Soybağının Kurulması

Reform Hukuk……………………………… NÖBETÇİ ( ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI : …………………………….

ADRES :

VEKİLİ : Reform Hukuk & Danışmanlık

ADRES :

DAVALI :

DAVA KONUSU : Babalık davası (babalığın tespiti) taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil ……………….anne ………………. ve baba ………….. nun imam nikahlı beraberliklerinden Norveç de 01.01.1989 tarihinde dünyaya gelmiştir. İş bu sebeple anne …………. in nüfus kaydına müvekkilin kaydı yapılmıştır. Müvekkil dünyaya geldikten sonra anne …………….. ve baba ………….. ayrılmıştır. Baba ……..başka evliliğinden ve davalılar dünyaya gelmiştir.

Baba ……………… 1998 yılında vefat etmiştir.

Müvekkilin gerçek babası ……….. olmakla birlikte ortaklığın giderilmesi davası açmak için gerekli işlemleri yapmaya başladığında baba olarak ……….. un olmadığını soy bağının kurulamadığını iş bu davayı açmadan hemen ……tarihinde öğrenmiştir. İş bu sebeple eldeki bu dava süresi içinde açılmıştır.

Anayasa Mahkemesinin 2010/71E, 2011/143K 27.10.2011 Tarihli Kararında;

İtiraz konusu kural ile çocuğun babalık davasını açma hakkının hiç kayyım atanmamışsa ergin olduğu tarihten itibaren bir yıllık süre ile sınırlandırılmasının gerekçesinin, davalı babanın sürekli olarak dava tehdidi altında kalmamasını sağlamaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Davalı babanın veya ailesinin uzun süre dava tehdidi altında bulunmaması, diğer yandan da çocuğun ana babasını bilme, babasının nüfusuna yazılma ve hak arama özgürlüklerinin zarar görmemesi amacıyla, her iki taraf açısından yasa koyucunun süre koyma konusundaki takdir yetkisini makul bir süre olarak belirlemesi gerekmektedir. Hak düşürücü niteliğinden dolayı itiraz konusu kuralda öngörülen sürenin geçmesinden sonra çocuğun babası ile arasındaki soybağını kurma olanağını yitirmesi hususu göz önüne alındığında, çocuk hakkında hiç kayyım atanmamışsa ergin olduğu tarihten itibaren işleyecek olan bir yıllık dava açma süresi yeterli ve makul olmadığı gibi, ölçülü de değildir.

Müvekkilin ………… un çocuğu olduğunu davalılar da kabul etmektedir. Hatta zaman zaman görüşmeleri de olmuştur. Ancak davalı taraf yurt dışında olduğu için tarafımızca adresleri bilinmemektedir. Davalı tarafın yurt içinde en son oturdukları adrese veya Sayın mahkemenizce Norveç Büyükelçiliği ve ilgili konsolosluğa yazılarak tebligatın yapılması gerekmektedir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 02.12.2013 tarih ve 5492 Esas- 21835 Karar sayılı ilamında,

”Mahkemece, davacı tarafın verilen kesin süreye rağmen, davalıların adreslerini bildirmemesi nedeniyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş ise de verilen sonuç 6100 sayılı HMK’nın 119. maddesi ile getirilen düzenlemeye uygun değildir… Davacı, davalının adresini dava dilekçesinde bildirmediği için kendisine verilen bir haftalık süre içerisinde de davalının adresini bulamadığı takdirde, dava açılmamış sayılmaz. Bu durumda mahkemece yapılan araştırmadan sonra gerekirse ilan yoluyla dava dilekçesinin tebliği gerekir. Bunun gibi tarafın gösterdiği adreste davalının bulunamaması halinde mahkemece davalının açık adresinin araştırılması gerekmektedir.

Yargıtay 8.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 7988 Karar: 2020 / 2123 04.03.2020 Tarihli Karar;

Kanununun az yukarıda açıklanan hükümleri de gözetilerek Türk Vatandaşı olup olmadığına göre yurtdışı tebligatın hangi usule göre yapılacağı belirlenmeli, adres araştırması ve tebligat yaptırmanın davacı tarafın değil, mahkemenin görevi olduğu unutulmamalı, adres ve davalının hangi ülke vatandaşı oldukları belirlendikten sonra tebligat için gerekli giderler belirlenmeli, bu giderlerin yatırılması için davacı vekiline uygun bir süre veya kesin süre verilmeli, masraf yatırıldığı taktirde davalı adına dava dilekçesi ve duruşma günü yöntemine uygun biçimde tebliğe çıkartılmalı, davalıya yöntemine uygun biçimde tebligat yapılıp taraf teşkili sağlandıktan sonra davanın esasına girilmeli, bundan sonra toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek davanın esası yönünden bir hüküm verilmelidir.

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere müvekkil ……ile mütevefa …….arasında babalığın tespiti ve soybağının kurulması amacıyla iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER :Nüfus kayıtları, hastane kayıtları, tanık, bilirkişi incelemesi, yemin, DNA testi, tıbbi inceleme raporu ve ilgili her türlü delil. Karşı tarafça sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

HUKUKİ SEBEPLER :Türk Medeni Kanunu Madde 282 /2, 301,303 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM

Yukarıda açıklanan ve sayın mahkemenizce re’sen dikkate alınacak nedenlerle;

Haklı davamızın KABULÜNE
Müvekkilin mütevefa ………….. nun çocuğu olduğunun TESPİTİ ile ………. ile arasında SOYBAĞININ KURULMASINA,
Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

                                                                     Babalığın Tespiti Örnek Dava Dilekçesi-Soybağının Kurulması

Reform Hukuk & Danışmanlık

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu