İcra Hukuku

Ankara İcra Avukatı

Güncel 2024

Ankara İcra Avukatı ;İcra ve İflas Hukuku, alacaklıların alacaklarını tahsil etmelerini ve borçluların borçlarını ödemelerini düzenleyen hukuk dalıdır. İcra ve iflas davaları, oldukça karmaşık ve teknik bilgi gerektiren davalardır. Bu nedenle, bu davalarda alacaklının veya borçlunun haklarını en iyi şekilde korumak için bir Ankara icra avukatına danışmak büyük önem taşımaktadır.

Ankara’da icra ve iflas hukuku alanında uzmanlaşmış birçok avukat bulunmaktadır. Bu avukatlar, alacaklıların ve borçluların haklarını en iyi şekilde korumak için gerekli bilgi ve tecrübeye sahiptir. İcra ve iflas hukuku ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız, bir Ankara icra avukatına danışarak haklarınızı en iyi şekilde korumanızı tavsiye ederiz.

İcra hukuku konusunda danışmanlık için hemen bizimle iletişime geçin.

Ankara İcra Avukatı
Ankara İcra Avukatı

İcra Takibi Nedir?

İcra takibi, alacaklıların, borçlularından alacaklarını tahsil etmek için başvurdukları bir yasal yoldur. İcra takibi, ilamlı veya ilamsız olarak iki şekilde açılabilir. İlamlı takip, bir mahkeme kararı veya ilamı ile açılır. İcra mahkemesine ilamın sunulmasıyla takip başlatılır. İlamsız takip ise, bir mahkeme kararı olmadan, sadece alacağı belgelemek suretiyle açılır. İlamsız takipte, alacaklı, icra dairesine başvurarak takip talebinde bulunur.

Ankara İcra Davaları

İcra ve İflas Hukuku, alacaklıların haklarını korumasını ve borçluların adil bir şekilde borçlarını ödemelerini sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı kapsamında açılan icra davaları, eksiksiz ve doğru bir şekilde başvurulması gereken önemli bir süreçtir. İcra davası açmadan önce dava türüne karar verilmesi: İlamlı veya ilamsız icra takibi gibi farklı dava türleri mevcuttur.

Hangi türün uygun olduğunun belirlenmesi gerekir. Bu kapsamda; mahkemenin talep edeceği tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması gerekir. Diğer taraftan, ilamlı icra takibinde, ödeme emirlerinin borçluya noter kanalıyla gönderilmesi ve 7 günlük itiraz süresinin beklenmesi gerekir. Borçlu, ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz ederse, icra davası açılamaz. İtirazın değerlendirilmesi için icra mahkemesine dava açılması gerekir. Borçlu, ödeme emrine itiraz etmezse veya borcunu ödememeye devam ederse, icra takibi başlatılabilir.

Haciz, satış gibi işlemler icra takibi kapsamında gerçekleştirilir. İcra davaları karmaşık bir süreç içerebilir. Bu nedenle, bu davalarda bir icra avukatına danışmak haklarınızı en iyi şekilde korumanızı ve başarıya ulaşmanızı sağlayabilir. İcra hukuku ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız, bir icra avukatına danışarak haklarınızı en iyi şekilde korumanızı tavsiye ederiz. Unutulmamalıdır ki, geç gelen tahsilat, tahsilat değildir.

Ankara’da İcra Avukatı

Reform Hukuk Bürosu, Ankara’da icra ve iflas hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukatlık bürosudur. Büromuz, alacaklıların ve borçluların haklarını en iyi şekilde korumak için gerekli bilgi ve tecrübeye sahiptir. İcra-iflas takipleri ve takibe itirazlar, icra mahkemesinde görülen veya görülecek davalar ile icra hukukuna ilişkin haciz veya satış gibi işlemlere ilişkin olarak Ankara icra avukatı hizmeti sunmaktayız.

İcra Hukuku Kapsamında Hizmetlerimiz

 • İcra Takibi
 • Takibine İtirazlar
 • İcra Mahkemesi Davaları
 • Haciz ve Satış İşlemleri
 • İcra Hukuku Danışmanlığı
 • Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz
 • İflas Takibi
 • Menfi Tespit Davası
 • İstirdat Davası

Ankara’da icra ve iflas hukuku ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız, bir Ankara icra avukatına danışmak için Reform Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Ankara İcra Avukatımız

İcra Avukatı Av. Gökhan Yılmaz
Türkiye de ilk 100 derece ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanıp eğitimini burada tamamlamıştır.
İcra ve İflas Hukuku uzmanlık alanlarındandır.
İleri derece İngilizce bilmektedir.

İcra Dairesi Nedir?

İcra dairesi, icra ve iflas kanunu çerçevesinde alacaklıların alacaklarını tahsil etmeleri ve borçluların borçlarını ödemelerini sağlayan bir kamu kurumudur. Bu daireler, adliyelere bağlı olarak faaliyet gösterir ve icra takiplerinin başlatılmasından sonuçlandırılmasına kadar tüm işlemleri yürütür.

İcra Mahkemesi Nedir?

İcra mahkemesi, icra ve iflas kanunları ile ilgili uyuşmazlıkları çözen özel bir mahkemedir. Bu mahkemeler, icra dairelerinin yaptığı işlemlerin denetlenmesi ve icra takipleri ile ilgili davaların görülmesi gibi görevleri yerine getirir.

İcra Mahkemesinde Görülen Davalar Nelerdir?

İcra mahkemeleri, icra ve iflas hukuku ile ilgili uyuşmazlıkları çözen özel mahkemelerdir. İcra mahkemelerinin baktığı davalar şunlardır:

 • İtirazın iptali ve kaldırılması davaları
 • Haciz şikayetleri
 • İhalenin feshi davaları
 • İflas davaları
 • Menfi tespit davaları
 • İstirdat davaları
 • Takibe itirazın geçici kaldırılması davaları

Ayrıca, icra mahkemelerinin denetlediği memurlar için de bazı kısıtlamalar vardır. Bu kısıtlamaların en önemlisi, icra memurlarının şahsi icra takibi için ödeme emri düzenleyememeleridir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında, icra mahkemesine farklı bir memurun atanması istenmelidir.

Ankara icra davası konusunda hukuki danışmanlık almak için Reform Ankara Hukuk Bürosu ile hemen iletişime geçin.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu